Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћатер≥али до практичних зан€ть. ј) Ќазвати тварину, з €кою асоц≥юЇтьс€:
ћатер≥али до зан€тт€ є 1

1.

ј) Ќазвати тварину, з €кою асоц≥юЇтьс€:

Ј ќбраз президента €коњсь крањни (–ос≥€, —Ўј);

Ј ќбраз претендента на посаду президента (”крањна, —Ўј);

Ј ќбраз в≥домого депутата;

Ј ќбраз губернатора чи мера.

Ѕ) ¬ид≥лити 1-3 тварини, €к≥ част≥ше називають респонденти (студенти в груп≥).

¬) ƒати домашнЇ завданн€ студентам: провести аналог≥чне опитуванн€ серед свого оточенн€.

√) ѕерел≥чити особист≥сн≥ характеристики, з €кими асоц≥юютьс€ назви тварин.

™дн≥сть респондент≥в у вибор≥ певноњ тварини говорить про сформован≥сть ч≥ткого у€вленн€ про пол≥тика в опитуван≥й груп≥.

—уперечлив≥сть асоц≥ативних р€д≥в особист≥сних характеристик, повТ€заних з образом тварини, говорить про насторожене ставленн€ до пол≥тика.

 

2. Ќазвати пейзаж≥, з €кими асоц≥юЇтьс€ образ пол≥тика (дивитьс€ завданн€ 1 (ј, Ѕ, ¬, √)).

3.

ј) Ќазвати дес€ть €костей, €к≥ мають бути притаманн≥ ≥деальному пол≥тику (президенту, депутату, меру) в м≥ру зростанн€ значущост≥.

Ѕ) —творити узагальнений перел≥к €костей ≥деального пол≥тика в м≥ру частоти њх згадуванн€ у респондент≥в (студент≥в).

¬) ¬иконати завданн€ ј), Ѕ), дома серед свого оточенн€.

√) Ќазв≥ть дес€ть €костей, €к≥ притаманн≥ в≥домому пол≥тику. ѕ≥драхувати позитивн≥, негативн≥ та амб≥валентн≥ €кост≥.

ƒ) —творити узагальнений перел≥к €костей в≥домого пол≥тика в м≥ру частоти њх згадувань у респондент≥в (студент≥в).

≈) ¬иконати завданн€ √), ƒ), дома дл€ свого оточенн€.

∆) Ќаприклад: якост≥ ѕут≥на ¬.¬.(за даними з ≤нтернет):

1. ≈рудований ≥ розумний.

2.  омпетентний.

3. ¬инах≥дливий, з почутт€м гумору.

4. «доровий, не старий.

5. ¬≥дпов≥даЇ за своњ вчинки.

6. ѕор€дний.

7. ќсв≥чений.

8. јвторитетний за кордоном.

ѕункти 1 ≥ 3 Ц €кост≥, найважлив≥ш≥ дл€ ≥деального президента.

4. ћетодика Ђ≤меджепол≥тикаї за ѕетренком ¬.‘.

ќц≥н≥ть кожного пол≥тика за 45 ознаками, використовуючи семибальну систему оц≥нок в≥д Ц3 до +3. ѕри цьому Ђ+3ї значить, що даний пол≥тик у повн≥й м≥р≥ волод≥Ї даною €к≥стю, Ђ+2ї Ц волод≥Ї, Ђ+1ї Ц скор≥ш волод≥Ї, н≥ж не волод≥Ї, Ђ0ї Ц в≥рно дещо середнЇ, ЂЦ1ї Ц скор≥ше не волод≥Ї, н≥ж волод≥Ї, ЂЦ2ї Ц не волод≥Ї, ЂЦ3ї Ц зовс≥м не волод≥Ї. ¬≥дзначте, приб≥чником €коњ пол≥тичноњ сили на виборах в ”крањн≥ ¬и Ї (потр≥бне п≥дкреслити): Ѕё“, ѕарт≥€ –ег≥он≥в, Ќаша ”крањна / Ќародна самооборона, —оц≥ал≥стична парт≥€,  омун≥стична парт≥€, Ѕлок Ћитвина, ≥нше.

