Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна характеристика –ќ«„»Ќ≥в 1 страница
‘≥зична та колоњдна х≥м≥€


«м≥ст ≤. ‘≥зична х≥м≥€...................................  
1. ’≥м≥чна термодинам≥ка...................................  
2. ‘азов≥ р≥вноваги.......................................  
3. «агальна характеристика розчин≥в.............................  
4. ≈лектрох≥м≥€.........................................  
5. ’≥м≥чна к≥нетика......................................  
6. ѕоверхнев≥ €вища......................................  
   
≤≤. олоњдна х≥м≥€....................................  
1. «агальна характеристика дисперсних систем, методи њх одержанн€ та очистки....  
2. ћолекул€рно-к≥нетичн≥ властивост≥ дисперсних систем (броун≥вський рух, дифуз≥€, осмотичний тиск). —едиментац≥€. ќптичн≥ властивост≥ дисперсних систем.......  
3. ≈лектрок≥нетичн≥ властивост≥ колоњдних систем. Ѕудова м≥цели............  
4. —т≥йк≥сть ≥ коагул€ц≥€.  олоњдний захист.........................  
5.√рубодисперсн≥ системи: аерозол≥, суспенз≥њ, емульс≥њ, порошки, п≥ни.........  
6.  олоњдн≥ ѕј–.  ритична концентрац≥€ м≥целоутворенн€................  
7.¬исокомолекул€рн≥ речовини та њх розчини.......................  

 

’≤ћ≤„Ќј “≈–ћќƒ»Ќјћ≤ ј

(закони термодинам≥ки, термох≥м≥€, термодинам≥ка х≥м≥чноњ р≥вноваги)

 

1. ¬изначенн€ енергетичних ефект≥в ф≥зико-х≥м≥чних процес≥в, можливостей, умов самодов≥льного переб≥гу х≥м≥чних реакц≥й, фазових р≥вноваг Ї предметом вивченн€

A. *’≥м≥чноњ термодинам≥ки

B.  вантовоњ х≥м≥њ

C.  олоњдноњ х≥м≥њ

D. ћолекул€рноњ к≥нетики

E.  алориметр≥њ

2. ѕерший закон термодинам≥ки математично записуЇтьс€ €к:

A. *∆U = Q Ц W

B. PV = nRT

C. K = R/NA

D. K =A exp (-Ea/RT)

E. EW = p∆V

3. ≤зольована система з навколишн≥м середовищем

A. *Ќе обм≥нюютьс€ н≥ речовинию, н≥ енерг≥Їю

B. ќбм≥нюютьс€ енерг≥Їю, але не обм≥нюютьс€ речовиною

C. ќбм≥нюютьс€ речовиною, але не обм≥нюЇтьс€ енерг≥Їю

D. ќбм≥нюютьс€ ≥ енерг≥Їю, ≥ речовиною

E. ќбм≥нюютьс€ т≥льки складовими частинами системи

4. Ѕ≥олог≥чна систем (живий орган≥зм) обм≥нюЇтьс€ з навколишн≥м середовищем речовиною ≥ енерг≥Їю. ƒо €ких систем вона може бути в≥днесена:

A. *¬≥дкрита, гетерогенна

B. ≤зольована, гетерогенна

C. «акрита, гомогенна

D. «акрита, гетерогенна

E. ¬≥дкрита, гомогенна

5. –озрахунок теплових ефект≥в х≥м≥чних реакц≥й на фармацевтичному виробництв≥ грунтуЇтьс€ на закон≥ √есса, €кий стверджуЇ, що тепловий ефект реакц≥њ визначаЇтьс€

ј. *ѕочатковим ≥ к≥нцевим станами системи

¬. —пособом переб≥гу реакц≥њ

—. Ўл€хом переб≥гу реакц≥њ

D.  ≥льк≥стю пром≥жних стад≥й

E. “ривал≥стю процесу

6. ¬нутр≥шн€ енерг≥€ системи Ц це:

