Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“иполог≥€ вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ та њњ сп≥вв≥дношенн€ з типами темпераменту. ќсновн≥ властивост≥ темпераменту
«розум≥ло, що природн≥ передумови темпераменту ≥снують. —еред них властивост≥ нервовоњ системи безпосередньо стосуютьс€ темпераменту ≥ визначають про€в тих, чи ≥нших його €костей. “ому, щоб ознайомитись ≥з ф≥з≥олог≥чними основами темпераменту, ми докладн≥ше розгл€немо вченн€ ≤. ѕ. ѕавлова.

Ќа в≥дм≥ну в≥д попередник≥в в≥н уз€в дл€ досл≥дженн€ орган≥зм €к ц≥ле ≥ вид≥лив у ньому мозок €к компонент регулюючий д≥€льн≥сть вс≥х орган≥в ≥ тканин, в≥дчуваючий на соб≥ њх вплив, а також Ї органом зв'€зку орган≥зму ≥з зовн≥шн≥м св≥том.

ћетодом умовного рефлексу ѕавлов розкрив законом≥рност≥ вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ та основн≥ властивост≥ нервових процес≥в: сила, вр≥вноважен≥сть, рухлив≥сть.

—ила нервових процес≥в Ї показником працездатност≥ нервових кл≥тин ≥ нервовоњ системи в ц≥лому. —ильна нервова система витримуЇ велике ≥ тривале навантаженн€, в той час €к слабка за цих умов ЂламаЇтьс€ї.

¬р≥вноважен≥сть Ї показником балансу сп≥вв≥дношенн€ основних нервових процес≥в збудженн€ та гальмуванн€. ÷ей баланс може порушуватись €к у сторону процес≥в збудженн€ (що спри€Ї б≥льш нестримн≥й, емоц≥йн≥й, та енерг≥йн≥й повед≥нц≥), так й у сторону процес≥в гальмуванн€ (що спри€Ї б≥льш спок≥йн≥й та стриман≥й повед≥нц≥), у таких випадках говор€ть про невр≥вноважен≥сть нервових процес≥в.

–ухлив≥сть - це швидк≥сть зм≥ни одного процесу ≥ншим. ¬она забезпечуЇ пристосуванн€ до неспод≥ваних та швидко зм≥нних обставин.

 омб≥нац≥€ цих властивостей характеризуЇ чотири специф≥чн≥ типи нервовоњ д≥€льност≥, з них три типи ѕавлов в≥дносить до сильних ≥ один - до слабкого. —ильн≥ типи у свою чергу д≥л€тьс€ на вр≥вноважен≥ та невр≥вноважен≥, а вр≥вноважен≥ - на рухлив≥ (лаб≥льн≥) ≥ спок≥йн≥ (≥нертн≥).

¬ результат≥ була вид≥лена наступна типолог≥€:

1) —ильний невр≥вноважений тип нервовоњ системи характеризуЇтьс€ сильним процесом збудженн€ ≥ менш сильним гальмуванн€м;

2) —ильний ур≥вноважений - процес збудженн€ балансуЇтьс€ з процесом гальмуванн€, рухливий;

3)—ильний ур≥вноважений, ≥нертний - зовн≥ б≥льш спок≥йний та не емоц≥йний;

4) —лабкий тип характеризуЇтьс€ слабк≥стю процес≥в збудженн€ ≥ гальмуванн€, малою рухлив≥стю (≥нертн≥стю) нервових процес≥в.

ѕавлов ототожнював тип нервовоњ системи ≥ темперамент та вид≥л€в чотири типи темпераменту, уз€вши њх назви з гуморальноњ теор≥њ (схема є2.1.).

 


—хема є2.1. - розд≥л тип≥в темпераменту за особливост€ми нервових процес≥в.

—ангв≥н≥чний темперамент. ƒл€ сангв≥н≥ка характерн≥ велика рухлив≥сть, легка пристосовн≥сть до м≥нливих умов житт€; в≥н швидко знаходить контакт з людьми, товариський, не в≥дчуваЇ скутост≥ в нов≥й обстановц≥. ” колектив≥ сангв≥н≥к веселий, життЇрад≥сний, охоче беретьс€ за нов≥ справи, здатний до захопленн€. ќднак, розвиваючи кипучу д≥€льн≥сть, в≥н може так само швидко охолонути, €кщо справа перестаЇ його ц≥кавити, тому буденн≥ та нец≥кав≥ справи сангв≥н≥к виконуЇ не охоче та з меншою продуктивн≥стю.

” сангв≥н≥к≥в емоц≥њ легко виникають, легко зм≥нюютьс€. ” складних ситуац≥€х та невдачах не втрачаЇ почутт€ гумору, що дуже часто допомагаЇ йому впоратис€ з труднощами. —ангв≥н≥к схильний до дотепност≥, швидко схоплюЇ нове, легко переключаЇ увагу. ѕродуктивний при динам≥чн≥й ≥ р≥зноман≥тноњ робот≥, €ка вимагаЇ швидкоњ реакц≥њ, а разом з тим вр≥вноваженост≥.

