Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕоложенн€, що регламентують пор€док в'њзду громад€н 3-х крањн на територ≥ю будь-€коњ держави ™—
ƒе€к≥ положенн€, що регламентують пор€док в'њзду громад€н 3-х крањн на територ≥ю будь-€коњ держави ™—, вже погоджен≥ ≥ прийн€т≥:

а) п≥дписавши угоду крањни зобов'€зуютьс€ надавати право подавати на розгл€д за€ви щодо пол≥тичного захисту вс≥м ≥ноземц€м на своњй територ≥њ.  ожний хто звертаЇтьс€, одержуЇ гарант≥њ, що його за€ва буде розгл€датис€ одн≥Їю з держав-учасник≥в ”годи, ≥ цей розгл€д буде в≥дбуватис€ в≥дпов≥дно до принцип≥в ∆еневськоњ конвенц≥њ 1951 р. ≥ Ќью-йоркського протоколу 1967 р.;

б) в≥дпов≥дно до ”годи не допускаЇтьс€ повторна подача за€ви про наданн€ притулку у випадку в≥дхиленн€ його одн≥Їю ≥з крањн-учасниць Ўенгенськоњ угоди. ≤ноземець, €кий не одержав дозволу, автоматично позбавл€Їтьс€ права на проживанн€ в ≥нших крањнах-учасниц€х. ѕередбачаЇтьс€ створенн€ спец≥ального рег≥стра, винесеного за рамки банку даних —≤—;

в) за «годою кожна з держав зобов'€зана приймати назад ос≥б, €к≥ подали за€ву з проханн€м про наданн€ притулку ≥ €к≥ вињхали тимчасово в сус≥дню державу, що Ї учасником Ўенгенськоњ угоди.

«аходи дл€ координац≥њ пол≥тики в ц≥й област≥ включають:

-обм≥н ≥нформац≥Їю про становище в крањнах - джерелах м≥грант≥в;

-сп≥вроб≥тництво посольств держав-член≥в Ўенгенськоњ угоди в крањнах, де особливо сильн≥ ем≥грац≥йн≥ тенденц≥њ;

-взаЇмний обм≥н статистичними даними, зокрема, про велик≥ групи б≥женц≥в;

- под≥л ф≥нансових витрат при депортац≥њ.

 ом≥тетом з ≥мм≥грац≥йних питань, куди вход€ть м≥н≥стри внутр≥шн≥х справ ≥ кер≥вники ≥мм≥грац≥йних служб крањн ™—, була проведена п≥дготовча робота з виробленн€ загальних критер≥њв ≥ Їдиних правил розгл€ду в≥зових клопотань.  ом≥тет визначив види документ≥в, по €ких може видаватис€ в≥за ≥ нац≥ональн≥ служби, уповноважен≥ займатис€ њх оформленн€м. Ѕула встановлена Їдина форма Ђшенгенськоњ в≥зиї, њњ зм≥ст, терм≥ни д≥њ, розм≥ри збор≥в за њњ видачу, пор€док продовженн€ терм≥ну д≥њ.  ом≥тет погодив Їдиний список держав (понад 110), громад€нам €ких необх≥дно одержанн€ в≥зи дл€ в'њзду в крањни Ўенгенськоњ угоди, а також список ос≥б, в'њзд €ких небажаний через р≥зн≥ причини. Ѕули також розроблен≥ заходи дл€ сп≥льноњ боротьби з п≥дробками в≥з ≥ паспорт≥в.

¬≥дпов≥дно до ”годи особа, що клопоче щодо одержанн€ вТњзноњ в≥зи, зобов'€зана:

-звернутис€ в консульське представництво т≥Їњ крањни Ўенгенськоњ угоди, на територ≥њ €коњ знаходитьс€ основна мета поњздки;

-дати необх≥дн≥ роз'€сненн€ при порушенн≥ клопотанн€ щодо видач≥ вТњзноњ в≥зи;

- додати наступн≥ документи:

закордонний паспорт, з д≥йсним терм≥ном;

запрошенн€ або виклик;

медичний страховий пол≥с;

проњзн≥ квитки (в обидва к≥нц≥), страховий пол≥с на автотранспорт ≥ т.п.;

п≥дтвердженн€ резервуванн€ номера в готел≥;

дов≥дку про те, що вс≥ витрати по перебуванню бере на себе сторона, €ка приймаЇ;

документи, що п≥дтверджують на€вн≥сть кошт≥в дл€ ≥снуванн€ (банк≥вськ≥ й ≥нш≥ гарант≥њ);

-з'€витис€ за запрошенн€м дл€ особистоњ бес≥ди (при необх≥дност≥).

