Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна характеристика –ќ«„»Ќ≥в 5 страница
 

ѕќ¬≈–’Ќ≈¬≤ я¬»ўј

(ѕќ¬≈–’Ќ≈¬ј ≈Ќ≈–√≤я, ѕќ¬≈–’Ќ≈¬»… Ќј“я√,  ќ√≈«≤я, јƒ√≈«≤я, «ћќ„”¬јЌЌя, јƒ—ќ–Ѕ÷≤я)

1. який ≥з адсорбент≥в найб≥льш ефективний при адсорбц≥њ речовини ≥з водного розчину?

A. *јктивоване вуг≥лл€

B. —ил≥кагель

C.  варц

D. Ѕ≥ла глина

E. √≥пс

2. як≥ поверхн≥ належать до г≥дроф≥льних?

A. *—ил≥кагель

B. —≥рка

C. √раф≥т

D. ¬уг≥лл€

E. “альк

 

3. як≥ поверхн≥ належать до г≥дрофобних?

A. *√раф≥т

B. —кло

C. √лина

D. —ил≥кагель

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

4. –озташувати речовини в пор€дку зростанн€ адсорбц≥њ з водних розчин≥в на активованому вуг≥лл≥:

A. *√люкоза, фенол, бензол

B. Ѕензол, глюкоза фенол

C. ‘енол, глюкоза, бензол

D. Ѕензол, фенол, глюкоза

E. √люкоза, бензол, фенол

5. јдсорбц≥йна р≥вновага характеризуЇтьс€:

A. *–≥вн≥стю швидкостей адсорбц≥њ та десорбц≥њ

B. ƒос€гненн€м максимальноњ величини адсорбц≥њ

C. ¬≥дсутн≥стю десорбц≥њ

D. Ќа€вн≥стю €к ф≥зичноњ адсорбц≥њ, так ≥ хемосорбц≥њ

E. —тал≥стю температури системи

6. Ќа €кому €вищ≥, характерному дл€ дисперсних систем, заснована фармаколог≥чна д≥€ ентеросгел€ (г≥дрогель метилкремн≥Ївоњ кислоти)

A. *јдсорбц≥€

B. јдгез≥€

C.  огез≥€

D. «мочуванн€

E. ƒесорбц≥€

7. ѕроцес, при €кому проходить х≥м≥чна взаЇмод≥€ м≥ж адсорбатом и адсорбентом, називаЇтьс€:

A. *’емосорбц≥€

B. —ольватац≥€

C. јбсорбц≥€

D. ƒесорбц≥€

E. —едиментац≥€

8. ” в≥дпов≥дност≥ з правилом ѕанетта-‘а€нса, на поверхн≥ кристал≥чного твердого адсорбента ≥з розчину адсорбуЇтьс€ той йон, €кий

A. *¬ходить в склад кристал≥чноњ гратки адсорбента

B. Ќе входить в склад кристал≥чноњ гратки адсорбента

C. Ќе утворюЇ з одним ≥з йон≥в гратки важко розчинноњ сполуки

D. ”творюЇ з одним ≥з йон≥в гратки добре розчинну сполуку

E. Ќе маЇ правильнњ в≥дпов≥д≥

 

9. якщо речовина, поглинаЇтьс€ об'Їмом ≥ншоњ речовини, то таке €вище називаЇтьс€

A. *јбсорбц≥Їю

B. јдсорбц≥Їю

C. ’емосорбц≥Їю

D. ƒесорбц≥Їю

E. ≤онним обм≥ном

10. ¬плив довжини вуглеводневого радикалу на поверхневу активн≥сть описуЇтьс€ правилом

A. *ƒюкло-“раубе

B. ¬ант-√оффа

C. јнтонова

D. Ўульце-√ард≥

E. –еб≥ндера

11. ¬исок≥ терапевтичн≥ властивост≥ активованого вуг≥лл€ обумовлен≥ його великою питомою поверхнею. як називаЇтьс€ €вище поглинанн€ газ≥в т≥льки поверхнею твердого т≥ла?

A. *јдсорбц≥€

B. јдгез≥€

C. ƒесорбц≥€

D.  огез≥€

E. –екуперац≥€

12. як ≥з п≥двищенн€м температури зм≥нюЇтьс€ ф≥зична адсорбц≥€ речовин?

