Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна характеристика –ќ«„»Ќ≥в 3 страница
A. * амфору

B. ’лороформ

C. ќцтову кислоту

D. Ѕензол

E. ¬оду

28. ¬ ф≥зико-х≥м≥чн≥й лаборатор≥њ були приготовлен≥ водн≥ розчини сечовини, глюкози, натр≥ю сульфату, алюм≥н≥ю сульфату ≥ натр≥ю бензоату однаковоњ мол€рноњ концентрац≥њ. який ≥з перел≥чених розчин≥в маЇ найб≥льший осмотичний тиск при 298  ?

A. *–озчин алюм≥н≥ю сульфату

B. –озчин сечовини

C. –озчин глюкози

D. –озчин натр≥ю бензоату

E. –озчин натр≥ю сульфату

29. ƒл€ внутр≥шньовенних ≥нТЇкц≥й використовують водний розчин —а—l2 з масовою часткою 10%. яке максимальне значенн€ ≥зотон≥чного коеф≥ц≥Їнту —а—l2 у водному розчин≥?

A. *3

B. 4

C. 2

D. 5

E. 1

30.  исл≥ розчини мають кислий смак, лужн≥ Ц смак мила. «ливають р≥вн≥ обТЇми розчин≥в хлороводневоњ кислоти та г≥дроксиду натр≥ю однаковоњ концентрац≥њ. який смак одержаного розчину?

A. *—олоний

B.  ислий

C. —мак мила

D. Ќе маЇ смаку

E. —олодкий

31. ћол€рна концентрац≥€ розчин≥в складаЇ 0,1ћ. який з розчин≥в характеризуЇтьс€ найб≥льшим осмотичним тиском?

A. *’лориду кальц≥ю

B. ’лориду л≥т≥ю

C. ’лориду кал≥ю

D. ‘енолу

E. ≈танолу

32. ¬ технолог≥њ фармацевтичних препарат≥в ≥нколи потр≥бно проводити процеси при низьких температурах. ¬ €кому з розчин≥в почнетьс€ кристал≥зац≥€ першою, при умов≥ њх однаковоњ мол€льност≥?

A. *C6H12O6

B. NaCl

C. CaCl2

D. Al2(SO4)3

E. KBr

33. ѕри обчисленн≥ осмотичного тиску розчин≥в електрол≥т≥в за законом ¬ант-√оффа використовуЇтьс€

ј. *≤зотон≥чний коеф≥ц≥Їнт

¬. ќсмотичний коеф≥ц≥Їнт

C.  оеф≥ц≥Їнт активност≥

D.  р≥оскоп≥чна константа

E. ≈бул≥оскоп≥чна константа

34.  р≥оскоп≥чна та ебул≥оскоп≥чна стал≥ залежать в≥д

A. *ѕрироди розчинника

B.  онцентрац≥њ розчину

C. “емператури

D. ѕрироди розчиненоњ речовини

E. Ќа€вност≥ катал≥затора

35. «акон ¬ант-√оффа дл€ осмотичного тиску дл€ розчин≥в електрол≥т≥в виражаЇтьс€ математичним р≥вн€нн€м:

A. *π = iCmRT

B. π = m/MRT

C. π = CmRT

D. π = iCнRT

E. π = CмRT

36. яким повинен бути тиск пари р≥дини при кип≥нн≥?

A. *–≥вним атмосферному

B. ћ≥н≥мальним

C. ћаксимальним

D. –≥вним тиску насиченоњ пари при к≥мнатн≥й температур≥

E. –≥вним тиску насиченоњ пари при 273  

37. ѕри виготовленн≥ де€ких л≥карських форм необх≥дно враховувати величину осмотичного тиску. який з перерахованих 0,1 ћ розчин≥в: глюкози, сахарози, AlCl3, KNO3, CaCl2, маЇ найб≥льший осмотичний тиск?

A. *0,1 ћ розчин AlCl3

B. 0,1 ћ розчин глюкози

C. 0,1 ћ розчин сахарози

D. 0,1 ћ розчин CaCl2

E. 0,1 ћ розчин KNO3

38. “иск насиченоњ пари розчинника над розчином, до складу €кого входить нелетка речовина пр€мо пропорц≥йний концентрац≥њ розчинника, €ка виражена

A. *ћол€рною часткою (мольною часткою)

B. ћол€льн≥стю

C. ћол€рн≥стю

D. ћасовою часткою

E. ћол€рною масою екв≥валента

39. Ѕули приготовлен≥ водн≥ розчини сахарози, CaCl2, NaCl, Al2(SO4)3 ≥ K3[Fe(CN)6] одинаковоњ мол€льност≥. який з перерахованих розчин≥в кипить при найб≥льш≥й температур≥?

