Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ часу вийманн€ письмовоњ кореспонденц≥њ з поштових скриньок в обласних центрах
„ас вийманн€ письмовоњ кореспонденц≥њ з поштових скриньок в обласних центрах суттЇво впливаЇ на значенн€ часу затримки њњ в≥дправленн€, а разом з цим ≥ на строки пересиланн€.

ћожлив≥сть оптим≥зац≥њ часу вийманн€ випливаЇ з того, що раннЇ вийманн€ п≥двищуЇ ймов≥рн≥сть в≥дправленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в день вийманн€, але м≥стить малу частину кореспонденц≥њ поточного дн€, а п≥знЇ Ц зменшуЇ значенн€ зазначеноњ ймов≥рност≥, але м≥стить велику частину такоњ кореспонденц≥њ.

«адача ставитьс€ так.

¬ обласному центр≥ провадитьс€ m виймань письмовоњ кореспонденц≥њ ¬1, ¬2, Е ¬ m, €к≥ м≥ст€ть частини q 1, q 2, Е, qm добового обм≥ну (q 1+ q 2+ Е+ qm = 1).

¬≥дправленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ зд≥йснюютьс€ n поштовими маршрутами ћ1, ћ2, Е, ћ n, €к≥ забирають частини Q 1, Q 2, Е, Qn добового обм≥ну (Q 1+ Q 2+ Е+ Qn = 1).

«адан≥ моменти часу в≥дправленн€ поштових маршрут≥в T 1, T 2, Е, Tn.

«адан≥ ≥нтервали часу, що витрачаЇтьс€ на проведенн€ виймань Δ t в ≥ на обробленн€ кореспонденц≥њ в обласному центр≥ Δ t о.

¬≥дома статистика заповненн€ поштових скриньок по годинах доби.

«найти значенн€ момент≥в вийманн€ письмовоњ кореспонденц≥њ з поштових скриньок t 1, t 2, Е, tm, при €ких середн€ затримка в≥дправки письмовоњ кореспонденц≥њ з обласного центра набуваЇ м≥н≥мального значенн€.

ѕри розвТ€занн≥задач≥ сл≥д враховувати, що вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок не може бути виконане одночасно: на проходженн€ маршруту вийманн€ за д≥ючими нормативами вид≥л€Їтьс€ 1,5 год., з €ких близько 1,0 год. припадаЇ на проходженн€ частини маршруту в≥д першоњ до останньоњ скриньки ≥ близько 0,5 год. Ц в≥д поштамту до першоњ скриньки, в≥д останньоњ скриньки до поштамту та на додатков≥ операц≥њ.

“аким чином, можна вважати, що моменти вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок укладаютьс€ в ≥нтервал часу, що дор≥внюЇ одн≥й годин≥.

якщо умовним моментом одночасного вийманн€ з ус≥х поштових скриньок вважати момент вийманн€ з першоњ скриньки, то фактичне значенн€ qi буде б≥льше розрахункового; €кщо умовним моментом одночасного вийманн€ з ус≥х поштових скриньок вважати момент вийманн€ з останньоњ скриньки, то фактичне значенн€ qi буде менше розрахункового.

ƒл€ наближенн€ фактичних ≥ розрахункових значень qi доц≥льно за умовний момент вийманн€ з ус≥х поштових скриньок уз€ти середину ≥нтервалу часу проходженн€ маршруту вийманн€. «а такоњ умови зменшенн€ фактичного значенн€ qi, обумовлене б≥льш ранн≥м вийманн€м з поштових скриньок на перш≥й частин≥ маршруту вийманн€, буде компенсуватис€ зб≥льшенн€м фактичного значенн€ qi, обумовленим б≥льш п≥зн≥м вийманн€м з поштових скриньок на його друг≥й частин≥.