A. *—ума к≥нетичноњ енерг≥њ вс≥х частинок системи та потенц≥альноњ енерг≥њ њх взаЇмод≥њ, за вин€тком к≥нетичноњ ≥ потенц≥альноњ енерг≥њ системи в ц≥лому

B. «м≥на енерг≥њ системи внасл≥док прот≥канн€ х≥м≥чноњ реакц≥њ

C. —умарна величина розс≥€ноњ енерг≥њ системи

D. ѕовна енерг≥€ системи, за вин€тком к≥нетичноњ енерг≥њ частинок системи

E. ≈нерг≥€, €ку може отримати система за певних умов

7. ¬ екзотерм≥чн≥й реакц≥њ

A. *≈нтальп≥€ реакц≥йноњ системи зменшуЇтьс€ ∆Ќ<0

B. ≈нтальп≥€ реакц≥йноњ системи зб≥льшуЇтьс€ ∆Ќ<0

C. “епловий ефект реакц≥њ негативний Qp<0

D. “иск реакц≥йноњ системи зб≥льшуЇтьс€

E. ќбТЇм реагуючих речовин зб≥льшуЇтьс€

8. —тандартною теплотою (ентальп≥Їю) утворенн€ називаЇтьс€

A. *“епловий ефект реакц≥њ утворенн€ 1 моль складноњ речовини з простих за стандартних умов

B. “епловий ефект реакц≥њ утворенн€ 1 моль складноњ речовини з простих за нормальних умов

C. “епловий ефект реакц≥њ утворенн€ 1 г складноњ речовини з простих за стандартних умов

D. “епловий ефект реакц≥њ утворенн€ 1 кг складноњ речовини з простих за стандартних умов

E. “епловий ефект реакц≥њ утворенн€ 1 кг складноњ речовини з простих за нормальних умов

9. —тандартн≥ умови визначаютьс€ наступними значенн€ми тиску та температури (параметрами стану):

A. *101,3 кѕа, 298  

B. 101,3 кѕа, 273  

C. 101,3 кѕа, 0  

D. 50 кѕа, 273  

E. 50 кѕа, 298  

10.  ≥нетику терм≥чного розкладенн€ л≥карськоњ речовини досл≥джують у бомбовому калориметр≥. як називаЇтьс€ цей процес?

A. *≤зохорний

B. ≤зобарний

C. ≤зотерм≥чний

D. –≥вноважний

E. ÷икл≥чний

 

11. ‘≥зико-х≥м≥чн≥ процеси супроводжуютьс€ вид≥ленн€м або поглинанн€м теплоти. ƒо

ендотерм≥чних в≥днос€тьс€ процеси

A. * ристал≥зац≥њ води

B. —убл≥мац≥€ йоду

C. ѕлавленн€ фенолу

D. ¬ипаруванн€ води

E. √≥дратац≥€ ≥он≥в

12. «а €ких умов справедливий закон √есса:

ј. *ѕри ≥зохорних ≥ ≥зобарних умовах

¬. «а будь-€ких умов

C. ѕри пост≥йн≥й температур≥

D. “≥льки при пост≥йному об'Їм≥

E. “≥льки при пост≥йному тиску

13. ƒл€ €ких речовин стандартн≥ теплоти згор€нн€ (∆Ќ∞згор) р≥вн≥ нулю?

