Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕТ€ть к≥л ≥ндив≥дуальност≥ бренда
1. ѕерше коло Ц демонстрац≥€ в≥ри чи переконанн€. “ак, наприклад, людина, €ка в≥рить в ≥деали помаранчевоњ революц≥њ, носить помаранчеву стр≥чку.

2. ƒруге коло Ц м≥с≥€ та слоган, €кий њњ виражаЇ. √оворитьс€ про ту м≥сс≥ю, €ка описуЇ шл€хетне призначенн€ бренда. Ќаприклад, заклик Ђзб≥льшити обс€ги продажу Ђне п≥дходить, а заклик Ђзробити наш орган≥зм здоровимї Ї м≥с≥онерським.

3. “ретЇ коло Ц формуванн€ зовн≥шн≥х рис бренда.

4. „етверте коло Ц визначенн€ характеру бренда, що виражаЇтьс€ мовою та повед≥нкою.

5. ѕТ€те коло Ц стиль реклами. ћаЇ бути вп≥знаваним.

—труктура реклами (reklamare Ц Ђвикрикуватиї): субТЇкт реклами (хто привертаЇ увагу до предмета, особи чи проекта); обТЇкт реклами (чи€ увага привертаЇтьс€); предмет реклами (до чого чи до кого привертаЇтьс€ увага); мета реклами (дл€ чого привертаЇтьс€ увага); засоби реклами (€ким чином привертаЇтьс€ увага); зворотн≥й звТ€зок реклами (ефективн≥сть д≥њ).

ћетод ƒейла Ўалла Ц вивченн€ простоти, дох≥дливост≥ рекламних текст≥в. цим методом враховуЇтьс€ довжина, к≥льк≥сть р€дк≥в, використанн€ маловживаних сл≥в тощо.

—тайл≥нг Ц художнЇ конструюванн€ л≥н≥й, форм, тону, кольору. ¬икористовуЇтьс€ з метою викликати позитивну реакц≥ю споживача щодо субТЇкта, €кий рекламуЇтьс€.

‘≥рмовий стиль Ц к≥льк≥сть субТЇкт≥в рекламних засоб≥в одного стилю, що визначають характеристику €коњсь конкретноњ орган≥зац≥њ ≥ в≥докремлюють њњ в≥д конкурент≥в.

Ѕрендинг на баз≥ архетип≥в Ц це звертанн€ до базових ун≥версальних структур псих≥ки дл€ забезпеченн€ ефективноњ ≥нтеграц≥њ марочних комун≥кац≥й з особистим досв≥дом.

 

“иполог≥€ архетип≥в [14]

≤ група

јрхетипи соц≥ал≥зац≥њ можуть розгл€датис€ €к звТ€зок м≥ж внутр≥шньою Ђдитиноюї (ѕростодушний ≥ —ирота) та внутр≥шн≥м Ђбатькомї (јльтруњст ≥ ¬оњн). ÷≥ архетипи мають тенденц≥ю про€вл€тис€ в молодих люд€х ≥ нових орган≥зац≥€х, €к≥ наймають чи обслуговують людей ≥ знаход€тьс€ на п≥дготовчому р≥вн≥ розвитку. ѕробудженн€ цих архетип≥в спри€Ї готовност≥ в≥дправитись Ђу путьї.

јрхетип ѕростодушного Ї базою дл€ бренд≥в, €к≥:

- дають просту в≥дпов≥дь на ≥дентиф≥ковану проблему;

- асоц≥юютьс€ з добром, мораллю, простотою, ностальг≥Їю чи дитинством;

- мають функц≥њ, що асоц≥юютьс€ з чистотою, здоровТ€м чи ефективн≥стю;

- мають ц≥ну в≥д середньоњ до низькоњ;

- виробл€ютьс€ компан≥Їю, €ка спов≥дуЇ основн≥ життЇв≥ ц≥нност≥;

- бажають дистанц≥юватис€ в≥д продукту з з≥псованою репутац≥Їю.

јрхетип —ироти Ї базою дл€ бренд≥в, €кщо:

- допомагаЇ люд€м належати до групи чи в≥дчувати приналежн≥сть;

- застосовуЇтьс€ в повс€кденному житт≥;

- маЇ пом≥рну чи низьку ц≥ну;

- виробл€Їтьс€ компан≥Їю з Ђдомашньоюї орган≥зац≥йною культурою;

- бажаЇ в≥др≥зн€тись в кращий б≥к в≥д б≥льш ел≥тарного бренда.

