Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јдреса: 03022, м.  ињв, вул. ¬асильк≥вська, 90-а
јЅ≤“”–≤™Ќ“”-2013

ѕереваги сучасноњ економ≥чноњ осв≥ти

Ќа економ≥чному факультет≥

 ињвського нац≥онального ун≥верситету

≤мен≥ “араса Ўевченка

 

v  ињвський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ “араса Ўевченка (економ≥чний факультет) займаЇ перше м≥сце в ”крањн≥ у рейтингах з напр€му економ≥чна та б≥знес-осв≥та ( омпас-2009,  омпас-2010,  омпас-2011), цей рейтинг формують за незалежними експертними оц≥нками роботодавц≥ та випускники економ≥чних спец≥альностей, ≥ в≥н Ї ор≥Їнтиром при працевлаштуванн≥, особливо при пошуках першого м≥сц€ роботи;

v ≈коном≥чна осв≥та започаткована в ”н≥верситет≥ з 1842 р. ≥маЇ в≥ков≥ традиц≥њ, €к≥ пост≥йно розвиваютьс€ новими покол≥нн€ми нац≥ональноњ економ≥чноњ ел≥ти; на сьогодн≥ це поЇднанн€ фундаментальноњ класичноњ осв≥ти та ≥нновац≥йних осв≥тн≥х технолог≥й, т≥сний зв'€зок з практичною д≥€льн≥стю найр≥зноман≥тн≥ших економ≥чних орган≥зац≥й;

v «добутт€ сучасноњ економ≥чноњ осв≥ти на р≥вн≥ високих стандарт≥в на економ≥чному факультет≥ забезпечуЇ високопрофес≥йний склад науково-педагог≥чного колективу (40 професор≥в та 110 доцент≥в, серед них академ≥к ЌјЌ ”крањни, член-кореспондент ЌјЌ ”крањни, член-кореспондент јѕЌ ”крањни, «аслужен≥ д≥€ч≥ науки ≥ техн≥ки ”крањни, «аслужен≥ прац≥вники осв≥ти ”крањни, Ћауреати ƒержавноњ прем≥њ ”крањни в галуз≥ науки ≥ техн≥ки);

v Ќавчанн€ по п≥дготовленими викладачами сучасними виданн€ми з економ≥ки та менеджменту: Ђ÷≥нн≥ папериї, Ђѕрактикум з м≥кроеконом≥киї, Ђѕрактикум з макроеконом≥киї, Ђѕрактикум з≥ страхуванн€ї, Ђѕрактикум з менеджменту персоналуї, Ђѕрактикум з маркетингуї, Ђћетаф≥зика економ≥киї, Ђ≤стор≥€ економ≥чних ученьї, ЂЌауково-техн≥чна д≥€льн≥сть у контекст≥ самоорган≥зац≥њї, Ђ≤нтелектуальна власн≥стьї, Ђѕриродн≥ монопол≥њї, Ђ‘≥нансовий ринокї, Ђ‘≥нансовий анал≥зї та багато ≥н.;

v ¬икладанн€ проф≥льних дисципл≥н англ≥йською та ≥ншими ≥ноземними мовами;

v ѕрацевлаштуванн€ в найусп≥шн≥ших украњнських та ≥ноземних компан≥€х, де студенти проход€ть р≥зн≥ види практики п≥д час навчанн€;

v “≥сн≥ кооперац≥йн≥ звТ€зки з пров≥дними Ївропейськими ун≥верситетами, що надають широк≥ можливост≥ стажуванн€ студент≥в за кордоном;

v ћожлив≥сть створенн€ науковоњ карТЇри: в≥д студента, бакалавра, маг≥стра до кандидата та доктора економ≥чних наук;

v ћожлив≥сть участ≥ у студентському самовр€дуванн≥ та реал≥зац≥њ власного творчого потенц≥алу ≥ талант≥в на конкурсах краси Ђћ≥с та ћ≥стер економ≥чного факультетуї, турн≥рах з б≥ль€рду, кубку декана з шах≥в, у хореограф≥чн≥й студ≥њ, у вокальн≥й студ≥њ, на систематичних виставках мистецтва, поетичних вечорах, св€т≥ украњнських традиц≥й, спортивних змаганн€х, св€ткуванн≥ ƒн€ економ≥чного факультету;

v Ќа факультет≥ навчаютьс€ переможц≥ ≥ лауреати м≥жнародних та всеукрањнських конкурс≥в з економ≥чних дисципл≥н, чемп≥он св≥ту з пауерл≥фтингу, лауреати м≥жнародних конкурс≥в з бальних танц≥в, м≥с ”н≥верситет Ї також студенткою економ≥чного факультету;

v «абезпечен≥сть комфортабельним гуртожитком, що розташований на в≥дстан≥ 550 м в≥д аудиторного корпусу економ≥чного факультету.

v ≈коном≥чний факультет розташований у мальовничому район≥ м≥ста  иЇва, аудитор≥њ св≥тл≥, ошатн≥, сучасно обладнан≥, працюють два кафе, Ї зручною транспортна розвТ€зка поруч з≥ станц≥Їю метро Ђ¬асильк≥вськаї (650 м в≥д аудиторного корпусу факультету).

јдреса: 03022, м.  ињв, вул. ¬асильк≥вська, 90-а

Www.econom.univ.kiev.ua

ƒ≈Ќ№ в≥дкритих дверей

Ќа

≈коном≥чному факультет≥

 ињвського нац≥онального ун≥верситету

≤мен≥ “араса Ўевченка

¬≥дбудетьс€

 в≥тн€ 2013 року

ѕќ„ј“ќ  ќЅ 11-00

¬и будете мати змогу посп≥лкуватис€ та познайомитис€ ≥з професорсько-викладацьким складом факультету, публ≥кац≥€ми наших фах≥вц≥в, в≥дв≥дати лекц≥йн≥ аудитор≥њ, б≥бл≥отеку, заклади харчуванн€, поставити хвилююч≥ ¬ас запитанн€ та отримати вичерпн≥ в≥дпов≥д≥

«апрошуЇмо ус≥х бажаючих!

телефон дл€ дов≥док: +38 (044) 259 70 45

јдреса: 03022, м.  ињв, вул. ¬асильк≥вська, 90-а

Www.econom.univ.kiev.ua

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 647 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2263 - | 2066 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.