ќск≥льки в склад≥ вийманн€ в загальному випадку присутн€ кореспонденц≥€ поточного ≥ попереднього дн≥в, а з урахуванн€м ≥нтервал≥в часу, що витрачаЇтьс€ на проведенн€ вийманн€ ≥ обробленн€ кореспонденц≥њ в обласному центр≥, њњ в≥дправленн€ може зд≥йснюватис€ поштовими маршрутами поточного або наступного дн≥в, можлив≥ 4 вар≥анти в≥дправленн€ кореспонденц≥њ:

1.  ореспонденц≥€ поточного дн€ в≥дправл€Їтьс€ в день вийманн€ (сьогодн≥шн€ кореспонденц≥€ Ц сьогодн≥шн€ в≥дправка). «атримка в≥дправленн€ в≥дсутн€.

2.  ореспонденц≥€ поточного дн€ в≥дправл€Їтьс€ наступного п≥сл€ вийманн€ дн€ (сьогодн≥шн€ кореспонденц≥€ Ц завтрашн€ в≥дправка). «атримка в≥дправленн€ дор≥внюЇ одн≥й доб≥.

3.  ореспонденц≥€ попереднього дн€ в≥дправл€Їтьс€ в день вийманн€ (вчорашн€ кореспонденц≥€ Ц сьогодн≥шн€ в≥дправка). «атримка в≥дправленн€ дор≥внюЇ одн≥й доб≥.

4.  ореспонденц≥€ попереднього дн€ в≥дправл€Їтьс€ наступного п≥сл€ вийманн€ дн€ (вчорашн€ кореспонденц≥€ Ц завтрашн€ в≥дправка). «атримка в≥дправленн€ дор≥внюЇ двом добам.

„астки вчорашньоњ ≥ сьогодн≥шньоњ пошти у склад≥ виймань письмовоњ кореспонденц≥њ визначаютьс€ законом заповненн€ поштових скриньок ≥ моментами виймань.

«акон заповненн€ поштових скриньок може бути встановлено експериментально шл€хом п≥драхунку к≥лькост≥ лист≥в, що опускають у поштов≥ скриньки за одиницю часу (звичайно за годину).

Ќа рис.6.5 наведен≥ приклади визначенн€ часток вчорашньоњ ≥ сьогодн≥шньоњ пошти при л≥н≥йному закон≥ заповненн€ поштових скриньок ≥ при на€вност≥ одного або двох виймань у р≥зн≥ моменти часу.

D в, D c ¬ийманн€ о 08.00

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2


 

D в, D c ¬ийманн€ о 12.00

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2


 

D в, D c ¬ийманн€ о 16.00

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

 


D в, D c ¬ийманн€ о 18.00

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2


 

D в, D c ¬ийманн€ о12.00 ≥ о 16.00

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 “


ѕошта вчорашнього дн€

 


ѕошта сьогодн≥шнього дн€

 

–исунок 6.5. ¬изначенн€ часток вчорашньоњ ≥ сьогодн≥шньоњ пошти

ѕри цьому сл≥д враховувати, що частки пошти вчорашнього ≥ сьогодн≥шнього дн≥в при вийманн€х в≥д 00.00 до 08.00 ≥ при вийманн€х в≥д 18.00 до 24.00 сп≥впадають в≥дпов≥дно з частками пошти вчорашнього ≥ сьогодн≥шнього дн≥в при вийманн€х о 08.00 ≥ о 18.00.

’оча сп≥вв≥дношенн€ значень к≥лькост≥ виймань письмовоњ кореспонденц≥њ m ≥ к≥лькост≥ в≥дправлень поштових маршрут≥в n може бути р≥зним, знаходженн€ оптимального розпод≥лу значень момент≥в вийманн€ t 1, t 2, Е, tm при mn трив≥альне: достатньо вибрати n момент≥в вийманн€ так, щоб значенн€ часу готовност≥ письмовоњ кореспонденц≥њ до в≥дправленн€ t г1, t г2, Е, t г n зб≥галис€ з≥ значенн€ми момент≥в часу в≥дправленн€ поштових маршрут≥в T 1, T 2, Е, Tn, а решту m - n виймань провадити в дов≥льн≥ моменти часу до початку останнього вийманн€, скаж≥мо так, щоб забезпечити б≥льш-менш р≥вном≥рне навантаженн€ сортувальниць письмовоњ кореспонденц≥њ.