≤дентиф≥кац≥€ ¬оњна маЇ бути в≥рною дл€ бренда, €кщо:

- Ї ≥нновац≥€, що вплине на св≥т;

- Ї продукц≥€, €ка продемонструЇ на що справд≥ здатн≥ люди;

- ¬и звертаЇтесь до соц≥альних проблем ≥ пропонуЇте люд€м п≥ти шл€хом, €кий розвТ€же њх;

- ¬и прагнете конкуренц≥њ;

- сильна сторона товару чи послуги пол€гаЇ в тому, що вони здатн≥ ефективно виконувати складну роботу;

- ¬ам необх≥дно, щоб ваш продукт в≥др≥зн€вс€ в≥д його попередника;

- ¬аша база кл≥Їнт≥в ≥дентиф≥куЇ себе з добропор€дними людьми.

јльтруњст Ї хорошою ≥дентичн≥стю дл€ бренда, €кщо:

- обслуговуванн€ покупц≥в даЇ переваги в конкуренц≥њ;

- в≥н зд≥йснюЇ п≥дтримку с≥мТ€м (в≥д швидкого харчуванн€ до м≥кроавтобус≥в) чи асоц≥юЇтьс€ з харчуванн€м;

- мова йде про послуги в сфер≥ осв≥ти, охорони здоровТ€ тощо;

- в≥н допомагаЇ люд€м зберегти стосунки та турбуватись про ≥нших;

- в≥н допомагаЇ люд€м турбуватись про себе;

- мова йде про некомерц≥йн≥ юридичн≥ та благочинн≥ орган≥зац≥њ.

≤≤ група

јрхетипи зм≥н персон≥ф≥кують процес пошуку нових ц≥нностей ≥ вар≥ант≥в. ¬они б≥льш часто про€вл€ютьс€ в люд€х ≥ в орган≥зац≥€х в перех≥дн≥ пер≥оди, коли хочетьс€ дос€гти максимальноњ свободи та повноти житт€.  оли ц≥ чотири архетипа прокидаютьс€ в особистост≥ чи орган≥зац≥њ, то вона готова до зм≥н.

јрхетип Ўукача забезпечить ≥дентичн≥сть бренда, €кщо:

- продукт допомагаЇ люд€м в≥дчувати себе в≥льними ≥ Ї новаторським;

- продукт м≥цний, п≥дходить дл€ користуванн€ в складних умовах;

- продукт можна придбати за каталогом, через ≤нтернет тощо;

- продукт допомагаЇ люд€м виражати њх ≥ндив≥дуальн≥сть (мода, прикраси);

- продукт можна придбати та використати в дороз≥;

- ви прагнете диференц≥ювати св≥й бренд в≥д усп≥шних конформ≥стських бренд≥в;

- ваша орган≥зац≥€ маЇ культуру Ўукача.

Ѕренду може п≥д≥йти ≥ндив≥дуальн≥сть Ѕунтар€, €кщо:

- споживач≥ та сп≥вроб≥тники компан≥њ не в≥дчувають своЇњ належност≥ до сусп≥льства чи ≥дентиф≥кують себе з ц≥нност€ми, €к≥ чуж≥ б≥льшост≥ сусп≥льства;

- товар призначений дл€ того, щоб руйнувати щось (бульдозер, в≥деогра) чи носить революц≥йний характер;

- товар не дуже корисний ≥ шкодить здоровТю;

- товар допомагаЇ зберегти ц≥нност≥, €ким погрожують пануюч≥ ц≥нност≥, чи св≥дчить про по€ву нових установок;

- ц≥на коливаЇтьс€ в≥д низькоњ до пом≥рноњ.

Ѕренду може п≥д≥йти ≥ндив≥дуальн≥сть  оханц€, €кщо:

- в≥н допомагаЇ люд€м придбати любов ≥ дружбу;

- в≥н спри€Ї крас≥, сп≥лкуванню та близькост≥ м≥ж людьми чи асоц≥юЇтьс€ з сексуальн≥стю та романтикою;

- його ц≥на коливаЇтьс€ в≥д середньоњ до високоњ;

- в≥н виробл€Їтьс€ чи продаЇтьс€ компан≥Їю, €к≥й притаманна ≥нтимна, елегантна орган≥зац≥йна культура, а не гром≥здка ≥Їрарх≥€ ѕравител€;

- йому необх≥дно п≥дкреслити своњ в≥дм≥нност≥ в≥д дешевих бренд≥в в позитивний б≥к.