A. *–озчин Al2(SO4)3

B. –озчин K3[Fe(CN)6]

C. –озчин сахарози

D. –озчин CaCl2

E. –озчин NaCl

40. ¬≥д чого в першу чергу залежать величини кол≥гативних властивостей розведених розчин≥в:

A. *„исла частинок розчиненоњ речовини

B. ѕрироди розчинника

C. ѕрирода розчиненоњ речовини

D. ћол€рноњ концентрац≥€ розчиненоњ речовини

E. ћасовоњ частка розчиненоњ речовини в розчин≥

41. ѕри приготуванн≥ де€ких л≥карських форм необх≥дно враховувати величину осмотичного тиску. який ≥з перел≥чених 0,01 ћ розчин≥в: сечовини, Al2(SO4)3, Cu(NO3)2, KCI, фруктози, мають найб≥льший осмотичний тиск?

A. *Al2(SO4)3

B. —ечовини

C. ‘руктози

D. Cu(NO3)2

E. KCI

42. ѕриготовлен≥ водн≥ розчини NaCl, Al2(SO4)3, K≤, сечовини ≥ гексаметилентетрам≥ну однаковоњ мол€льност≥. який з перерахованих розчин≥в кристал≥зуЇтьс€ при найнижч≥й температур≥?

A. *–озчин Al2(SO4)3

B. –озчин NaCl

C. –озчин K≤

D. –озчин сечовини

E. –озчин гексаметилентетраам≥ну

43. –озчини, що використовуютьс€ дл€ ≥нТЇкц≥й мають бути ≥зотон≥чними. ≤зотон≥чними розчинами називають так≥, у €ких:

A. *ќднаковий осмотичний тиск

B. ќднаковий онкотичний тиск

C. ќднакове рЌ розчин≥в

D. ќднакова пол€рн≥сть молекул розчинених речовин

E. ќднакова масова частка розчинених речовин

44.  р≥ометр≥€ важливий метод визначенн€ молекул€рноњ маси. ” €кого з наведених розчин≥в однаковоњ мол€рноњ концентрацњњ депрес≥€ температури замерзанн€ буде найб≥льшою?

A. *  альцй хлориду

B. √л≥церину

C. √люкози

D.  ал≥й бром≥ду

E. Ќатр≥й хлриду

45. Ѕули приготовлен≥ водн≥ розчини сахарози,  Cl, Na2SO4, AlCl3 одинаковоњ мол€льност≥. який ≥з вищеперел≥чених розчин≥в буде мати найб≥льш високу температуру кип≥нн€?

A. *–озчин Al—l3

B. –озчин сахарози

C. –озчин фруктози

D. –озчин  Cl

E. –озчин Na2SO4

46. ѕри розрахунках к≥лькостей допом≥жних речовин, необх≥дних дл€ ≥зотонуванн€ р≥дких л≥карських форм, використовують значенн€ ≥зотон≥чних коеф≥ц≥Їнт≥в ¬ант-√оффа ≥. ¬каж≥ть чому буде р≥вний коеф≥ц≥Їнт ¬ант-√оффа дл€ цинк сульфату, вважаючи, що ц€ речовина повн≥стю дисоц≥юЇ у водному розчин≥:

A. *≥ = 2

B. ≥ = 0

C. ≥ = 1

D. ≥ = 3

E. ≥ = 4

47. —еред перел≥чених водних розчин≥в л≥карських препарат≥в з однаковою мол€рн≥стю максимальна температура кип≥нн€ в≥дпов≥даЇ розчину

A. *Ќатр≥ю сульфату

B. ѕромедолу

C. Ќ≥котинам≥ду

D. –езорцину

E. …ода

48. ¬каж≥ть кол≥гативну властив≥сть розчин≥в, на €к≥й базуЇтьс€ метод визначенн€ при 298   молекул€рноњ маси б≥опол≥мера:

