Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ розпод≥лу навантаженн€ м≥ж операц≥йними в≥кнами в≥дд≥лень звТ€зку
–≥вень €кост≥ наданн€ населенню послуг поштового звТ€зку багато в чому залежить в≥д орган≥зац≥њ роботи операц≥йних в≥кон у в≥дд≥ленн€х звТ€зку.

Ќер≥вном≥рн≥сть поштового навантаженн€ по годинах, дн€х, сезонах, нев≥рний розпод≥л послуг, що надаютьс€, по операц≥йних в≥кнах, р≥зна квал≥ф≥кац≥€ оператор≥в нер≥дко призвод€ть до створенн€ черг до одних операц≥йних в≥кон при њхн≥й в≥дсутност≥ в ≥нших.

«а принципами наданн€ послуг операц≥йн≥ в≥кна можуть бути под≥лен≥ на ун≥версальн≥, спец≥ал≥зован≥ та комб≥нован≥.

¬ ун≥версальних в≥кнах надаютьс€ послуги ус≥х вид≥в. ѕеревагою ун≥версальних в≥кон Ї забезпеченн€ м≥н≥мального часу оч≥куванн€ наданн€ послуг, практично р≥вном≥рне навантаженн€ на вс≥ в≥кна, недол≥ком Ц значне ускладненн€ обладнанн€ робочих м≥сць оператор≥в (вагами, сургучниц€ми, вит€жною вентил€ц≥Їю, засобами малоњ механ≥зац≥њ).

¬ спец≥ал≥зованих в≥кнах надаютьс€ послуги лише одного виду. ѕеревагою спец≥ал≥зованих в≥кон Ї дос€гненн€ б≥льш високоњ продуктивност≥ прац≥ оператор≥в за рахунок зниженн€ витрат часу при переход≥ в≥д наданн€ одн≥Їњ послуги до ≥ншоњ, м≥н≥мальн≥ витрати на обладнанн€ робочих м≥сць, недол≥ком Ц нер≥вном≥рн≥сть навантаженн€ по операц≥йних в≥кнах.

¬ комб≥нованих в≥кнах надаютьс€ послуги к≥лькох вид≥в.  омб≥нован≥ в≥кна €вл€ють собою компром≥с м≥ж ун≥версальними та спец≥ал≥зованими в≥кнами. «а рахунок правильного п≥дбору вид≥в послуг, що надаютьс€ в таких в≥кнах, можна водночас дос€гти ≥ вир≥внюванн€ завантаженн€ оператор≥в, ≥ близьких до м≥н≥мальних витрат на обладнанн€ њх робочих м≥сць.

ќптим≥зац≥€ розпод≥лу послуг, що надаютьс€ в комб≥нованих в≥кнах, пол€гаЇ в наступному.

Ќехай 1, 2, Е, m Ц види послуг, що надаютьс€ у в≥дд≥ленн≥ звТ€зку;

1, 2, Е, m Ц середн≥ витрати часу на виконанн€ кожноњ з в≥дпов≥дних послуг;

N 1, N 2, Е, Nm Ц середн≥ к≥лькост≥ в≥дпов≥дних послуг, що надаютьс€ за визначений пром≥жок часу (робочий день, година найб≥льшого завантаженн€ тощо).

«а таких умов загальн≥ витрати часу на обслуговуванн€ населенн€ у в≥дд≥ленн≥ звТ€зку складають

TS = N 1 T 1 + N 2 T 2 + Е + NmTm.

«а на€вност≥ n операц≥йних в≥кон на кожне з них повинно припадати в середньому TS / n цього часу.

–озпод≥л€Їмо завантаженн€ NT по операц≥йних в≥кнах за принципом: чергове значенн€ NT закр≥плюЇтьс€ за тим в≥кном, де сумарне навантаженн€ менше.

–озгл€немо приклад розпод≥лу 10 вид≥в послуг по 3 операц≥йних в≥кнах.

¬их≥дн≥ дан≥ наведен≥ у табл. 5.8.

“аблиц€ 5.8. ¬их≥дн≥ дан≥ розпод≥лу 10 вид≥в послуг по 3 операц≥йних в≥кнах

ѕоказники ѕослуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T                    
N                    
NT                    

ѕерепишемо значенн€ NT в пор€дку њхнього зменшенн€: N 4 T 4 = 90,

N 1 T 1 = 60, N 9 T 9 = 54, N 8 T 8 = 42, N 6 T 6 = 36, N 5 T 5 = 33, N 2 T 2 = 30, N 7 T 7 = 28,

N 3 T 3 = 14, N 10 T 10 = 14.

ѕосл≥довн≥сть крок≥в по розпод≥лу послуг наведено у табл. 5.9.

