Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕричини виникненн€ сором'€зливост≥ у д≥тей молодшого в≥ку
Ќа причини сором'€зливост≥ по-р≥зному дивилис€ представники р≥зних психолог≥чних напр€мк≥в.

1. “еор≥€ вродженоњ сором'€зливост≥.

Ћондонський л≥кар звинуватив в походженн≥ сором'€зливост≥ гени батьк≥в. ÷ю теор≥ю п≥дхопив психолог –.  еттел. ” своЇму 16-факторному особист≥сному питальнику в≥н вид≥лив шкалу УHФ з двома протилежними властивост€ми особистост≥ - см≥лив≥сть-самовпевнен≥сть ≥ бо€зк≥сть-чутлив≥сть до загрози.

Ќизьк≥ оц≥нки з даного фактору св≥дчать про надчутливу нервову систему, гостре реагуванн€ на будь-€ку загрозу, про бо€зк≥сть, невпевнен≥сть у своњй повед≥нц≥, сил≥, стриманост≥ у вираженн≥ почутт≥в. ƒ≥ти з такими показниками краютьс€ почутт€м власноњ неповноц≥нност≥, тобто Ї соромливими. [3; 192c.]

ѕрихильники даноњ теор≥њ вважають, що, оск≥льки сором'€злив≥сть Ї вродженою €к≥стю, то н≥що не в змоз≥ зм≥нити стан справ.

2. “еор≥€ б≥хев≥оризму

Ѕ≥хев≥ористи виход€ть з того, що псих≥ка дитини впливаЇ на форми повед≥нки, а повед≥нка - це реакц≥€ на стимули зовн≥шнього середовища. ¬они вважають, що сором'€злив≥сть виникаЇ тод≥, коли д≥ти не можуть опанувати соц≥альн≥ навички - в даному випадку навички сп≥лкуванн€. јле €кщо за таких д≥тей вз€тис€ €к сл≥д, створити певну виховну середу, то все можна виправити.

¬ласне, що таке сором'€злив≥сть? Ќа думку б≥хев≥орист≥в, реакц≥€ страху на соц≥альн≥ стимули. ¬арто зм≥нити форми сп≥лкуванн€, зробити њх "правильними", ≥ зникне ус≥л€ка стисл≥сть. [13; 55c.]

3. ѕсихоанал≥тична теор≥€

—ором'€злив≥сть розц≥нюЇтьс€ €к реакц≥€ на незадоволен≥ первинн≥ потреби ≥нстинкту. ¬она зв'€зуЇтьс€ з в≥дхиленн€ми у розвитку особистост≥ внасл≥док порушенн€ гармон≥њ м≥ж ≥нстинктом, пристосуванн€м до реальност≥ ≥ розумом, €кий охорон€Ї моральн≥ норми.

 р≥м того, сором'€злив≥сть - це зовн≥шн≥й про€в глибокого несв≥домого конфл≥кту. ѕсихоанал≥тичн≥ м≥ркуванн€ базуютьс€ на прикладах патолог≥чноњ сором'€зливост≥, €ку д≥йсно необх≥дно л≥кувати. [15; 16c.]

4.  онцепц≥€ ј. јдлера

ј. јдлер - представник ≥ндив≥дуальноњ психолог≥њ. ≤ саме в≥н вв≥в терм≥н "комплекс неповноц≥нност≥".

ѕсихолог вважав, що вс≥ д≥ти в≥дчувають комплекс неповноц≥нност≥ через ф≥зичну недосконал≥сть, брак можливостей ≥ сил. ÷е може ускладнити њх розвиток.  ожна дитина вибираЇ св≥й життЇвий стиль в силу на€вного у нього характеру ≥ своњх у€влень про себе ≥ в св≥т≥ в ц≥лому.

јдлер вважав, що дитина н≥коли не стане невротиком, €кщо вона сп≥впрацюЇ з людьми. ј т≥, хто не здатний до сп≥впрац≥, ви€вл€ютьс€ самотн≥ми ≥стотами ≥ невдахами.

ƒ≥ти можуть стати такими за р≥зних причин: орган≥чна неповноц≥нн≥сть, част≥ хвороби, що не дозвол€ють њм змагатис€ з ≥ншими. “ака дол€ може бути уготована розбещеним д≥т€м, €ким не вистачаЇ впевненост≥ у своњх силах, оск≥льки все робл€ть за них, ≥, нарешт≥, в цю компан≥ю потрапл€ють знедолен≥ д≥ти, у €ких немаЇ досв≥ду сп≥впрац≥, тому що вони не спостер≥гали цього €вища у власн≥й родин≥. [11; 349c.]

÷≥ три категор≥њ д≥тей замикаютьс€ на соб≥, не взаЇмод≥ють ≥з сусп≥льством, а тому приречен≥ на поразку.

јдлер вв≥в пон€тт€ "невпевнена повед≥нка", €ке зумовлене страхом критики, страхом сказати "н≥", страхом контакту, страхом напол€гти на своЇму, обережн≥стю. ƒ≥ти з "невпевненою повед≥нкою" залежн≥, несамост≥йн≥, пасивн≥, тобто сором'€злив≥. ѓх антиподи - незалежн≥, самост≥йн≥ й активн≥ особистост≥. [7; 143c.]

5. ѕричинн≥ фактори

ќстанн≥м часом сором'€злив≥сть стали позначати €к "високу реактивн≥сть". „асто у високореактивних д≥тей сором'€злив≥сть виступаЇ €к ≥нстинктивна повед≥нка, направлена на захист в≥д ф≥з≥олог≥чного ≥ емоц≥йного перевантаженн€. [4; 326c.] ѕри цьому можлив≥ два вар≥анти ≥нстинктивноњ повед≥нки:

ѕерший - дитина, чимось незадоволена, обираЇ "стратег≥ю уникненн€" (вид психолог≥чного захисту) ≥ стаЇ сором'€зливою.

ƒругий - дитина включаЇтьс€ в суперництво ≥ стаЇ самовпевненою.

ѕрийн€то вид≥л€ти природн≥ та соц≥альн≥ чинники, що формують сором'€злив≥сть:

ѕриродний чинник

÷е темперамент, зумовлений типом нервовоњ системи.

Ќа перший погл€д може здатис€, що сором'€злив≥сть - пр≥оритет ≥нтроверт≥в - людей, спр€мованих на св≥й внутр≥шн≥й св≥т, що не потребують численних зовн≥шн≥х контакт≥в, що в≥ддають перевагу усам≥тненню. ƒо таких належать флегматики ≥ меланхол≥ки. ƒумаЇтьс€, що серед ц≥Їњ категор≥њ соромливих д≥йсно б≥льше. ≤ це зовн≥ сором'€злив≥ особистост≥. [9; 68c.]

јле, €к не дивно, ≥снують ≥ сором'€злив≥ екстраверти - люди, "вивернут≥ навивор≥т", що прагнуть до сп≥лкуванн€ ≥ численними контактами. ÷е холерики ≥ сангв≥н≥ки. —еред них зустр≥чаютьс€ внутр≥шньо сором'€злив≥.

” силу рис свого темпераменту (наполеглив≥сть, р≥шуч≥сть, см≥лив≥сть, оптим≥зм) њм вдаЇтьс€ боротис€ з внутр≥шньоњ сором'€злив≥стю. ј нав≥ть €кщо не вдаЇтьс€, то зовн≥ вони вигл€дають вельми розкутими. «вичайно, це коштуЇ њм певних емоц≥йних витрат. [14; 267c.]

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 508 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2131 - | 1882 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.