Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль та функц≥њ рекламних агентств
–екламне агентство €вл€Ї собою незалежну орган≥зац≥ю людей творчих профес≥й ≥ д≥лових людей, що спец≥ал≥зуютьс€ на розробленн≥ й п≥дготовц≥ план≥в рекламноњ д≥€льност≥, реклами й ≥нших рекламних матер≥ал≥в. јгентство також одержуЇ або залучаЇ субп≥др€дник≥в дл€ куп≥вл≥ рекламного м≥сц€ й часу в р≥зних засобах масовоњ ≥нформац≥њ. ¬се це робитьс€ в≥д ≥мен≥ р≥зних рекламодавц≥в або продавц≥в, €ких називають кл≥Їнтами, з метою знайти покупц≥в дл€ њх товар≥в ≥ послуг.

Ќезалежн≥сть рекламних агентств дозвол€Ї њм привносити в б≥знес рекламодавц€ сторонню об'Їктивну точку зору. ƒосв≥д роботи ≥з широким спектром маркетингових ситуац≥й ≥ проблем даЇ агентствам знанн€, квал≥ф≥кац≥ю й компетентн≥сть, що дозвол€ють обслуговувати потреби р≥зних кл≥Їнт≥в.

” наш≥ дн≥ практично вс≥ значн≥ рекламодавц≥ вдаютьс€ до квал≥ф≥кованих, об'Їктивних консультац≥й рекламних агентств ≥ покладаютьс€ на њх ун≥кальн≥ творч≥ ресурси.

–екламн≥ агентства звичайно класиф≥куютьс€ за двома ознаками: за обс€гом надаваних послуг й напр€мом б≥знесу, у €кому вони спец≥ал≥зуютьс€.

ѕослуги агентств, наприклад, под≥л€ють на ун≥версальн≥ й спец≥ал≥зован≥, (а напр€м спец≥ал≥зац≥њ в ц≥лому може бути обраний в споживчому або промисловому сектор≥.)

—учасне ун≥версальне агентство укомплектоване дл€ наданн€ послуг кл≥Їнтам у вс≥х област€х ≥нформац≥йноњ й рекламноњ д≥€льност≥. …ого послуги принципово под≥л€ють на дв≥ категор≥њ - рекламн≥ й нерекламн≥.

ƒо рекламних послуг в≥днос€ть плануванн€, розробленн€ й виготовленн€ рекламних матер≥ал≥в, а також послуги ≥з проведенн€ досл≥джень ≥ п≥дбору засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ.

Ќерекламн≥ функц≥њ можуть вар≥юватис€ в≥д упакуванн€ до зв'€зк≥в ≥з громадськ≥стю ("пабл≥к рилейшнз") ≥ виготовленн€ рекламних вироб≥в, п≥дготовки р≥чних зв≥т≥в, виставочних зразк≥в ≥ матер≥ал≥в з навчанн€ комерц≥йного персоналу.

ƒва основних типи ун≥версальних агентств - це агентство споживчоњ реклами й агентство промисловоњ реклами.

јгентство споживчоњ реклами - це агентство, €ке готове представл€ти ≥нтереси широкого кола кл≥Їнт≥в. Ќа практиц≥, однак, воно концентруЇ свою д≥€льн≥сть на програмах споживчоњ реклами, тобто на компан≥€х, що виготовл€ють споживч≥ товари. Ќаприклад, зубна паста, мило, мийн≥ засоби та ≥н. Ѕ≥льша частина реклами, що виготовл€ють агентства споживчоњ реклами, розм≥щуЇтьс€ в загально≥нформац≥йних засобах: телебаченн≥, рад≥о, на рекламних щитах, у газетах й журналах, €к≥ виплачують агентствам ком≥с≥йн≥. ” результат≥ агентства споживчоњ реклами традиц≥йно одержують велику частку свого доходу з ком≥с≥йними, €к≥ виплачують засоби ≥нформац≥њ.

јгентства промисловоњ реклами представл€ють ≥нтереси ф≥рм-кл≥Їнт≥в, що виробл€ють продукц≥ю дл€ реал≥зац≥њ ≥ншим п≥дприЇмствам. ѕрикладами под≥бних товар≥в можуть бути апаратне й програмне забезпеченн€ ≈ќћ, промислов≥ насоси, плавильн≥ печ≥, рад≥ац≥йн≥ л≥чильники та ≥н. ƒ≥лова й промислова реклама Ї досить важливою сферою рекламноњ д≥€льност≥, що вимагаЇ широких техн≥чних знань у поЇднанн≥ з≥ здатн≥стю переводити ц≥ знанн€ в точний ≥ переконливий ≥нформац≥йний матер≥ал.

