Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрган≥зац≥€ рекламноњ служби на невеликих п≥дприЇмствах
” невеликому (малому) п≥дприЇмств≥ за рекламу може в≥дпов≥дати всього одна людина. ÷€ людина буде займатис€ вс≥ма перел≥ченими вище основними функц≥€ми: адм≥н≥стративною, плануванн€м, складанн€м кошторис≥в ≥ координуючою. ” багатьох випадках та сама людина може робити еск≥зи газетних оголошень, писати тексти й зд≥йснювати п≥дбор засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ. ќднак, €кщо ц€ людина не художник або дизайнер, малоймов≥рно, що в≥н або вона будуть створювати саму рекламу, провадити наб≥р шрифту й компонувати матер≥али.

« ≥ншого боку, велика мережа магазин≥в може мати ц≥лий рекламний в≥дд≥л, укомплектований персоналом й оснащений дл€ самост≥йного виконанн€ р≥зного роду роб≥т, у €ких можуть бути виробництво реклами, розм≥щенн€ в засобах масовоњ ≥нформац≥њ й послуги з маркетинговоњ п≥дтримки.  оротко розгл€немо кожний ≥з цих вид≥в роб≥т.

¬иди рекламних роб≥т на невеликих п≥дприЇмствах:

1) ¬иробництво реклами. якщо ф≥рма не користуЇтьс€ послугами рекламного агентства, рекламний в≥дд≥л може займатис€ створенн€м ≥ виробництвом вс≥х рекламних матер≥ал≥в. ÷е означаЇ, що сп≥вроб≥тники пишуть тексти, розробл€ють еск≥зи, €к вони повинн≥ вигл€дати на стор≥нц≥ або телеекран≥, замовл€ють шрифт, фотограф≥њ, ≥люстрац≥њ або ведучого й пот≥м компонують усе в готову рекламу або рекламний ролик. ” цьому випадку в≥дд≥лу буде п≥дпор€дкуватис€ власний штат художник≥в, укладач≥в текст≥в, фах≥вц≥в з виробництва дл€ виконанн€ ц≥Їњ роботи, а кер≥вник в≥дд≥лу, швидше за все, буде п≥дкор€тис€ менеджеров≥ компан≥њ з≥ збуту й маркетингу.

2) –озм≥щенн€ реклами в засобах масовоњ ≥нформац≥њ. —п≥вроб≥тники рекламного в≥дд≥лу найчаст≥ше працюють ≥з засобами масовоњ ≥нформац≥њ. ” цю роботу вход€ть анал≥з й оц≥нка доступних засоб≥в за широтою ≥нформац≥њ, що публ≥куЇтьс€, вартост≥, послугам, €к≥ надаютьс€ рекламодавц€м, ≥ зм≥сту редакц≥йних матер≥ал≥в. ѕот≥м в≥дд≥л розробл€Ї плани розм≥щенн€ реклами в≥дпов≥дно до вид≥лених кошт≥в, закуплених м≥сць й еф≥рного часу ≥, нарешт≥, перев≥р€Ї виконанн€ замовлень.

3) ≤нш≥ маркетингов≥ послуги. ” багатьох випадках дл€ п≥дготовки реклами в засобах масовоњ ≥нформац≥њ залучаЇтьс€ рекламне агентство, у той час €к рекламний в≥дд≥л ф≥рми забезпечуЇ ≥нш≥ послуги, так≥, €к виробництво комерц≥йних рекламних матер≥ал≥в ≥ стенд≥в дл€ передач≥ менеджерам, комерсантам, дилерам й агентам-оптовикам.

ƒе€к≥ рекламодавц≥ виготовл€ють фотоматер≥али дл€ своњх вироб≥в, техн≥чн≥ ф≥льми, виставочн≥ зразки й забезпечують поштов≥ рекламн≥ кампан≥њ, а також виконують ц≥лий р€д ≥нших функц≥й. –≥вень вир≥шенн€ завдань залежить в≥д конкретноњ компан≥њ.

ќкрем≥ компан≥њ в спроб≥ заощадити кошти й централ≥зувати свою рекламну д≥€льн≥сть створили своњ внутр≥шньоф≥рмов≥ рекламн≥ агентства, що повн≥стю належать компан≥њ.

