Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбслуговуванн€ споживач≥в при наданн≥ кейтер≥нгових послуг
 ласиф≥кац≥€ кейтер≥нгових послуг

 ейтер≥нгов≥ послуги под≥л€ютьс€ на основн≥ та додатков≥. ƒо основних на≠лежать: приготуванн€ та доставка продукц≥њ ресторанного господарства, послу≠ги оф≥ц≥ант≥в, бармен≥в; до додаткових: орган≥зац≥€ культурного дозв≥лл€ та ди≠зайнерська робота при оформленн≥ прим≥щень, де буде проводитись замовлений бенкет, прибиранн€ прим≥щенн€ п≥сл€ бенкету тощо. –есторан за спец≥альними замовленн€ми (кейтер≥нгова компан≥€) виконуЇ роль посередника або повн≥стю бере на себе забезпеченн€ основних ≥ додаткових послуг. ” першому випадку орган≥затор кейтер≥нгового обслуговуванн€ даЇ зац≥кавленим замовникам ко≠ординати дек≥лькох музичних груп, ведучих вечор≥в, клоун≥в, дизайнер≥в, фло≠рист≥в, ф≥рм, €к≥ займаютьс€ прокатом теплоход≥в, вес≥льних аксесуар≥в та ≥н. ” другому випадку вони особисто можуть домовл€тис€ про умови наданн€ до≠даткових послуг та њх оплату, позбавивши замовника в≥д зайвих турбот.

 омплексн≥сть кейтер≥нгових послуг пр€мо пропорц≥йно залежить в≥д ф≥≠нансових можливостей замовника. ¬арт≥сть замовленн€ кейтер≥нговоњ компан≥њ залежить в≥д наступних фактор≥в:

ü р≥вн€ кейтер≥нговоњ ф≥рми (класу та типу базисного закладу);

ü к≥лькост≥ гостей (чим б≥льше персон обслуговуЇтьс€ на бенкет≥, тим деше≠вше обходитьс€ частуванн€ дл€ кожного з гостей).

Ќаприклад, €кщо готуЇтьс€ вечер€ на двох, замовнику доведетьс€ оплатити не т≥льки варт≥сть вечер≥, а й послуги оф≥ц≥анта та вод≥€ (по 15 дол. за 3-4-годинне обслуговуванн€ кожно≠му). ѕри масовому замовленн≥ ц≥ послуги надаютьс€ безкоштовно;

- складанн€ меню, програми (сценар≥ю) проведенн€ св€та та перел≥ку дода≠ткових послуг.

«алежно в≥д виду заход≥в, ф≥нансових можливостей замовника кейтер≥нгова ком≠пан≥€ може запропонувати асортимент послуг, перел≥к €ких наведено в табл. 1.2.

 

“аблиц€ 1.2 Ц ¬иди заход≥в та асортимент кейтер≥нгових послуг

 

Ќазва заходу ’арактеристика послуг
 орпоративн≥ св€та, юв≥лењ ф≥рм - фуршет не меню - встановленн€ звукового та св≥тлового обладнанн€ - орган≥зац≥€ шоу-програми - запрошенн€ музичного гурту, артист≥в, ведучого

ѕродовженн€ таблиц≥ 1.2

  - оформленн€ прим≥щенн€ - орган≥зац≥€ обслуговуванн€ - спецефекти
‘уршети п≥сл€ сем≥нар≥в, виставок, презентац≥й - фуршет не меню - оформленн€ стол≥в - орган≥зац≥€ обслуговуванн€
ѕриватн≥ св€та - бенкетне меню - запрошенн€ ведучого вечора - встановленн€ звукового та св≥тлового обладнанн€ - орган≥зац≥€ розважальних програм - оформленн€ прим≥щенн€ - орган≥зац≥€ обслуговуванн€ - спецефекти
¬ес≥лл€ - спец≥альне вес≥льне бенкетне меню - в≥дпов≥дне оформленн€ прим≥щенн€ - орган≥зац≥€ обслуговуванн€ - розробка ≥ндив≥дуального сценар≥ю - послуги ведучого вечора та артист≥в - встановленн€ звукового та св≥тлового обладнанн€ - спец≥альн≥ ефекти та сюрпризи тощо

 

 

ќрган≥зац≥€ обслуговуванн€ споживач≥в при наданн≥ кейтер≥нгових послуг

 ейтер≥нгове обслуговуванн€ проходить поза межами п≥дприЇмств ресто≠ранного господарства, ≥нод≥ в м≥сц€х, де орган≥зувати процес споживанн€ њж≥ складно. ѕ≥сл€ прийн€тт€ замовленн€ ≥ погодженн€ м≥сц€ та часу проведенн€ заходу менеджер завчасно вињжджаЇ на зазначене м≥сце. “ам в≥н повинен вир≥≠шити наступн≥ питанн€:

1. „≥тко визначити меж≥ територ≥њ, буд≥вл≥, в≥дведен≥ п≥д орган≥зац≥ю св€та.

2. ¬изначити м≥сц€ розм≥щенн€ фуршетних (бенкетних) стол≥в, розробити план-схему.

3. ”лагодити питанн€ водозабезпеченн€, електропостачанн€, кондиц≥юванн€ тощо.