A. *«меншуЇтьс€

B. «б≥льшуЇтьс€

C. ѕереходить у хемосорбц≥ю

D. «б≥льшуЇтьс€ у гетерогенних системах

E. «б≥льшуЇтьс€ у гомогенних системах

13. яке р≥вн€нн€ може бути використане дл€ розрахунку поверхневого нат€гу водного розчину проп≥оновоњ кислоти?

A. *Ўишковского

B. ‘рейндл≥ха

C. √≥ббса

D. √ельмгольца-—молуховского

E. –еле€

14. ¬икористанн€ активованого вуг≥лл€ дл€ очищенн€ антиб≥отик≥в зумовлене процесом самочинноњ зм≥ни концентрац≥њ компонента у поверхневому шар≥ водних розчин≥в у пор≥вн€нн≥ з обТЇмом фази. ÷ей процес називаЇтьс€

A. *јдсорбц≥Їю

B. «мочуванн€м

C. ƒесорбц≥Їю

D.  огез≥Їю

E. јдгез≥Їю

15. “ехнолог≥€ виготовленн€ л≥карських препарат≥в широко використовуЇ €вище адсорбц≥њ ≥ йонного обм≥ну. який ≥з йон≥в виб≥рково адсорбуЇтьс€ ≥з водного розчину на кристал≥ аргентуму хлориду?

A. *Ag+

B. Ќ+

C. NO3Ц

D. Cu2+

E. OHЦ

16. ќдним ≥з найсучасн≥ших метод≥в очищенн€ кров≥ в≥д токсичних речовин Ї гемосорбц≥€. яке ф≥зичне €вище лежить в основ≥ цього методу?

A. *јдсорбц≥€

B. ќсмос

C. ≈лектропров≥дн≥сть

D.  оагул€ц≥€

E. јдгез≥€

17. ¬ технолог≥њ виробництва л≥к≥в широко використовують ефект –еб≥ндера Ц адсорбц≥йного зниженн€ м≥цност≥ твердих т≥л. ѕри €к≥й умов≥ речовина — буде адсорбуватись на меж≥ под≥лу фаз ј ≥ ¬.

A. *–ечовина — знижуЇ надлишок в≥льноњ поверхневоњ енерг≥њ

B. –ечовина — п≥двищуЇ надлишок в≥льноњ поверхневоњ енерг≥њ

C. –ечовина — не зм≥нюЇ поверхневоњ енерг≥њ

D. –ечовина — х≥м≥чно взаЇмод≥Ї з речовиною ј

E. –ечовина — х≥м≥чно взаЇмод≥Ї з речовиною ¬

19. ¬ажливою характеристикою р≥дин Ї поверхневий нат€г. ƒл€ €коњ ≥з речовин в≥н Ї максимальним?

A. *¬ода

B. ≈танол

C. Ѕензол

D. јцетон

E. ’лороформ

20. ¬исок≥ терапевтичн≥ властивост≥ активованого вуг≥лл€ обумовлен≥ його великою питомою поверхнею. явище, в результат≥ €кого в≥дбуваЇтьс€ поглинанн€ газ≥в т≥льки поверхнею твердого т≥ла, називаЇтьс€:

A. *јдсорбц≥€

B. «мочуванн€

C. јдгез≥€

D. ƒесорбц≥€

E.  огез≥€

21. як ≥з п≥двищенн€м температури зм≥нюЇтьс€ ф≥зична адсорбц≥€ речовин?

A. *«меншуЇтьс€

B. «б≥льшуЇтьс€

C. ѕереходить у хемосорбц≥ю

D. «меншуЇтьс€ у гетерогенних системах

E. «б≥льшуЇтьс€ у гомогенних системах

22. ” чому пол€гаЇ суть правила вир≥внюванн€ пол€рностей –еб≥ндера:

A. *„им б≥льша р≥зниц€ пол€рностей, тим швидше в≥дбуваЇтьс€ адсорбц≥€

B. „им менша р≥зниц€ пол€рностей адсорбента ≥ адсорбтива, тим краща адсорбц≥€

C. јдсорбц≥€ зб≥льшуЇтьс€ в м≥ру зниженн€ д≥електричноњ проникност≥ речовини

D. –ечовина адсорбуЇтьс€ на поверхн≥ розд≥лу фаз, €кщо њњ присутн≥сть у м≥жфазному шар≥ зб≥льшуЇ р≥зницю пол€рностей цих фаз у зон≥ њх контакту

E. ѕол€рн≥ адсорбтиви краще адсорбуютьс€ на пол€рних адсорбентах з пол€рних розчинник≥в

23. ѕри очищенн≥ гл≥церину, €кий входить в склад багатьох л≥карських форм, використовують активоване вуг≥лл€. яке €вище лежить в основ≥ цього процесу?