ќтже, розгл€немо випадок m < n.

Ќа рис. 6.6 наведено приклад часовоњ д≥аграми розпод≥лу момент≥в часу вийманн€, узгоджених з моментами в≥дправлень поштового транспорту, при m = 3, n = 4. ¬ийманн€ ¬1 узгоджене з в≥дправленн€м ћ2, вийманн€ ¬2 Ц з в≥дправленн€м ћ4, вийманн€ ¬3 Ц з в≥дправленн€м ћ1.

 

¬ и й м а н н €

¬1 ¬2 ¬3

t г3 t 1 t г1 t 2 t г2 t 3

0 1 2 3 4 24

ћ1 ћ2 ћ3 ћ4

¬ ≥ д п р а в л е н н €

 

–исунок 6.6. „асова д≥аграма розпод≥лу момент≥в часу вийманн€ письмовоњ кореспонденц≥њ

„ас готовност≥ письмовоњ кореспонденц≥њ до в≥дправленн€ t г i визначаЇтьс€ значенн€ми моменту вийманн€ ti та ≥нтервал≥в часу проведенн€ вийманн€ Δ t в ≥ обробленн€ кореспонденц≥њ Δ t о €к

t г i = (ti + Δ t в + Δ t о) mod 24,

тобто,

як випливаЇ з рис.6.6, значенн€ t г1, t г2 визначаютьс€ верхн≥м, а значенн€ t г3 Ц нижн≥м р€дком виразу t г i .

Ќа рис. 6.7 наведено д≥аграму розпод≥лу частин q 1, q 2, Е, qm добових виймань по частинах Q 1, Q 2, Е, Qn добових в≥дправлень.

 

¬1 q 1 Q 1 ћ1

 

 

¬ i qi Qj ћ j

 

 


¬ m qm Qn M n

 

–исунок 6.7. ƒ≥аграма розпод≥лу частин добових виймань письмовоњ кореспонденц≥њ

якщо вважати, що заданий добовий розпод≥л зб≥гаЇтьс€ з розпод≥лом складу кожного вийманн€, то частина вийманн€ ¬ i, €ка в≥дправл€Їтьс€ з маршрутом ћ j, складаЇ qi Qj.

«атримка τ ij в≥дправленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ вийманн€ ¬ i поштовим маршрутом ћ j визначаЇтьс€ сп≥вв≥дношенн€м часу готовност≥ t г i зазначеноњ кореспонденц≥њ до в≥дправленн€ ≥ часу в≥дправленн€ j зазначеного маршруту

 

τ

 

ќтже, при τ ij = 0 кореспонденц≥€ вийманн€ ¬ i в≥дправл€Їтьс€ маршрутом ћ j в день вийманн€, а при τ ij = 1 Ц наступного п≥сл€ вийманн€ дн€.

ћаршрути вийманн€ кореспонденц≥њ з поштових скриньок в обласних центрах, €к правило, не зб≥гаютьс€. “ак, в центральних районах, поблизу вокзал≥в, порт≥в, станц≥й метропол≥тену вийманн€ провад€тьс€ част≥ше, н≥ж в так званих УспальнихФ, промислових ≥ в≥ддалених районах.

¬насл≥док цього, кореспонденц≥€ попереднього дн€ може бути присутн€ в склад≥ кожного вийманн€ (при сп≥впад≥нн≥ маршрут≥в вийманн€ кореспонденц≥€ попереднього дн€ може бути присутн€ лише в склад≥ першого вийманн€).