A. *ќсмос

B. «ниженн€ тиску пари над розчином

C.  р≥оскоп≥€

D. ≈бул≥оскоп≥€

E. ƒифуз≥€

49. ”€вн≥ ступен≥ дисоц≥ац≥њ нижче наведених електрол≥т≥в у 0,01 ћ водному розчин≥ однаков≥. ¬каж≥ть речовину розчин €коњ маЇ найвищу температуру кип≥нн€:

A. *Al2(SO4)3

B. KCl

C. Na3PO4

D. Cu(NO3)2

E. K3PO4

50. ƒругий закон  оновалова застосовують до нерозд≥льно кипл€чих розчин≥в, €к≥ мають екстремальн≥ точки на д≥аграмах стану ≥ називаютьс€

A. *јзеотропними сум≥шами

B. ≤деальними розчинами

C. Ќеобмежено розчинними р≥динами

D. ќбмежено розчинними р≥динами

E. ¬заЇмно нерозчинними р≥динами

51. –озчини електрол≥т≥в Ї л≥карськими препаратами. яке максимальне значенн€ ≥зотон≥чного коеф≥ц≥Їнта дл€ розчину MgSO4?

A. *2

B. 4

C. 3

D. 5

E. 7

52.  р≥оскоп≥чн≥ стал≥ бензолу, оцтовоњ кислоти, води, фенолу, камфори дор≥внюють в≥дпов≥дно 5,12; 3,9; 1,86; 7,39; 40,00. який з розчинник≥в сл≥д обрати дл€ визначенн€ мол€рноњ маси кр≥оскоп≥чним методом?

A. * амфору

B. ќцтову кислоту

C. ¬оду

D. ‘енол

E. Ѕензол

53. ≤зотон≥чн≥сть Ц це обовТ€зкова вимога, €ку ставл€ть до ≥нфуз≥йних розчин≥в. ¬каж≥ть значенн€, неможливе дл€ ≥зотон≥чного коеф≥ц≥Їнта:

A. *1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 4,5

54. ≤зотон≥чн≥сть Ц це вимога, €ку ставл€ть до ≥нТЇкц≥йних розчин≥в та очних крапель. –озчин €коњ речовини маЇ найб≥льший осмотичний тиск при однаков≥й мол€рн≥й концентрац≥њ ≥ температур≥:

A. *Al2(SO4)3

B. Cu(NO3)2

C. CuSO4

D. C6H12O6

E. C12H22O12

55. ƒл€ к≥лькох 1 % водних розчин≥в нелетких речовин визначили експериментально зниженн€ температури кристал≥зац≥њ. –озчин €коњ речовини кристал≥зуЇтьс€ при найнижч≥й температури, €кщо мол€рна маса речовин така:

A. *60

B. 180

C. 342

D. 142

E. 166

56. ƒл€ визначенн€ мол€рноњ маси нових л≥карських речовин, а також оц≥нки ≥зотон≥чноњ концентрац≥њ може бути використаний метод:

A. * р≥оскоп≥њ

B. ѕотенц≥ометр≥њ

C. рЌ-метр≥њ

D.  олориметр≥њ

E.  ондуктометр≥њ

57. ѕроанал≥зовано р€д д≥аграм стану обмежено розчиних р≥дин. ¬становлено, що до обмежено розчинних р≥дин не в≥дноситьс€:

A. *≈танол-вода

B. ¬ода-бензол

C. ¬ода-хлороформ

D. Ѕензол-оцтова кислота

E. ћетанол-гексан

58. ¬ фармацевтичн≥й промисловост≥ дл€ очистки ≥ вид≥ленн€ р€ду орган≥чних речовин з високою температурою кип≥нн€ ≥ нерозчинних у вод≥, можна застосувати

A. *ѕерегонку з вод€ною парою

B. ‘ракц≥йну перегонку

C. –ектиф≥кац≥ю

D. ѕосл≥довну ректиф≥кац≥ю

E. “ерм≥чний анал≥з

59. ѕроцес розд≥ленн€ сум≥шей на чист≥ компоненти, €кий теоретично обірунтовуЇтьс€ законами  оновалова, зветьс€

A. *–ектиф≥кац≥Їю

B. ≈кстракц≥Їю

C. ≈лектрофорезом

D. ’роматограф≥Їю

E. ќсмосом

 

60. ¬одно-спиртов≥ сум≥ш≥ широко застосовуЇтьс€ в медичн≥й та фармацевтичн≥й практиц≥. ¬они в≥днос€тьс€ до азеотроп≥в. яка особлив≥сть азеотропних сум≥шей?