A. *јдсорбц≥€

B.  огез≥€

C. јдгез≥€

D. «мочуванн€

E.  ап≥л€рна конденсац≥€

24. —тосовно меж≥ под≥лу вода-пов≥тр€ поверхнево-активними речовинами Ї:

A. *¬алер≥анова кислота

B. HCl

C. NaOH

D. —ечовина

E. Ќ≥чого з перел≥ченого

25. яке р≥вн€нн€ може бути використано дл€ к≥льк≥сноњ характеристики адсорбц≥њ на меж≥ "тверде т≥ло Ц газ"?

A. *–≥вн€нн€ ‘рейндл≥ха

B. –≥вн€нн€ √≥ббса

C. –≥вн€нн€ Ўишковського

D. –≥вн€нн€ √ельмгольца-—молухоського

E. –≥вн€нн€ –еле€

26. ¬ €кому р€д≥ кат≥они розташован≥ зг≥дно зростанн€м њх адсорбц≥йноњ здатност≥?

A. * Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+

B. Cs+ Rb+ K+ Na+ Li+

C. K+ Na+ Li+ Rb+ Cs+

D. K+ Li+ Na+ Cs+ Rb+

E. Na+ K+ Li+ Rb+ Cs+

27. ƒодаванн€ поверхнево-активних речовин з метою утворенн€ адсорбц≥йних шар≥в широко використовуЇтьс€ в технолог≥њ виробництва л≥к≥в. яка з речовин Ї поверхнево-≥ндиферентною по в≥дношенню до меж≥ под≥лу вода Ц пов≥тр€?

A. *—ахароза

B. ќцтова кислота

C. ≈танол

D. ћетилам≥н

E. јцетон

28. ƒ≥€ де€ких л≥карських препарат≥в на орган≥зм обовТ€зково включаЇ стад≥ю адсорбц≥њ. ¬≥д €ких чинник≥в залежить адсорбц≥€ з розчин≥в на тверд≥й поверхн≥?

A. *¬≥д ус≥х перел≥чених нижче фактор≥в

B. ѕрирода адсорбенту

C. ѕрирода адсорбтиву

D. “емпература

E. –≥вноважна мол€рна концентрац≥€ адсорбтиву

29. ¬каж≥ть розм≥рн≥сть величини поверхневого нат€гу:

A. *Ќ/м

B. Ќ/м2

C. Ќ∙м2

D. Ќ/кг∙м2

E. Ќ∙кг/ м2

30. яка теор≥€ адсорбц≥њњ (≥з вказаних нижче) м≥стить припущенн€ про утворенн€ пол≥молекул€рних шар≥в?

A. *“еор≥€ Ѕ≈“

B. “еор≥€ Ћенгмюра

C. “еор≥€ јррен≥уса

D. “еор≥€ √≥ббса

E. “еор≥€ –еб≥ндера

31. як зм≥нюютьс€ наведен≥ нижче ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥ поверхнево-активних речовин при зменшенн≥ довжини њх вуглеводневого радикалу?

A. *«меншуЇтьс€ поверхнева активн≥сть

B. «меншуЇтьс€ м≥жфазний поверхневий нат€г

C. «ростаЇ поверхнева активн≥сть

D. «ростаЇ адсорбц≥€

E. «меншуЇтьс€ г≥дроф≥льн≥сть

32. ѕорошки, екстракт красавки ≥ активоване вуг≥лл€, мають понижену терапевтичну активн≥сть. яке поверхневе €вище впливаЇ на зниженн€ њх активност≥?

A. *јдсорбц≥€

B. ƒесорбц≥€

C. јдгез≥€

D.  огез≥€

E. –озт≥канн€

33. ѕри наданн≥ швидкоњ допомоги дл€ зн€тт€ ≥нтоксикац≥њ, €ка викликана отруйним препаратом, €кий м≥стить сол≥ алкалоњд≥в, була використана суспенз≥€ де€кого адсорбента. ¬каж≥ть, суспенз≥€ €кого ≥з нижче перел≥ченого адсорбент≥в була використана.