A. *—ќ2, Ќ2ќ

B. —ќ, Ќ2

C. NO, NH3

D. P2O3, PH3

E. NO2, N2H4

14. ¬ живих орган≥змах вс≥ процеси проход€ть при пост≥йному тиску, тобто Ї:

A. *≤зобарними

B. ≤зотерм≥чними

C. ≤зохорними

D. јд≥абатичними

E. –≥вноважними

15. ’≥м≥чн≥ процеси супроводжуютьс€ тепловими ефектами, що п≥дпор€дковуютьс€ такому закону: Ф“епловий ефект реакц≥њ не залежить в≥д шл€ху, по €кому прот≥каЇ процес, а визначаЇтьс€ початковим та к≥нцевим станом системиФ. ÷е

A. *«акон √есса

B. «акон √енр≥

C. «акон д≥ючих мас

D. «акон Ќернста

E. «акон јвогадро

16. ƒл€ €коњ речовини ентальп≥€ утворенн€ дор≥внюЇ нулю?

A. *O2

B. H2O2

C. H2SO4

D. CaCO3

E. —O2

17. Ѕ≥льш≥сть х≥м≥чних реакцњй проход€ть у в≥дкритих системах.„и залежить величина ентальп≥њ х≥м≥чноњ реакц≥њ в≥д на€вност≥ в систем≥ катал≥затора?

A. *Ќе залежить

B. «алежить

C. «алежить у гомогенних системах

D. «алежить у гетерогенних системах

E. «алежить у б≥ох≥м≥чних системах

18. “епловий ефект реакц≥њ нейтрал≥зац≥њ кислот HCl, HNO3, H2SO4:

A. *ѕост≥йний

B. «алежить в≥д њх основност≥

C. ¬изначаЇтьс€ окислювальними властивост€ми

D. «алежить в≥д природи кислотного залишку

E. «алежить в≥д посл≥довност≥ зливанн€ компонент≥в кислота-луг

19. ќсновний закон термох≥м≥њ (закон √есса) встановлюЇ, що тепловий ефект х≥м≥чноњ реакц≥њ

A. *Ќе залежить в≥д шл€ху переб≥гу реакц≥њ

B. «алежить в≥д природи вих≥дних речовин

C. «алежить в≥д природи продукт≥в реакц≥њ

D. «алежить в≥д природи продукт≥в реакц≥њ

E. Ќе залежить в≥д природи реагуючих речовин

20. ѕри дос€гненн≥ х≥м≥чноњ р≥вноваги концентрац≥€ речовин

A. *Ќе зм≥нюЇтьс€

B. «б≥льшуЇтьс€ дл€ продукт≥в реакц≥њ ≥ зменшуЇтьс€ дл€ вих≥дних речовин

C. Ќе можуть бути визначен≥

D. ƒос€гають максимальних значень дл€ вих≥дних речовин

E. ƒос€гають м≥н≥мальних значень дл€ вих≥дних речовин

21. ” технолог≥њ фармацевтичних препарат≥в важливу роль мають: тиск, температура, концентрац≥€. «ниженн€ температури €кого процесу зб≥льшуЇ вих≥д продукт≥в реакц≥њ?

A. *≈кзотерм≥чний

B. ≈ндотерм≥чний

C. ≤зохорний

D. ≤зобарний

E. јд≥абатичний

22. ƒл€ ≥зохорного процесу тепловий ефект р≥вний:

A. *«м≥н≥ внутр≥шньоњ енерг≥њ

B. «м≥н≥ ентальп≥њ процесу

C. Ќулю

D. «м≥н≥ ентроп≥њ системи

E. «м≥н≥ в≥льноњ енерг≥њ √≥бса

23. ” де€ких системах, що застосовуютьс€ в фармацевтичн≥й технолог≥њ не спостер≥гаютьс€ зм≥ни обТЇм≥в. ¬ €кому сп≥вв≥дношенн≥ знаходитьс€ внутр≥шн€ енерг≥€ та ентальп≥€ в таких системах?

