Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—ем≥нарське зан€тт€ є 3 Ц 2 год
ѕлан

1. —труктура п≥знавальних процес≥в.

2. ¬ластивост≥ та види сприйн€тт€.

3. ѕамТ€ть. ¬иди пам`€т≥.

4. ¬иди уваги. ќсновн≥ характеристики властивостей уваги.

5. ”€ва €к псих≥чний процес. ¬иди у€ви.

6. ћисленн€ €к психолог≥чний процес. ¬иди мисленн€.

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: псих≥чн≥ процеси, п≥знавальн≥ процеси, в≥дображенн€, св≥дом≥сть, знанн€, в≥дчутт€, сприйманн€, памТ€ть, увага, у€ва, мисленн€, мова.

–екомендована л≥тература до теми 3: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

 

 

“ема 4. ѕсих≥чн≥ властивост≥ особистост≥

—ем≥нарське зан€тт€ є 4 Ц 2 год.

ѕлан

1. ѕсихолог≥чна структура особистост≥.

2. “ипи темпераменту.

3. “ипи та риси характеру.

4. «д≥бност≥, њх класиф≥кац≥€.

 

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: особист≥сть, ≥ндив≥дуальн≥сть, псих≥чн≥ властивост≥, спр€мован≥сть, темперамент, характер, зд≥бност≥.

–екомендована л≥тература до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

 

“ема 5. ѕсих≥чн≥ стани особистост≥

—ем≥нарське зан€тт€ є 5 Ц 2 год.

ѕлан

1. —уттЇв≥ особливост≥ псих≥чного стану €к психолог≥чноњ категор≥њ.

2. «агальн≥ властивост≥ емоц≥й та почутт≥в.

3. јфекти ≥ настр≥й.

4. –егул€тивне значенн€ емоц≥й ≥ вол≥ в самотворенн≥ особистост≥.

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: псих≥чн≥ стани, емоц≥њ, почутт€, настр≥й.

–екомендована л≥тература до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

 

 

“ема 6. ѕсихолог≥€ сп≥лкуванн€. ћ≥жособист≥сн≥ взаЇмов≥дносини

—ем≥нарське зан€тт€ є 5 Ц 2 год.

ѕлан

1. –оль сп≥лкуванн€ у розвитку людини. ‘ункц≥њ сп≥лкуванн€.

2. —труктура сп≥лкуванн€.

3. «асоби сп≥лкуванн€.

4. ¬иди сп≥лкуванн€.

5. “иполог≥€ конфл≥кт≥в ≥ засоби њх вир≥шенн€.

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: сп≥лкуванн€, функц≥њ сп≥лкуванн€, структура сп≥лкуванн€, емпат≥€, рефлекс≥€, ≥дентиф≥кац≥€, види сп≥лкуванн€, засоби сп≥лкуванн€, конфл≥кт, комун≥кативна компетентн≥сть.

 

–екомендована л≥тература до теми 5: [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.11], [3.14], [3.15], [3.18].

 

 

“≈ћј 7. ѕсихолог≥€ навчальноњ д≥€льност≥

—ем≥нарське зан€тт€ є 6 Ц 2 год.

ѕлан

1. ѕсихолог≥чний анал≥з навчального процесу.

2. —труктура навчальноњ д≥€льност≥.

3. ѕсихолог≥чн≥ законом≥рност≥ та особливост≥ процесу засвоЇнн€ знань.

4. –оль мотивац≥њ в навчальноњ д≥€льност≥.

5. ѕсихолог≥чн≥ фактори, €ки впливають на процес навчанн€.

 

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: навчальний процес, навчальна д≥€льн≥сть, уч≥нн€, мотиви навчанн€, п≥знавальна потреба, п≥знавальна активн≥сть, самоосв≥та.

 

–екомендована л≥тература до теми 6: [2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12].

 

 

“≈ћј 8. ѕсихолог≥€ вихованн€

—ем≥нарське зан€тт€ є 7 Ц 2 год.

ѕлан

1. —утн≥сть та психолог≥чн≥ особливост≥ вихованн€.

2. «аконом≥рност≥, принципи вихованн€.

3. ќсновн≥ напр€ми вихованн€.

4. ћетоди вихованн€ ≥ умови њх ефективного використанн€ в д≥€льност≥ правоохоронц€.

5. —амовихованн€. ќсновн≥ психолог≥чн≥ передумови самовихованн€.