ќстанн≥ми роками у сфер≥ рекламного б≥знесу виникло р€д орган≥зац≥й нового типу. —еред них невелик≥ агентства з назвою "творч≥ майстерн≥" ≥ спец≥ал≥зован≥ п≥дприЇмства, так≥, €к ф≥рми з придбанн€ рекламного м≥сц€.

“ворч≥ майстерн≥. ƒе€к≥ талановит≥ фах≥вц≥, так≥, €к художники, дизайнери й укладач≥ текст≥в, орган≥зували власн≥ ф≥рми художн≥х послуг з назвою "творч≥ майстерн≥". ѕрацюючи на рекламодавц≥в ≥ пер≥одично за п≥др€дом рекламних агентств, вони виробл€ють ориг≥нальн≥ художн≥ концепц≥њ й виготовл€ють нов≥ (ориг≥нальн≥) рекламн≥ матер≥али, €к≥ добре запам'€товуютьс€.

ќск≥льки ефективн≥сть реклами значною м≥рою залежить в≥д ориг≥нальност≥ концепц≥њ, оформленн€ й тексту, рекламодавц≥ звичайно високо ц≥нують под≥бн≥ €кост≥. ќднак художн≥ послуги майстерень звичайно не супроводжуютьс€ повномасштабними рекомендац≥€ми з орган≥зац≥њ маркетинговоњ й збутовоњ д≥€льност≥, €к≥ пропонують ун≥версальн≥ агентства. ѕод≥бний недол≥к обмежуЇ роль творчих майстерень вин€тково рамками постачальника художн≥х роб≥т.

‘≥рми з придбанн€ рекламного часу. ѕод≥бно тому, €к де€к≥ художн≥ прац≥вники орган≥зували "творч≥ майстерн≥", де€к≥ досв≥дчен≥ фах≥вц≥ з≥ засоб≥в ≥нформац≥њ створили орган≥зац≥њ, що отримують ≥ формують пакети рекламного часу на рад≥о й телебаченн≥.

ƒо послуг под≥бних спец≥ал≥зованих ф≥рм (€к дл€ кл≥Їнт≥в, так ≥ дл€ агентств) в≥днос€ть докладний анал≥з часу, €кий купуЇтьс€. ѕ≥сл€ реал≥зац≥њ сформованого пакета рекламного часу така ф≥рма розробл€Ї граф≥к рекламноњ трансл€ц≥њ кожноњ з обраних станц≥й, контролюЇ його виконанн€ й компенсац≥ю станц≥€ми пропущених вставок рекламних звернень ≥ нав≥ть проводить розрахунки ≥з засобами масовоњ ≥нформац≥њ.

ƒ≥€льн≥сть рекламних агентств складаЇтьс€ з виконанн€ таких роб≥т:

1) ƒосл≥дженн€. ѕерш н≥ж розпочати створенн€ реклами, необх≥дно провести досл≥дженн€ застосуванн€ й переваг виробу або послуги, проанал≥зувати ≥снуючих ≥ потенц≥йних споживач≥в ≥ визначити те, що вплине на њх р≥шенн€ про покупку.

2) ѕлануванн€. ѕроцес плануванн€ починаЇтьс€ до проведенн€ досл≥дноњ роботи й триваЇ п≥сл€ њњ завершенн€. ѕовинн≥ бути врахован≥ результати досл≥джень ≥ докладний план маркетинговоњ й рекламноњ д≥€льност≥, €кий повинен бути п≥дготовлений плановою групою агентства. ѕ≥сл€ того €к кл≥Їнт узгодить план, в≥н стаЇ головним документом, що визначаЇ художню стратег≥ю агентства й програму розм≥щенн€ реклами в засобах ≥нформац≥њ.

3) —кладанн€ тексту. Ѕ≥льша частина реклами значною м≥рою заснована на текстовому матер≥ал≥ - текст≥, що становить заголовок ≥ рекламне зверненн€. –обота укладач≥в текст≥в вимагаЇ в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥њ, оск≥льки вони повинн≥ вм≥стити все, що можна сказати про вир≥б або послугу стислими фразами щодо даноњ конкретноњ реклами. ”кладач≥ текст≥в звичайно працюють у т≥сному сп≥вроб≥тництв≥ з художниками й службою виробництва рекламноњ продукц≥њ.

