Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥€ технолог≥њ обробленн€ пошти в рег≥ональних вузлах поштового звТ€зку
—еред основних переваг створенн€ рег≥ональних вузл≥в в мереж≥ поштового звТ€зку звичайно в≥дзначаЇтьс€ концентрац≥€ поштових поток≥в в цих вузлах, €ка Ї важливою передумовою впровадженн€ автоматизованих систем сортуванн€ поштових в≥дправлень.

¬т≥м, ≥снують ≥ ≥нш≥, не менш важлив≥ переваги, серед €ких особливе м≥сце належить можливост≥ оптим≥зац≥њ обробленн€ пошти за рахунок суттЇвого скороченн€ операц≥й технолог≥њ пересиланн€ пошти, головним чином операц≥й багаторазового сортуванн€ поштових речей.

Ѕагаторазове сортуванн€ поштових речей в д≥ючих технолог≥€х пересиланн€ пошти обумовлене њх обробленн€м на рознесених робочих м≥сц€х, зТЇднаних м≥ж собою технолог≥чними поштовими маршрутами.

ќбробленн€ поштових речей на рознесених робочих м≥сц€х викликаЇ необх≥дн≥сть њх сортуванн€ перед завантаженн€м у транспортн≥ засоби технолог≥чних маршрут≥в та п≥сл€ розвантаженн€ цих засоб≥в.

¬ рег≥ональних вузлах ≥снуЇ можлив≥сть зам≥нити локальн≥ робоч≥ м≥сц€ з обробленн€ поштових речей розпод≥леними зонами обслуговуванн€, в €ких накопичувач≥ попереднього ступен€ обробленн€ пошти межують з накопичувачами наступного ступен€.

«авд€ки цьому сортуванн€ поштових речей та њх завантаженн€ у технолог≥чний транспорт на робочих м≥сц€х попереднього ступен€ обробленн€ пошти; перевезенн€ поштових речей технолог≥чним транспортом м≥ж робочими м≥сц€ми попереднього та наступного ступен≥в обробленн€ пошти; розвантаженн€ поштових речей та њх сортуванн€ на робочих м≥сц€х наступного ступен€ обробленн€ пошти зам≥нюЇтьс€ безпосередн≥м перем≥щенн€м поштових речей м≥ж в≥дпов≥дними накопичувачами зони обслуговуванн€.

ѕринцип переходу в≥д обробленн€ пошти на локальних робочих м≥сц€х до обробленн€ в розпод≥лен≥й зон≥ обслуговуванн€ ≥люструЇтьс€ на рис. 5.10.

 

«она обслуговуванн€ ј - Ѕ

 

ј1 1 ј1 1-1

ј2 2 1 Ѕ1 ј2 2-3

ј3 3 ћј1 “ехнолог≥чн≥ ћЅ1 6 Ѕ2 ј3 3-5

маршрути 10 Ѕ1

ј4 4 ћј1 -ћЅ1 ј4 4-4

2 Ѕ3 Ѕ2

ј5 5 ћј1 - ћЅ2 4 ј5 5-4

5 Ѕ3

ј6 6 Ѕ4 ј6 6-2

Ѕ4

–обоче м≥сце –ћј1 –обоче м≥сце –ћЅ1 ј7 7-5

Ѕ5

ј 8 8-7

Ѕ6

ј9

ј7 7 9-8 Ѕ7

ј10 10-2

ј8 8 ћј2 - ћЅ1 3 Ѕ5 Ѕ8

7 ј11 11-6

ј9 9 ћј2 ћЅ2 Ѕ6

11 ј12 12-7

ј10 10 ћј2 - ћЅ2 8

12 Ѕ7

ј11 11

ј12 12 9 Ѕ8

 

–обоче м≥сце –ћј2 –обоче м≥сце –ћЅ2

 

а б

 

–исунок 5.10. ѕринцип переходу в≥д обробленн€ пошти на локальних робочих м≥сц€х до обробленн€ в розпод≥лен≥й зон≥ обслуговуванн€

Ќа рис. 5.10 позначен≥:

а - схема обробленн€ пошти з перевезенн€м поштових речей м≥ж робочими м≥сц€ми;

б - схема обробленн€ пошти з перем≥щенн€м поштових речей в зон≥ обслуговуванн€;

–ћј1 - робоче м≥сце ј1;

–ћј2 - робоче м≥сце ј2;

–ћЅ1 - робоче м≥сце Ѕ1;

–ћЅ2 - робоче м≥сце Ѕ2;

ј1 - ј6 - накопичувач≥ –ћј1 (частини ј зони обслуговуванн€ ј - Ѕ);

ј7 - ј12 - накопичувач≥ –ћј2 (частини ј зони обслуговуванн€ ј - Ѕ);

Ѕ1 - Ѕ4 - накопичувач≥ –ћЅ1 (частини Ѕ зони обслуговуванн€ ј - Ѕ);

