Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


до виконанн€ практичних завдань
ћайбутн≥й учитель, психолог, вихователь, щоб в≥дпов≥дати вимогам сучасноњ системи осв≥ти, потребують практичноњ п≥дготовки з метою ефективност≥ педагог≥чноњ д≥€льност≥.

ћетою практичноњ частини пос≥бника Ї:

- спри€ти систематизац≥њ студентами теоретичних знань з психолог≥њ;

- допомогти студентам у формуванн≥ практичних навичок та вм≥нь педагог≥чноњ д≥€льност≥;

- побудити студент≥в до розвитку самост≥йност≥ €к риси характеру майбутнього фах≥вц€.

—туденти оволод≥вають курсом Ђѕсихолог≥€ї €к п≥д час аудиторних зан€ть, так ≥ в процес≥ самост≥йного засвоЇнн€ програмного матер≥алу. ќбТЇктивно сп≥вв≥дношенн€ аудиторних ≥ самост≥йних зан€ть не сп≥впадаЇ, тому що переважна к≥льк≥сть часу на засвоЇнн€ матер≥алу повТ€зана саме ≥з самост≥йною роботою студент≥в.

ƒл€ усп≥шного засвоЇнн€ та формуванн€ вм≥нь та навичок використанн€ теоретичного матер≥алу з психолог≥њ в своњй профес≥йн≥й д≥€льност≥, студентам пропонуютьс€ практичн≥ зан€тт€ з курсу.

ѕ≥дготовка до практичних зан€ть передбачаЇ:

- ознайомленн€ з планом њх проведенн€ (питанн€ дл€ обговоренн€);

- розгл€д теоретичних положень, засвоЇних на лекц≥€х та в процес≥ самост≥йноњ роботи над темою;

- складанн€ тез виступу до кожного з питань;

- виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань (письмово): заповненн€ таблиць, в≥дпов≥д≥ на питанн€, анал≥з психолого-пелагог≥чних ситуац≥й, р≥шенн€ психолог≥чних задач;

- конспектуванн€ першоджерел (Ђ—писок першоджерелї): 1-2 л≥тературн≥ джерела до кожноњ теми;

- виконанн€ завдань дл€ самоперев≥рки: розум≥нн€ ключових пон€ть теми, виконанн€ тестових завдань (Ђ“естовий контроль знаньї).

 р≥м обовТ€зкових завдань, студентам пропонуютьс€ ≥ творч≥ завданн€ за вибором Ц презентац≥€, написанн€ реферат≥в, наукових пов≥домлень, тез, статей, тематика €ких подаЇтьс€ у розд≥л≥ Ђќр≥Їнтовна тематика творчих роб≥тї.

¬иконанн€ обовТ€зкових ≥ творчих завдань допоможе студентам не т≥льки глибоко та обТЇктивно засвоњти навчальний курс Ђѕсихолог≥€ї, а й використовувати набут≥ знанн€ в особистому житт≥ та подальш≥й профес≥йн≥й д≥€льност≥.


ѕЋјЌ» ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№

“≈ћј 1. ѕ–≈ƒћ≈“ ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќќѓ Ќј” »

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ≈тимолог≥€ пон€тт€ Ђпсих≥каї.

2. ѕредмет психолог≥чноњ науки.

3. ќсновн≥ етапи розвитку психолог≥чноњ науки. ќсновн≥ напр€ми заруб≥жноњ психолог≥њ. Ўколи в≥тчизн€ноњ психолог≥њ.

4. ќсновн≥ методолог≥чн≥ принципи наукового вивченн€ псих≥ки.

5. ѕриродничо-науков≥ засади психолог≥чноњ науки.

6. ѕсих≥чне ≥ ф≥з≥олог≥чне. ѕсих≥ка ≥ мозок.

7. ѕсих≥ка ≥ св≥дом≥сть. —труктура св≥домост≥.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ¬изначте категор≥альн≥ ознаки пон€ть: псих≥чн≥ процеси, псих≥чн≥ стани ≥ псих≥чн≥ властивост≥. «аповн≥ть таблицю:

 

ѕсих≥чн≥ процеси ѕсих≥чн≥ стани ѕсих≥чн≥ властивост≥
     

 

2. «аповн≥ть таблицю:

 

ќсновн≥ етапи розвитку психолог≥чноњ науки ќсновн≥ проблеми кожного етапу розвитку психолог≥чноњ науки
   

 

3. ѕ≥дготуйте пов≥домленн€ про звТ€зок психолог≥њ з ≥ншими науками.

4. „и завжди псих≥чний факт (у€вленн€ про обТЇкт переживанн€) можна розгл€дати €к ЂсубТЇктивне баченн€ обТЇктивного св≥туї?

5. ѕ≥дготуйте пов≥домленн€ про роль кори головного мозку ≥ п≥дк≥ркових структур в управл≥нн≥ псих≥чними процесами ≥ станами.

6. „и вс≥ умови утворенн€ умовного рефлексу названо правильно: обТЇктивна актуальн≥сть дл€ орган≥зму безумовного подразника, зб≥г у час≥ д≥њ умовного та безумовного подразник≥в, к≥льк≥сть повторень таких зб≥г≥в, сила безумовного та умовного подразник≥в, €к≥сть умовного подразника?

6. ѕор≥вн€йте так≥ напр€ми психолог≥чноњ науки €к психоанал≥з «. ‘рейда, глибинна психолог≥€  . ёнга; б≥хев≥оризм, психоанал≥з з теор≥Їю соц≥ального науч≥нн€ та гуман≥стичною психолог≥Їю.

7. Ќазв≥ть категор≥альн≥ ознаки пон€ть Ђпсих≥каї ≥ Ђсв≥дом≥стьї. Ќазв≥ть структурн≥ компоненти св≥домост≥.

8. як допомагають досл≥дников≥ (вчителев≥) знанн€ основних принцип≥в психолог≥њ: детерм≥н≥зму, Їдност≥ св≥домост≥ та д≥€льност≥, розгл€ду псих≥ки в розвитку?

9. ѕо€сн≥ть €вища повс€кденного житт€ з погл€ду законом≥рностей вищоњ нервовоњ д≥€льност≥:

- Ћюдина, що опановуЇ €кесь ум≥нн€, спочатку робить багато зайвих рух≥в.

- ” в≥дпов≥дальний момент людина може забути те, що до цього добре знала.

- Ќа зауваженн€, €к≥ пост≥йно робл€ть, п≥двищуючи голос, дитина перестаЇ реагувати.

9. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологии: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 18-19).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми:психолог≥€, псих≥ка, псих≥чн≥ процеси, псих≥чн≥ стани, предмет психолог≥њ, галуз≥ психолог≥њ, основн≥ напр€ми психолог≥чноњ науки (назвати й розкрити њх суть), псих≥чне ≥ ф≥з≥олог≥чне, рефлекс, безумовний рефлекс, умовний рефлекс, основн≥ властивост≥ нервових процес≥в, типи нервовоњ системи, перша ≥ друга сигнальн≥ системи, види гальмуванн€, псих≥ка ≥ св≥дом≥сть, структура св≥домост≥.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ” чому суть рефлекторноњ природи псих≥ки?

2. Ќазв≥ть ≥ по€сн≥ть функц≥њ псих≥ки. Ќавед≥ть приклади.

3. як≥ основн≥ ознаки св≥домост≥? ўо таке несв≥доме, ≥ €к воно повТ€зане з≥ св≥дом≥стю? „и можливий перех≥д ≥з несв≥домого у св≥доме ≥ навпаки?

4. ѕо€сн≥ть основн≥ ≥дењ психоанал≥зу. „и можна њх вважати б≥льш важливими дл€ по€сненн€ психолог≥чних в≥дхилень у псих≥чн≥й д≥€льност≥ механ≥зм≥в людини, н≥ж дл€ обірунтуванн€ законом≥рностей унормованого псих≥чного житт€?

5. ѕроанал≥зуйте основн≥ ≥дењ гуман≥стичного напр€му психолог≥њ.


Ћ≥тература

1. ¬ыготский Ћ.—. ѕсихологи€ / Ћ.—. ¬ыготский. Ц ћ.: Ё —ћќ-ѕресс, 2000. Ц 1008 с.

2. «агальна психолог≥€: п≥друч. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .:  аравела, 2011. Ц 464 с.

3. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / —.ƒ. ћаксименко. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

4. Ќемов –.—. ѕсихологи€: учебник [дл€ студ. высш. пед. учебн. заведений]: в 3-х кн. / –.C. Ќемов. Ц [3-е изд.]. Ц ћ.: √уманит. изд. центр ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц  н. 2. ѕсихологи€ образовани€. Ц 608 с.

5. ѕавлов ».ѕ. ћозг и псих≥ка: избранные психологические труды / ».ѕ. ѕавлов / [под ред. ћ.√. ярошевского]. Ц ћ.; ¬оронеж: ћќƒЁ , 2004. Ц 360 с.

6. ѕсихолог≥€: п≥друч. [дл€ студ. пед. вуз≥в] / [за ред. √.—.  остюка]. Ц  .: –ад. школа, 1968. Ц 572 с.

7. ѕсихолог≥€: п≥друч. / [за ред. ё.Ћ. “роф≥мова]. Ц [2-ге вид., стереотип.] Ц  .: Ћиб≥дь, 2000. Ц 558 с.

8. –оменець ¬.ј. ≤стор≥€ психолог≥њ ’’ стол≥тт€: навч. пос≥б. / ¬.ј. –оменець, ≤.ѕ. ћаноха. Ц  .: Ћиб≥дь, 1998. Ц 992 с.

9. –убинштейн —.Ћ. ќсновы общей психологии / —.Ћ. –убинштейн. Ц —ѕб.: ѕитер, 2002. Ц 720 с.