 

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: особист≥сть, вихованн€, самовихованн€, ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ, законом≥рност≥ вихованн€, принципи вихованн€, методи вихованн€, напр€ми вихованн€.

–екомендована л≥тература до теми 7: [2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13].

 

 

“ема 9. ѕеревихованн€: специф≥ка, функц≥њ, етапи, принципи

—ем≥нарське зан€тт€ є 8 Ц 2 год.

ѕлан

1. ѕсихолого-педагог≥чна характеристика перевихованн€ та виправленн€.

2. ¬ажковиховуван≥ та педагог≥чно занедбан≥ п≥дл≥тки, њх ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥.

3. Ќегативн≥ чинники, що зумовлюють по€ву важковиховуваних п≥дл≥тк≥в та юнак≥в.

4. —утн≥сть та види дев≥антноњ повед≥нки.

5. ќсновн≥ принципи, етапи та методи перевихованн€.

ќсновн≥ пон€тт€, терм≥ни та категор≥њ, що п≥дл€гають засвоЇнню: вихованн€, перевихованн€, виправленн€, деформуванн€ особистост≥, Ђважковиховуван≥ д≥ти, педагог≥чно занедбан≥ п≥дл≥тки, дев≥антна повед≥нка, проф≥лактика..

 

–екомендована л≥тература до теми 8: [2.1], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13], [3.19].

 

 

«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи

ћетодичн≥ поради до самост≥йноњ роботи

ѕроблеми формуванн€ творчоњ активност≥, профес≥йн≥й самост≥йност≥ студент≥в у процес≥ навчанн€ завжди були в центр≥ уваги педагог≥ки вищоњ школи. ÷е повТ€зано €к ≥з вимогами до сучасного фах≥вц€ з вищою осв≥тою, необх≥дн≥стю займатис€ самоосв≥тою впродовж усього профес≥йного житт€, так ≥ шаленим зростанн€м обс€гу ≥нформац≥њ, €ку треба засвоњти. Ѕез самост≥йноњ роботи фах≥вець сформуватис€ не може. ќволод≥нн€ профес≥йними знанн€ми та ум≥нн€ми в≥дбуваЇтьс€ лише через орган≥зац≥ю власноњ п≥знавальноњ д≥€льност≥. ѕередати знанн€ неможливо, ними можна лише оволод≥ти, можна опанувати, привласнити, зробити своњми або засвоњти. —амост≥йна робота студент≥в спри€Ї формуванню самост≥йност≥, ≥н≥ц≥ативност≥, дисципл≥нованост≥, почутт€ в≥дпов≥дальност≥, необх≥дних майбутньому фах≥вцю у навчанн≥ ≥ профес≥йноњ д≥€льност≥.

” в≥дпов≥дност≥ до «акону Ђѕро вищу осв≥туї (розд≥л VII, статт€ 43), самост≥йна робота в≥дноситьс€ до форм орган≥зац≥њ навчального процесу.

 редитно-модульна система орган≥зац≥њ навчального процесу передбачаЇ обовТ€зкове виконанн€ студентом самост≥йноњ роботи.

—амост≥йна робота розгл€даЇтьс€ ус≥ма досл≥дниками ≥ практиками €к ц≥леспр€мована, активна, в≥дносно в≥льна д≥€льн≥сть. ¬она Ї завершальним етапом розвТ€занн€ навчально-п≥знавальних завдань, €к≥ розгл€далис€ на лекц≥€х, сем≥нарах, практичних ≥ лабораторних зан€тт€х. јдже знанн€ можна вважати надбанн€м студента т≥льки за умови що в≥н приклав дл€ њх здобутт€ своњ розумов≥ ≥ практичн≥ зусилл€.

—амост≥йна робота студент≥в спри€Ї формуванню самост≥йност≥, самодисципл≥ни, особист≥сноњ в≥дпов≥дальност≥, ≥н≥ц≥ативност≥, необх≥дних майбутньому фах≥вцю у навчальн≥й та профес≥йн≥й д≥€льност≥.

¬ процес≥ самост≥йноњ роботи студентупропонуютьс€ навчальн≥ завданн€ та рекомендац≥њ дл€ њх виконанн€; робота проводитьс€ без безпосередньоњ участ≥ викладача, але п≥д його кер≥вництвом; виконанн€ роботи вимагаЇ в≥д студент≥в розумовоњ напруги, активного ≥ ц≥леспр€мованого вивченн€ навчального матер≥алу.