A. *Ќерозд≥льно кипл€ть

B. Ќе зм≥шуютьс€

C. ¬заЇмод≥ють м≥ж собою

D. Ќе взаЇмод≥ють м≥ж собою

E. ћають критичну температуру зм≥шуванн€

 

61. ” медичн≥й практиц≥ використовують ≥зотон≥чн≥ розчини. “акими Ї розчини натр≥й хлориду ≥ глюкози з масовими частками:

A. *0,85Ц0,9 %; 4,5Ц5%

B. 0,5Ц0,7 %; 0,5Ц7%

C. 0,2Ц0,3 %; 2,5Ц3%

D. 0,1Ц0,3 %; 5,5Ц6%

E. 4,5Ц5 %; 0,85%

 

62. ¬≥дносне зниженн€ тиску насиченоњ пари розчинника (води) буде найб≥льшим над розчином NaCl:

A. *√≥пертон≥чним, з w (NaCl) = 20%

B. √≥пертон≥чним, з w (NaCl) = 10%

C. ≤зотон≥чним, з w (NaCl) = 0,9%

D. √≥потон≥чним, з w (NaCl) = 0,1%

E. √≥потон≥чним, з w (NaCl) = 0,09%

63. –озчини, що використовуютьс€ дл€ ≥нЇкц≥й, мають бути ≥зотон≥чними. ≤зотон≥чними розчинами називають так≥, у €ких:

A. *ќднаковий осмотичний тиск

B. ќднаковий онкотичний тиск

C. ќднакове рЌ розчину

D. ќднакова пол€рн≥сть молекул розчинених речовин

E. ќднакова масова частка розчинених речовин

64. який ≥з приведених нижче розчин≥в одинаковоњ мол€рноњ концентрац≥њ маЇ максимальний осмотичний тиск:

A. *јлюм≥н≥ю н≥трат

B. √люкози

C. Ќатр≥й хлорид

D. ћагн≥й сульфат

E.  ал≥й йодид

≈Ћ≈ “–ќ’≤ћ≤я

(¬Ћј—“»¬ќ—“≤ –ќ«„»Ќ≤¬ ≈Ћ≈ “–ќЋ≤“≤¬, ≈Ћ≈ “–»„Ќј ѕ–ќ¬≤ƒЌ≤—“№ –ќ«„»Ќ≤¬ ≈Ћ≈“–ќЋ≤“≤¬, ≈Ћ≈ “–ќƒЌ≤ ѕќ“≈Ќ÷≤јЋ» “ј ≈Ћ≈ “–ќ–”Ў≤…Ќ≤ —»Ћ», ѕќ“≈Ќ÷≤ќћ≈“–≤я)

1. ѕриготовлений розчин натр≥ю н≥трату залишили в незакрит≥й колб≥ в л≥тню спеку. „ерез к≥лька д≥б на дн≥ колби ви€вилис€ кристали. –озчин над кристалами маЇ назву

A. *Ќасичений

B. Ќенасичений

C. –озбавлений

D. ѕересичений

E.  онцентрований

2. як зм≥нюЇтьс€ мол€рна електрична пров≥дн≥сть розчину слабкого електрол≥ту при його розведенн≥?

A. *ѕов≥льно зростаЇ

B. Ўвидко зростаЇ ≥ дос€гаЇ максимуму

C. Ќе зм≥нюЇтьс€

D. Ўвидко знижуватис€

E. ѕов≥льно знижуЇтьс€

3. ƒл€ характеристики €ких розчин≥в використовують ≥зотон≥чний коеф≥ц≥Їнт?

A. *≈лектрол≥т≥в

B. Ќеелектрол≥т≥в

C. ¬исокомолекул€рних речовин

D.  олоњдних ѕј–

E.  олоњдних

4. ¬каж≥ть, €к зм≥нюЇтьс€ мол€рна електропров≥дн≥сть сильного електрол≥ту при дан≥й температур≥ з розведенн€м:

A. *Ўвидко зростаЇ ≥ дос€гаЇ максимуму

B. ѕов≥льно зростаЇ

C. Ќе зм≥нюЇтьс€

D. «меншуЇтьс€

E. ѕов≥льно зростаЇ, а пот≥м зменшуЇтьс€

5. який з наведених електрол≥т≥в маЇ найб≥льшу електропров≥дн≥сть?