A. *∆U = ∆H

B. ∆U < ∆H

C. ∆U > ∆H

D. ∆U = 3∆H

E. ∆U = 2∆H

 

24. —тан системи, €кий не зм≥нюЇтьс€ в час≥ при незм≥нних зовн≥шн≥х фактор≥в називаЇтьс€:

A. *–≥вноважним

B. Ќер≥вноважним

C. ≤зотерм≥чним

D. ≤зобарним

E. ≤зохорним

25. “ермох≥м≥чн≥ розрахунки дозвол€ють пргнозувати теплов≥ ефекти тих чи ≥нших реакц≥й, €к≥ лежать в основ≥ синтезу л≥карських препарат≥в. ƒл€ розрахунку теплового ефекту при п≥двищен≥й температур≥ сл≥д використовувти:

A. *–≥вн€нн€  ≥рхгофа

B. –≥вн€нн€ Ѕольцмана

C. –≥вн€нн€ ≥зобари

D. –≥вн€нн€ ≥зохори

E. –≥вн€нн€ ≥зотерми

 

26. «а рахунок €коњ властивост≥ води в≥дбуваЇтьс€ охолодженн€ орган≥зму людини ≥ тварин?

A. *¬еликоњ ентальп≥њ ≥ випаровуванн€

B. ќсобливого типу х≥м≥чного звТ€зку в молекул≥

C. “ому, що вс≥ молекули води перебувають в асоц≥йованому стан≥

D. ѕол€рност≥ ковалентного звТ€зку в молекул≥

E. ¬исокоњ теплоЇмкост≥

27. ƒругий закон термодинам≥ка, €кий лежить в основ≥ багатьох технолог≥чних процес≥в фармацевтичного виробництва, визначаЇ:

A. *ћожлив≥сть, напр€мок ≥ границ≥ прт≥канн€ самочиних процес≥в

B. ћожлив≥сть, напр€мок ≥ границ≥ проходженн€ р≥вноважного процесу

C. «м≥ну ентроп≥њ системи в р≥зних умовах

D. “епловий ефект реакц≥њ в стандартних умовах

E. “епловий ефект реакц≥њ при високих температурах

28. ¬ технолог≥њ синтезу фармацевтичних препарат≥в багато процес≥в в≥дбуваЇтьс€ при сталих температур≥ ≥ тиску. яку термодинам≥чну функц≥ю треба обрати €к критер≥й переб≥гу самодов≥льного процесу в цих умовах?

A. *≈нерг≥€ √≥ббса

B. ≈нерг≥€ √ельмгольца

C. ¬нутр≥шн€ енерг≥€

D. ≈нтроп≥€

E. ≈нтальп≥€

29. який термодинам≥чний потенц≥ал треба вибрати €к критер≥й самодов≥льного переб≥гу реакц≥й, €кщо вона в≥дбуваЇтьс€ в закритому автоклав≥ при стал≥й температур≥?

A. *≈нерг≥ю √ельмгольца

B. ≈нерг≥ю √≥ббса

C. ¬нутр≥шню енерг≥ю

D. ≈нтроп≥ю

E. ≈нтальп≥ю

30. ≈нтроп≥€ S Ц критер≥й меж≥ переб≥гу х≥м≥чних процес≥в в ≥зольован≥й систем≥. ” р≥вноважному стан≥

A. *S = Smax

B. S = Smin

C. S = 0

D. S > 0

E. S < 0

31. ¬ ≥зольованих системах самодов≥льно можуть зд≥йснюватис€ лише так≥ процеси, при €ких ентроп≥€:

A. *«ростаЇ

B. «меншуЇтьс€

C. S = 0

D. ѕост≥йна величина

E. S = Smin

 

32. яке з наведених значень в≥дпов≥даЇ найб≥льш ст≥йкому стану системи?