≤ндив≥дуальн≥сть “ворц€ може бути правильною дл€ бренда, €кщо:

- функц≥€ товара Ц спри€ти самовиразу; надаЇтьс€ можлив≥сть вибору та р≥зних можливостей; допомагаЇ створювати ≥нновац≥њ чи маЇ художнЇ оформленн€;

- в≥н в≥дноситьс€ до таких творчих областей, €к маркетинг, звТ€зки з громадськ≥стю, мистецтво, технолог≥чн≥ ≥нновац≥њ (програмне забезпеченн€);

- ви намагаЇтесь п≥дкреслити його в≥дм≥нност≥ в≥д ≥ншого бренда, €кий робить те ж саме;

- елемент Ђзроби самї економить грош≥ покупц€;

- у вашого покупц€ достатньо часу, щоб виражати своњ творч≥ зд≥бност≥;

- ваш≥й орган≥зац≥њ притаманна культура “ворц€.

≤≤≤ група

јрхетипи реставрац≥њ стаб≥льност≥ (поверненн€).  оли пробуджуютьс€архетипи поверненн€, люди та орган≥зац≥њ усв≥домлюють хто вони на б≥льш глибокому р≥вн≥, н≥ж ран≥ше. “епер њх мотивац≥€ Ц знайти шл€хи застосуванн€ своњх зд≥бностей та погл€д≥в, щоб зм≥нити св≥т. ÷≥ архетипи пробуджуютьс€ у зр≥лих людей чи орган≥зац≥й, €к≥ можуть не т≥льки одержувати зиск в≥д житт€ у в≥льному сусп≥льств≥, але також беруть на себе в≥дпов≥дальн≥сть за залученн€ в соц≥альну активн≥сть.

≤дентичн≥сть ѕравител€ може бути правильною дл€ бренда, €кщо:

- це високо статусний товар, €кий застосовують могутн≥ люди дл€ посиленн€ своЇњ влади;

- цей товар допомагаЇ люд€м стати б≥льш орган≥зованими;

- товар чи послуга можуть запропонувати дов≥чну гарант≥ю;

- Ї послуга, €ка пропонуЇ техн≥чну допомогу, чи ≥нформац≥€, €ка допомагаЇ посилити владу;

- ваша орган≥зац≥€ виконуЇ регул€тивн≥ чи захисн≥ функц≥њ;

- ваш товар продаЇтьс€ за ц≥нами в≥д пом≥рних до високих;

- ви прагнете вид≥лити ваш бренд на фон≥ б≥льш попул≥стського чи в≥н Ї визнаним л≥дером у своњй сфер≥;

- область д≥€льност≥ стаб≥льна, чи ви випускаЇте товар, €кий об≥ц€Ї безпеку ≥ прогнозован≥сть.

јрхетип ћудрец€ забезпечить ≥ндив≥дуальн≥сть бренду, €кщо:

- бренд надаЇ споживачам досв≥д чи ≥нформац≥ю;

- бренд спонукаЇ споживач≥в чи кл≥Їнт≥в думати;

- бренд базуЇтьс€ на нових наукових розробках чи езотеричних знанн€х;

- €к≥сть бренда п≥дтверджуЇтьс€ переконливими даними;

- ви диференц≥юЇте продукт в≥д ≥нших, сумн≥вних з точки зору €кост≥, характеристик.

ћаг може бути хорошою ≥дентичн≥стю бренда, €кщо:

- товар чи послуга мають трансформуючий характер;

- Ї об≥ц€нка перетворити споживача;

- допомагаЇ розширити меж≥ св≥домост≥;

- €вл€ють собою технолог≥њ, дружн≥ до споживача;

- мають духовних чи психолог≥чний компонент;

- Ї новими чи своЇчасними товарами;

- ц≥на в≥д середньоњ до високоњ.

—коморох Ї архетипом дл€ наданн€ ≥ндив≥дуальност≥ брендам, €к≥:

- дозвол€ють люд€м в≥дчути причетн≥сть до значного;

- призначен≥ дл€ в≥дпочинку та розваг;

- передбачають невисок≥ ц≥ни.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 385 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2160 - | 2078 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.