“≈ћј 2. ћ≈“ќƒ» ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќќ√ќ ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про метод ≥ методолог≥ю наукового досл≥дженн€.

2. ќсновн≥ етапи ≥ принципи побудови психолог≥чного досл≥дженн€.

3. ќсновн≥ групи метод≥в психолог≥чного досл≥дженн€.

4. ’арактеристика метод≥в психолог≥чного досл≥дженн€.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ѕор≥вн€йте пон€тт€: Ђметодї ≥ Ђметодолог≥€ї.

2. „им спостереженн€ в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д експерименту? Ќазв≥ть переваги та недол≥ки спостереженн€ та експерименту.

3. ѕор≥вн€йте м≥ж собою види експерименту. ѕодумайте, €к≥ псих≥чн≥ €вища можна вивчати за допомогою кожного з вид≥в експерименту.

4. ўо таке тест?  ласиф≥кац≥€ тест≥в. „им цей метод в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д експерименту?

5. ѕерерахуйте опитувальн≥ методи та дайте њм характеристику. „им анкета в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д самозв≥ту?

6. «а допомогою €ких метод≥в можна оц≥нити повед≥нку однокурсника при спостереженн≥? Ќазв≥ть умови та вимоги, €к≥ потр≥бно виконати дл€ того, щоб ≥нформац≥€ про повед≥нку була обТЇктивною.

7. ƒосл≥дника ц≥кавл€ть особливост≥ уваги ≥ причини частоњ неуважност≥ п≥дл≥тк≥в. який метод (або методи) йому сл≥д застосувати, щоб зТ€сувати це? ≤з чого почати ≥ €к побудувати досл≥дженн€. —клад≥ть план досл≥дженн€.

8. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологии: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 41-42).

9. ≤з навчального пос≥бника (‘ридман Ћ.ћ. »зучение личности учащегос€ и ученических коллективов / Ћ.ћ. ‘ридман, “.ј. ѕушкина, ».я.  аплунович. Ц ћ.: ѕросвещение, 1988) випиш≥ть два опитувальника ≥ дайте в≥дпов≥д≥ на запитанн€ (методика Ђ«ак≥нч≥ть реченн€ї, методика Ђ—амооц≥нка колектив≥змуї та ≥н.).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми:метод, принцип обТЇктивност≥, метод самоспостереженн€, метод спостереженн€, метод експерименту, види експерименту, метод бес≥ди, метод тест≥в, метод соц≥ометр≥њ, метод анал≥зу продукт≥в д≥€льност≥, метод анкетуванн€, метод узагальненн€ незалежних характеристик, метод самооц≥нки, генетичний метод.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. —формулюйте головн≥ вимоги до проведенн€ методу спостереженн€.

2. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть методу анал≥зу продукт≥в д≥€льност≥, ≥ €к≥ сфери псих≥ки вивчають цим методом? Ќавед≥ть приклади.

3. ” чому пол€гаЇ головна в≥дм≥нн≥сть природного експерименту в≥д спостереженн€? ” чому ви€вл€ютьс€ позитивн≥ аспекти першого ≥ другого метод≥в?

4. Ќазв≥ть характеристики моделюванн€ €к методу психолог≥чного досл≥дженн€.

5. ўо означаЇ метод тест≥в? ¬иди тест≥в. „и можна за допомогою тест≥в досл≥джувати психолог≥чн≥ законом≥рност≥?

6. —формулюйте головн≥ вимоги до проведенн€ методу бес≥ди та анкетуванн€, €ких необх≥дно дотримуватис€, щоб забезпечити обТЇктивн≥сть ≥ над≥йн≥сть результат≥в досл≥дженн€.


Ћ≥тература

1. јйзенк √.ё. ѕроверьте свои способности / √.ё. јйзенк. Ц ћ.: ѕедагогика-ѕресс, 1972. Ц 176 с.

2. «агальна психолог≥€: п≥друч. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .:  аравела, 2011. Ц 464 с.

3. «агальна психолог≥€ / [ за заг. ред. —. ƒ. ћаксименка]. Ц ¬≥нниц€: Ќова книга, 2004. Ц 704 с.

4.  лименко ¬.¬. ѕсихологические тесты таланта / ¬.¬.  лименко. Ц ’арьков: ‘олио, 1996. Ц 414 с.

5. ћаксименко —.ƒ. “еор≥€ ≥ практика психолого-педагог≥чного досл≥дженн€ / —.ƒ. ћаксименко. Ц  .: Ќƒ≤ѕ, 1990. Ц 239 с.

6. ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц 288 с.

“≈ћј 3. ¬»Ќ» Ќ≈ЌЌя “ј –ќ«¬»“ќ  ѕ—»’≤ »

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1.  онцепц≥њ виникненн€ псих≥чного в≥дображенн€.

2. ¬иди нервовоњ системи та залежн≥сть в≥д нењ розвитку псих≥чного в≥дображенн€.

3. —тад≥њ псих≥чного в≥дображенн€.

4. ћехан≥зми псих≥чного в≥дображенн€ та основн≥ етапи розвитку повед≥нки тварин.

5. як≥сна в≥дм≥нн≥сть псих≥ки людини в≥д псих≥ки тварин.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ѕон€тт€ Ђв≥дображенн€ї, форми в≥дображенн€ та розвитку псих≥чного в≥дображенн€.

2. ћова ≥ сп≥лкуванн€ тварин.

3. ћова ≥ њњ вплив на формуванн€ п≥знавальних процес≥в дитини.

4. „и можна погодитис€ з думкою, що розвиток мови Ц це процес, €кий не припин€Їтьс€ доти, поки ≥снуватиме людство? ѕо€сн≥сть думку.

5. „и правильною Ї думка, що внутр≥шнЇ мовленн€ Ц це особливий вид мовленн€, розвиток €кого не повТ€заний з ≥ншими його р≥зновидами? ќбірунтуйте думку.

6. ѕо€сн≥ть сп≥вв≥дношенн€ ≥нстинкту, рефлексу ≥ розуму в контекст≥ еволюц≥њ псих≥ки.

7. ¬иди та особливост≥ ≥нтелектуальноњ повед≥нки тварин.

8. ≈волюц≥йн≥ передумови виникненн€ людськоњ псих≥ки.

9. —п≥льна трудова д≥€льн≥сть €к головний чинник формуванн€ св≥домоњ людськоњ псих≥ки.

10. ѕо€сн≥ть пон€тт€: подразлив≥сть, троп≥зми, чутлив≥сть, ≥нстинкт, науч≥нн€, св≥дом≥сть, самосв≥дом≥сть.

11. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 49-52).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: подразлив≥сть, чутлив≥сть, троп≥зм, ≥нстинкт, ≥нтелектуальна повед≥нка, св≥дом≥сть, дифузна нервова система, гангл≥онарна нервова система, трубчаста нервова система, сенсорна, перцептивна стад≥њ псих≥чного в≥дображенн€, стад≥€ елементарного анал≥зу ≥ синтезу.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. „и можна законом≥рност≥ розвитку псих≥ки тварин переносити на псих≥ку людини? „ому?

2. „и можлива по€ва вищих форм псих≥ки без знакових систем (наприклад, мови)? яка роль знакових систем у по€в≥ вищих форм псих≥ки, що властив≥ людин≥?

3. Ќазв≥ть ознаки та умови розвитку людськоњ св≥домост≥.

4. ѕо€сн≥сть суть етап≥в розвитку псих≥ки та визначте, чи в правильн≥й посл≥довност≥ вони назван≥: подразлив≥сть, чутлив≥сть, науч≥нн€, ≥нстинкт, ≥нтелектуальна д≥€льн≥сть, св≥дом≥сть.

Ћ≥тература

1. ¬≥тенко ≤.—. ќснови психолог≥њ. ќснови педагог≥ки: навч.-метод. пос≥б. / ≤.—. ¬≥тенко, ј.—. Ѕорисюк, “.≤. ¬≥тенко. Ц „ерн≥вц≥:  нигиЦ’’≤, 2009. Ц 200 с.

2. ƒубравська ƒ.ћ. ќснови психолог≥њ: навч. пос≥б. / ƒ.ћ. ƒубравська. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2001. Ц 280 с.

3. «агальна психолог≥€: п≥друч. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .:  аравела, 2011. Ц 464 с.

4. «б≥рник завдань з загальноњ психолог≥њ / [за ред. ¬.—. ћерл≥на]. Ц  .: ¬ища школа, 1977. Ц 230 с.

5. Ћеонтьев ј.Ќ. ѕроблемы развити€ психики / ј.Ќ. Ћеонтьев. Ц ћ.: »зд во јѕЌ –—‘—–, 1959. Ц 573 с.

6. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / —.ƒ. ћаксименко. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

“≈ћј 4. ѕ—»’ќЋќ√≤я ќ—ќЅ»—“ќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про особист≥сть. ≤ндив≥д, ≥ндив≥дуальн≥сть, особист≥сть, людина.

2. —труктура особистост≥.

3. Ѕ≥олог≥чне ≥ соц≥альне у розвитку особистост≥.

4. јктивн≥сть особистост≥ та њњ джерела.

5. ћотивац≥€. ¬иди мотив≥в.

6. —амосв≥дом≥сть особистост≥ (образ Ђяї, самооц≥нка, самоконтроль, р≥вень домагань, я Ц концепц≥€).

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ѕобудуйте схему взаЇмозвТ€зку пон€ть: Ђ≥ндив≥дї, Ђ≥ндив≥дуальн≥стьї, Ђособист≥стьї, Ђлюдинаї.

2. ѕо€сн≥ть, у чому пол€гаЇ сутн≥сть мотив≥в прагненн€ до усп≥ху та уникненн€ невдач.

3. ўо таке активн≥сть особистост≥ та њњ джерела?