A. *∆G = 0

B. ∆G > 0

C. ∆S > 0

D. ∆G < 0

E. ∆S < 0

33. ѕор≥вн€нн€м значень стандартноњ енерг≥њ √≥ббса визначте, €ка газопод≥бна сполука термодинам≥чно найб≥льше ст≥йка при стандартних умовах

A. *HBr (Ц53,22 кƒж/моль)

B. Br2 (+3,14 кƒж/моль)

C.2Ќ6 (Ц32,89 кƒж/моль)

D. Ќ≤ (+1,30 кƒж/моль)

E. H2Se (+71,0 кƒж/моль)

34. ≈нтроп≥€, €к одна з основних термодинам≥чних функц≥й, Ї м≥рою:

A. *–озс≥€ноњ енерг≥њ

B. ¬нутр≥шньоњ енерг≥њ системи

C. ѕовноњ енерг≥њ системи

D. ≈нерг≥њ, €ку можна використати дл€ виконанн€ роботи

E. ≈нтальп≥њ

35.  ≥льк≥сть звТ€заноњ енерг≥њ, в≥днесена до температури, це

A. *≈нтроп≥€

B. ≈нтальп≥€

C. ≈нерг≥€ √≥ббса

D. ≈нерг≥€ √ельмгольца

E. ¬нутр≥шн€ енерг≥€

36. …одоформ при зберр≥ганн≥ самодов≥льно розкладаЇтьс€ з утворенн€м йоду. яка з термох≥м≥чних функц≥й може бути критер≥Їм напр€мку цього процесу при пост≥йних V ≥ “?

A. *≈нерг≥€ √ельмгольца F

B. ≈нтроп≥€ S

C. ≈нтальп≥€ Ќ

D. ≈нерг≥€ √иббса G

E. ¬нутр≥шн€ енерг≥€ U

37. Ќе провод€чи розрахунк≥в, визначте, в результат≥ €коњ реакц≥њ ентроп≥€ системи зб≥льшуЇтьс€:

A. *N2O4 = 2NO2

B. 2CO + O2 = 2CO2

C. H2 + Cl2 = 2HCI

D. 3H2 + N2 = 2NH3

E. 2SO2 + O2 = 2SO3

38. ≈нтроп≥€ системи зменшуЇтьс€ в процес≥

A. *ѕол≥меризац≥њ

B. ѕлавленн€

C. ¬ипаровуванн€

D. —убл≥мац≥њ

E. ƒиссоц≥ац≥њ

39. який з запис≥в найб≥льш точно в≥дображаЇ ф≥зичний зм≥ст формули G = H Ц TS?

A. *«м≥на в≥льноњ енерг≥њ √≥ббса в термодинам≥чн≥й систем≥ дор≥внюЇ р≥зниц≥ ентальп≥йного ≥ ентроп≥йного фактор≥в

B. “епловий ефект ≥зобарного процесу залежить в≥д корисноњ роботи (роботи розширенн€)

C. “епловий ефект ≥зобарного процесу менше теплового ефекту ≥зохорного на величину роботи розширенн€

D. ¬≥льна енерг≥€ системи дор≥внюЇ р≥зниц≥ ентроп≥йного ≥ ентальп≥йного фактор≥в

E. «меншенн€ в≥льноњ енерг≥њ залежить в≥д зм≥ни ентальп≥њ в систем≥

40. який з запис≥в найб≥льш точно в≥дображаЇ ф≥зичний зм≥ст формули Qp =Qv+ p∆V:

A. *“епловий ефект ≥зобарного процесу б≥льше теплового ефекту ≥зохорного на величину роботи розширенн€

B. “епловий ефект ≥зобарного процесу залежить в≥д корисноњ роботи (роботи розширенн€)

C. ¬≥льна енерг≥€ системи дор≥внюЇ р≥зниц≥ ентроп≥йного ≥ ентальп≥йного фактор≥в

D. «м≥на в≥льноњ енерг≥њ √≥ббса в термодинам≥чн≥й систем≥ дор≥внюЇ р≥зниц≥ ентальп≥йного ≥ ентроп≥йного фактор≥в

E. «меншенн€ в≥льноњ енерг≥њ залежить в≥д зм≥ни ентальп≥њ в систем≥

41.  ритер≥Їм напр€мку реакц≥њ синтезу препарат≥в Ї зменшенн€ енерг≥њ √≥ббса. ѕри €ких пост≥йних параметрах системи зменшенн€ енерг≥њ √≥ббса визначаЇ напр€мок процесу?