    є є     “вердженн€ Ћитвин янукович јваков ёщенко “имошенко ѕут≥н ћороз Ћуценко Ѕуш —имоненко ƒобк≥н ≤деальний пол≤тик
  ƒобре ставитьс€ до ”крањни                        
  яскрава особист≥сть                        
  ƒотримуЇтьс€ прогресивних переконань                        
  ћаЇ задню думку                        
  ѕривабливий                        
  —м≥ливий у прийн€тт≥ р≥шень                        
  ѕроводить незалежну пол≥тику                        
  ƒобре ерудований                        
  ∆иве вчорашн≥м днем                        
  ƒемагог                        
  —ильна особист≥сть                        
  √арний оратор                        
  ѕ≥двладний корупц≥њ                        
  ѕопул≥ст                        
  —олдафон, м≥л≥тарист                        
  …ого пол≥тика працюЇ на благо людства                        
  „утливий до потреб простих людей                        
  ќбраний демократичним шл€хом                        
  “имчасовий пол≥тик                        
  ”м≥лий пол≥тик                        
  ƒотримуЇтьс€ л≥вих переконань                        
  ‘анатик                        
  Ќ≥що людське йому не чуже                        
  ƒотепн≥й                        
  ѕогано передбачуваний                        
  Ќерозб≥рливий у коштах                        
  ƒовго протримаЇтьс€ у влад≥                        
  —хильний до авантюр                        
  √арний дипломат                        
   олег≥альний у прийн€тт≥ р≥шень                        
  ƒиктатор                        
  –ел≥г≥йний                        
  ƒл€ дос€гненн€ мети готовий йти на компром≥с                        
  ѕриведе крањну до благоустрою                        
  √уман≥ст                        
  Ќац≥онал≥ст                        
  ¬ладний, авторитарний                        
  «апалюЇ аудитор≥ю, веде за собою.                        
  “ой, кого любить ус€ крањна                        
  ќсобисто у мене викликаЇ симпат≥ю                        
  «овн≥шньо привабливий                        
  ƒотримуЇтьс€ правих переконань                        
  ѕрагматик                        
  ѕроводить миролюбиву пол≥тику                        
  ƒемократ                        

ƒ€куЇмо за участь у досл≥дженн≥!

 

ћатер≥али до зан€тт€ є 2

 

ќпитувальник Уќрган≥зац≥йна культура закладуї [28]

≤нструкц≥€

 ожна орган≥зац≥€ маЇ власну культуру Ц ц≥нност≥, правила й оч≥куванн€ щодо кожного члена колективу, €ким в≥н маЇ в≥дпов≥дати та при цьому сл≥дувати певн≥й повед≥нц≥, щоб адаптуватис€ в ц≥й орган≥зац≥њ.

Ќаприклад, принципом одн≥Їњ орган≥зац≥њ може бути Узмаганн€ї, ≥ члени колективу в≥дчувають, що вони повинн≥ перевершити один одного. ¬ ≥нших орган≥зац≥€х головним принципом може бути Усп≥вроб≥тництвої, ≥ члени цього колективу в≥дчувають, що њм сл≥д працювати разом, €к одн≥й команд≥.

÷ей опитувальник €вл€Ї собою перел≥к 120 стверджень, кожне з €ких описуЇ певний тип повед≥нки, €кий м≥г би оч≥куватис€ або не€вно вимагатис€ в≥д сп≥вроб≥тник≥в в орган≥зац≥њ.

ѕрочитайте кожне ствердженн€ та визначте ступ≥нь, за €ким описана повед≥нка, на ¬ашу думку, притаманна колегам ¬ашоњ орган≥зац≥њ.

¬ кожному стовпчику, де м≥ститьс€ ствердженн€, в правому нижньому кутку поставте ручкою чи ол≥вцем обраний ¬ами бал.

ћожлив≥ в≥дпов≥д≥:

1 Ц н≥ (зовс≥м не притаманна);

2 Ц притаманна в незначн≥й м≥р≥;

3 Ц пом≥рно (притаманна певн≥й к≥лькост≥ член≥в колективу);

4 Ц в значн≥й м≥р≥ (притаманна б≥льшост≥ член≥в колективу);

5 Ц в дуже значн≥й м≥р≥ (притаманна майже кожному члену колективу).