’олеричний темперамент. Ћюдина, що волод≥Ї вказаним типом темпераменту, в≥др≥зн€Їтьс€ п≥двищеною збудлив≥стю, а внасл≥док цього - ≥ невр≥вноважен≥стю повед≥нки. ’олерик запальний, агресивний, пр€мол≥н≥йний у в≥дносинах та енерг≥йний у д≥€льност≥. ћоже з ус≥Їю пристрастю в≥ддатис€ робот≥ та долати перешкоди ≥ труднощ≥, але при виснаженн≥ сил, пад≥нн≥ в≥ри в себе впадаЇ у пригн≥чений настр≥й. “ака цикл≥чн≥сть - один з насл≥дк≥в невр≥вноваженост≥ нервовоњ д≥€льност≥.

’олерики агресивно в≥днос€тьс€ до критики, схильн≥ влаштовувати скандали й б≥йки. Ќе можуть довго стримуватис€ та чекати. ¬≥ддають переваго енергоЇмн≥й та екстремальн≥й робот≥, одноман≥тн≥ та пов≥льн≥ справи њх дратують.

‘легматичний темперамент. ‘легматик - спок≥йна, ур≥вноважена людина, завжди р≥вний, наполегливий ≥ завз€тий труд≥вник у житт≥.

¬р≥вноважен≥сть ≥ де€ка ≥нертн≥сть нервових процес≥в дозвол€ють флегматику залишатис€ спок≥йним у багатьох ситуац≥€х. …ому неважко стримувати своњ ≥мпульси, пориви, суворо дотримуватис€ розпор€дку житт€, системи в робот≥ та не в≥двол≥катис€ за незначними приводами в≥д виконанн€ своњх справ.

Ќедол≥ком флегматика Ї його ≥нертн≥сть, малорухом≥сть. …ому потр≥бен час дл€ розкачки, дл€ зосередженн€ уваги, дл€ переключенн€ на ≥нш≥ справи. ≤нертн≥сть позначаЇтьс€ ≥ на в≥дсталост≥ стереотип≥в, труднощ≥ њх перебудови, що призводить до зайвоњ ф≥ксованост≥ характеру, недостатньоњ його гнучкост≥. ≤нертн≥сть €к €к≥сть маЇ ≥ позитивне значенн€: вона забезпечуЇ некваплив≥сть, ірунтовн≥сть ≥ в ц≥лому - стал≥сть, визначен≥сть характеру. ‘легматики особливо п≥дход€ть дл€ роботи, що вимагаЇ методичност≥, холоднокровност≥, одноман≥тност≥ д≥й та тривалоњ працездатност≥.

ћеланхол≥йний темперамент. ѕредставники цього типу в≥др≥зн€ютьс€ високою емоц≥йною чутлив≥стю, а внасл≥док цього - ≥ п≥двищеною раним≥стю. ћеланхол≥ки часто замкнут≥, особливо у сп≥лкуванн≥ з новими людьми, нер≥шуч≥ у важких обставинах житт€, в≥дчувають сильний страх в небезпечних ситуац≥€х.

—лабк≥сть процес≥в збудженн€ ≥ гальмуванн€ при њх невр≥вноваженост≥ (переважаЇ гальмуванн€) призводить до того, що вс€кий сильний вплив загальмовуЇ д≥€льн≥сть меланхол≥ка. ћеланхол≥к схильний в≥ддаватис€ переживанн€ по самому незначному приводу. ” звичн≥й обстановц≥, в хорошому дружньому колектив≥ меланхол≥к може бути контактним людиною, усп≥шно вести доручену справу, про€вл€ти наполеглив≥сть ≥ переборювати труднощ≥.

ѕодальш≥ досл≥дженн€ показали, що тип нервовоњ д≥€льност≥ не завжди зб≥гаЇтьс€ з типом темпераменту, бо на темперамент≥ позначаютьс€ не т≥льки властивост≥ нервовоњ д≥€льност≥, а й соматична орган≥зац≥€ особистост≥ в ц≥лому. “ип нервовоњ системи розгл€даЇтьс€ €к завдаток темпераменту, €кий про€вл€Їтьс€ не т≥льки в емоц≥йних, а й в розумових та вольових процесах.  оли говор€ть про темперамент людини, то мають на уваз≥ не динам≥ку ≥зольованих психолог≥чних процес≥в, а всю систему динам≥чних особливостей ц≥л≥сноњ повед≥нки особистост≥.

“емперамент, таким чином, Ї не що ≥нше, €к найб≥льш загальна характеристика ≥мпульсивно-динам≥чноњ сторони повед≥нки людини, що виражаЇ переважно властивост≥ нервовоњ системи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2033 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2123 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.