A. *јктивоване вуг≥лл€

B. —ил≥кагель

C. Ѕентон≥т

D.  аол≥н

E.  рохмаль

34. јдсорбц≥€ електрол≥т≥в зд≥йснюЇтьс€ за правилом ѕанета-‘а€нса, зг≥дно €кого кристали добудовуютьс€

A. *Ћише тими йонами чи атомами, €к≥ вход€ть до њх складу, або ≥зоморфн≥ з ними

B. Ћише ан≥онами

C. Ћише кат≥онами

D. Ѕудь-€кими йонами з розчину

E. Ћише тими йонами, €к≥ не вход€ть до њх складу

35. « метою захисту л≥к≥в в≥д д≥њ оточуючого середовища провод€ть њх м≥крокапсулюванн€, що засновано на €вищ≥

A. * оацервац≥њ

B. јдсорбц≥њ

C. «мочуванн€

D. јдгез≥њ

E.  огез≥њ

36. «астосуванн€ активованого вуг≥лл€ в медичн≥й практиц≥ базуЇтьс€ на його

A. *¬исок≥й адсорбц≥йн≥й здатност≥

B. √≥дрофобних властивост€х

C. √≥дроф≥льних властивост€х

D. ћал≥й густин≥

E. –озчинност≥ в вод≥

37. јдсорбц≥€ газ≥в твердим адсорбентом не залежить в≥д

A. *ќбТЇму газу

B. ѕрироди газу

C. “емператури

D. ѕитомоњ поверхн≥ адсорбента

E. ѕарц≥ального тиску

38. яке правило використовують дл€ описанн€ адсорбц≥њ йон≥в ≥з розчину на твердому т≥л≥?

A. *ѕравило ѕанета-‘а€нса

B. ѕравило –еб≥ндера

C. ѕравило Ўульце-√ард≥

D. ѕравило ƒюкло-“раубе

E. ѕравило ¬ант-√оффа

39. У„астокол ЋенгмюраФ Ц це:

A. *Ќасичений моношар ѕј– на меж≥ под≥лу р≥дина-газ

B. Ќасичений моношар ѕј– на меж≥ под≥лу р≥дина-тверда поверхн€

C. Ќасичений моношар ѕј– на меж≥ под≥лу тверда поверхн€-газ

D. ѕодв≥йний електричний шар

E. Ўар йон≥в на протилежно зар€джен≥й поверхн≥

40. який фактор впливаЇ на величину граничноњ адсорбц≥њ ѕј– на меж≥ р≥дина Ц газ?

A. *ѕлоща функц≥ональноњ групи ѕј–

B. ƒовжина вуглеводневого радикала

C. „исло активних центр≥в поверхн≥ розд≥лу

D. ѕлоща поверхн≥ под≥лу

E.  онцентрац≥€ розчину ѕј–

41. ќдним ≥з метод≥в вилученн€ йон≥в важких метал≥в ≥з води Ї поглинанн€ њх цеол≥тами (неорган≥чними йон≥тами)

A. *…онний обм≥н

B. јбсорбц≥€

C. ћолекул€рно-ситовий ефект

D. ’емосорбц≥€

E.  ап≥л€рна конденсац≥€

42. «а правилом ƒюкло-“раубе, що застосовують при синтез≥ ѕј–, коеф≥ц≥Їнт “раубе дор≥внюЇ:

A. *3 - 3,5

B. 1 - 2

C. 2 - 3

D. 0 - 1

E. 4 - 4,5

43. ≤з перел≥чених речовин вибер≥ть поверхнево-активну:

A. *—2H5OH

B. H2ќ

C. NaCl

D. HNO3

E. K4Fe[(CN)6]

44. ” ск≥льки раз (максимально) зростаЇ поверхнева активн≥сть ѕј– при зб≥льшенн≥ вуглеводневого радикала на групу Ц—Ќ2?