A. *’лоридна кислота

B.  ал≥ю г≥дроксид

C. Ћ≥т≥ю н≥трат

D. ÷ез≥ю йодид

E. Ѕар≥ю сульфат

6. ƒл€ визначенн€ ступен€ дисоц≥ац≥њ слабкого електрол≥ту методом кондуктометр≥њ, експериментально потр≥бно вим≥р€ти

A. *ќп≥р розчину

B. ≈лектроруш≥йну силу

C. ѕоказник заломленн€

D. ¬Т€зк≥сть

E. ѕоверхневий нат€г

7.  ондуктометр≥€ Ц фармакопейний метод к≥льк≥сного визначенн€ л≥карських препарат≥в. ¬казати р€д кат≥он≥в, в €кому електропров≥дн≥сть зменшуЇтьс€:

A.+, Li+, Na+

B. Na+, Li+, Ќ+

C. Li+, K+, Ќ+

D. K+, Na+, Ќ+

E. Na+, Ќ+, Li+

 

8. « наведених кат≥он≥в найб≥льшу рухлив≥сть маЇ йон

A. *√≥дроксон≥ю

B. Ќатр≥ю

C.  ал≥ю

D. Ћ≥т≥ю

E. јмон≥ю

9. ¬ирахувати рЌ розчину, в €кому [H+] = 1,0 ×10Ц2 моль /л.

A. *2

B. 6

C. 8

D. 1

E. 9

10. Ѕ≥опотенц≥али викликан≥ р≥зноман≥тними ф≥з≥олог≥чними процесами, €к≥ призвод€ть до виникненн€ на меж≥ розд≥лу фаз

A. *ѕодв≥йного електричного шару

B. јдгез≥йного шару

C. јбсорбц≥йного шару

D. ƒифузного шару

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

11. ¬каж≥ть €кий параметр враховуЇ в≥дхиленн€ властивостей реального розчину в≥д ≥деального

A. *јктивн≥сть

B. ‘уг≥тивн≥сть

C. ≤зотон≥чний коеф≥ц≥Їнт

D. —туп≥нь дисоц≥ац≥њ

E.  онцентрац≥€

12. ¬одн≥ розчини солей використовуютьс€ €к л≥карськ≥ форми. ѕри однаков≥й мол€рност≥ максимальне значенн€ йонноњ сили характерно дл€ розчину

ј. *MgSќ4

¬. AgNќ3

C. NaNќ2

D. NaCl

E. KI

13. який ≥з названих ф≥зико-х≥м≥чних метод≥в використовують дл€ визначенн€ рЌ ≥нТЇкц≥йних розчин≥в?

A. *ѕотенц≥ометр≥ю

B.  ондуктометр≥ю

C. јмперометр≥ю

D. ѕол€рограф≥ю

E. ≈лектрол≥з

14. як≥ електроди можна в≥днести до йонселективних

A. *¬с≥ перерахован≥

B. —кл€н≥

C. …онообм≥нн≥

D. « твердими ≥он≥товими мембранами

E. Ќа основ≥ р≥дкоњ ≥он≥товоњ мембрани

15. —кл€ний електрод часто використовують у фармацевтичному анал≥з≥. ƒо €кого типу електрод≥в його в≥днос€ть?

A. *…онселективний

B. ѕершого роду

C. ƒругого роду

D. ќкислювально-в≥дновн≥ прост≥

E. ќкислювально-в≥дновн≥ складн≥

16. …они водню в розчинах суттЇво впливають на кислотно-основн≥ р≥вноваги, к≥нетику р€ду реакц≥й, розчинн≥сть багатьох речовин, на здатн≥сть до екстракц≥њ, на характер б≥олог≥чних процес≥в. який ≥з ≥снуючих метод≥в визначенн€ рЌ, €к найб≥льш точний ≥ ун≥версальний, включений до ƒержавноњ ‘армакопењ, ви можете рекомендувати?