4. ” чому пол€гаЇ психолог≥чна сутн≥сть самосв≥домост≥, та €к≥ компоненти вход€ть до структури самосв≥домост≥?

5. ƒайте визначенн€ образу Ђяї, продовжуючи реченн€: ÷е ст≥йка усв≥домлена система у€влень ≥....

6. Ќазв≥ть види образу Ђяї.

7. ƒайте визначенн€ ЂяЦконцепц≥њї, продовжуючи реченн€: це про€в узагальнених, най≥стотн≥ших у€влень....

8. ѕо€сн≥ть, що означаЇ позитивна ≥ негативна ЂяЦконцепц≥€ї.

9. ўо означаЇ амб≥валентна ЂяЦконцепц≥€ї?

10. ѕо€сн≥ть, що означаЇ когн≥тивний, емоц≥йно-оц≥нний, вольовий (повед≥нковий) компоненти самосв≥домост≥.

11. ƒайте визначенн€ Ђсамооц≥нкиї ≥ Ђр≥вн€ домаганьї. ѕо€сн≥ть, €к вони повТ€зан≥ м≥ж собою.

12. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 109-111).

 

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: особист≥сть, б≥огенез, психогенез, соц≥огенез, досв≥д, потреба, спр€мован≥сть, активн≥сть, мотив, ≥нтерес, переконанн€, ≥деал, звичка, установка, мета, р≥вень домагань, самооц≥нка, фрустрац≥€.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. «а €кими зовн≥шн≥ми про€вами особистост≥ можна судити про р≥вень њњ розвитку та сусп≥льну св≥дом≥сть? „и згодн≥ ¬и з думкою, що м≥ж пон€тт€ми Ђособист≥стьї та Ђ≥ндив≥дуальн≥стьї принциповоњ р≥зниц≥ немаЇ?

2. ўо таке спр€мован≥сть особистост≥? „и можна тлумачити спр€мован≥сть людини €к ви€в ус≥х притаманних њй спонукань?

3. якими Ї головн≥ групи мотив≥в?

4. ўо Ї руш≥йною силою розвитку особистост≥? „и можна прискорити псих≥чний розвиток особистост≥?

5. „и достатньо, характеризуючи ≥нтерес, зазначити, що це Ц ст≥йке, виб≥ркове ставленн€ людини до €вищ та обТЇкт≥в д≥йсност≥? «а €кими критер≥€ми характеризують ≥нтереси?

6. Ќазв≥ть структурн≥ компоненти самосв≥домост≥. як повТ€зан≥ м≥ж собою самооц≥нка особистост≥ ≥ р≥вень њњ домагань?

Ћ≥тература

1. јнаньев Ѕ.√. „еловек как предмет познани€ / Ѕ.√. јнаньев. Ц —ѕб.: ѕитер, 2001. Ц 288 с.

2. Ѕожович Ћ.». Ћичность и ее формирование в детском возрасте / Ћ.». Ѕожович. Ц —ѕб.: ѕ»“≈–, 2008. Ц 400 с.

3.  остюк √.—. Ќавчально-виховний процес ≥ псих≥чний розвиток особистост≥ / √.—.  остюк // ѕсихолог≥чна наука, вчитель, учень. Ц  .: –ад.школа, 1989. Ц 609 с.

4. Ћушин ѕ.¬. ѕсихологи€ личностного изменени€ / ѕ.¬. Ћушин. Ц  ировоград: ѕолиграфическо-издательский центр ќќќ Ђ»мэкс Ћ“ƒї, 2002. Ц 360 с.

5. ћаксименко —.ƒ. √енеза зд≥йсненн€ особистост≥ / —.ƒ. ћаксименко. Ц  .: “ќ¬- ћћ, 2006. Ц 240 с.

6. ћаслоу ј. —амоактуализаци€ личности и образование / ј. ћаслоу/ [ предисл. √.ј. Ѕалла; пер. с англ.]. Ц  .: »нститут психологии јѕЌ ”краины, 1994. Ц 52 с.

7. ќлпорт √. —тановление личности: избранные труды / √. ќлпорт. Ц ћ.: —мысл, 2002. Ц 462 с.

8. Ўтерн ¬. ѕерсоналистическа€ психологи€ / ¬. Ўтерн // »стори€ зарубежной психологии (30Ц60-е гг.XX в.): тексты / [под ред. ѕ.я. √альперина, ј.Ќ. ∆дан]. Ц [3-е изд.]. Ц ≈катеринбург: ƒелова€ книга, 1999. Ц —. 186-198.


“≈ћј 5.

ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќ»… јЌјЋ≤« ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ƒ≥€льн≥сть €к психолог≥чна проблема. ѕон€тт€ про д≥€льн≥сть, активн≥сть та реактивн≥сть.

2. ќсновн≥ етапи та структура д≥€льност≥.

3. «асвоЇнн€ д≥€льност≥. ”м≥нн€. Ќавички.

4. ќсновн≥ види д≥€льност≥ людини.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ќхарактеризуйте особливост≥ системного п≥дходу до вивченн€ д≥€льност≥, повед≥нки особистост≥.

2. јктивн≥сть та саморегул€ц≥€ €к стрижнев≥ характеристики ƒ≥€льност≥ ≥ повед≥нки особистост≥.

3. „и можлива д≥€льн≥сть без ч≥ткого у€вленн€ про њњ мету?

4. ” чому пол€гаЇ механ≥зм зворотноњ аферентац≥њ при виконанн≥ д≥њ?

5. ” чому пол€гаЇ суть процес≥в екстер≥оризац≥њ та ≥нтер≥оризац≥њ д≥њ?

6. ўо Ї показником сформованост≥ навичок?

7. Ќавед≥ть приклади шк≥дливих звичок людини. Ќазв≥ть методи та методики њх подоланн€.

8. ’арактерн≥ риси гри €к одного з вид≥в д≥€льност≥.

9. ’арактерн≥ риси уч≥нн€ €к виду д≥€льност≥.

10. ’арактерн≥ риси прац≥ €к виду д≥€льност≥.

11. ” чому пол€гаЇ звТ€зок м≥ж грою, працею та навчанн€м.

12. ” наведених дал≥ прикладах визначити, що належить до руху, а що Ц до д≥њ:

а) щоб зупинити машину, вод≥й зменшуЇ газ, вимикаЇ зчепленн€ ≥ натискаЇ на педаль гальма;

б) щоб зменшити швидк≥сть, вод≥й зменшуЇ газ ≥ натискаЇ на педаль зчепленн€.

13. ¬ €ких прикладах ≥детьс€ про вм≥нн€, навички, звички:

а) недосв≥дчений кран≥вник посл≥довно перем≥щуЇ вантаж, працюючи по черз≥ кожним важелем. ¬антаж рухаЇтьс€ начебто стрибками ≥ по ламан≥й л≥н≥њ, зупин€ючись ≥ зм≥нюючи напр€мок руху;

б) грамотна людина швидко, не витрачаючи часу на визначенн€ типу реченн€, безпомилково ставить розд≥лов≥ знаки;

в) при переход≥ вулиц≥, де Ї св≥тлофор, людина кидаЇ оком на нього нав≥ть тод≥, коли рух транспорту в≥дсутн≥й.

14. ¬изначити, €кий звТ€зок псих≥ки та д≥€льност≥ ви€вл€Їтьс€ в описан≥й дал≥ ситуац≥њ.

¬ивченн€ людей похилого в≥ку та довгожител≥в показуЇ, що активний звТ€зок з оточуючим житт€м та посильна прац€ спри€ють збереженню життЇвого тонусу особистост≥ впродовж багатьох рок≥в. якщо ж людина з тих чи ≥нших причин припин€Ї профес≥йну громадську д≥€льн≥сть, зв≥льн€Їтьс€ в≥д будь-€ких обовТ€зк≥в ≥ виконанн€ повТ€заних з ними функц≥й, то це призводить до занепаду сил, проскорюЇ стар≥нн€ ≥ викликаЇ глибок≥ зм≥ни у структур≥ особистост≥.

15. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 66-68).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: активн≥сть, повед≥нка, д≥€льн≥сть, мотив, мета, стимул, ≥нтер≥оризац≥€, екстер≥оризац≥€, зворотна аферентац≥€, д≥€, рух, навичка, вм≥нн€, звичка, ≥нтерференц≥€, перенесенн€ навички.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ” чому пол€гаЇ €к≥сна в≥дм≥нн≥сть д≥€льност≥ людини в≥д повед≥нки тварин?

2. ўо означаЇ дл€ людини процес оволод≥нн€ д≥€льн≥стю?

3. як≥ обТЇктивн≥ та субТЇктивн≥ чинники спри€ють продуктивност≥ прац≥?

4. яка посл≥довн≥сть у розгортанн≥ компонент≥в д≥€льност≥?

5. „и в≥дпов≥даЇ наведена посл≥довн≥сть компонент≥в д≥€льност≥ реальн≥й лог≥ц≥ њњ розгортанн€: актуал≥зац≥€ потреби, усв≥домленн€ мети, формуванн€ програми д≥й, визначенн€ способу д≥й, реальне виконанн€ д≥й, коригуванн€ д≥й та результат≥в д≥€льност≥?

Ћ≥тература

1. «агальна психолог≥€: п≥друч. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .:  аравела, 2011. Ц 464 с.

2. Ћеонтьев ј.Ќ. Ћекции по общей психологии: учеб. пособ. / ј.Ќ. Ћеонтьев. Ц ћ.: —мысл: јкадеми€, 2007. Ц 511 с.

3. Ћеонтьев ј.Ќ. ƒе€тельность. —ознание. Ћичность / ј.Ќ. Ћеонтьев. Ц ћ.: —мысл: јкадеми€, 2005. Ц 352 с.

4. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. [дл€ студ. вищ. навч. закл.] / —.ƒ. ћаксименко. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

5. Ќемов –.—. ѕсихологи€: учебник [дл€ студ. высш. пед. учебн. заведений]: в 3-х кн. / –.C. Ќемов. Ц [3-е изд.]. Ц ћ.: √уманит изд. центр ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц  н. 2. ѕсихологи€ образовани€. Ц 608 с.

6. ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј. ». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц 288 с.

7. ѕсихолог≥€: п≥друч. / [за ред. ё.Ћ. “роф≥мова]. Ц [2-ге вид., стереотип.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2000. Ц 558 с.

“≈ћј 6. ѕ—»’ќЋќ√≤я —ѕ≤Ћ ”¬јЌЌя

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про сп≥лкуванн€. –≥вн≥ сп≥лкуванн€.

2. ќсновн≥ функц≥њ ≥ ц≥л≥ сп≥лкуванн€.

3. —труктура сп≥лкуванн€.

5. ¬иди сп≥лкуванн€.

6. ѕерцептивна сторона сп≥лкуванн€.

7.  омун≥кативна сторона сп≥лкуванн€.

8. ¬ербальн≥ ≥ невербальн≥ засоби сп≥лкуванн€. ћова ≥ мовленн€.

9. ≤нтерактивна сторона сп≥лкуванн€.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Ђсп≥лкуванн€ї, його зм≥сту, мети й засоб≥в.

2. ќхарактеризуйте основн≥ види людського сп≥лкуванн€.

3. –озкрийте взаЇмовплив сп≥лкуванн€ ≥ д≥€льност≥ людини.

4. ѕроанал≥зуйте необх≥дн≥сть сп≥лкуванн€ €к умови псих≥чного розвитку людини.

5. ќхарактеризуйте невербальне сп≥лкуванн€. „им воно в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д вербального?

6. –озкрийте особлив≥ механ≥зми м≥жособист≥сного сприйманн€ Ц ≥дентиф≥кац≥ю, рефлекс≥ю, стереотип≥зац≥ю.

7. ќхарактеризуйте €вище каузальноњ атрибуц≥њ.

8. Ќазв≥ть €кост≥ особистост≥, що мають значенн€ у сп≥лкуванн≥.

9. ўо означаЇ терм≥н Ђпедагог≥чне сп≥лкуванн€ї? ќхарактеризуйте особист≥сн≥ €кост≥ та €кост≥ мовленн€ вчител€.

10. Ќазв≥ть можлив≥ барТЇри в сп≥лкуванн≥. ѕо€сн≥ть, €к≥ барТЇри можуть виникнути в сп≥лкуванн≥ вчител€ ≥ учн≥в.

11. Ќавед≥ть два приклади ви€вленн€ вчителем психолого-педагог≥чного такту та факти нетактовноњ повед≥нки вчител€ п≥д час сп≥лкуванн€.

12. ўо, на вашу думку, означаЇ пон€тт€ ≥ механ≥зм д≥њ зворотного звТ€зку у сп≥лкуванн≥?

13. ѕо€сн≥ть таку думку: Ђѕедагог≥чна квал≥ф≥кац≥€ вчител€, кр≥м бездоганного знанн€ свого предмету, методу викладанн€, маЇ чимало психолог≥чних (≥нтелектуальних, мовленнЇво-комун≥кативних, емоц≥йних, вольових, творчих та ≥нших) складовихї (ќ.¬. —крипченко).

14. ѕо€сн≥ть можлив≥ мотиви повед≥нки, описаноњ в поданих ситуац≥€х:

а) учениц€ в≥дмовл€Їтьс€ йти з класом до театру;

б) вчителька подаЇ директору за€ву про зв≥льненн€;

в) мама напол€гаЇ, щоб донька вс≥ кан≥кули провела в сел≥ у бабус≥.

15. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 77-81).

 

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€теми: сп≥лкуванн€, комун≥кац≥€, соц≥альн≥ норми, роль сп≥лкуванн€, функц≥њ сп≥лкуванн€, види сп≥лкуванн€, форми сп≥лкуванн€, стил≥ сп≥лкуванн€, невербальн≥ засоби сп≥лкуванн€, вербальн≥ засоби сп≥лкуванн€, в≥зуальний контакт, ≥дентиф≥кац≥€, рефлекс≥€, стереотип≥зац≥€, соц≥альна перцепц≥€, соц≥альн≥ норми, атракц≥€, соц≥альн≥ установки, каузальна атрибуц≥€, емпат≥€, ефект ореолу, ефект первинност≥, ефект новизни, комун≥кативн≥сть, контактн≥сть, д≥алог≥чн≥сть, ≥н≥ц≥ативн≥сть, комун≥кативний барТЇр, естетичний барТЇр, ≥нтелектуальний барТЇр, семантичний барТЇр, стил≥стичний барТЇр, лог≥чний барТЇр, пон€тт€ про кооперац≥ю у сп≥лкуванн≥, конфл≥кт, комун≥катор, рецип≥Їнт.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. –озкрийте пон€тт€ сп≥лкуванн€.

2. ƒайте пон€тт€ техн≥ки ≥ прийом≥в сп≥лкуванн€.

3. Ќазв≥ть в≥ков≥ й профес≥йн≥ (педагог≥чна д≥€льн≥сть) особливост≥ техн≥ки ≥ прийом≥в сп≥лкуванн€.

4. ѕокаж≥ть суттЇв≥ в≥дм≥нност≥ сп≥лкуванн€ людей ≥ тварин.

5. –озкрийте роль сп≥лкуванн€ в онтогенетичному розвитку людини.

6. –озкрийте роль мови €к сусп≥льно-≥сторичного €вища.

7. ќхарактеризуйте особист≥сне сп≥лкуванн€ вчител€ ≥ учн≥в €к один ≥з аспект≥в педагог≥чноњ майстерност≥.

 

Ћ≥тература

1. Ѕодалев ј.ј. Ћичность и общение: избранные труды / ј.ј. Ѕодалев. Ц ћ.: ѕедагогика, 1983. Ц 227 с.

2. Ѕрудный ј.ј. ѕонимание и общение / ј.ј. Ѕрудный. Ц ћ.: «нание, 1989. Ц 64 с.

3. «наков ¬.¬. ѕонимание в познании и общении / ¬.¬. «наков. Ц ћ.: »н-т психологии –јЌ, 1994. Ц 237 с.

4.  аган ћ.—. ћир общени€ / ћ.—.  аган. Ц ћ.: ћ√”, 1998. Ц 216 с.

5. Ћеонтьев ј.ј. ѕсихологи€ общени€ / ј.ј. Ћеонтьев. Ц ћ.: —мысл, 1997. Ц 287 с.

6. Ћеонтьев ј.ј. ѕедагогическое общение / [под ред. ћ. .  абардова]. Ц [2-е изд., перераб. и дополн.]. Ц ћ. Ц Ќальчик, 1996. Ц 96 с.

7. ћежличностное общение: учебник / ¬.Ќ.  уницына, Ќ.¬.  азаринова. Ц —ѕб.: »зд-во ѕитер, 2001. Ц 544 c.

8. —емиченко ¬.ј. ѕсихологи€ общени€ / ¬.ј. —емиченко. Ц  .: ћагистр S, 1997. Ц 150 с.

9. “олстых ј.¬. Ќаедине со всеми: о психологии общени€ / ј.¬. “олстых. Ц ћинск: ѕолым€, 1990. Ц 274 с.

10. ‘≥лоненко ћ.ћ. ѕсихолог≥€ сп≥лкуванн€: п≥дручник / ћ.ћ. ‘≥лоненко. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц —. 8-100.

“≈ћј 7. ”¬ј√ј я  ќ—ќЅЋ»¬ј ‘ќ–ћј ѕ—»’≤„Ќќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про увагу €к специф≥чний механ≥зм у житт≥ людини.

2. ‘ункц≥њ уваги.

3. ‘≥з≥олог≥чна природа уваги.

4. ¬иди уваги, њх характеристика.

5. ¬ластивост≥ уваги.

6. Ўл€хи та засоби формуванн€ уваги.

7. –оль уваги в навчальному процес≥.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть механ≥зму уваги? Ќавед≥ть приклади.

2. ќхарактеризуйте емоц≥йно-моторну теор≥ю уваги “. –≥бо.

3. ” чому пол€гаЇ суть теор≥њ установки ≥ уваги (концепц≥€ ƒ.Ќ.”знадзе)?

4. ¬изначте роль уваги в ор≥Їнтувально-досл≥дницьк≥й д≥€льност≥ (концепц≥€ ѕ.я. √альпер≥на).

5. ќхарактеризуйте основн≥ види уваги. Ќазв≥ть умови, €к≥ потр≥бн≥ дл€ њх виникненн€ ≥ п≥дтриманн€.

6. ” чому пол€гаЇ уважн≥сть €к властив≥сть людини?

7. Ќазв≥ть етапи розвитку уваги у д≥тей.

8. ќхарактеризуйте висл≥в  .ƒ. ”шинського про роль уваги у навчанн≥ учн≥в: ЂЕ”вага Ї саме тими дверима, через €к≥ проходить все, що т≥льки входить в душу людини ≥з зовн≥шнього св≥туЕї.

9. ќхарактеризуйте властивост≥ уваги.

10. ўо таке неуважн≥сть? як≥ види неуважност≥ ¬и знаЇте? ” чому пол€гають причини неуважност≥?

11. Ќьютон мав звичку варити €йце на спирт≥вц≥ за робочим столом, щоб зайвий раз не в≥двол≥катис€ в≥д роботи. ќдного разу в момент напруженоњ розумовою прац≥ зам≥сть €йц€ в≥н вкинув у каструлю свого годинника. як можна по€снити цей факт?

12. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 134-136).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: увага, внутр≥шн€ увага, дом≥нанта, осередок оптимального збудженн€, ≥ндукц≥€ нервових процес≥в, ретикул€рна формац≥€, обТЇм, розпод≥л, зосереджен≥сть, спр€мован≥сть, ст≥йк≥сть, концентрац≥€, переключенн€ уваги; дов≥льна, мимов≥льна, п≥сл€дов≥льна увага; колективна, групова, ≥ндив≥дуальна увага; сенсорна увага, ≥нтелектуальна увага, моторна увага, в≥двол≥канн€ уваги.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

 

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ƒайте визначенн€ уваги ≥ њњ основних функц≥й (актив≥зац≥€ д≥€льност≥; забезпеченн€ виб≥рковост≥ прот≥канн€ псих≥чних процес≥в; сп≥лкуванн€ м≥ж людьми).

2. Ќазв≥ть ф≥з≥олог≥чн≥ та психолог≥чн≥ механ≥зми уваги.

3. ѕроанал≥зуйте психолог≥чн≥ теор≥њ уваги.

4. ƒайте характеристику мимов≥льноњ, дов≥льноњ та п≥сл€дов≥льноњ уваги.

5. –озкрийте особливост≥ розвитку уваги у д≥тей, Ђнижч≥ї й Ђвищ≥ї форми уваги.

6. ќхарактеризуйте властивост≥ уваги.

Ћ≥тература

1. ¬ыготский Ћ.—. »стори€ развити€ высших психических функц≥й / Ћ.—. ¬ыготский // ¬ыготский Ћ.—. —очинени€: в 6-ти т. Ц ћ.: ћысль, 1983. Ц “. 3. Ц 390 с.

2. ƒубравська ƒ.ћ. ќснови психолог≥њ: навч. пос≥б. / ƒ.ћ. ƒубравська. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2001. Ц 280 с.

3. «агальна психолог≥€: п≥дручник / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

4. «б≥рник завдань з загальноњ психолог≥њ / [за ред. ¬.—. ћерл≥на]. Ц  .: ¬ища школа, 1977. Ц 230 с.

5. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

6. Ќемов –.—. ѕсихологи€: учебник [дл€ студ. высш. пед. учебн. заведений]: в 3-х кн. / –.C. Ќемов. Ц [3-е изд.]. Ц ћ.: √уманит изд. центр ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц  н. 2. ѕсихологи€ образовани€. Ц 608 с.

“≈ћј 8. ¬≤ƒ„”““я я  ѕќ„ј“ ќ¬ј ЋјЌ ј ѕ≤«Ќј¬јЋ№Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈—”

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про в≥дчутт€ та њх значенн€ в житт≥ людини.

2. јнатомо-ф≥з≥олог≥чна природа в≥дчутт≥в.

3. ¬иди в≥дчутт≥в.

4. ѕон€тт€ чутливост≥ та њњ порог≥в.

5. «аконом≥рност≥ та властивост≥ в≥дчутт≥в.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. як про€вл€ютьс€ в≥дчутт€ людини?

2. „и в≥дображаЇ в≥дчутт€ окрем≥ властивост≥ предмета?

3. Ќазв≥ть будову анал≥затора.

4. „и викликаЇ в≥дчутт€ будь-€кий вплив на рецептор?

5. ” чому про€вл€Їтьс€ вплив ф≥зичних фактор≥в на в≥дчутт€?

6. Ќазв≥ть види в≥дчутт≥в за генетичним принципом.

7. як≥ в≥дчутт€ Ї дистантними, а €к≥ Ц контактними?

8. як визначаютьс€ больов≥ в≥дчутт€? „ому немаЇ адаптац≥њ до бол≥?

9. як людина використовуЇ в≥брац≥йн≥ в≥дчутт€?

10. ” чому пол€гаЇ звТ€зок чуттЇвого п≥знанн€ ≥ абстрактного мисленн€?

11. „и повТ€зан≥ д≥њ людини з мТ€зово-руховими та статико-к≥нетичними в≥дчутт€ми?

12. ” чому р≥зниц€ м≥ж екстероцептивними, ≥нтероцептивними ≥ пропр≥оцептивними в≥дчутт€ми?

13. ” чому пол€гаЇ чутлив≥сть €к властив≥сть в≥дчутт€?

14. –оль адаптац≥њ €к властивост≥ в≥дчутт€ в життЇд≥€льност≥ людини.

15. —пециф≥ка модальност≥ в≥дчутт≥в.

16. ќхарактеризуйте звТ€зок тривалост≥ в≥дчутт€ з часом д≥њ подразника. –озкрийте пон€тт€ Ђконтрастї, Ђсинестез≥€ї, Ђсенсиб≥л≥зац≥€ї.

17. ѕро €ку законом≥рн≥сть в≥дчутт≥в говор€ть вислови: Ђхолодний кол≥рї, Ђгострий погл€дї, ЂмТ€кий голосї.

18. „им можна по€снити в кожному конкретному випадку розлади зорових в≥дчутт≥в: Ђѕогано бачу предмети при €скравому осв≥тленн≥ї, Ђ оли заходжу з вулиц≥ в погано осв≥тлену к≥мнату, тривалий час н≥чого не бачуї, ЂЌе можу читати: л≥тери та р€дки в книз≥ розпливаютьс€ї?

19. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 159-162).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€теми: в≥дчутт€, анал≥затор, рецептор, верхн≥й абсолютний пор≥г чутливост≥, нижн≥й абсолютний пор≥г чутливост≥, адаптац≥€, сенсиб≥л≥зац≥€, синестез≥€, контраст, акомодац≥€, б≥нокул€рний з≥р, взаЇмод≥€ в≥дчутт≥в, ≥нтероцептивн≥ в≥дчутт€, екстероцептивн≥ в≥дчутт€, пропр≥оцептивн≥ в≥дчутт€, модальн≥сть, апперцепц≥€.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. –озкрийте значенн€ в≥дчутт≥в у житт≥ людини та њх походженн€.

2. Ќазв≥ть особливост≥ зорових ≥ слухових в≥дчутт≥в.

3. ƒайте визначенн€ закону ¬ебера-‘ехнера.

4. Ќазв≥ть причини зм≥ни чутливост≥ анал≥затор≥в.

5. ƒайте у€вленн€ про субсенсорн≥ в≥дчутт€.

Ћ≥тература

1. јнаньев Ѕ.√. ѕсихологи€ чувственного познани€ / Ѕ.√. јнаньев. Ц ћ.: Ќаука, 2001. Ц 277 с.

2. ƒубравська ƒ.ћ. ќснови психолог≥њ: навч. пос≥б. / ƒ.ћ. ƒубравська. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2001. Ц 280 с.

3. «агальна психолог≥€: п≥друч. / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

4. ћТ€соњд ѕ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥бник [дл€ студ. вуз.] / ѕ. ћТ€соњд. Ц [2-е вид., доп.]. Ц  .: ¬ища школа, 2001. Ц 487 с.

5. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

6. Ќемов –.—. ѕсихологи€: учебник [дл€ студ. высш. пед. учебн. заведений]: в 3-х кн. / –.C. Ќемов. Ц [3-е изд.]. Ц ћ.: √уманит изд. центр ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц  н. 2. ѕсихологи€ образовани€. Ц 608 с.

 


“≈ћј 9. —ѕ–»…ћјЌЌя я  „”““™¬»… –≤¬≈Ќ№ ѕ≤«ЌјЌЌя ќЅТ™ “»¬Ќќѓ ƒ≤…—Ќќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про сприйманн€.

2. ‘≥з≥олог≥чна основа сприйманн€.

3. —п≥льне й в≥дм≥нне у в≥дчутт≥ та сприйманн≥.

4. јктивний характер в≥дчутт€ й сприйманн€, њх роль у життЇд≥€льност≥ людини.

5.  ласиф≥кац≥€ ≥ види сприйманн€.

6. ¬ластивост≥ сприйманн€.

7. –озвиток сприйманн€ у д≥тей.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. який псих≥чний процес називаЇтьс€ сприйманн€м?

2. ќхарактеризуйте особливост≥ сприймань. ѕо€сн≥ть на прикладах.

3. –озкрийте залежн≥сть сприймань в≥д характеру д≥€льност≥.

4. ѕо€сн≥ть роль моторних компонент≥в у сприйманн≥.

5. ќхарактеризуйте сприйманн€ €к систему перцептивних д≥й, спр€мованих на обстеженн€ предмет≥в ≥ ви€вленн€ њх властивостей.

6. ѕо€сн≥ть особливост≥ зорових ≥ слухових сприймань людини.

7. ќпиш≥ть особливост≥ сприйманн€ часу, простору та руху.

8. як впливаЇ минулий досв≥д людини (апперцепц≥€) на сприйманн€? як впливаЇ тепер≥шн≥й досв≥д (перцепц≥€) на сприйманн€?

9. ќхарактеризуйте спостереженн€ €к особливий вид сприйманн€ та умови його ефективност≥.

10. ўо таке спостережлив≥сть?

11. «оров≥ ≥люз≥њ, њх психолог≥чний механ≥зм.

12. ’мари на неб≥ ≥нод≥ сприймаютьс€ €к ц≥л≥сн≥ предмети, що нагадують тварин, птах≥в, скел≥ тощо. яка важлива особлив≥сть сприйманн€ у цьому ви€вл€Їтьс€?

13. ¬≥домо, що один ≥ той самий пром≥жок часу в р≥зних ситуац≥€х сприймаЇтьс€ по-р≥зному. ѕо€сн≥ть причини субТЇктивноњ оц≥нки часу людиною.

14. „им по€снити, що сл≥понароджен≥ п≥сл€ вдало проведеноњ операц≥њ спочатку не розр≥зн€ють н≥ форми, н≥ розм≥ру, н≥ в≥ддаленост≥ предмет≥в?

