Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дготовка та проведенн€ рекламноњ кампан≥њ
 

ќсобливост≥ рекламноњ кампан≥њ

Ќайважлив≥шою умовою ефективноњ ринковоњ д≥€льност≥ Ї створенн€ й виробництво нових конкурентоспроможних товар≥в. Ќовий товар повинен в≥дпов≥дати тим потребам, €к≥ сформуютьс€ у споживач≥в до моменту виходу його на ринок. ÷ей процес вимагаЇ ц≥леспр€мованих рекламних зусиль у сфер≥ €к виробництва, так ≥ торг≥вл≥. –еклама виводить на ринок нов≥ товари й нов≥ послуги, формуЇ нов≥ потреби.

–екламна кампан≥€ - комплекс детально п≥дготовлених, ресурсозабезпечених, посл≥довно реал≥зованих у вигл€д≥ рекламних план≥в, заход≥в й акц≥й, спр€мованих на дос€гненн€ поставлених довгострокових рекламних ц≥лей ≥ завдань.

–екламна акц≥€ €вл€Ї собою разове використанн€ рекламних засоб≥в.

–екламний зах≥д складаЇтьс€ з комплексу або комб≥нац≥њ акц≥й ≥ може мати б≥льш тривалий у час≥ характер.

ѕродумана рекламна кампан≥€ впливаЇ на р≥зн≥ сторони п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, заохочуючи ≥н≥ц≥ативу виробництва нових вироб≥в, використанн€ дос€гнень науково-техн≥чного прогресу, фактору моди тощо.

ћожна сказати, що вс€ рекламна д≥€льн≥сть ф≥рми або п≥дприЇмства Ї сукупн≥стю рекламних кампан≥й. ” свою чергу, рекламна кампан≥€ Ї основним ≥нструментом реал≥зац≥њ ф≥рмою (п≥дприЇмством) своЇњ рекламноњ стратег≥њ, одним з елемент≥в тактичного плануванн€ рекламноњ д≥€льност≥.

–екламна кампан≥€ м≥стить у соб≥ вс≥ елементи системи управл≥нн€ рекламною д≥€льн≥стю, так≥, €к плануванн€, орган≥зац≥€, контроль, ≥нформац≥йне забезпеченн€. Ѕ≥льше того, у ход≥ проведенн€ рекламноњ кампан≥њ дл€ дос€гненн€ поставленоњ мети найчаст≥ше використовуютьс€ прийоми й методи ≥нших форм маркетингових комун≥кац≥й: пабл≥к рилейшнз, сейл промоушен, виставок та ≥н.

–екламн≥ кампан≥њ в≥др≥зн€ютьс€ розмањт≥стю за ознаками, так, наприклад:

1) за ц≥л€ми розр≥зн€ють рекламн≥ кампан≥њ з п≥дтримки конкретного товару, формуванн€ спри€тливого ≥м≥джу рекламодавц€ тощо;

2) за територ≥альним охопленн€м рекламн≥ кампан≥њ бувають: локальними, рег≥ональними, нац≥ональними, м≥жнародними;

3) за ≥нтенсивн≥стю впливу рекламн≥ кампан≥њ бувають р≥вними, наростаючими, та спадними.

” рамках р≥вноњ рекламноњ кампан≥њ заходи розпод≥л€ють р≥вном≥рно у час≥, наприклад: телев≥з≥йна реклама - один раз на тиждень у певний день, рекламн≥ публ≥кац≥њ в газет≥ - також через р≥вн≥ пром≥жки часу тощо. ÷ей тип рекламних кампан≥й маЇ сенс при досить висок≥й попул€рност≥ рекламодавц€, при нагадувальн≥й реклам≥.

Ќаростаюча рекламна кампан≥€ побудована за принципом посиленн€ впливу на аудитор≥ю. “акий п≥дх≥д доц≥льний при поступовому зб≥льшенн≥ обс€гу випуску рекламованого товару або його поставок в≥д виробника.