A. *ѕотенц≥ометричний

B. ѕол€рограф≥чний

C.  ондуктометричний

D.  улонометричний

E. √рав≥метричний

17. «а точку в≥драхунку стандартних ќ¬ потенц≥ал≥в прийн€то значенн€ ≈о нап≥вреакц≥њ 2Ќ+ + 2е Ѓ Ќ2, €ке дор≥внюЇ

A. *Ќулю

B. 8,31 ¬

C. 22,4 ¬

D. 6,02 Х1023 ¬

E. 1,86

18. ƒл€ €ких гальван≥чних елемент≥в величина ≈–— не залежить в≥д величин стандартних електродних потенц≥ал≥в?

A. * онцентрац≥йних

B. ќкислювально-в≥дновних

C. ≈лемента ƒан≥ел€-якоб≥

D. ’≥м≥чних джерел струму

E. ≈лемента ¬естона

19. —туп≥нь впливу сторонн≥х йон≥в на потенц≥ал йонселективного електроду визначаЇтьс€ величиною

A. * оеф≥ц≥Їнта селективност≥

B.  оеф≥ц≥Їнта дифуз≥њ

C.  оеф≥ц≥Їнта активност≥

D.  оеф≥ц≥Їнта електропров≥дност≥

E. ќсмотичного коеф≥ц≥Їнта

20. ќсновною характеристикою йонселективного електрода Ї коеф≥ц≥Їнт

A. *—елективност≥

B. –озпод≥ленн€

C. ƒифуз≥њ

D.  орисноњ д≥њ

E. јктивност≥

21. ¬ електрох≥м≥чному анал≥з≥ широко застосовуютьс€ електроди р≥зноман≥тноњ конструкц≥њ. ƒо електрод≥в першого роду належить:

A. *¬одневий газовий електрод

B.  аломельний стандартний електрод

C. ’лорср≥бний стандартний електрод

D. ’≥нг≥дроновий електрод

E. —кл€ний електрод

22. яке р≥вн€нн€ застосовують дл€ розрахунку електродних потенц≥ал≥в?

A. *Ќернста

B. ¬ант-√оффа

C.  ольрауша

D. ‘≥ка

E. √ольдмана

23.  аломельний електрод внесений в ƒ‘ ”крањни €к допом≥жний електрод дл€ вим≥рюванн€ рЌ. ƒо €кого типу електрод≥в в≥дноситьс€ каломельный електрод?

A. *ƒругого роду

B. ѕершого роду

C. √азовий

D. ќкислювально-в≥дновний

E. …онселективний

24. ѕотенц≥ометричний метод визначенн€ рЌ €к найб≥льш ун≥версальний занесений у ƒержавну ‘армакопею. який ≥з електрод≥в використовують €к електрод пор≥вн€нн€?

A. *Ќасичений каломельний

B. ¬одневий

C. —кл€ний

D. ћ≥дний

E. ’≥нг≥дронний

25. ѕри досл≥дженн≥ л≥карських речовин використовують потенц≥ометричний метод визначенн€ рЌ. який ≥з електрод≥в можна використовувати €к ≥ндикаторний при вим≥рюванн≥ рЌ розчину?

A. *—кл€ний

B. ћ≥дний

C. ’лорср≥бний

D.  аломельний

E. ÷инковий

 

26. ѕотенц≥ометричний метод визначенн€ рЌ €к найб≥льш ун≥версальний занесений в ƒ‘. « допомогою, €коњ пари електрод≥в визначають рЌ?

A. *—кл€ний-нас. каломельний

B. ÷инковий-хлорср≥бний

C. ћ≥дний-водневий

D. ћ≥дний-каломельний

E.  исневий-х≥нг≥дронний

27. ѕластинка м≥д≥ опущена в 0,1ћ розчин купруму сульфату. який потенц≥ал виникаЇ на границ≥ 2-х фаз?

A. *≈лектродний

B. ƒифуз≥йний

C.  онтактний

D. ћембранний

E. ≈лектрок≥нетичний

 

28. ¬ирахувати рЌ розчину, в €кому [H+] = 1,0 × 10Ц8 моль /л.