 

¬ наш≥й орган≥зац≥њ прийн€то... ( 1 Ц н≥; 2 Ц в незначн≥й м≥р≥; 3 Ц пом≥рно; 4 Ц в значн≥й м≥р≥; 5 Ц в дуже значн≥й м≥р≥)

показувати недол≥ки в робот≥ ≥нших не втручатис€ у справи, а т≥льки оц≥нювати бути тим, кого важко вразити та здивувати сумн≥ватис€ у р≥шенн€х, що прийн€т≥ ≥ншими
про€вл€ти ≥нтерес до потреб ≥нших протисто€ти новим ≥де€м шукати помилки в робот≥ ≥нших залишатис€ в сторон≥ в≥д под≥й
залучати сп≥вроб≥тник≥в до прийн€тт€ р≥шень допомагати ≥ншим у зростанн≥ та розвитку чинити прихований оп≥р в≥дмовл€тис€ сприймати критику
конструктивно вир≥шувати конфл≥кти слухати ≥нших проводити б≥льш≥сть часу з колегами грати роль ло€льноњ опозиц≥њ
п≥дтримувати ≥нших позитивно оц≥нювати ≥нших   заохочувати колег турбуватис€ про колег
бути на сторон≥ кер≥вництва   погоджуватис€ з кожним п≥дтримувати тих, в кого Ї влада або авторитет подобатис€ кожному
справл€ти враженн€ УсвоЇњ людиниї   сприймати новизну в робот≥ ставити завданн€, €к≥ задовольн€ли б ус≥х намагатис€ перевершувати в робот≥ своњх колег
д≥€ти заради схваленн€ ≥ншими переконуватис€, що прийн€т≥ ≥ншими надавати перевагу конкуренц≥њ, а не сп≥вроб≥тництву бути переможцем
Укрокувати в ногуї разом з≥ вс≥ма завжди бути правим бути в центр≥ уваги п≥дтримувати ≥м≥дж неперевершеност≥
перемагати ≥нших   бути побаченим ≥ в≥дзначеним н≥коли не програвати перетворити роботу на змаганн€
працювати над поставленим перед собою завданн€м розгл€дати можлив≥ вар≥анти перед виконанн€м справи ставити перед собою довол≥ складн≥ ц≥л≥ та завданн€ прораховувати наперед ≥ планувати
приймати завданн€, не п≥ддаючи њх сумн≥ву братис€ за виконанн€ складного, але ц≥кавого завданн€ дос€гати високих стандарт≥в €кост≥ у робот≥ ризикувати в м≥ру
бути передбачуваним у д≥€х ≥ вчинках бути добрим посл≥довником ≥дењ чи справи прагнути робити справу €кнайкраще в≥дкрито показувати ентуз≥азм
н≥коли не заперечувати та не змагатис€ з кер≥вництвом д≥знаватис€ думку кожного перед тим, €к д≥€ти виконувати накази, нав≥ть €кщо вони неправильн≥ знати справу
робити те, що оч≥кують ≥нш≥ улещувати тих, хто маЇ владу та авторитет узгоджувати власн≥ р≥шенн€ з кер≥вництвом охоче виконувати накази
сп≥впрацювати з ≥ншими використовувати навички позитивних людських стосунк≥в дружелюбно мотивувати ≥нших до виконанн€ завдань бути тактовним
працювати в дружн≥х ≥ приЇмних стосунках ставити на перше м≥сце людину, а не справу бути в≥дкритим ≥ сердечним д≥€ти переконливо
думати про задоволенн€ потреб та ≥нтерес≥в колективу д≥литис€ почутт€ми та думками з≥ своњми колегами займати наступальну позиц≥ю вести Усвою пол≥тикуї, щоб здобути вплив
про€вл€ти ≥нтерес до людей вимагати терпимост≥ та ло€льност≥ укр≥плювати свою владу бути жорстким ≥ непоступливим
н≥коли не в≥дмовл€тис€ в≥д контролю використовувати авторитет ≥ владу своЇњ посади особисто контролювати все дос€гти безперечного авторитету
особисто вникати в кожну деталь справл€ти враженн€, що багато працюють встановлювати нереально висок≥ ц≥л≥ та завданн€ виконувати все досконало
не порушувати р≥вноваги та не ставити п≥д загрозу ≥нтереси колективу н≥коли не робити помилок бути точним, нав≥ть коли це не обовТ€зково вважати роботу важлив≥шою понад усе
уникати конфронтац≥њ надавати перевагу традиц≥йним правилам, а не новим ≥де€м завжди бути на висот≥ справл€ти враженн€ компетентного та незалежного
справл€ти гарне враженн€ будь-€кими шл€хами уникати конфл≥кт≥в завжди сл≥дувати загальноприйн€т≥й л≥н≥њ повед≥нки бути витривалим, наполегливим ≥ терпл€чим
пристосовуватис€ збер≥гати ≥снуючий пор€док речей уникати ризику Увписуватис€ї в загальноприйн€т≥ рамки
ухил€тис€ в≥д д≥й ≥ в≥дпов≥дальност≥ в≥дкладати справи на пот≥м бути сторонн≥м спостер≥гачем ≥ не вт€гнутим у справи не прикладати зусиль дл€ впровадженн€ ≥дей, р≥шень
приймати скор≥ше Упопул€рн≥ї, н≥ж необх≥дн≥ р≥шенн€ ставати безд≥€льним, з≥штовхуючись з труднощами чекати, поки ≥нш≥ почнуть д≥€ти першими бути в≥двертим
використовувати невелику к≥льк≥сть можливостей дл€ вир≥шенн€ проблеми не бути звинуваченим у помилках д≥€ти в≥дпов≥дно до ситуац≥њ, про€вл€ти ≥н≥ц≥ативу отримувати задоволенн€ в≥д роботи
перекладати в≥дпов≥дальн≥сть на ≥нших прикладати зусилл€ дл€ власного зростанн€ ретельно виконувати нав≥ть прост≥ завданн€ думати неординарно та незалежно
вважати €к≥сть б≥льш важливою, н≥ж к≥льк≥сть протисто€ти пасивному прийн€ттю ≥снуючого стану речей активно обговорювати ≥дењ бути чесною та ц≥л≥сною особист≥стю