15. „им по€снити, що одна й та сама лекц≥€ р≥зними студентами може оц≥нюватис€ по-р≥зному: €к Ђ≥нформативнаї, Ђпопул€рнаї, Ђц≥каваї, Ђкориснаї, Ђнуднаї, Ђнец≥каваї?

16. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 159-162).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: сприйманн€, виб≥рков≥сть сприйманн€, константн≥сть, спостережлив≥сть, предметн≥сть, структурн≥сть, осмислен≥сть, ц≥л≥сн≥сть, перцепц≥€, апперцепц≥€, установка, ≥люз≥€ сприйманн€, сприйманн€ простору, сприйманн€ часу, сприйманн€ руху.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. –озкрийте особливост≥ профес≥йноњ спостережливост≥ вчител€.

2. ќхарактеризуйте розвиток сприйманн€ (перцептивних д≥й) у д≥тей.

3. Ќазв≥ть фактори, €к≥ впливають на формуванн€ образ≥в.

4. як≥ ¬и знаЇте закони ≥ загадки зорового сприйманн€ людини?

5. ѕокаж≥ть вплив мисленн€ на сприйманн€.

Ћ≥тература

1. јнаньев Ѕ.√. ѕсихологи€ чувственного познани€ / Ѕ.√. јнаньев. Ц ћ.: Ќаука, 2001. Ц 277 с.

2. ƒубравська ƒ.ћ. ќснови психолог≥њ: навч. пос≥б. / ƒ.ћ. ƒубравська. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2001. Ц 280 с.

3. «агальна психолог≥€: п≥друч. / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬.ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

4. ћТ€соњд ѕ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥бник [дл€ студ. вуз.] / ѕ. ћТ€соњд. Ц [2-е вид., доп.]. Ц  .: ¬ища школа, 2001. Ц 487 с.

5. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

6. Ќемов –.—. ѕсихологи€: учебник [дл€ студ. высш. пед. учебн. заведений]: в 3-х кн. / –.C. Ќемов. Ц [3-е изд.]. Ц ћ.: √уманит изд. центр ¬Ћјƒќ—, 1999. Ц  н. 2. ѕсихологи€ образовани€. Ц 608 с.

“≈ћј 10. ѕјћТя“№ я  ѕ≤ƒ•–”Ќ“я ѕ—»’≤„Ќќ√ќ ∆»““я Ћёƒ»Ќ»

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ ЂпамТ€тьї, њњ роль у житт≥ людини.

2. ѕроцеси памТ€т≥: запамТ€танн€, збереженн€, в≥дтворенн€ ≥ забуванн€.

3. “еор≥њ ≥ закони памТ€т≥.

4. ¬иди памТ€т≥, њх особливост≥.

5. ѕрийоми орган≥зац≥њ заучуванн€.

6. ≤ндив≥дуальн≥ в≥дм≥нност≥ памТ€т≥ у людей.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. –озкрийте зм≥ст пон€тт€ ЂпамТ€тьї.

2. яку роль у житт≥ людини в≥д≥граЇ памТ€ть?

3. ѕростежте, €к залежить памТ€ть в≥д мотивац≥њ особистост≥.

4. –озкрийте особливост≥ розвитку памТ€т≥ у ф≥логенез≥.

5. –озкрийте особливост≥ памТ€т≥ в онтогенез≥.

6. ¬иди памТ€т≥ людини, њх характеристика.

7. ƒайте характеристику ≥ пор≥вн€йте основн≥ теор≥њ памТ€т≥ (асоц≥ативна, гештальттеор≥€, когн≥тивна, психоанал≥тична, д≥€льн≥сна, ≥нформац≥йно-к≥бернетична).

8. Ўл€хи, прийоми та засоби тренуванн€ ≥ покращенн€ памТ€т≥. ћнемотехн≥ка.

9. ѕо€сн≥ть €вище рем≥н≥сценц≥њ.

10. ѕорушенн€ памТ€т≥ та њх насл≥дки.

11. –озкрийте особливост≥ розвитку памТ€т≥ у д≥тей.

12. « досв≥ду в≥домо, що, хвилюючись, людина може забувати ран≥ше запамТ€товане. яке ф≥з≥олог≥чне по€сненн€ можна дати цьому €вищу?

13. Ѕагато людей дл€ кращого запамТ€товуванн€ вдаютьс€ до коротких занотувань. „ому такий прийом спри€Ї кращому запамТ€танню?

14. ¬ одному експеримент≥ п≥ддосл≥дним запропонували розвТ€зати пТ€ть завдань. „ерез 15 хвилин њм же потр≥бно було скласти пТ€ть аналог≥чних завдань. ѕ≥сл€ цього вони повинн≥ були в≥дтворити числа з ус≥х дес€ти завдань. ¬ €кому випадку п≥ддосл≥дн≥ краще запамТ€тали цифри ≥ чому?

15. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 173-174).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми:памТ€ть, мимов≥льна памТ€ть, дов≥льна памТ€ть, запамТ€танн€, збереженн€, в≥дтворенн€, мнем≥чн≥ д≥њ, мнем≥чна памТ€ть, довготривала памТ€ть, оперативна памТ€ть, проактивна ≥нтерференц≥€, ретроактивна ≥нтерференц≥€, рухова памТ€ть, емоц≥йна памТ€ть, рем≥н≥сценц≥€, мнемон≥ка, короткочасна памТ€ть.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ѕокаж≥ть взаЇмозвТ€зок ≥ взаЇмод≥ю р≥зних вид≥в памТ€т≥ у людини.

2. –озкрийте ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ памТ€т≥ людини.

3. «роб≥ть пор≥вн€льний анал≥з основних механ≥зм≥в памТ€т≥ за њњ психолог≥чними теор≥€ми.

4. Ќазв≥ть шл€хи, прийоми й засоби покращенн€ памТ€т≥ людини.

5. –озкрийте теор≥ю ф≥логенетичного розвитку памТ€т≥ ѕ.ѕ. Ѕлонського.

6. ѕроанал≥зуйте культурно-≥сторичну теор≥ю розвитку памТ€т≥ Ћ.—. ¬иготського.

Ћ≥тература

1. јндреев ќ.ј. “ехника тренировки пам€ти / ќ.ј. јндреев, Ћ.Ќ. ’ромов. Ц ћ., 2007. Ц 131 с.

2. Ѕузан “. —коростна€ пам€ть / “. Ѕузан. Ц ћ.: Ёйдос, 1996. Ц 122 с.

3. «агальна психолог≥€: п≥друч. / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

4. «б≥рник завдань з загальноњ психолог≥њ / [за ред. ¬.—. ћерл≥на]. Ц  .: ¬ища школа, 1977. Ц 230 с.

5. »ванова ≈.‘. ѕсихологи€ мышлени€ и пам€ти / ≈.‘. »ванова. Ц ’арьков: ’√”, 1990. Ц 79 с.

6. ЋЄзер ‘. “ренировка пам€ти / [под ред. Ќ. .  орсаковой; пер. с нем.  .ћ. Ўоломи€]. Ц ћ.: ћир, 1979. Ц 163 с.

7. ’рестомати€ по психологии: учебн. пособ. [дл€ студентов пед. ин-тов] / [сост. ¬.¬. ћироненко; под. ред. ј.¬. ѕетровского]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1987. Ц 447 с.

“≈ћј 11. ћ»—Ћ≈ЌЌя я  ¬»ўј ‘ќ–ћј ѕ≤«ЌјЌЌя

ќЅТ™ “»¬Ќќѓ ƒ≤…—Ќќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про мисленн€. ќсновн≥ функц≥њ мисленн€.

2. “еор≥њ мисленн€.

3. «м≥стовна сторона мисленн€: лог≥чн≥ форми мисленн€.

4. ‘ункц≥онально-операц≥йна сторона мисленн€: мисленнЇв≥ д≥њ та операц≥њ.

5. ћисленн€ €к д≥€льн≥сть ≥ процес розвТ€занн€ задач.

6.  ласиф≥кац≥€ та види мисленн€.

7. ≤ндив≥дуальн≥ особливост≥ мисленн€ людини.

8. –озвиток та формуванн€ культури мисленн€ у д≥тей.


II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ѕон€тт€ про мисленн€, його в≥дм≥нн≥сть в≥д ≥нших п≥знавальних процес≥в.

2. Ќазв≥ть мисленнЇв≥ процеси та операц≥њ, дайте њх характеристику.

3. ” чому ви€вл€Їтьс€ принципова в≥дм≥нн≥сть мисленн€ людини в≥д Ђмисленн€ машиниї? Ќавед≥ть аргументи.

4. ” чому пол€гають в≥дм≥нност≥ мисленн€ людини в≥д мисленн€ тварин?

5. ѕро €к≥ €кост≥ розуму йдетьс€ в наведеному опис≥: Ђ¬≥н мав ірунтовн≥ знанн€ в царин≥ €к соц≥альних, так ≥ природничих наук, ≥ вм≥в цими знанн€ми чудово користуватис€. ” досл≥джуваних €вищах в≥н прагнув в≥днайти њх сутн≥сть, зТ€сувати основн≥ причини, звТ€зки. ¬≥дкидаючи будь-€к≥ шаблони, в анал≥з≥ нових факт≥в ум≥в бачити њх з нового боку ≥ не бо€вс€ критично оц≥нити своњ попередн≥ погл€ди. ≤нод≥ в≥н припускавс€ помилок, але вм≥в усувати њх згодомї?

6. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 179-184, 187-188).