—падна рекламна кампан≥€ Ї найб≥льш характерною п≥д час реал≥зац≥њ обмеженоњ парт≥њ товару, що рекламуЇтьс€. ” м≥ру реал≥зац≥њ й зменшенн€ його к≥лькост≥ на складах знижуЇтьс€ ≥нтенсивн≥сть рекламноњ п≥дтримки.

ѕлануванн€ рекламноњ кампан≥њ

ѕ≥д час п≥дготовки програми й плану рекламноњ кампан≥њ необх≥дно:

1) визначити ц≥л≥ й завданн€ конкретноњ рекламноњ д≥€льност≥;

2) розробити стратег≥ю рекламного впливу;

3) скласти в≥дпов≥дний комплекс рекламних заход≥в дл€ њњ реал≥зац≥њ.

–екламн≥ стратег≥њ досить вар≥ац≥йн≥, њх виб≥р залежить в≥д великоњ к≥лькост≥ фактор≥в. “акими факторами можуть бути: вид продукц≥њ, що рекламуЇтьс€, рег≥он ≥ ринковий сегмент, спр€мован≥сть рекламного впливу та ≥нше. ≤снують р≥зн≥ п≥дходи при плануванн≥ рекламних кампан≥й, спр€мован≥ на реал≥зац≥ю споживчих товар≥в ≥ товар≥в промислового призначенн€.

ўе одним важливим фактором, що впливаЇ на ≥нтенсивн≥сть та частоту рекламного впливу, Ї р≥вень л≥кв≥дност≥ товар≥в, що рекламуютьс€. ¬≥н ≥стотно залежить в≥д характеру реал≥зованого товару. «розум≥ло, що з≥ зб≥льшенн€м л≥кв≥дност≥ товару, зменшуЇтьс€ потреба у широкомасштабн≥й рекламн≥й кампан≥њ. ѕри максимальн≥й л≥кв≥дност≥ рекламна кампан≥€ може бути зведена до простого ≥нформуванн€ про м≥сце й строки проведенн€ продаж≥в або аукц≥ону. –≥вень л≥кв≥дност≥ пр€мо пропорц≥йно пов'€заний з нормою прибутку, реальною або оч≥куваною.

÷≥л€ми рекламноњ кампан≥њ можуть бути:

- посиленн€ конкурентних позиц≥й компан≥њ або товару;

- пол≥тичн≥ ц≥л≥;

- соц≥альн≥ ц≥л≥;

- виведенн€ нових товар≥в на ринок;

- п≥двищенн€ попиту на товар або його переключаЇ на товари-зам≥нники;

- завоюванн€ нових ринкових сегмент≥в ≥ н≥ш;

- формуванн€ нових потреб.

ƒаний список може бути ≥стотно розширеним.

ќсновними завданн€ми плановоњ рекламноњ кампан≥њ можуть бути:

- п≥двищенн€ р≥вн€ продаж≥в ≥ зб≥льшенн€ прибутку;

- формуванн€ споживчих переваг нових товарних асортимент≥в;

- закр≥пленн€ товарноњ марки на певному ринковому сегмент≥;

- використанн€ оптимальноњ комб≥нац≥њ засоб≥в реклами;

- створенн€ зворотного зв'€зку й д≥алогового режиму;

- визначенн€ найб≥льш ефективних засоб≥в реклами й м≥сць розм≥щенн€ рекламних звернень.

÷ей список далеко не вичерпаний ≥ може м≥стити значну к≥льк≥сть ≥нших завдань, пов'€заних з конкретними рекламними ц≥л€ми й стратег≥€ми.

–озробленн€ програми й плану рекламноњ кампан≥њ. ѕроведенню рекламноњ кампан≥њ передуЇ розробленн€ рекламноњ програми €к визначенн€ найб≥льш загальних п≥дход≥в ≥ напр€м≥в рекламних д≥й, а також плану €к документа, що детал≥зуЇ програму за строками ≥ конкретними виконавц€ми.

–екламна програма м≥стить так≥ основн≥ елементи:

- проведенн€ попередн≥х досл≥джень;

- стратег≥чне плануванн€;

- виробленн€ основних тактичних напр€мк≥в;

- визначенн€ поЇднанн€ комплексу традиц≥йних, ≥нновац≥йних ≥ творчих п≥дход≥в.