A. *“емператури и тиску

B. “иску

C. ќбТЇму и температури

D. “иску ≥ обТЇму

E. ћаси ≥ теплоЇмкост≥

 

42. ¬ технолог≥њ фармацевтичних препарат≥в важливу роль в≥д≥грають: тиск, температура, концентрац≥€. ѕ≥двищенн€ температури €кого з процес≥в прискорюЇ його?

A. *≈ндотерм≥чний

B. ≈кзотерм≥чний

C. јд≥абатичний

D. ≤зохорний

E. ≤зобарний

43. Ќайчаст≥ше в технолог≥њ фармацевтичних препарат≥в п≥дтримують сталими температуру та тиск. як називаЇтьс€ цей процес?

A. *≤зобарно-≥зотерм≥чний

B. ≤зохорно-≥зотерм≥чний

C. ≤зобарний

D. ≤зохорний

E. ≤зотерм≥чний

44. ѕри виробництв≥ л≥карських препарат≥в њх вих≥д можна п≥двищити при правильному вибор≥ температурного режиму. яке р≥вн€нн€ встановлюЇ залежн≥сть констати р≥вноваги в≥д температури при пост≥йному тиску системи?

A. *≤зобари х≥м≥чноњ реакц≥њ

B. ≤зотерми х≥м≥чноњ реакц≥њ

C.  ≥ргофа

D. ≤зохори х≥м≥чноњ реакц≥њ

E. √≥ббса-√ельмгольца

45. “еор≥€ х≥м≥чноњ р≥вноваги дозвол€Ї прогнозувати шл€хи максимального виходу синтезованих речовин. ¬изначте, дл€ €коњ реакц≥њ зб≥льшитьс€ вих≥д продукту при зб≥льшенн≥ тиску

A. *2NO +O2 = 2NO2

B. 2SO3(√) = 2SO2(√) + O2(√)

C. N2 + O2 = 2NO

D. N2O4 =2NO2

E. H2 + I2 =2HI

46. як називаЇтьс€ процес одержанн€ л≥карських препарат≥в при пост≥йних температур≥ ≥ обТЇм≥ системи?

A. *≤зохорно-≥зотерм≥чний

B. ≤зобарно-≥зотерм≥чний

C. ≤зобарний

D. ≤зохорний

E. ≤зотерм≥чний

47. ¬ технолог≥њ фармацевтичних препаратов важливу роль в≥д≥граЇ: тиск, температура, концентраци€. ѕонижен€ температури €кого ≥з процес≥в п≥двищуЇ його?

A. *≈кзотерм≥чний

B. ≈ндотерм≥чний

C. јд≥абатичний

D. ≤зохорний

E. ≤зобарний

48. ѕри виробництв≥ л≥карських препарат≥в њх вих≥д можна п≥двищити при правильному вибор≥ температурного режиму. яке р≥вн€нн€ встановлюЇ залежн≥сть констати р≥вноваги в≥д температури при пост≥йному обТЇм≥ системи?

A. *≤зохори х≥м≥чноњ реакц≥њ

B. ≤зобари х≥м≥чноњ реакц≥њ

C. ≤зотерми х≥м≥чноњ реакц≥њ

D.  ≥ргофа

E. √≥ббса-√ельмгольца

 

49. “ермодинам≥чн≥ розрахунки дозвол€ють прогнозувати можлив≥сть ≥ напр€мок самодов≥льних процес≥в. ¬ ≥зобарно-≥зотерм≥чних умовах дл€ ц≥Їњ мети сл≥д використовувати зм≥ну термодинам≥чноњ функц≥њ:

A. *≈нерг≥њ √≥ббса

B. ≈нерг≥њ √ельмгольца

C. ≈нтальп≥њ

D. ≈нтроп≥њ

E. ¬нутр≥шньоњ енерг≥њ

50. “ермодинам≥чн≥ розрахунки дозвол€ють прогнозувати можлив≥сть ≥ напр€мок самодов≥льних процес≥в. ¬ ≥зольован≥й системе дл€ ц≥Їњ мети використовують зм≥ну термодинамичноњ функц≥њ:

A. *≈нтроп≥њ

B. ≈нерг≥њ √≥ббса

C. ≈нерг≥њ √ельмгольца

D. ¬нутр≥шньоњ енерг≥њ

E. ≈нтальп≥њ

51. «м≥на тиску не буде впливати на зм≥щенн€ р≥вноваги дл€ реакц≥њ:

A. *H2 + I2(г) = 2HI(г)

B. PCl5(т) = PCl3(р) +Cl2(г)

C. MgCO3(т) = MgO(т) + —O2(г)

D. 4HCl(г) + ќ2(р) = 2Ќ2ќ(р) +2Cl2(г)

E. N2O4(г) = 2NO2(г)

 

52. ≈нтроп≥€ Ї м≥рою невпор€дкованост≥ системи. ѕ≥д час переб≥гу х≥м≥чних ≥ б≥ох≥м≥чних реакц≥й величина ентроп≥њ може зм≥нюватис€. ¬каж≥ть, не провод€чи розрахунк≥в, у €кому з наведених процес≥в ентроп≥€ зростаЇ.

A. *—(граф≥т) + —ќ2(г) = 2—ќ(г)

B. 4ЌCl(г) + ќ2(г) = 2Cl2(г) + 2Ќ2ќ(г)

C. Ќ2(г)+ C2(г) = 2HCl(г)

D. —Ќ4(г) + Cl2(г) = CH3Cl(г) + HCl

E. 4Al(т) + 3—(т) = Al43(т)

53. ≈нерг≥€ √ельмгольца Ц це термодинам≥чний потенц≥ал, €кий визначаЇтьс€ в умовах

A. *≤зохорно-≥зотерм≥чних

B. ≤зотерм≥чних

C. ≤зохорних

D. ≤зобаричних

E. ≤зобарно-≥зотерм≥чних

54. який ≥з вираз≥в в≥дпов≥даЇ стану х≥м≥чноњ р≥вноваги при пост≥йних тиску ≥ температур≥?

A. *∆G=0

B. ∆F=0

C. ∆H=0

D. ∆U=0

E. ∆S=0

55.  онстанту р≥вноваги х≥м≥чноњ реакц≥њ ≥зобaрно-≥зотерм≥чного процесу можна розрахувати, виход€чи ≥з стандартноњ зм≥ни

A. *≈нерг≥њ √≥ббса

B. ≈нерг≥њ √ельмгольца

C. ≈нтальп≥њ

D. “еплового ефекту

E. „исла компонент≥в

56. яке сп≥вв≥дношенн€ м≥ж  р ≥  с дл€ х≥м≥чноњ реакц≥њ: 2SO3 Ђ2SO2 + O2

A.р =  сRT

B.  р =  с

C. Kp = Kc(RT)3

D. Kp =Kc(RT)2

E. Kp =Kc(RT)-2

 

57. —интез л≥карськоњ речовини в≥дбуваЇтьс€ в ≥зольован≥й систем≥, що Ї критер≥Їм напр€мку переб≥гу самодов≥льного процесу.

A. *≈нтроп≥€

B. ≈нерг≥€ √≥ббса

C. ≈нерг≥€ √ельмгольца

D. ¬нутр≥шн€ енерг≥€

E. ≈нтальп≥€

58. який з фактор≥в спри€Ї зб≥льшенню вихода продукту в реакц≥њ г≥друванн€ етену: —2Ќ4(г) + Ќ2 → —2Ќ6(г)?