 

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: мисленн€, розум≥нн€, анал≥з, синтез, пор≥вн€нн€, абстракц≥€, узагальненн€, класиф≥кац≥€, систематизац≥€, проблемна ситуац≥€, задача; наочно-д≥йове, наочно-образне, абстрактно-лог≥чне, теоретичне, практичне, дискурсивне, ≥нтуњтивне, репродуктивне, продуктивне, реал≥стичне, анал≥тичне, аутистичне мисленн€; пон€тт€, судженн€, умовиводи, самост≥йн≥сть, глибина, широта, гнучк≥сть, критичн≥сть, ц≥леспр€мован≥сть, економ≥чн≥сть, рац≥ональн≥сть, стереотипн≥сть, швидк≥сть мисленн€; евристика, ≥нсайт, ≥нстинкт, ≥ндукц≥€, дедукц≥€, г≥потеза.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ѕокаж≥ть звТ€зок мисленн€ з емоц≥€ми та мотивац≥Їю.

2. Ќазв≥ть психолог≥чн≥ механ≥зми формуванн€ творчого мисленн€.

3. як≥ ¬и знаЇте тести ≥нтелекту?

4. Ќазв≥ть ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ мисленн€ людини.

Ћ≥тература

1. Ѕрушлинский A.B. ћышление и общение / ј.¬. Ѕрушлинский, ¬.ј. ѕоликарпов. Ц ћинск, 1990. Ц 214 с.

2. «б≥рник завдань з загальноњ психолог≥њ / [за ред. ¬.—. ћерл≥на]. Ц  .: ¬ища школа, 1977. Ц 230 с.

3. »ванова ≈.‘. ѕсихологи€ мышлени€ и пам€ти / ≈.‘. »ванова. Ц ’арьков: ’√”, 1990. Ц 79 с.

4. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

5. ѕиаже ∆. –ечь и мышление ребенка / ∆. ѕиаже. Ц ћ.: Ќаука, 1994. Ц 528 с.

6. ’рестомати€ по общей психологии: психологи€ мышлени€ / [под ред. ё.Ѕ. √иппенрейтер, ¬.¬. ѕетухова]. Ц ћ.: ћ√”, 1981. Ц 400 с.

“≈ћј 12. ”я¬ј я  —ѕ≈÷»‘≤„Ќ»… ѕ—»’≤„Ќ»… ѕ–ќ÷≈— Ћёƒ»Ќ»

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. «агальне пон€тт€ про у€ву €к специф≥чно людський вид д≥€льност≥.

2. ‘≥з≥олог≥чна природа у€ви.

3. јнал≥тико-синтетичний характер процес≥в у€ви.

4. ‘ункц≥њ у€ви та њњ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥.

5.  ласиф≥кац≥€ ≥ види у€ви.

6. ѕроцеси створенн€ образ≥в у€ви.

7. –оль у€ви в житт≥ та профес≥йн≥й д≥€льност≥ людини.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ѕ≥дтвердити та обірунтувати соц≥альну природу у€ви.

2. який звТ€зок м≥ж у€вою ≥ мисленн€м?

3. ¬изначте роль випереджального в≥дображенн€ у процесах у€ви.

4. ¬изначте роль фантаз≥њ в художн≥й, науков≥й творчост≥, ≥гров≥й д≥€льност≥.

5. “ворча у€ва ≥ особист≥сть.

6. ”€ва ≥ засоби психотерапевтичного впливу.

7. –оль у€ви в ≥ндив≥дуальн≥й творчост≥ художника.

8. ќхарактеризуйте пон€тт€ Ђ≥нсайтї, особливост≥ його виникненн€ та про€ву.

9. ѕро€ви у€ви в проективних особист≥сних тестах.

10. ѕсихолог≥чн≥ ритми. —он ≥ сновид≥нн€.

11. –озкрийте в≥дм≥нн≥сть м≥ж у€вою ≥ у€вленн€м. Ќавед≥ть приклади.

12. ўо таке мр≥њ? ” чому р≥зниц€ м≥ж мр≥Їю ≥ маренн€м?

13. ¬изначте, €к≥ прийоми створенн€ образ≥в у€ви використано: винах≥дником Ц при конструюванн€ дирижабл€, г≥дрол≥така; письменником Ц при створенн≥ л≥тературного персонажа; художником Ц при створенн≥ дружнього шаржу.

14. ѕо€сн≥ть, чому де€к≥ люди, не осв≥дченн≥ в медицин≥, прочитавши опис того чи ≥ншого захворюванн€, схильн≥ €вл€ти, що ≥ вони захвор≥ли саме на цю хворобу з ви€вленн€м њњ симптом≥в.

15. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 197-201).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми:аглютинац≥€, акцентуванн€, у€ва, репродуктивна (в≥дтворююча) у€ва, творча у€ва, г≥пербол≥зац≥€, мр≥€, схематизац≥€, тип≥зац≥€, л≥тота, мимов≥льна у€ва, дов≥льна у€ва, дидактоген≥њ, €троген≥њ, ≥деомоторний акт, активна у€ва, пасивна у€ва, мр≥€, фантаз≥€, антиципац≥€, аналог≥€, алегор≥€, галюцинац≥€, маренн€.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ѕокаж≥ть вплив у€ви на стан орган≥зму людини.

2. –озкрийте роль у€ви у невербальному сп≥лкуванн≥.

3. Ќазв≥ть психолог≥чн≥ особливост≥ сп≥льноњ творчоњ д≥€льност≥ людей.

4. ўо таке натхненн€ ≥ харизма? ѕон€тт€ харизматичного впливу.

5. ѕокаж≥ть роль у€ви в особист≥сних стосунках.

Ћ≥тература

1. ¬ыготский Ћ.—. »стори€ развити€ высших психических функц≥й / Ћ.—. ¬ыготский // ¬ыготский Ћ.—. —очинени€: в 6-ти т. Ц ћ.: ћысль, 1983. Ц “. 3. Ц 390 с.

2. «агальна психолог≥€: п≥друч. / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

3. «б≥рник завдань з загальноњ психолог≥њ / [за ред. ¬.—. ћерл≥на]. Ц  .: ¬ища школа, 1977. Ц 230 с.

4. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

5. ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц 288 с.


“≈ћј 13. ≈ћќ÷≤…Ќј —‘≈–ј ќ—ќЅ»—“ќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про емоц≥њ ≥ почутт€.

2. ‘≥з≥олог≥чн≥ основи емоц≥й ≥ почутт≥в.

3. ќсновн≥ властивост≥ емоц≥й ≥ почутт≥в.

4. ≈моц≥йн≥ стани.

5. ‘орми переживанн€ емоц≥й ≥ почутт≥в.

6. ¬ищ≥ почутт€.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. як в≥дбуваЇтьс€ в≥дображенн€ д≥йсност≥ почутт€ми, ≥ чим воно в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д в≥дображенн€ в п≥знавальних процесах?

2. ” чому пол€гаЇ в≥дм≥нн≥сть м≥ж емоц≥€ми ≥ почутт€ми?

3. Ќазв≥ть ознаки зовн≥шнього ви€вленн€ емоц≥й ≥ почутт≥в.

4. Ќазв≥ть ≥ по€сн≥ть сутн≥сть основних властивостей емоц≥йних процес≥в.

5. Ќазв≥ть головн≥ ознаки афекту.

6. „им ознаки стресових стан≥в в≥др≥зн€ютьс€ в≥д настроњв та афект≥в?

7. „им ознаки настрою в≥др≥зн€ютьс€ в≥д афекту?

8. Ќазв≥ть основн≥ емоц≥йн≥ стани та по€сн≥ть њх сутн≥сть.

9. Ќазв≥ть ≥ по€сн≥ть сутн≥сть вищих почутт≥в. як вони сп≥вв≥днос€тьс€ з духовним розвитком людини?

10. ўо складаЇ ф≥з≥олог≥чне п≥дірунт€ переживань?

11. „им можна по€снити, що ≥нод≥ характер емоц≥йних реакц≥й неадекватний обТЇктивним впливам? ѕо€сн≥ть думку.

12. „ому людина в гор≥ почуваЇтьс€ легше, коли виплачетьс€? ќбірунтуйте в≥дпов≥дь.

13. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 214-217).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: почутт€, емоц≥њ, емоц≥йн≥ стани: гн≥в, рад≥сть, в≥драза, горе, фрустрац≥€, пол€рн≥сть почутт≥в, афекти, настроњ, пристраст≥, ≥нтенсивн≥сть почутт≥в, амб≥валентн≥сть почутт≥в; моральн≥, праксичн≥, ≥нтелектуальн≥, естетичн≥ почутт€.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.


IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть ≥нформац≥йноњ теор≥њ ѕ.¬. —имонова?

2. ѕокаж≥ть сп≥вв≥дношенн€ пон€ть Ђпочутт€ї та Ђемоц≥њї.

3. ƒайте визначенн€ любов≥ €к морального почутт€ людини.

4. ѕокаж≥ть роль емоц≥й у художн≥й творчост≥ людини.

Ћ≥тература

1. ¬артан€н √.ј. Ёмоции и поведение / √.ј. ¬артан€н, ≈.—. ѕетров. Ц Ћ.: Ќаука, 1989. Ц 144 с.

2. ƒодонов Ѕ.». ¬ мире эмоций / Ѕ.». ƒодонов. Ц  .: ѕолитиздат, 1987. Ц 142 с.

3. ≈моц≥йний розвиток дитини / [упор€д. —. ћаксименко,  . ћаксименко, ќ. √лавник]. Ц  .: ћ≥крос-—¬—, 2003.

4. »зард  .Ё. Ёмоции человека /  .Ё. »зард. Ц ћ.: Ћогос, 2000. Ц 175 с.

5. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

6. —емиченко ¬.ј. ѕсихические состо€ни€ / ¬.ј. —емиченко. Ц  .: ћаг≥стр-S, 1998. Ц 208 с.