“аким чином, в загальному випадку

q = q с + q в ,

де q с q в Ц в≥дпов≥дно частини кореспонденц≥њ сьогодн≥шнього ≥ вчорашнього дн≥в у склад≥ вийманн€ ¬ i.

¬иход€чи з викладеного, значенн€ середньоњ затримки письмовоњ кореспонденц≥њ в обласному центр≥ складаЇ

.

ѕ≥сл€ нескладних перетворень одержимо

.

«а на€вност≥ одного вийманн€

.

–озвТ€занн€ задач≥ оптим≥зац≥њ часу вийманн€ письмовоњ кореспонденц≥њ зводитьс€ до м≥н≥м≥зац≥њ значенн€ з з ус≥х можливих вар≥ант≥в m виймань, узгоджених з n в≥дправленн€ми поштових маршрут≥в

.

” табл. 6.2 наведен≥ результати розвТ€занн€ задач≥ оптим≥зац≥њ часу вийманн€ кореспонденц≥њ за такими вих≥дними даними:

- к≥льк≥сть виймань m = 1,2,3;

- к≥льк≥сть в≥дправлень n = 4;

- час в≥дправленн€ поштових маршрут≥в 1 = 11.00, 2 = 15.00, 3 = 20.00, 4 = 23.00;

- ≥нтервал часу вийманн€, год., Δ t в = 1;

- ≥нтервал часу обробленн€, год., Δ t 0 = 3;

- частини добового обм≥ну, що в≥дправл€ютьс€ з поштовими маршрутами Q 1 = 0,2; Q 2 = 0,4; Q 3 = 0,1; Q 4 = 0,3;

- закон заповненн€ поштових скриньок за годинами доби

- маршрути вийманн€ зб≥гаютьс€.

 

 

“аблиц€ 6.2. –езультати розвТ€занн€ задач≥ оптим≥зац≥њ часу вийманн€ кореспонденц≥њ

„ас вийманн€ „астини добового обм≥ну в вийманн€х —ередн€ затримка
t 1 t 2 t 3 q 1 q 2 q 3 q c1 q c2 q c3 q в 1 q в 2 q в 3 з
07.00     1,0     0,0     1,0     1,00
11.00     1,0     0,3     0,7     0,90
16.00     1,0     0,8     0,2     0,80
19.00     1,0     1,0     0,0     0,70
07.00 11.00   0,7 0,3   0,0 0,3   0,7 0.0   0,76
07.00 16.00   0,2 0,8   0,0 0,8   0,2 0,0   0,68
07.00 19.00   0,0 1,0   0,0 1,0   0,0 0,0   0,70
11.00 16.00   0,5 0,5   0,3 0,5   0,2 0,0   0,60
11.00 19.00   0,3 0,7   0,3 0,7   0,0 0,0   0,55
16.00 19.00   0,8 0,2   0,8 0,2   0,0 0,0   0,62
07.00 11.00 16.00 0,2 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,56
07.00 11.00 19.00 0,0 0,3 0,7 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,55
07.00 16.00 19.00 0,0 0,8 0,2 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,62
11.00 16.00 19.00 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,50

 

як випливаЇ з табл. 6.2, м≥н≥мальн≥ значенн€ середньоњ затримки письмовоњ кореспонденц≥њ мають м≥сце при проведенн≥ виймань:

- одн≥Їњ Ц в 19.00 (затримка 0,70);

- двох Ц в 11.00 ≥ 19.00 (затримка 0,55);

- трьох Ц в 11.00, 16.00, 19.00 (затримка 0,50).

« табл. 6.2 також видно, що при невдалому вибор≥ момент≥в вийманн€, середн€ затримка при б≥льш≥й к≥лькост≥ виймань може перевищувати середню затримку при менш≥й к≥лькост≥ виймань.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 323 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2348 - | 2080 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.072 с.