A. *ѕ≥двищенн€ тиску

B. «ниженн€ тиску

C. «б≥льшенн€ обТЇму системи

D. «меншенн€ концентрац≥њ —2Ќ4

E. «меншенн€ концентрац≥њ Ќ2

59. Ќа фармацевтичному виробництв≥ процеси синтезу л≥карських препарат≥в в≥дбуваютьс€ в р≥зних умовах. ” €кому процес≥ ентроп≥€ не зм≥нюЇтьс€?

A. *јд≥абатичному

B. ≤зотерм≥чному

C. ≤зохорному

D. ≤зобарному

E. ѕол≥тропному

60. ¬казати, €кими зм≥нами концентрац≥њ реагуючих речовин можна зм≥стити р≥вновагу реакц≥њ —ќ2(г) + —(гр) Ђ2—ќ(г) вправо:

A. *«б≥льшити концентрац≥ю —ќ2(г)

B. «б≥льшити концентрац≥ю —(гр)

C. «б≥льшити концентрац≥ю —ќ(г)

D. «меншити концентрац≥ю —ќ2(г)

E. «меншити концентрац≥ю —(гр)

61. —истема знаходитьс€ в ≥зобарно-≥зотерм≥чн≥й р≥вноваз≥. яку функц≥ю потр≥бно вибрати дл€ описанн€ процесу?

A. *≈нерг≥ю √≥ббса

B. ≈нерг≥ю √ельмгольца

C. ¬нутр≥шню енерг≥ю

D. ≈нтальп≥ю

E. ≈нтроп≥ю

62. ≈фективн≥сть реакц≥й орган≥чного синтезу при взаЇмод≥њ р≥зноман≥тних речовин оц≥нюЇтьс€ за њх х≥м≥чною спор≥днен≥стю, м≥рою €коњ прийн€то вважати:

A. *«м≥ну енерг≥њ √≥ббса

B. ћаксимальну швидк≥сть реакц≥њ

C. “епловий ефект реакц≥њ

D. „утлив≥сть до д≥њ катал≥затор≥в

E. ¬нутр≥шню енерг≥ю системи

 

63. яка термодинам≥чна величина Ї критер≥Їм напр€мку самодов≥льного процесу при пост≥йних обТЇм≥ ≥ температур≥?

A. *≈нерг≥€ √ельмгольца

B. ≈нтроп≥€

C. ≈нерг≥€ √≥ббса

D. ’≥м≥чний потенц≥ал

E. ≈нтальп≥€

64. “ермодинам≥чний метод досл≥дженн€ Ї одним ≥з ефективних засоб≥в вивченн€ обм≥ну речовин та енерг≥њ, що в≥дбуваютьс€ у живому орган≥зм≥. ‘ункц≥€, що характеризуЇ енергетичний стан речовин в багатокомпонентн≥й систем≥ Ї

A. *’≥м≥чний потенц≥ал

B. ќбТЇм

C. “иск

D. ћол€рна теплоЇмн≥сть

E. “емпература

 

65. який термодинам≥чний потенц≥ал сл≥д вибрати €к критер≥й можливост≥ самодов≥льного процесу, що в≥дбуваЇтьс€ в ≥зобарно-≥зотерм≥чних умовах?

A. *≤зобарно-≥зотерм≥чний потец≥ал √≥ббса

B. ≤зохорно-≥зотерм≥чний потенц≥ал √ельмгольца

C. “ермодинам≥чний потенц≥ал √≥ббса-√ельмгольца

D. ’≥м≥чний потенц≥ал

E. ≈лектрок≥нетичний потенц≥ал

 

‘ј«ќ¬≤ –≤¬Ќќ¬ј√»

(правило фаз, д≥аграми стану одно- ≥ двокомпонентних систем, розпод≥л речовин м≥ж двома р≥дкими фазами, екстракц≥€)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 439 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2045 - | 1856 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.17 с.