7. —имонов ѕ.¬. ѕотребностно-информационна€ теори€ эмоций / ѕ.¬. —имонов // ¬опросы психологии. Ц 1982. Ц є 6. Ц —. 44-56.

“≈ћј 14. ¬ќЋ№ќ¬ј —‘≈–ј ќ—ќЅ»—“ќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про волю. ƒов≥льн≥ д≥њ та њх особливост≥.

2. ‘≥з≥олог≥чн≥ основи вол≥.

3. јнал≥з складноњ вольовоњ д≥њ.

4. ¬ольов≥ €кост≥ людини.

5. —лабка вол€, причини та шл€хи њњ подоланн€.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. ” чому пол€гають основн≥ теор≥њ вол≥?

2. ” чому ви€вл€ютьс€ основн≥ функц≥њ вол≥?

3. Ќазв≥ть основн≥ етапи та структурн≥ компоненти вольовоњ д≥њ.

4. „и завжди реальна ситуац≥€ потребуЇ ви€вленн€ вс≥х етап≥в вольовоњ д≥њ?

5. „и Ї будь-€ка св≥дома д≥€ вольовою?

6. „и Ї законом≥рний звТ€зок м≥ж високою св≥дом≥стю особистост≥ та силою њњ вол≥?

7. як≥ причини можуть викликати боротьбу мотив≥в?

8. ўо може вплинути на прийн€тт€ р≥шенн€?

9. як≥ чинники, на вашу думку, мають найб≥льший вплив на розвиток вол≥ людини?

10. ” чому пол€гаЇ слабк≥сть вол≥ ≥ €к≥ њњ причини?

11. „и можна стверджувати, що прац€ була головним джерелом формуванн€ вол≥ людини?

12. „и Ї вперт≥сть ознакою сильноњ вол≥?

13. як≥ прийоми роботи над собою можуть спри€ти формуванню вольових €костей?

14. ≤нод≥ доросл≥, сп≥лкуючись ≥з д≥тьми, вживають так≥ висловлюванн€: Ђ” тебе, €к завжди, в голов≥ сам≥ т≥льки дурниц≥ї, Ђя н≥чого кращого в≥д тебе ≥ не чекавї. „и завжди под≥бн≥ зауваженн€ можуть дати позитивний ефект? Ќа формуванн€ €ких €костей дитини це впливаЇ?

15. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 221-224).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: мимов≥льна д≥€, дов≥льна д≥€, ≥мпульсивн≥ д≥њ, специф≥чно людськ≥ дов≥льн≥ д≥њ, мета, абул≥€, апракс≥€, пот€г, бажанн€, нам≥ри, мотиви.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. ўо може впливати на прийн€тт€ р≥шенн€? ќпиш≥ть посл≥довн≥сть необх≥дних д≥й при прийн€тт≥ р≥шенн€.

2. ” чому пол€гаЇ слабк≥сть вол≥ ≥ €к≥ њњ причини?

3. ” чому пол€гаЇ самовихованн€ вол≥? Ќазв≥ть прийоми роботи над собою, €к≥ спри€тимуть розвитку вольових рис.

4. ѕо€сн≥ть ф≥з≥олог≥чн≥ основи ви€вленн€ вол≥ у людини.

Ћ≥тература

1. «агальна психолог≥€: п≥друч. / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

2.  отырло ¬. . –азвитие волевого поведени€ у дошкольников / ¬. .  отырло. Ц  .: –ад€нська школа, 1971. Ц 195 с.

3. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

4. ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц 288 с.

5. ѕрохоров ј.ќ. ѕсихические состо€ни€ учител€ и продуктивность урока / ј.ќ. ѕрохоров // ¬опросы психологии. Ц 1989. Ц є 6. Ц —. 49-56.

6. —еливанов ¬.». ¬ол€ и ее воспитание / ¬.». —еливанов. Ц ћ., 1976. Ц 420 с.

“≈ћј 15. “≈ћѕ≈–јћ≈Ќ“ я  ѕ–ќя¬ ≤Ќƒ»¬≤ƒ”јЋ№Ќ»’ ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≈… Ћёƒ»Ќ»

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про темперамент.

2. “ипи вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ ≥ темперамент.

3. “ипов≥ властивост≥ темпераменту.

4. ¬плив темпераменту на д≥€льн≥сть людини.

II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. якими властивост€ми псих≥чноњ д≥€льност≥ характеризуЇтьс€ темперамент?

2. як≥ властивост≥ вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ ≤.ѕ. ѕавлов вважав базовими при визначенн≥ тип≥в темпераменту?

3. „и тотожн≥ пон€тт€ Ђтип нервовоњ д≥€льност≥ї ≥ Ђтемпераментї? јргументуйте свою в≥дпов≥дь.

4. „и можна стверджувати, що властивост≥ темпераменту Ї природженими?

5. ” чому ви€вл€ютьс€ особливост≥ повед≥нки екстраверта?

6. ” чому ви€вл€ютьс€ особливост≥ повед≥нки ≥нтроверта?

7. „и Ї екстравертн≥сть або ≥нтровертн≥сть особистост≥ законом≥рним ви€вом певного типу темпераменту?

8. „и може темперамент зм≥нюватис€ впродовж житт€? јргументуйте свою в≥дпов≥дь.

9. як позначаЇтьс€ темперамент на формуванн≥ рис характеру?

10. ” чому пол€гаЇ вихованн€ темпераменту?

11. „и можна визначити темперамент особистост≥ за €скравими, але еп≥зодичними ви€вами њњ повед≥нки? ” €ких життЇвих ситуац≥€х темперамент ви€вл€Їтьс€ найб≥льш повно?

12. як≥ поЇднанн€ тип≥в темпераменту найчаст≥ше зустр≥чаютьс€? як це можна по€снити психолог≥чно?

13. ” чому може ви€вл€тис€ врахуванн€ вчителем особливостей темпераменту учн€?

14. –озвТ€ж≥ть психолог≥чн≥ задач≥ (ѕрактикум по общей психологи: учебн. пособ. [дл€ студ. пед. ин-тов] / [ј.». јбраменко, ј.ј. јлексеев, ¬.¬. Ѕогословский и др.; под ред. ј.». ўербакова]. Ц [2-е изд., перераб. и доп.]. Ц ћ.: ѕросвещение, 1990. Ц —. 238-246).

III. —амост≥йна робота студент≥в.

1. ѕерев≥рте, чи знаЇте ≥ розум≥Їте ¬и ключов≥ пон€тт€ теми: темперамент, вища нервова д≥€льн≥сть, типи нервовоњ системи, сангв≥н≥к, меланхол≥к, флегматик, холерик, риг≥дн≥сть, пластичн≥сть, реактивн≥сть, екстраверс≥€, ≥нтроверс≥€.

2.  онспектуванн€ першоджерел.

3. ¬иконанн€ тестових завдань.

IV.  онтрольн≥ питанн€.

1. Ќазв≥ть типи вищоњ нервовоњ д≥€льност≥ ≥ темпераменту людини.

2. ќпиш≥ть характерн≥ особливост≥ меланхол≥чного типу темпераменту.

3. ѕор≥вн€йте, хто легше пристосовуЇтьс€ до зм≥н у житт≥ Ц холерик чи сангв≥н≥к.

4. ƒайте загальну характеристику флегматику.

5. як впливаЇ темперамент на формуванн€ особист≥сних €костей?

Ћ≥тература

1. ƒубравська ƒ.ћ. ќснови психолог≥њ / ƒ.ћ. ƒубравська. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2001. Ц 280 с.

2. «агальна психолог≥€: п≥друч. / [ќ.¬. —крипченко, Ћ.¬. ƒолинська, «.¬. ќгородн≥йчук та ≥н.]. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 464 с.

3. Ћевитов Ќ. ƒ. ѕсихологи€ характера / Ќ.ƒ. Ћевитов. Ц ћ.: ѕросвещение, 1969. Ц 424 с.

4. Ћеонгард  . јкцентуированные личности /  . Ћеонгард. Ц  .: ¬ища шк., 1989. Ц 374 с.

5. ћаксименко —.ƒ. «агальна психолог≥€: навч. пос≥б. / —.ƒ. ћаксименко. Ц [¬ид. 3-Ї, переробл. та доп.]. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 272 с.

6. ѕсихолог≥€: п≥друч. / [за ред. ё.Ћ. “роф≥мова]. Ц [2-ге вид., стереотип.] Ц  .: Ћиб≥дь, 2000. Ц 558 с.

 

“≈ћј 16. ’ј–ј “≈– я  ѕ–ќя¬ ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќ»’

ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≈… ќ—ќЅ»—“ќ—“≤

≤. ѕитанн€ дл€ обговоренн€.

1. ѕон€тт€ про характер.

2. ѕрирода характеру.

3. —труктура характеру.

4. ќсновн≥ риси типового характеру. “иполог≥€ характеру.

5. —тановленн€ характеру.


II. ≤ндив≥дуальна робота студент≥в.

ƒайте письмов≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€.

1. –озкрийте зм≥ст пон€тт€ Ђхарактерї.

2. ѕокаж≥ть взаЇмод≥ю характеру ≥ темпераменту.

3. ўо входить до структури характеру?

4. як≥ ≥снують типолог≥њ характеру?

5. Ђѕерейматис€ чужими хвилюванн€миї Ц риса характеру €кого типу?

6. ЂЌамагатис€ бути лог≥чним ≥ неупередженимї Ц до €кого типу характеру можна в≥днести цю рису?

7. якщо ¬ам слова Ђжвавийї ≥ Ђкомпан≥йськийї ближче до серц€, н≥ж слова Ђспок≥йнийї ≥ Ђзосередженийї, тод≥ до €кого типу можна в≥днести ¬аш характер?

8. «гадайте характеролог≥чн≥ риси найб≥льш

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 765 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2135 - | 1896 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.523 с.