 

ћетодика м≥стить дванадц€ть основних шкал-фактор≥в, €к≥ визначають дванадц€ть тип≥в культур.

«а кожною шкалою сумуЇтьс€ к≥льк≥сть бал≥в, проставлена респондентом. —ума бал≥в в≥дкладаЇтьс€ на проф≥л≥ шкал, ≥ будуЇтьс€ граф≥к дом≥нуванн€ тип≥в орган≥зац≥йноњ культури закладу.

 люч до опитувальника

є Ўкала ѕитанн€
1.  ультура опозиц≥њ 1, 31, 32, 61, 62, 63, 91, 92, 93, 94
2. √уман≥стична культура 2, 3, 4, 5, 33, 34, 35, 64, 65, 95
3.  ультура схваленн€ 6, 36, 37, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99
4.  онкурентна культура 7, 8, 9, 10, 38, 39, 40, 69, 70, 100
5.  ультура самореал≥зац≥њ 11, 41, 42, 71, 72, 73, 101, 102, 103, 104
6. «алежна культура 12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 74, 75, 105
7.  ультура взаЇмозвТ€зк≥в 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 76, 77, 106
8.  ультура сили 20, 49, 50, 78, 79, 80, 107, 108, 109, 110
9.  ультура дос€гненн€ 21, 51, 52, 81, 82, 83, 111, 112, 113, 114
10. “радиц≥йна культура 22, 23, 24, 25, 53, 54, 55, 84, 85, 115
11.  ультура ухиленн€ 26, 27, 28, 29, 56, 57, 58, 86, 87, 116
12.  ультура досконалост≥ 30, 59, 60, 88, 89, 90, 117, 118, 119, 120

ћатер≥али до зан€тт€ є 3

ѕрофес≥ограма Ђфах≥вець з≥ звТ€зк≥в з громадськ≥стю (PR Ц public relations

Ќайменуванн€ профес≥њ ≠Ц фах≥вець з≥ звТ€зк≥в з громадск≥стю (PR Ц public relations).

ƒом≥нуючий спос≥б мисленн€ Ц адаптац≥€-координац≥€.

ѕрофес≥йна область Ц адм≥н≥стративне (управл≥нн€).

ћ≥жособист≥сна взаЇмод≥€ Ц часто з типу Ђразомї.

ƒом≥нуючий ≥нтерес Ц соц≥альний.

ƒодатковий ≥нтерес Ц п≥дприЇмницький.

”мови прац≥ Ц в прим≥щен≥, моб≥льний.

 

ƒом≥нуюч≥ види д≥€льност≥:

І створенн€ ≥ п≥дтриманн€ ≥м≥джу компан≥њ;

І налагодженн€ ≥нформац≥йних поток≥в;

І робота з пресою;

І давати ≥нтервТю прес≥ в≥д лиц€ компан≥њ;

І орган≥зац≥€ та проведенн€ прес-конференц≥њ (у випадку будь-€коњ великоњ под≥њ або кризовоњ ситуац≥њ);

І орган≥зац≥€ та проведенн€ бриф≥нг≥в (дл€ спец≥ал≥зованоњ преси);

І замовленн€ платних публ≥кац≥й в прес≥;

І участь в розробц≥ сайт≥в компан≥њ;