ѕри видач≥ в≥зи визначальним Ї дотриманн€ 2-х основних принцип≥в: забезпеченн€ безпеки крањн —п≥втовариства ≥ припиненн€ нелегальноњ ≥мм≥грац≥њ. √ромад€ни трет≥х крањн можуть одержати в≥зу ун≥ф≥кованоњ форми дл€ в'њзду в крањни —п≥втовариства терм≥ном до 3-х м≥с€ц≥в, д≥йсноњ у вс≥х крањнах ”годи.

ѕроцедура розгл€ду клопотань включаЇ: перев≥рку клопотанн€ про видачу в≥зи; ≥ндеф≥куванн€ особистост≥ за€вника щодо з'€суванн€ в≥дпов≥дност≥ по наданим документам; перев≥рку наданих документ≥в, €к≥ засв≥дчують особист≥сть, по обл≥ках —≤— €к викраден≥, загублен≥ та ≥нш≥. ¬они повинн≥ бути д≥йсн≥ дл€ в'њзду на територ≥ю крањн-учасниць Ўенгенськоњ угоди, а також терм≥н њх д≥њ не повинен бути менше 3-х м≥с€чного терм≥ну д≥њ в≥зи.

¬ певних ситуац≥€х мають м≥сце ≥ ≥нш≥ види перев≥рок, наприклад, п≥дтвердженн€ м≥сц€ проживанн€ ≥ на€вност≥ родинних ≥ ≥нших зв'€зк≥в у крањн≥ вињзду.

« застосуванн€м Ўенгенськоњ угоди вперше ц≥ла група держав регламентуЇ процедуру перев≥рки ≥ноземц≥в, що оформл€ють вТњзну в≥зу на територ≥ю —п≥втовариства.  рањни-учасниц≥ залишають за собою де€к≥ права на самост≥йн≥ р≥шенн€ з урахуванн€м сформованих традиц≥й ≥ нац≥ональних особливостей, €к≥ не суперечать Ўенгенськ≥й угод≥.

ќсобливе значенн€ в даному питанн≥ набуваЇ орган≥зац≥€ обм≥ну ≥нформац≥Їю та узгодженост≥ д≥й закордонних представництв крањн. ” першу чергу це стосуЇтьс€ питань практичноњ видач≥ в≥з ≥ р≥шенн€ виникаючих при цьому проблем. ѕередбачаЇтьс€ також обм≥н ≥нформац≥Їю про тенденц≥њ пол≥тичного та економ≥чного розвитку в крањнах, вих≥дц≥ з €кий можуть стати потенц≥йними ≥мм≥грантами.

ќдержанн€ в≥зи можливо в будь-€кому закордонному представництв≥ держав, що п≥дписали Ўенгенську угоду, незалежно в≥д того, в €ку з них зд≥йснюЇтьс€ початковий в'њзд.

” випадку б≥льш тривалого перебуванн€ (б≥льш 3-х м≥с€ц≥в) ≥ влаштуванн≥ на роботу в одн≥й ≥з крањн ”годи, оформл€Їтьс€ нац≥ональна в≥за, одержати €ку можна в посольств≥ т≥Їњ крањни, де маЇ нам≥р перебувати за€вник.

“аким чином, ≥мм≥грац≥йна пол≥тика крањн ™— базуЇтьс€ головним чином на контрольних ≥ обмежувальних заходах. ќсобливе м≥сце в њхньому р€ду займають проблеми контролю за м≥жнародними транспортними перевезенн€ми населенн€, що м≥груЇ ≥ питанн€ депортац≥њ б≥женц≥в, €к≥ стали в останн≥ роки дуже серйозною пол≥тичною, юридичною ≥ економ≥чною проблемою.

ќднак, на думку експерт≥в  ом≥тету з ≥мм≥грац≥йноњ пол≥тики ™—, контроль на зовн≥шн≥х кордонах —п≥втовариства не забезпечуЇ необх≥дний р≥вень безпеки. ” зв'€зку з цим крањни ™— вже найближчим часом будуть змушен≥ повернутис€ до подальшого вивченн€ ц≥Їњ проблеми. “ак, не виключена можлив≥сть розробки нових вар≥ант≥в концепц≥њ ≥мм≥грац≥йноњ пол≥тики ™— ≥ ≥нших п≥дход≥в до њњ реал≥зац≥њ в рамках Ђ™диноњ ™вропиї, причому вони будуть спр€мован≥ насамперед на подальше обмеженн€ м≥грац≥йних поток≥в у крањни ™—.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 511 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2087 - | 1830 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.