4) ’удожн≥ роботи. ’удожн≥й в≥дд≥л агентства складаЇтьс€ з художник≥в ≥ дизайнер≥в, основна робота €ких пол€гаЇ в тому, щоб розробл€ти компонуванн€ реклами, тобто ≥люструвати на еск≥зах, €к р≥зн≥ елементи рекламного зверненн€ будуть вигл€дати разом.  оли художники одержують завданн€ створити телев≥з≥йний ролик, вони готовл€ть сер≥ю, €ку називають сценар≥Їм. Ѕ≥льш≥сть великих агентств мають своњ власн≥ художн≥ в≥дд≥ли. ≤нш≥ ж вол≥ють користуватис€ платними послугами незалежних студ≥й або позаштатних художник≥в-дизайнер≥в, що працюють на ≥ндив≥дуальн≥й основ≥.

5) ¬иробництво друкованоњ й еф≥рноњ реклами. ѕ≥сл€ того, €к реклама розроблена й складений текст, а кл≥Їнт њњ узгодив, вона надходить у виробництво. ÷е робота менеджера з виробництва друкованоњ реклами агентства або продюсер≥в ≥ режисер≥в еф≥рноњ реклами. ƒл€ друкованоњ реклами виробничий в≥дд≥л закуповуЇ шрифти, фотограф≥њ, ≥люстрац≥њ й ≥нш≥ складов≥, необх≥дн≥ дл€ зак≥нченого художнього матер≥алу.

6)  оординац≥€. ¬иробничо-диспетчерський в≥дд≥л рекламного агентства забезпечуЇ плавну й безпереб≥йну роботу. ¬≥н координуЇ виробництво на вс≥х його етапах ≥ контролюЇ своЇчасне виконанн€ вс≥х роб≥т, а також те, щоб вс≥ рекламн≥ матер≥али були отриман≥ ≥нформац≥йними засобами до встановлених граничних строк≥в.

7) ѕослуги з вибору засоб≥в ≥нформац≥њ. «авданн€ менеджера ≥з засоб≥в ≥нформац≥њ пол€гаЇ в тому, щоб з≥ставити ц≥льовий ринок та спектр ≥нформац≥йних засоб≥в. ѕот≥м проводитьс€ анал≥з цих засоб≥в за ефективн≥стю й варт≥стю, ≥ менеджер служби видаЇ рекомендац≥ю з використанн€ тих чи ≥нших ≥нформац≥йних засоб≥в або њх комб≥нац≥њ.

8) ”правл≥нн€ рекламними програмами. ћенеджери з рекламних програм Ї сполучною ланкою м≥ж агентством ≥ кл≥Їнтом. ¬они в≥дпов≥дають, з одного боку, за те, щоб вс≥ послуги агентства були спр€мован≥ на благо кл≥Їнта, а з ≥ншого боку, за те, щоб точка зору агентства була доведена до кл≥Їнта. “аким чином, вони часто опин€ютьс€ м≥ж двох вогн≥в.

9) –озвиток б≥знесу. ўоб вижити, агентства повинн≥ зростати. ƒл€ зростанн€ необх≥дний стаб≥льний приплив нових замовлень. „асто це в≥дбуваЇтьс€ за рахунок розробленн€ нових вироб≥в ≥снуючими кл≥Їнтами. Ѕ≥льш≥сть агентств пост≥йно провод€ть пошук новоњ роботи й зобов'€зують своњм рекламним агентам або одному з кер≥вник≥в агентства залучати в агентство нову кл≥Їнтуру.

10) јдм≥н≥стративн≥ послуги. як ≥ вс≥ п≥дприЇмства, рекламн≥ агентства займаютьс€ бухгалтерсько-обл≥ковою д≥€льн≥стю та виконують ≥нш≥ адм≥н≥стративн≥ функц≥њ.

ѕослуги, що розгл€далис€ вище, вважаютьс€ базовими дл€ рекламного агентства. ќднак багато агентств надають широкий наб≥р ≥нших послуг ≥ м≥ст€ть у своЇму штат≥ фах≥вц≥в дл€ вир≥шенн€ под≥бних завдань.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 551 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2246 - | 2158 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.