ѕлан рекламноњ кампан≥њ складаЇтьс€ з таких основних пункт≥в:

1) постановка ц≥лей та њх детал≥зац≥€ в завданн€х;

2) визначенн€ ц≥льовоњ аудитор≥њ;

3) визначенн€ взаЇмозв'€зк≥в ≥з зовн≥шн≥м середовищем ≥ р≥внем трансакц≥йних витрат;

4) вид≥ленн€ об'Їкт≥в рекламуванн€;

5) ви€вленн€ головних аргумент≥в рекламного впливу;

6) виб≥р комплексу засоб≥в реклами й конкретних вид≥в, форм ≥ текст≥в рекламних звернень;

7) розробленн€ в≥дпов≥дноњ рекламноњ атрибутики, пов'€заноњ з ф≥рмовим стилем;

8) визначенн€ м≥сць, частоти, ≥нтенсивност≥ рекламних вплив≥в;

9) розробленн€ заход≥в щодо забезпеченн€ €кост≥ рекламноњ д≥€льност≥, њњ ≥нформац≥йного забезпеченн€ та взаЇмозвТ€зку з д≥€льн≥стю «ћ≤ й пабл≥к рилейшнз;

10) визначенн€ тимчасових етап≥в життЇвого циклу рекламноњ кампан≥њ - њњ початку, поглибленн€, дос€гненн€ п≥ка, ослабленн€ й завершенн€ з можливим початком наступного циклу;

11) затвердженн€ конкретних виконавц≥в й учасник≥в, розпод≥л функц≥й ≥ ресурс≥в м≥ж ними з урахуванн€м етап≥в кампан≥њ;

12) розробленн€ бюджету кампан≥њ, тобто визначенн€ загальноњ суми витрат та њх розпод≥л за окремими статт€ми, напр€мами, рекламними засобами й учасниками;

13) розробленн€ методики визначенн€ ефективност≥ рекламноњ кампан≥њ й ви€вленн€ в≥дпов≥дних критер≥њв;

14) розробленн€ заход≥в щодо створенн€ зворотного зв'€зку, д≥алогового режиму, реал≥зац≥њ регулюючих ≥ координуючих вплив≥в та р≥зних форм контролю.

ѕлан реклами орган≥зац≥њ може бути: короткостроковим (1-2 роки); середньостроковим (2-5 рок≥в); довгостроковим (5-15 рок≥в). ѕлан реклами може бути ≥нтегрованим у маркетинговий план, складати його окрему частину або розробл€тис€ за окремими стратег≥чними напр€мами. ≤з позиц≥й складанн€ плану в≥н може готуватис€ шл€хом напр€му ≥нформац≥йних поток≥в плануванн€ зверху вниз, у зворотному пор€дку - знизу вгору; ще один вар≥ант - збалансовано та комплексно. ¬ останньому випадку ≥нформац≥йн≥ потоки плануванн€ одночасно йдуть в≥д вищих менеджер≥в до нижнього й в≥д нижн≥х - до вищого. ѕри цьому окрем≥ пункти плану уточнюютьс€ й виправл€ютьс€ в д≥алоговому режим≥.

ѕомилки в плануванн≥ рекламноњ кампан≥њ можуть привести до небажаних насл≥дк≥в, наприклад:

до зб≥льшенн€ витрат понад планований р≥вень;

проведенн€ додаткових заход≥в з метою компенсац≥њ втрат в≥д похибок, що в≥дбулис€.

ѕ≥сл€ завершенн€ рекламноњ кампан≥њ п≥дбивають њњ к≥нцев≥ п≥дсумки. «окрема, даЇтьс€ оц≥нка того, наск≥льки дос€гнут≥ поставлен≥ ц≥л≥ й виконан≥ завданн€, €ка ефективн≥сть проведених заход≥в, визначаютьс€ напр€ми подальшоњ рекламноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м використанн€ досв≥ду попередньоњ рекламноњ кампан≥њ.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1790 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2297 - | 1967 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.