Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘ункц≥ональний п≥дх≥д до класиф≥кац≥њ ≥м≥джу
1) ƒзеркальний (характерний нашому у€вленню про себе).

2) ѕоточний (характерний дл€ погл€ду збоку).

3) Ѕажаний (те, до чого прагнемо).

4)  орпоративний (≥м≥дж орган≥зац≥њ).

5) ћножинний (в чомусь позитивний, в чомусь негативний).

6) Ќегативний.

—тратег≥њ м≥фодизайну

1. ќзнаки, €к≥ створюють м≥фолог≥чний текст ≥м≥джу л≥дера:

ј) Ќевизначен≥сть.

Ѕ) Ќа€вн≥сть чогось особливого, що в≥дхил€Їтьс€.

¬) јмб≥валентн≥сть Ц пульсац≥€ м≥ж двох полюс≥в. –итм реал≥зуЇтьс€ при переключенн≥ з пересказаного на недоказане, з ≥стор≥њ на сучасн≥сть, з недос€жно високого на суто людське, з загрозливого на близьке та р≥дне.

√) ≈моц≥йна насичен≥сть.

ƒ) ќр≥Їнтац≥€ на м≥фолог≥чну н≥шу масовоњ св≥домост≥.

2. ћетод вербальноњ м≥фолог≥зац≥њ особистост≥ ≤.ё.„ерепановоњ:

а) побутова б≥ограф≥њ особистост≥ у вигл€д≥ ауто-метафори (казка, поема, билина, байка), €к≥й особист≥сть надаЇ перевагу;

б) покращенн€ отриманого тексту за допомогою комп'ютерних програм ("ƒ≥атон", "¬јјЋ") дл€ п≥двищенн€ його сугестивних чи стильових характеристик;

в)використанн€ отриманого тексту в €кост≥ стильового чи под≥Ївого €дра в ус≥х текстових матер≥алах про особист≥сть (прес-рел≥зи, оф≥ц≥йна б≥ограф≥€, пропагандистськ≥ матер≥али).

3. —творенн€ м≥фа про особист≥сть за зразком казки (див." ћорфолог≥€ казки" ¬. я. ѕропп).

—труктура казки та 31 функц≥€ д≥йових ос≥б:

а) п≥дготовча частина: в≥д'њзд оп≥куна, заборона чи њњ порушенн€, вив≥дуванн€ ворога, видача геро€, п≥двох, допомога, недостача чи шкода;

б) зав'€зка: посередництво, початок проти д≥њ, в≥дправка;

в) основна частина: перша функц≥€ того, хто даруЇ (≥спит, питанн€, проханн€), реакц≥€ геро€, отриманн€ чар≥вного засобу, пересуванн€ в ≥нше царство, боротьба (з антагон≥стом, шк≥дником), клеймуванн€ геро€, л≥кв≥дац≥€ нестач≥, поверненн€, пересл≥дуванн€, спас≥нн€;

г) завершенн€ сюжету: невп≥знане прибутт€, необірунтован≥ домаганн€ несправжнього геро€, складне завданн€, вир≥шенн€, вп≥знаванн€, ви€вленн€ несправжнього геро€, транс ф≥гурац≥€ (нове обличч€ геро€), покаранн€, вес≥лл€, коронуванн€.

ƒ≥йов≥ особи: цар≥вна, в≥дправитель, герой, несправжн≥й герой, антагон≥ст, той хто даруЇ, пом≥чник.

 

ќсновною стратег≥Їю побудови ≥м≥джу Ї позиц≥юванн€. “обто визначенн€, дл€ кого ≥ чому даний обТЇкт може бути зац≥кавлений у його вибор≥. ѕозиц≥юванн€ Ц це пересуванн€ обТЇкта, €кий ц≥кавить, до позитивного чи негативного полюсу в залежност≥ в≥д завданн€.

—тратег≥њ ≥м≥джу

1. —тратег≥€ ун≥версального ≥м≥джу. ‘ормуЇтьс€ на основ≥ соц≥альних стереотип≥в ≥ колективних образ≥в. ћета Ц дос€гненн€ попул€рност≥ та масового визнанн€. ÷ей ≥м≥дж важливий дл€ пол≥тик≥в, актор≥в, телеведучих, крупних кер≥вник≥в.

2. —тратег≥€ ц≥льового ≥м≥джу. ќсновн≥ кроки:

- уточненн€ ≥м≥джевих ц≥лей;

- ≥дентиф≥кац≥€ ≥м≥дж-аудитор≥њ;

- складанн€ њњ точного портрета;

- ви€вленн€ власних ресурс≥в;

- визначити щодо враженн€ €ке € хочу справити;

- опис ≥м≥джу;

- апробац≥€ створеного ≥м≥джу;

- корекц≥€ ≥м≥джу;

- реал≥зац≥€.