Ѕ5 - Ѕ8 - накопичувач≥ –ћЅ2 (частини Ѕ зони обслуговуванн€ ј - Ѕ);

ћј1 - м≥сце завантаженн€ технолог≥чних маршрут≥в –ћј1;

ћј2 - м≥сце завантаженн€ технолог≥чних маршрут≥в –ћј2;

ћЅ1 - м≥сце розвантаженн€ технолог≥чних маршрут≥в –ћЅ1;

ћЅ2 - м≥сце розвантаженн€ технолог≥чних маршрут≥в –ћЅ2;

ћј1 - ћЅ1 - технолог≥чний маршрут м≥ж –ћј1 ≥ –ћЅ1;

ћј1 - ћЅ2 - технолог≥чний маршрут м≥ж –ћј1 ≥ –ћЅ2;

ћј2 - ћЅ1 - технолог≥чний маршрут м≥ж –ћј2 ≥ –ћЅ1;

ћј2 - ћЅ2 - технолог≥чний маршрут м≥ж –ћј2 ≥ –ћЅ2.

÷ифрами 1 - 12 позначен≥ визначен≥ заздалег≥дь напр€ми пересиланн€ поштових речей м≥ж накопичувачами –ћј1, –ћј2 (частини ј зони обслуговуванн€ ј - Ѕ) ≥ накопичувачами –ћЅ1, –ћЅ2 (частини Ѕ зони обслуговуванн€ ј - Ѕ).

ƒл€ анал≥зу можливостей оптим≥зац≥њ обробленн€ пошти в рег≥ональних вузлах зручно подавати технолог≥чний процес у вид≥ графа, вершинам €кого в≥дпов≥дають накопичувач≥ поштових речей, а ребрам або дугам - шл€хи м≥ж ними.

Ќа рис. 5.11 наведений фрагмент графа розташуванн€ накопичувач≥в постпакет≥в ѕѕ, поштових м≥шк≥в ѕћ, поштових контейнер≥в ѕ , поштових автомоб≥л≥в, нап≥впричеп≥в або причеп≥в ѕј в цеху обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ крупного рег≥онального вузла. Ќапр€ми сортуванн€ ѕѕ, ѕћ, ѕ , ѕј ≥ передач≥ ѕѕ - ѕћ, ѕћ - ѕ , ѕ  - ѕј показан≥ €к ребра, що зТЇднують в≥дпов≥дн≥ вершини графа.

 

 

ѕѕ

1

ѕћ ѕ 

2

1 1

3 ѕј

4 2

2 1

5

6 3

4

7

5 4

8 2

6

7 5

10

11 6

9

 

–исунок 5.11. ‘рагмент графа розташуванн€ накопичувач≥в

«начна прот€жн≥сть шл€х≥в м≥ж накопичувачами знижуЇ продуктивн≥сть прац≥ оператор≥в, а перетинанн€ зазначених шл€х≥в створюЇ небезпечн≥ умови ц≥Їњ прац≥ (особливо на д≥л€нках перем≥щенн€ контейнер≥в).

ќсновними задачами оптим≥зац≥њ обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ в рег≥ональних вузлах Ї:

- скороченн€ к≥лькост≥ операц≥й технолог≥њ обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ;

- м≥н≥м≥зац≥€ в≥дстаней м≥ж накопичувачами поштових речей в зонах обслуговуванн€;

- виключенн€ перехрещень шл€х≥в м≥ж накопичувачами поштових речей в зонах обслуговуванн€.

–озвТ€занн€ зазначених задач оптим≥зац≥њ обробленн€ письмовоњ кореспонденц≥њ потребуЇ перетворенн€ заданого графа розм≥щенн€ накопичувач≥в поштових речей в плоский граф (тобто в граф, ребра €кого перетинаютьс€ лише у вершинах графа).

ƒл€ зд≥йсненн€ такого перетворенн€ можна запропонувати метод, заснований на перестановках р€дк≥в ≥ стовпц≥в матриць, що подають заданий граф.

√раф, наведений на рис. 5.11, зручно подавати у вид≥ трьох матриць:

- матриц≥ ј 1 звТ€зк≥в ѕѕ - ѕћ м≥ж накопичувачами постпакет≥в ≥ накопичувачами м≥шк≥в;

- матриц≥ ¬ 1 звТ€зк≥в ѕћ - ѕ  м≥ж накопичувачами м≥шк≥в ≥ накопичувачами контейнер≥в;

- матриц≥ 1 звТ€зк≥в ѕ  - ѕј м≥ж накопичувачами контейнер≥в ≥ накопичувачами автомоб≥л≥в (нап≥впричеп≥в, причеп≥в).

¬ зазначених матриц€х, поданих на рис. 5.12, одиниц€ми позначен≥ на€вн≥, а нул€ми - в≥дсутн≥ звТ€зки м≥ж в≥дпов≥дними накопичувачами поштових речей.