A. *¬ 3,5 рази

B. ¬ 2,5 рази

C. ¬ 1,5 рази

D. ¬ 4,5 рази

E. ¬ 5,5 рази

45. ѕоверхнева активн≥сть Ц це один з фактор≥в б≥одоступност≥ л≥карських препарат≥в. ” ск≥льки раз≥в зб≥льшуЇтьс€ поверхнева активн≥сть при подовженн≥ вуглеводневого радикала ѕј– на групу Ц—Ќ2Ц?

A. *3,2

B. 1,5

C. 6,4

D. 2,8

E. 0,5

46. ѕоверхнево-активн≥ речовини (ѕј–) широко використовують у фармацевтичн≥й практицњ, €к стаб≥л≥затори дисперсних систем. ’арактерною особлив≥стю будови молекул ѕј– Ї

A. *ƒиф≥льн≥сть

B. ѕол€рн≥сть

C. Ќепол€рн≥сть

D. ≤оногенн≥сть

E. Ќе≥оногенн≥сть

47. який адсорбент краще адсорбуЇ ѕј¬ з водних розчин≥в?

A. *јктивоване вуг≥лл€

B. —ил≥кагель

C. Ѕентон≥т

D.  варц

E. ÷елюлоза

 

48. ƒодаванн€ поверхнево-активних речовин з метою утворенн€ адсорбц≥йних шар≥в широко використовуЇтьс€ в технолог≥њ виробництва л≥к≥в. ¬каж≥ть поверхнево-активну речовину дл€ меж≥ под≥лу водний розчин-пов≥тр€:

A. *ћасл€на кислота

B. —ахароза

C. NaCI

D. NaOH

E. HCI

 

49. як≥ з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

A. *Ќеорган≥чн≥ кислоти, основи та њх сол≥

B. јльдег≥ди та спирти

C.  арбонов≥ кислоти та мила

D. јм≥ни та сульфокислоти

E. —пирти та мила

 

50. ¬заЇмод≥€ молекул, атом≥в, йон≥в всередин≥ одн≥Їњ фази (гомогенноњ частини системи) називаЇтьс€:

A.  огез≥Їю

B. јдгез≥Їю

C. јдсорбц≥Їю

D. «мочуванн€м

E. ’емосорбц≥Їю

51. як називаЇтьс€ робота, витрачена на подоланн€ сил зчепленн€ м≥ж молекулами двох взаЇмно нерозчинних р≥дин на одиниц≥ площ≥?

A. –оботою адгез≥њ

B. –оботою когез≥њ

C.  орисною роботою

D. –оботою змочуванн€

E. –оботою проти зовн≥шнього тиску

52. якщо ≥з зб≥льшенн€м концентрац≥њ речовини поверхневий нат€г на меж≥ под≥лу фаз знижуЇтьс€, то така речовина називаЇтьс€:

A. ѕоверхнево-активною

B. ѕоверхнево-неактивною

C. ѕоверхнево-≥нактивною

D. ≤ндиферентною

E. ѕол€рною

53. ” €ких координатах необх≥дно побудувати граф≥к дл€ визначенн€ констант р≥вн€нн€ ≥зотерми адсорбц≥њ Ћенгмюра?

A. *

B.

C.

D.

E.

54. ¬ результат≥ досл≥дженн€ за допомогою р≥вн€нн€ ‘рейндл≥ха адсорбц≥њ оцтовоњ кислоти з водних розчин≥в активованим вуг≥лл€м одержана величина адсорбц≥њ х = 9. ўо це означаЇ?

A. *9 моль кислоти адсорбован≥ 1 кг вуг≥лл€

B. 1/9 кг кислоти адсорбован≥ 1 кг вуг≥лл€

C. 9 моль ислоти адсорбований 1м2 вуг≥лл€

D. 1 моль кислоти адсорбований 9 кг вуг≥лл€

E. 9 кг кислоти адсорбован≥ 1 молем вуг≥лл€

 

55. –озд≥ленн€ розчин≥в б≥опол≥мер≥в методом гель-хроматограф≥њ в≥дбуваЇтьс€ в≥дпов≥дно

A. *–озм≥рам молекули

B. јдсорбц≥њ на поверхн≥ сорбенту

C. ¬заЇмод≥њ визначаучих речовин йоногенними групами сорбенту

D. √≥дратац≥њ молекул

E. ‘≥зичному розд≥лу речовин м≥ж двома фазами

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2012 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2284 - | 2095 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.11 с.