Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕон€тт€ пол≥тичноњ культури ≥ њњ структурн≥ елементи
ѕол≥тична культура Ц один з найважлив≥ших елемент≥в пол≥тичноњ системи сусп≥льства. –≥вень њњ розвитку св≥дчить про €к≥сть самоњ ц≥Їњ системи. ѕол≥тична культура, в≥ддзеркалюючи пол≥тичну ≥ юридичну компетентн≥сть громад€н, сусп≥льних ≥ пол≥тичних д≥€ч≥в ≥ њхню пол≥тичну повед≥нку, дуже впливаЇ на формуванн€ й функц≥онуванн€ пол≥тичних ≥нститут≥в.

ѕол≥тична культура Ц €вище складне й багатогранне. “ому ≥снуЇ самий широкий спектр думок, визначень, формулювань ≥ т.д. у тлумаченн≥ €к самоњ категор≥њ "пол≥тична культура", так й њњ структурних компонент≥в, зм≥сту, функц≥й ≥ т.д.

ѕол≥тична культура €к особливе, пов'€зане з духовним житт€м людей, њхн≥ми ц≥нност€ми, звича€ми й традиц≥€ми пол≥тичне €вище маЇ таку ж тривалу ≥стор≥ю, €к ≥ пол≥тика в ц≥лому. ¬она описувалас€ ще в далек≥й давнин≥ такими видатними пол≥тичними мислител€ми, €к  онфуц≥й, ѕлатон, јристотель й ≥н. ќднак сам терм≥н "пол≥тична культура" з'€вивс€ набагато п≥зн≥ше. …ого вперше вв≥в у науковий оборот у ’”Ў ст. н≥мецький ф≥лософ-просв≥титель ≤. √ердер. Ќауков≥ концепц≥њ пол≥тичноњ культури, що опираютьс€ на, емп≥ричну базу склалис€ в 60-≥ рр. XX ст. завд€ки великим м≥жнародним досл≥дженн€м, проведеним американськими пол≥тологами √. јлмондом, —. ¬ербою, Ћ. ѕаЇм й ≥н.

ѕол≥тична культура Ц нев≥д'Їмна частина загальнонац≥ональноњ культури. ÷е насамперед пол≥тичний досв≥д людства, соц≥альних сп≥льностей, великих ≥ малих соц≥альних груп, отриманий у ход≥ ≥сторичного розвитку. ≤снуючи в певних формах, цей досв≥д впливаЇ на формуванн€ пол≥тичноњ св≥домост≥ людей ≥ в остаточному п≥дсумку виражаЇтьс€ в њх пол≥тичних ор≥Їнтац≥€х й установках. ќстанн≥ визначають пол≥тичну повед≥нку людей.

¬≥дзначен≥ в даному визначенн≥ три взаЇмозалежних пон€тт€: пол≥тичний досв≥д, пол≥тична св≥дом≥сть ≥ пол≥тична повед≥нка Ц становл€ть основн≥ структурн≥ елементи пол≥тичноњ культури (див. мал. 11.1). –озгл€немо кожний з них докладн≥ше.

ѕол≥тичний ≥сторичний досв≥д людства, наднац≥ональних ≥ нац≥ональних сп≥льностей Ї основою розвитку пол≥тичноњ культури. ¬≥н ф≥ксуЇ ≥стор≥ю розвитку пол≥тичних в≥дносин у р≥зних формах: ≥сторичних, л≥тературних, пол≥тичних традиц≥€х, звича€х, пол≥тичн≥й ≥деолог≥њ; у форм≥ функц≥онуючоњ пол≥тичноњ системи з њњ ≥нститутами, нормами, принципами, соц≥ально-пол≥тичними зв'€зками й т.д.

¬ажливе м≥сце серед р≥зних форм пол≥тичного досв≥ду займають пол≥тичн≥ традиц≥њ. ¬они формуютьс€ в результат≥ д≥€льност≥ дек≥лькох покол≥нь людей, Ї одн≥Їю з найб≥льш ст≥йких основ њхнього житт€ й визначають зразки пол≥тичноњ повед≥нки. «береженн€ й розвиток пол≥тичних традиц≥й Ц одна з умов пол≥тичноњ стаб≥льност≥ сусп≥льства ≥ його прогресивного розвитку. «акони й норми, що регулюють сусп≥льн≥ в≥дносини, прийн€т≥ в≥дпов≥дно до нац≥ональних пол≥тичних традиц≥й, сприймаютьс€ громад€нами не €к зас≥б примуса, а €к необх≥дне €вище громадського житт€, спр€моване на дос€гненн€ загального блага.

 

 


ћалюнок 12.1- —труктура пол≥тичноњ культури

Ќа основ≥ пол≥тичного досв≥ду багатьох покол≥нь ≥ пол≥тичноњ д≥€льност≥ людей формуЇтьс€ њхн€ пол≥тична св≥дом≥сть Ц ще один елемент структури пол≥тичноњ культури. ѕол≥тична св≥дом≥сть Ц це система пол≥тичних знань, ц≥нностей й ≥дейно-пол≥тичних переконань людей, на основ≥ €ких виробл€ютьс€ найб≥льш ст≥йк≥ й значим≥ пол≥тичн≥ ор≥Їнтац≥њ й установки людей в≥дносно пол≥тичноњ системи ≥ њхнього м≥сц€ в дан≥й систем≥.