І орган≥зац≥€ та проведенн€ спец≥ал≥зованих виставок (створенн€ концепц≥њ стенда та його оформленн€);

І орган≥зац≥€ промоакц≥й (роздача рекламних матер≥ал≥в);

І орган≥зац≥€ психолог≥чних ≥ орган≥зац≥йних трен≥нг≥в дл€ сп≥вроб≥тник≥в компан≥њ;

І орган≥зац≥€ та проведенн€ Ђдн≥в компан≥њї дл€ створенн€ спри€тливого кл≥мату в компан≥њ;

І написанн€ програм ≥ проведенн€ р≥зноман≥тних заход≥в в компан≥њ (спортивн≥, розважальн≥ тощо);

І орган≥зац≥€ конкурс≥в в середин≥ компан≥њ.

якост≥, що забезпечують усп≥шн≥сть виконанн€ профес≥йноњ д≥€льност≥

«д≥бност≥:

І комун≥кативн≥ навички;

І орган≥зац≥йн≥ зд≥бност≥;

І розвинене творче мисленн€ й у€ва;

І розвинен≥ вербальн≥ зд≥бност≥ (вм≥нн€ €сно та лакон≥чно викладати своњ думки);

І високу степ≥нь активност≥ повед≥нки;

І вм≥нн€ працювати в команд≥;

І вм≥нн€ залишатись Ђу т≥н≥ї;

І зд≥бн≥сть впливати на оточуючих;

І розвинен≥ анал≥тичн≥ зд≥бност≥.

 

ќсобист≥ €кост≥, ≥нтереси та схильност≥:

І активн≥сть;

І енерг≥йн≥сть;

І комун≥кабельн≥сть;

І впевнен≥сть в соб≥;

І в≥дпов≥дальн≥сть;

І вм≥нн€ пристосовуватись до вимог навколишнього середовища;

І витривал≥сть;

І доброзичлив≥сть;

І ерудован≥сть.

 

якост≥, €к≥ протисто€ть ефективн≥й профес≥йн≥й д≥€льност≥:

І пасивн≥сть, без≥н≥ц≥ативн≥сть;

І пов≥льн≥сть;

І нерозвинене творче мисленн€;

І замкнен≥сть;

І некм≥тлив≥сть;

І в≥дсутн≥сть орган≥зац≥йних зд≥бностей;

І невпевнен≥сть в соб≥;

І в≥дстал≥сть (невм≥нн€, небажанн€ зм≥нювати свою повед≥нку п≥д впливом навколишнього середовища);

І неорган≥зован≥сть.

ќбласть застосуванн€ профес≥йного знанн€:

І PR-агентства;

І в≥дд≥ли з≥ звТ€зку з сусп≥льством в р≥зноман≥тних компан≥€х;

І команда пол≥тичного д≥€ча.

ƒе€к≥ профес≥њ, що можуть п≥д≥йти людин≥ з даним типом особистост≥ (реал≥стичний ≥ соц≥альний):

- адм≥н≥стратор; п≥дприЇмець; митник; орендатор; стюард; ав≥адиспетчер; шеф-повар.

 

ѕрофес≥ограма Д≤м≥джмейкерФ

Ќазва профес≥њ Ц ≥м≥джмейкер.

ƒом≥нуючий спос≥б мисленн€: Ц адаптац≥€ Ц координац≥€.

ѕрофес≥йна область Ц психолог≥€.

ћ≥жособист≥сна взаЇмод≥€ Ц част≥ше за типом Ђразомї.

ƒом≥нуючий ≥нтерес Ц соц≥альний.

ƒодатковий ≥нтерес Ц п≥дприЇмницький.

”мови роботи Ц в прим≥щенн≥/поза прим≥щенн€м, моб≥льний.

ƒом≥нуюч≥ види д≥€льност≥:

- розробка принцип≥в побудови образу;

- розробка ≥м≥джу орган≥зац≥њ;

- вивченн€ сусп≥льноњ думки населенн€ з метою з¢€сувати т≥ €кост≥, €к≥ повинн≥ бути присутн≥ в пол≥тиц≥, п≥дприЇмництв≥ ≥ т. ≥н.

- створенн€ в≥дпов≥дного ≥м≥джу людини на основ≥ отриманих даних;

- п≥дготовка проект≥в щодо просуванн€ та реал≥зац≥њ отриманого результату;

- проведенн€ рекламних акц≥й та презентац≥й продукту, €кий просувають (≥м≥джу).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 402 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2027 - | 1987 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.084 с.