4. ”лагодити питанн€ авар≥йних виход≥в, пожежноњ та еколог≥чноњ безпеки.

5. ¬ир≥шити питанн€ розташуванн€ на м≥сц≥ проведенн€ заходу прим≥щень дл€ персоналу, догот≥вельних прим≥щень тощо.

ѕроведенн€ заходу на в≥дкритому пов≥тр≥ передбачаЇ зведенн€ над столами шатр≥в, встановленн€ тент≥в дл€ захисту гостей та продукт≥в в≥д сон€чних про≠мен≥в ≥ можливих опад≥в.

ѕ≥дсобн≥ прим≥щенн€ необх≥дно розташовувати так, щоб можна було забез≠печити зручний њх зв'€зок ≥з залом (майданчиком) дл€ обслуговуванн€ гостей.

ќбслуговуванн€ заходу починаЇтьс€ з написанн€ сценар≥ю п≥дготовчих роб≥т та самого св€та ≥з зазначенн€м часу виконанн€ операц≥њ. якщо передбачаЇтьс€ масовий та важкий з точки зору оформленн€ зах≥д, п≥дготовка починаЇтьс€ вве≠чер≥ попереднього дн€.  ожний зах≥д потребуЇ розробки аналог≥чного плану, що дозвол€Ї точно скоординувати роботу оф≥ц≥ант≥в ≥ бармен≥в.

 ожне св€то передбачаЇ певн≥ особливост≥ накриванн€ та прикрашанн€ сто≠л≥в. “ому дл€ зручност≥ роботи обслуговуючого персоналу менеджер (управл€≠ючий) складаЇ план-схему серв≥руванн€ бенкетних стол≥в, на €к≥й вказуЇтьс€ розм≥щенн€ столового посуду, страв, декорац≥й тощо. як правило, при п≥дгото≠вц≥ бенкету-фуршету окремо накриваютьс€ столи п≥д страви та напоњ, що дозво≠л€Ї оф≥ц≥антам пост≥йно контролювати к≥льк≥сть страв, барменам - напоњв, своЇчасно њх поповнювати.

ќбслуговуванн€ споживач≥в починаЇтьс€ п≥сл€ того, €к п≥дготовка до прове≠денн€ св€та зак≥нчена, столи оформлен≥ ≥ серв≥рован≥, обслуговуючий персонал од€гнув форму.

¬ажливу роль на початку проведенн€ св€та в≥д≥граЇ правильна орган≥зац≥€ зустр≥ч≥ гостей та њх розм≥щенн€ за столом.

 ≥льк≥сть оф≥ц≥ант≥в, €к≥ беруть участь в обслуговуванн≥, розраховуЇтьс€ в такому сп≥вв≥дношенн≥: один оф≥ц≥ант на 10-15 гостей на бенкет≥-фуршет≥ та 6-7 гостей на бенкет≥ за столом. ѕеред початком заходу менеджер (управл€ю≠чий) призначаЇ бригадир≥в оф≥ц≥ант≥в - один бригадир на 5-10 чолов≥к. Ѕри≠гадирам по€снюютьс€ вс≥ особливост≥ обслуговуванн€, час початку заходу та подаванн€ страв тощо, €к≥ вони пот≥м довод€ть до член≥в своЇњ бригади. Ѕригади оф≥ц≥ант≥в розпод≥л€ютьс€ по д≥л€нках (секторах) залу, за обслуговуванн€ €ких вони надал≥ в≥дпов≥дають. ѕри обслуговуванн≥ оф≥ц≥анти працюють за загаль≠ною схемою: подають страви та напоњ, сл≥дкують за чистотою стол≥в, прибира≠ють використаний посуд. ѕаралельно в догот≥вельному прим≥щенн≥ працюють кухар≥, €к≥ дооформл€ють страви та в≥дпускають њх оф≥ц≥антам, ≥ бармени, €к≥ готують алкогольн≥ та безалкогольн≥ напоњ до подаванн€.

«авданн€м менеджер≥в на бенкетах Ї координац≥€ роботи обслуговуючого пер≠соналу, вир≥шенн€ поточних питань ≥ проблем, що виникають п≥д час проведенн€ заходу. ƒо обов'€зк≥в оф≥ц≥ант≥в входить подаванн€ страв за розкладом, прибиран≠н€ столу ≥ задоволенн€ прохань замовник≥в.  ожний оф≥ц≥ант Ї в≥дпов≥дальним за окремий ст≥л (столи), але у раз≥ необх≥дност≥ може допомагати ≥ншим.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ бенкету обслуговуючий персонал прибираЇ використаний посуд, роздрап≥ровуЇ столи, збираЇ мебл≥, пакуЇ все в коробки та транспортуЇ на склад, проводить часткове прибиранн€ прим≥щенн€. ÷≥ операц≥њ виконують оф≥≠ц≥анти та ≥нший обслуговуючий персонал.

ѕ≥д час проведенн€ будь-€кого заходу може виникати р€д непередбачуваних ситуац≥й, але це не повинно привертати увагу гостей.

«аклад, що спец≥ал≥зуЇтьс€ на проведенн≥ кейтер≥нгового обслуговуванн€, може вз€ти на себе обов'€зки з вивезенн€ см≥тт€, орган≥зувати прибиранн€ при≠м≥щенн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 436 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1982 - | 1890 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.