3. —тратег≥€ "креативного вибуху". “акий ≥м≥дж нац≥лений на самореал≥зац≥ю, не прагне в≥дпов≥дати чеканн€м. ¬≥н звертаЇ на себе увагу та добре запамТ€товуЇтьс€.

√либинн≥ характеристики ≥м≥джу:

- еталонн≥сть (вт≥ленн€ дом≥нуючих соц≥альних ц≥нностей ≥ настановлень);

- експресивн≥сть (емоц≥йн≥сть, €скрав≥сть, динам≥чн≥сть);

- близьк≥сть (доступн≥сть образа, його здатн≥сть викликати в≥дчутт€ свого);

- архетип≥чн≥сть (в≥дображенн€ древн≥х у€влень);

- дом≥нантн≥сть (здатн≥сть викликати бажанн€ п≥дкоритис€, насл≥дувати);

- сексуальн≥сть (чуттЇв≥сть, приваблив≥сть, здатн≥сть викликати збудженн€);

- агресивн≥сть (здатн≥сть викликати гн≥в чи страх) [«мановска€ ≈.¬. –уководство по управлению личным имиджем. "–ечь" —ѕб., Ц 2005. Ц 142 с.]

≤м≥джев≥
÷≥л≥ якост≥
ѕрит€гувати увагу, вид≥л€тись яскрав≥сть
¬икликати в≥дчутт€ однозначност≥, простоти, близькост≥ «розум≥л≥сть
¬икликати почутт€ дов≥ри та симпат≥њ ѕозитивн≥сть
¬икликати в≥дчутт€ значущост≥ та спонукати до д≥њ ¬пливов≥сть
—тати вп≥знаваним ≥ звичним ѕопул€рн≥сть
—тати природн≥м ќрган≥чн≥сть

яскрав≥сть дос€гаЇтьс€ через незвичну зовн≥шн≥сть, ориг≥нальн≥сть повед≥нки, ф≥зичну красу, €скрав≥сть ≥дей, виразн≥сть мовленн€.

«розум≥л≥сть викликаЇ почутт€ безпеки.

ѕозитивн≥сть виникаЇ завд€ки таким почутт€м, €к ≥нтерес, повага, любов.

¬пливов≥сть ≥м≥джа означаЇ, що в≥н збуджуЇ сильн≥ почутт€, асоц≥юЇтьс€ з силою та значущ≥стю, спри€Ї зм≥нам.

ѕопул€рн≥сть дос€гаЇтьс€ через посиленн€ привабливост≥; зб≥льшенн€ к≥лькост≥ по€ви перед ≥м≥дж-аудитор≥Їю; позиц≥юванн€ переваг ≥ в≥дм≥нностей; застосуванн€ деталей зовн≥шност≥, €к≥ запамТ€товуютьс€; епатаж.

ќрган≥чн≥сть залежить в≥д м≥ри в≥дпов≥дност≥ прототипу.

 

 

“езаурус до теми є 2

√руповим ≥м≥джем чи ≥м≥джем соц≥альноњ групи, називаЇтьс€ узагальнений образ соц≥альноњ групи, €кий розд≥л€Їтьс€ представниками ≥ншоњ соц≥альноњ групи. ¬ €кост≥ своњх зм≥стових елемент≥в груповий ≥м≥дж включаЇ у€вленн€ про типового представника даноњ соц≥альноњ групи, включаючи так≥ параметри особистост≥, €к темперамент, характер, особист≥сн≥ характеристики. Ќа основ≥ групового ≥м≥джу формуютьс€ чеканн€ в≥дносно повед≥нки представник≥в в≥дпов≥дноњ групи, в≥н Ї визначальним в оц≥нц≥ њх повед≥нки.

ѕ≥д корпоративним ≥м≥джем розум≥Їтьс€ такий символ≥чний образ орган≥зац≥њ, €кий створюЇтьс€ у процес≥ S Ц S взаЇмод≥њ, в склад≥ €кого Ї елементи, що провокують сприйн€тт€ даноњ орган≥зац≥њ €к субТЇкта.

ѕредметний ≥м≥дж це такий символ≥чний образ неживого обТЇкта, €кий створюЇтьс€ у процес≥ S Ц O взаЇмод≥њ ≥ провокуЇ сприйн€тт€ даноњ реч≥ чи обТЇкта €к субТЇкта. ќсновний механ≥зм Ц персон≥ф≥кац≥€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1244 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2017 - | 1960 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.