“аблиц€ 5.9. ѕосл≥довн≥сть крок≥в по розпод≥лу послуг

   рок „ергове значенн€ NT ¬иди послуг ≥ завантаженн€ операц≥йних в≥кон
¬≥кно 1 ¬≥кно 2 ¬≥кно 3
ѕослуга «авантаженн€ ѕослуга «авантаженн€ ѕослуга «авантаженн€
    4          
        1      
            9  
            8  
        6      
    5          
        2      
            7  
    3          
            10  
                 

“аким чином, в операц≥йному в≥кн≥ 1 надаютьс€ послуги 3, 4, 5 загальним навантаженн€м 137, в операц≥йному в≥кн≥ 2 Ц послуги 1, 2, 6 загальним навантаженн€м 126, в операц≥йному в≥кн≥ 3 Ц послуги 7, 8, 9, 10 загальним навантаженн€м 138.

ѕри розпод≥л≥ послуг по операц≥йних в≥кнах де€к≥ з них доц≥льно закр≥плювати за одними в≥кнами, незалежно в≥д значень NT (наприклад, прийн€тт€ та видаванн€ посилок), а де€к≥ Ц за р≥зними в≥кнами (наприклад, видаванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ Удо запитанн€Ф та прийманн€ комунальних платеж≥в).

«азначен≥ додатков≥ вимоги враховуютьс€ в процес≥ розпод≥лу послуг по операц≥йних в≥кнах. “ак, €кщо в наведеному приклад≥ послуги 6 8 повинн≥ надаватис€ в одному в≥кн≥, а послуги 1 9 Ц в р≥зних в≥кнах, посл≥довн≥сть крок≥в по розпод≥лу послуг буде мати вид, наведений у табл. 5.10.

“аблиц€ 5.10. ѕосл≥довн≥сть крок≥в по розпод≥лу послуг

   рок „ергове значенн€ NT ¬иди послуг ≥ завантаженн€ операц≥йних в≥кон
¬≥кно 1 ¬≥кно 2 ¬≥кно 3
ѕослуга «авантаженн€ ѕослуга «авантаженн€ ѕослуга «авантаженн€
    6          
    8          
        4      
            1  
    9          
            5  
        2      
            7  
        3      
            10  
                   

ѕри складанн≥ табл. 5.10 на кроках 1 ≥ 2 послуги 6 8 закр≥плюютьс€ за операц≥йним в≥кном 1. Ќа кроц≥ 5 найменше завантаженн€ маЇ операц≥йне в≥кно 3, однак послуга 9 закр≥плюЇтьс€ за операц≥йним в≥кном 1, оск≥льки вона не повинна надаватис€ разом з послугою 1, закр≥пленою на кроц≥ 4 за операц≥йним в≥кном 3.

“аким чином, в операц≥йному в≥кн≥ 1 надаютьс€ послуги 6, 8, 9 загальним навантаженн€м 132, в операц≥йному в≥кн≥ 2 Ц послуги 2, 3, 4 загальним навантаженн€м 134, в операц≥йному в≥кн≥ 3 Ц послуги 1, 5, 7, 10 загальним навантаженн€м 135.

якщо де€к≥ з послуг доц≥льно надавати водночас в к≥лькох операц≥йних в≥кнах (наприклад, продаж конверт≥в, карток, марок), ц≥ послуги, аналог≥чно послугам 6 8 у попередньому приклад≥, також закр≥плюютьс€ за в≥дпов≥дними операц≥йними в≥кнами.

“ак, €кщо додатково до вимог попереднього прикладу, послугу 4 доц≥льно надавати водночас в трьох, а послугу 2 Ц в двох операц≥йних в≥кнах, посл≥довн≥сть крок≥в по розпод≥лу послуг прийме вид, наведений в табл. 5.11.

“аблиц€ 5.11. ѕосл≥довн≥сть крок≥в по розпод≥лу послуг

   рок „ергове значенн€ NT ¬иди послуг ≥ завантаженн€ операц≥йних в≥кон
¬≥кно 1 ¬≥кно 2 ¬≥кно 3
ѕослуга «авантаженн€ ѕослуга «авантаженн€ ѕослуга «авантаженн€
    6          
    8          
    4          
        4      
            4  
        2      
            2  
        1      
            9  
            5  
        7      
    3          
    10          

ѕри складанн≥ табл. 5.11 послуги 6 8 закр≥плюютьс€ за операц≥йним в≥кном 1, послуга 4 Ц за операц≥йними в≥кнами 1, 2, 3, послуга 2 Ц за операц≥йними в≥кнами 2, 3, послуги 1 9 Ц за операц≥йними в≥кнами 2, 3. ≤нш≥ послуги розпод≥л€ютьс€ м≥ж операц≥йними в≥кнами в ран≥ше установленому пор€дку.

“аким чином, в операц≥йному в≥кн≥ 1 надаютьс€ послуги 3, 4, 6, 8, 10 загальним навантаженн€м 136, в операц≥йному в≥кн≥ 2 Ц послуги 1, 2, 4, 7 загальним навантаженн€м 133, в операц≥йному в≥кн≥ 3 Ц послуги 2, 4, 5, 9 загальним навантаженн€м 132.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 321 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2189 - | 2046 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.