A. *8

B. 6

C. 14

D. 1

E. 4

29. ƒл€ ≥ндентиф≥кац≥њ йон≥в Cu2+ и Zn2+ у сум≥ш≥ пол€рограф≥чним методом вимвр€ють:

A. *ѕотенц≥ал п≥вхвил≥

B. ¬исоту пол€рограф≥чноњ хвил≥

C. „ас утримуванн€

D. ќбТЇм утримуванн€

E. —илу струму

 

30. ƒл€ к≥льк≥сного визначенн€ концентрац≥њ Cо2+ у сум≥ш≥ з ћn2+ пол€рограф≥чним методом вим≥р€ють:

A. *¬исоту пол€рограф≥чноњ хвил≥

B. ѕотенц≥ал п≥вхвил≥

C. —илу струму

D. „ас утримуванн€

E. ќбТЇм утримуванн€

31. ѕол€рограф≥€ Ц одночасно €к≥сний ≥ к≥льк≥сний метод анал≥зу. ўо Ї к≥льк≥сною характеристикою в цьому метод≥?

A. *¬еличина граничного дифуз≥йного струму

B. ѕотенц≥ал

C. ѕотенц≥ал п≥вхвил≥

D.  атодна пол€ризац≥€

E. ¬еличина електроруш≥йноњ сили

 

32. ƒл€ €к≥сного пол€рограф≥чного анал≥зу використовуЇтьс€ ф≥зико-х≥м≥чний параметр:

A. *ѕотенц≥ал п≥вхвил≥

B. ¬исота хвил≥

C. „ас утримуванн€

D. —тандартний електродный потенц≥ал

E. √ранична екв≥валентна електропров≥дн≥сть

33. рЌ середовища ≥нструментальними методами можно вим≥р€ти використовуючи прилад

A. *≤оном≥р

B. ѕол€рограф

C. ’роматограф

D.  ондуктометр

E. ѕол€риметр

34. ¬ ф≥зико-х≥м≥чну лаборатор≥ю поступили проби шлункового соку дл€ визначенн€ њх кислотност≥. який гальван≥чний елемент ¬и виберете дл€ проведен€ цих вим≥рювань?

A. *Ag, AgCI | HCI | скл. мембр. | Ќ+ | KCI | AgCI, Ag

B. Zn | ZnSO4 | | CuSO4 | Cu

C. Zn | ZnCl2| | AgNO3| Ag

D. Pt | Fe2+, Fe3+ | | KCl(нас.) | HgCl2, Hg

E. Pt | H2 | NaHCO3 | | KCl(нас.)| HgCl2, Hg

35. ¬≥дпов≥дно ƒержавн≥й ‘армакопењ ”крањни в потенц≥ометричному метод≥ визначенн€ рЌ у €кост≥ електрода пор≥вн€нн€ може бути використаний насичений каломельний електрод. ¬каж≥ть схему електрода ≥ його тип:

A. *Cl- |Hg2Cl2, Hg Ц eлектрод другого рода

B. Cl- |AgCl, Ag Ц електрод другого рода

C. Red, Ox, H+ |Pt Ц редокс -електрод

D. Ag+ |Ag Ц електрод першого роду

E. H+ (скл. мембрана) HCI | AgCI, Ag Ц ≥онселективний електрод

36. «алежн≥сть величини електродного потенц≥алу в≥д р≥зних фактор≥в виражаЇтьс€ р≥вн€нн€м

A. *Ќернста

B. √≥ббса

C. ¬ант-√оффа

D. јррен≥уса

E. √есса

37. ƒо €кого типу в≥дноситьс€ електрод, складений за схемою Au3+| Au?

A. *ƒо електрод≥в ≤ роду

B. ƒо електрод≥в ≤≤ роду

C. ƒо електрод≥в ≤≤≤ роду

D. ќкисно-в≥дновних електрод≥в

E. …он-селективних електрод≥в

38. як зм≥нитьс€ потенц≥ал цинкового електрода при зменшенн≥ концентрац≥њ ≥он≥в цинку в 100 раз≥в, при 25 град —?

A. *«меншитьс€ на 59 м¬

B. «меншитьс€ на 40 м¬

C. «б≥льшитьс€ на 120 м¬

D. «меншитьс€ на 120 м¬

E. «б≥льшитьс€ на 30 м¬

39. ƒл€ розчин≥в з концентрац≥Їю 0,1 моль/л м≥н≥мальне значенн€ ≥онноњ сили в≥дпов≥даЇ розчину

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1275 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2123 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.2 с.