”н≥версальне внутр≥шньоф≥рмове рекламне агентство €вл€Ї собою рекламну службу з повним д≥апазоном можливостей, створену й укомплектовану дл€ виконанн€ всього обс€гу роб≥т, пропонованих незалежними агентствами. Ѕудучи повн≥стю самозабезпеченим, воно здатне розробл€ти й виготовл€ти практично будь-€к≥ види реклами, матер≥али рекламного призначенн€ й продукц≥ю дл€ просуванн€ продаж≥в.

–екламодавц≥ орган≥зують власн≥ рекламн≥ агентства з к≥лькох причин. ѕо-перше, вони звичайно спод≥ваютьс€ заощадити на накладних витратах й ком≥с≥йних, €к≥ агентства беруть за розм≥щенн€ реклами в засобах масовоњ ≥нформац≥њ.  р≥м того, компан≥њ не доводитьс€ оплачувати торговельну нац≥нку за друкуванн€ й виробництво художн≥х роб≥т, €кщо ц≥ послуги надаютьс€ через зовн≥шнЇ агентство. ѕо-друге, рекламодавц≥ вважають, що вони можуть одержати б≥льш уваги в≥д рекламного агентства, €кщо компан≥€ Ї його Їдиним кл≥Їнтом. ¬нутр≥шньоф≥рмов≥ агентства звичайно дос€гають б≥льшоњ глибини розум≥нн€ продукц≥њ й ринк≥в компан≥њ й здатн≥ краще реагувати у випадку постановки стислих строк≥в, оск≥льки вони здатн≥ сконцентрувати вс≥ своњ ресурси на конкретному проект≥. ’оча агентства, що не належать ф≥рм≥ можуть виконувати роботу у дуже стисл≥ строки, њм найчаст≥ше доводитьс€ залучати незалежно працюючих фах≥вц≥в ≥ тим самим зазнавати потенц≥йно б≥льших витрат з оплати понаднормованого часу. ¬-трет≥х, багато ф≥рм вважають, що њх кер≥вництво одержуЇ б≥льший контроль ≥ ширше зад≥€не в рекламн≥й д≥€льност≥, коли реклама робитьс€ на ф≥рм≥ службовц€ми компан≥њ; особливо, коли орган≥зац≥€ €вл€Ї собою "однопроф≥льне п≥дприЇмство", продукц≥€ або послуги €кого однор≥дн≥.

Ќезважаючи на вс≥ ц≥ переваги, багатьом ун≥версальним внутр≥шньоф≥рмовим рекламним агентствам не вдаЇтьс€ дос€гти усп≥ху. ” спробах заощадити €кнайб≥льше на ком≥с≥йних незалежних рекламних агентств де€к≥ компан≥њ втрачають значно б≥льше, н≥ж одержують. ѕо-перше, хоча внутр≥шньоф≥рмове рекламне агентство й маЇ б≥льшу гнучк≥сть, це найчаст≥ше дос€гаЇтьс€ за рахунок б≥льш низького творчого р≥вн€, що мають самост≥йн≥ рекламн≥ агентства. ¬елик≥ незалежн≥ агентства мають у своЇму розпор€дженн≥ досв≥д, р≥зноб≥чних й талановитих прац≥вник≥в. ƒл€ внутр≥шньоф≥рмових агентств, навпроти, досить проблематично залучити висококласного творчого прац≥вника. „астково це по€снюЇтьс€ пол≥тикою поступового п≥двищенн€ зароб≥тноњ плати, що ≥снуЇ у великих корпорац≥€х.

ѕо-друге, можливо, ще б≥льш серйозною втратою, н≥ж низький творчий р≥вень, представл€Їтьс€ втрата об'Їктивност≥, що привносить ≥з собою до кл≥Їнта незалежне рекламне агентство. –еклама втрачаЇ, коли вона стаЇ б≥льш ор≥Їнтованою на компан≥ю, н≥ж на споживача. Ѕудучи "зб≥льшеним в≥дбитт€м" внутр≥шньоњ пол≥тики, правил ≥ погл€д≥в кер≥вництва ф≥рми, вона швидко втрачаЇ гнучк≥сть ≥ перетворюЇтьс€ в самообслуговуючу д≥€льн≥сть.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 360 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2234 - | 2109 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.