«упинимос€ б≥льш детально на характеристиц≥ структурних елемент≥в пол≥тичноњ св≥домост≥.

ѕол≥тичн≥ знанн€ Ц це знанн€ людей про пол≥тику, про пол≥тичну систему, про р≥зн≥ пол≥тичн≥ ≥деолог≥њ, про процедури, за допомогою €ких забезпечуЇтьс€ участь громад€н у пол≥тичному процес≥ й т.п.

ѕол≥тичн≥ ц≥нност≥ Ц це етичн≥ й нормативн≥ судженн€ про пол≥тичне житт€, про пол≥тичн≥ ц≥л≥, на реал≥зац≥ю €ких спр€мована пол≥тична д≥€льн≥сть. ѕол≥тичними ц≥нност€ми Ї законн≥сть ≥ пор€док, стаб≥льн≥сть системи, соц≥альна справедлив≥сть й ≥н.

ѕол≥тичн≥ переконанн€ формуютьс€ на основ≥ знань ≥ ц≥нностей ≥ виражаютьс€ в у€вленн€х людей про те, €кою повинна бути пол≥тична система. ƒл€ одних це демократ≥€ Ц пр€ма або представницька, заснована на принцип≥ приватноњ власност≥; дл€ ≥нших Ц авторитарно-тотал≥тарн≥ системи, заснован≥, прим≥ром, на ≥дењ нац≥ональноњ переваги й т.д. ÷е саме те, що називаЇтьс€ ≥деолог≥чними перевагами. ѕол≥тичн≥ переконанн€ громад€н виражаютьс€ в т≥м, що на виборах вони голосують за ту або ≥ншу парт≥ю, а значить в≥ддають перевагу т≥й чи ≥нш≥й ≥деолог≥њ.

ѕол≥тичн≥ ор≥Їнтац≥њ й установки знаход€ть своЇ конкретне вт≥ленн€ в пол≥тичн≥й повед≥нц≥.

ѕол≥тична повед≥нка Ц це практична взаЇмод≥€ людини з пол≥тичним середовищем, що виражаЇтьс€ в т≥й або ≥нш≥й форм≥ пол≥тичноњ участ≥. ¬она обумовлена пол≥тичною св≥дом≥стю, з одного боку, ≥ р≥внем пол≥тичного розвитку сусп≥льства в ц≥лому, Ц з ≥ншого. ѕол≥тична повед≥нка людей про€вл€Їтьс€ в њхн≥й пол≥тичн≥й д≥€льност≥ й ви€вл€Ї р≥вень ≥ тип њхньоњ пол≥тичноњ культури на практиц≥.

¬исоку пол≥тичну культуру в≥др≥зн€ють два основних критер≥њ, €к≥ про€вл€ютьс€ в пол≥тичн≥й повед≥нц≥ людей: залученн€ у пол≥тичну д≥€льн≥сть, позитивна активн≥сть. «а допомогою участ≥ в пол≥тичному процес≥ й громад€нин, ≥ сусп≥льство в ц≥лому знаход€ть новий пол≥тичний досв≥д, що спри€Ї подальшому розвитку пол≥тичноњ культури.

” процес≥ розвитку пол≥тичноњ культури сформувалис€ й розвиваютьс€ њњ функц≥њ. ¬они Ї тими напр€мками, по €ких пол≥тична культура входить у житт€ й побут людей, саме за допомогою функц≥й вона стаЇ реально в≥дчутною, зрозум≥лою, а отже, практично значимою й дос€жною.

ќсновн≥ функц≥њ пол≥тичноњ культури:

Ј п≥знавальна Ц формуванн€ в громад€н необх≥дних сусп≥льно-пол≥тичних знань, погл€д≥в, переконань ≥ пол≥тичноњ компетентност≥;

Ј нормативно-ц≥нн≥сна Ц формуванн€ й закр≥пленн€ в сусп≥льн≥й св≥домост≥ необх≥дних пол≥тичних ц≥нностей, установок, ц≥лей, мотив≥в ≥ норм поводженн€;

Ј ≥нтегративна Ц дос€гненн€ на баз≥ загальноприйн€тих пол≥тико-культурних ц≥нностей згоди в рамках ≥снуючоњ пол≥тичноњ системи й обраного сусп≥льством пол≥тичного ладу. ѕол≥тична культура в такий спос≥б формуЇ стаб≥л≥зуючу основу пол≥тичного житт€ й спри€Ї п≥двищенню ефективност≥ керуванн€;

Ј комун≥кативна Ц дозвол€Ї встановити зв'€зок м≥ж учасниками пол≥тичного процесу, а також передавати елементи пол≥тичноњ культури в≥д покол≥нн€ до покол≥нн€ й накопичувати пол≥тичний досв≥д;

Ј виховна Ц формуЇ в громад€н пол≥тичну св≥дом≥сть ≥ навички пол≥тичноњ д≥€льност≥, адекватн≥ дан≥й пол≥тичн≥й систем≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 624 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2297 - | 1968 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.