 

ј 1                     ¬ 1               1    
                                         
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                 
                                   
                     
                   
                   

 

–исунок 5.12. ѕоданн€ графа розташуванн€ накопичувач≥в у вид≥ матриць

ћатриц≥ ј 2 звТ€зк≥в ѕѕ - ѕћ, ¬ 2 звТ€зк≥в ѕћ - ѕ , 2 звТ€зк≥в ѕ  - ѕј, що в≥дпов≥дають плоскому графу, подан≥ на рис. 5.13.

ј 2                     ¬ 2               2    
                                         
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                 
                                   
                     
                   
                   

 

–исунок 5.13. ѕобудова матриць плоского графа розташуванн€ накопичувач≥в

 

‘ормуванн€ матриц≥ 2 з матриц≥ 1 починаЇтьс€ з визначенн€ пор€дку сл≥дуванн€ стовпц≥в матриц≥ 2 €к пор€дку сл≥дуванн€ стовпц≥в матриц≥ 1, тобто 1, 2.

ќск≥льки з≥ стовпцем 1 матриц≥ 1 повТ€зан≥ р€дки 2, 3, 5, а з≥ стовпцем 2 - р€дки 1, 4, 6, пор€док сл≥дуванн€ р€дк≥в матриц≥ 2 визначаЇтьс€ €к 2, 3, 5, 1, 4, 6.

‘ормуванн€ матриц≥ ¬ 2 з матриц≥ ¬ 1 починаЇтьс€ з визначенн€ пор€дку сл≥дуванн€ стовпц≥в матриц≥ ¬ 2 €к пор€дку сл≥дуванн€ р€дк≥в матриц≥ 2, тобто 2, 3, 5, 1, 4, 6.

ќск≥льки з≥ стовпцем 2 матриц≥ ¬ 1 повТ€заний р€док 2; з≥ стовпцем 3 - р€док 4; з≥ стовпцем 5 - р€дки 5, 8; з≥ стовпцем 1 - р€дки 1, 3; з≥ стовпцем 4 - р€док 7; з≥ стовпцем 6 - р€дки 6, 9, пор€док сл≥дуванн€ р€дк≥в матриц≥ ¬ 2 визначаЇтьс€ €к 2, 4, 5, 8, 1, 3, 7, 6, 9.

‘ормуванн€ матриц≥ ј 2 з матриц≥ ј 1 починаЇтьс€ з визначенн€ пор€дку сл≥дуванн€ стовпц≥в матриц≥ ј 2 €к пор€дку сл≥дуванн€ р€дк≥в матриц≥ ¬ 2, тобто €к 2, 4, 5, 8, 1, 3, 7, 6, 9.

ќск≥льки з≥ стовпцем 2 матриц≥ ј 1 повТ€зан≥ р€дки 2, 4; з≥ стовпцем 4 - р€дки 7, 8; з≥ стовпцем 5 - р€док 6; з≥ стовпцем 8 - р€док 10; з≥ стовпцем 1 - р€дки 1, 3; з≥ стовпцем 3 - р€док 5; з≥ стовпцем 7 - р€док 11; з≥ стовпцем 6 - р€док 9; з≥ стовпцем 9 - р€док 12, пор€док сл≥дуванн€ р€дк≥в матриц≥ ј 2 визначаЇтьс€ €к 2, 4, 7, 8, 6, 10, 1, 3, 5, 11, 9, 12.

«азначимо, що в матриц€х ј 2, ¬ 2, 2, що в≥дпов≥дають плоскому графу, посл≥довност≥ одиниць створюють ламан≥ л≥н≥њ, €к≥ розпочинаютьс€ верхн≥ми л≥вими елементами цих матриць ≥ зак≥нчуютьс€ њх нижн≥ми правими елементами.

«азначен≥ л≥н≥њ створюютьс€ елементами, координати попереднього з €ких xi, yi ≥ наступного xi +1, yi +1 звТ€зан≥ сп≥вв≥дношенн€ми

yi +1 = yi + 1,

xi +1 = xi або xi +1 = xi + 1,

€к≥ можна розгл€дати €к формальн≥ умови поданн€ матриц€ми ј 2, ¬ 2, 2 плоского графа.

Ќа рис. 5.14 наведений плоский граф розташуванн€ накопичувач≥в поштових речей, €кий в≥дпов≥даЇ матриц€м ј 2, ¬ 2, 2.

« рис. 5.14 випливаЇ, що операц≥њ транспортуванн€ ≥ сортуванн€ поштових речей при визначеному пор€дку звТ€зк≥в м≥ж накопичувачами звод€тьс€ до простого переставл€нн€ цих поштових речей за найкоротшими шл€хами. ѕри цьому зазначен≥ шл€хи не перетинаютьс€.

 

ѕѕ

2

ѕћ ѕ 

4

2 2

7 ѕј

8 4

3 1

6

5

10 5

1

1 1

3 2

3

5

7 4

11

6

9 6

9

 

–исунок 5.14. ѕлоский граф розташуванн€ накопичувач≥в

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 333 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2034 - | 1889 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.066 с.