ќсновна мета орган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи Ц надавати максимальну можлив≥сть дл€ розвитку особист≥сних ≥ профес≥йних €костей, творчоњ ≥ндив≥дуальност≥ майбутн≥х фах≥вц≥в.

—амост≥йна робота припускаЇ виконанн€ студентом наступних д≥й: усв≥домленн€ мети своЇњ д≥€льност≥, наданн€ њњ особист≥сного смислу, самоорган≥зац≥њ в розпод≥л≥ навчальних д≥й прот€гом часу, самоконтролю по њх виконанню.

ќсновою ефективного виконанн€ самост≥йноњ роботи Ї вивченн€ лекц≥йного матер≥алу, конспектуванн€ навчальноњ ≥ науковоњ л≥тератури з навчальноњ дисципл≥ни. “ака робота передбачаЇ використанн€ робочоњ навчальноњ програми, кожне питанн€ €коњ маЇ бути засвоЇним.

—амост≥йну роботу варто починати з вивченн€ конспекту, або тексту лекц≥й, пот≥м прочитати та законспектувати в зошит дл€ сем≥нар≥в в≥дпов≥дний матер≥ал п≥дручника та ≥нших джерел. „итати треба уважно, всеб≥чно та критично анал≥зуючи прочитане. «устр≥вши нове, незрозум≥ле пон€тт€, вираз, обов'€зково необх≥дно з'€сувати його зм≥ст. Ќе зробивши цього, студент ризикуЇ сприйн€ти неправильно значенн€ терм≥ну, виразу або й всього тексту. “ут варто скористатис€ словниками чи ≥ншими допом≥жними джерелами.

ѕерел≥к рекомендованоњ л≥тератури не Ї вичерпаним. —туденти мус€ть використовувати ≥нш≥ джерела ≥ особливо пер≥одичн≥ виданн€.

ќпануванн€ положень навчальноњ дисципл≥ни передбачаЇ не т≥льки засвоЇнн€ визначень тих чи ≥нших категор≥й, характерних рис певного €вища та ознак, але й розум≥нн€ р≥зних точок зору щодо нього.

√отуючись самост≥йно, необх≥дно звернути увагу на ключов≥ пон€тт€, €к≥ притаманн≥ вказаним темам, та засвоњти њх.

–ефератипередбачен≥ завданн€ми, присв€чуютьс€ складним питанн€м, €к≥ не розгл€даютьс€ в навчально-методичн≥й л≥тератур≥ ≥ потребують опануванн€ наукових джерел, окремих статей або монограф≥й. ќбс€г реферату мас в≥дпов≥дати 7-8 хвилинам допов≥д≥. –еферативн≥ пов≥домленн€ заслуховуютьс€ ≥ обговорюютьс€ в ход≥ в≥дпов≥дних зан€ть ≥ лише у виключних випадках без допов≥д≥ перев≥р€ютьс€ викладачем. ¬они обов'€зково оц≥нюютьс€ викладачем. –еферати можуть бути основою дл€ написанн€ науковоњ роботи, допов≥д≥ на зас≥данн€х наукового гуртка або на конференц≥њ.

 

 

“ема 1. ѕредмет психолог≥њ, њњ завданн€ та методи

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. „им в≥др≥зн€Їтьс€ розвиток псих≥ки у тварин в умовах б≥олог≥чноњ еволюц≥њ та в людини у мовах ≥сторичного процесу?

2. „и згодн≥ ¬и з присл≥вТ€м: Ђўоб вп≥знати людину, треба з нею пуд сол≥ зТњстиї?

3. „ому це присл≥вТ€ не в≥дкидаЇ необх≥дност≥ наукового п≥знанн€ псих≥ки? ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

4. Ќав≥що юристу оволод≥вати науковими психолог≥чними знанн€ми?

5. „и тотожн≥ пон€тт€ Ђдушаї та Ђпсих≥каї? ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

6. ¬ чому про€вл€Їтьс€ псих≥ка людини?

7. як≥ галуз≥ психолог≥чноњ науки найб≥льш повТ€зан≥ з юридичною д≥€льн≥стю? ќбірунтуйте свою в≥дпов≥дь.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 586 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

2051 - | 1931 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.