Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—инхрон≥зац≥€ цикл≥в пересиланн€ пошти в ≥Їрарх≥чн≥й мереж≥ поштового звТ€зку
ѕересиланн€ пошти в ≥Їрарх≥чн≥й мереж≥ поштового звТ€зку з рег≥ональними ≥ окружними вузлами складаЇтьс€ з њњ обробленн€ ≥ перевезенн€ на вс≥х р≥вн€х поштовоњ ≥Їрарх≥њ Ц окружному, рег≥ональному, маг≥стральному.

«агальний вид граф≥ка пересиланн€ пошти через вс≥ р≥вн≥ ≥Їрарх≥њ мереж≥ поштового звТ€зку наведений на рис. 6.2.

¬« - ќ¬ ќ¬ - –¬ –¬ - √¬ √¬ - –¬ –¬ - ќ¬ ќ¬ - ¬«


ѕересиланн€ пошти на окружному р≥вн≥ ѕересиланн€ пошти на рег≥ональному р≥вн≥ ѕересиланн€ пошти на маг≥стральному р≥вн≥ ѕересиланн€ пошти на маг≥стральному р≥вн≥ ѕересиланн€ пошти на рег≥ональному р≥вн≥ ѕересиланн€ пошти на окружному р≥вн≥

 

–исунок 6.2. «агальний вид граф≥ка пересиланн€ пошти в ≥Їрарх≥чн≥й мереж≥ поштового звТ€зку

 

ѕересиланн€ пошти на кожному з р≥вн≥в поштовоњ ≥Їрарх≥њ €вл€Ї собою цикл≥чний процес. як видно з рис. 6.2, цикли пересиланн€ пошти на кожному з однойменних р≥вн≥в поштовоњ ≥Їрарх≥њ ви€вл€ютьс€ роз≥рваними, що ускладнюЇ визначенн€ таких важливих показник≥в, повТ€заних з цикл≥чн≥стю, €к к≥льк≥сть автомоб≥л≥в, необх≥дних дл€ перевезень пошти; к≥льк≥сть робочих м≥сць, необх≥дних дл€ обробленн€ пошти; розпод≥л в час≥ вх≥дного, вих≥дного та транзитного навантаженн€ вузл≥в тощо.

¬иход€чи з цього, пересиланн€ пошти в ≥Їрарх≥чн≥й мереж≥ поштового звТ€зку доц≥льно подавати та анал≥зувати у вигл€д≥ взаЇмоповТ€заних цикл≥в, кожний з €ких в≥дбиваЇ обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти на в≥дпов≥дному р≥вн≥ ≥Їрарх≥њ.

Ќа рис. 6.3 наведено фрагмент взаЇмоповТ€заних цикл≥в обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти.

               
       


+ 1 ≥ ≥ - 1

 

–исунок 6.3. ‘рагмент взаЇмоповТ€заних цикл≥в обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти

ќск≥льки тривал≥сть кожного циклу ц (годин) повинна бути не меншою н≥ж сума тривалостей перевезенн€ пошти пер, обробленн€ пошти обр, простоюванн€ автомоб≥л€ пр та обслуговуванн€ автомоб≥л€ авт на в≥дпов≥дному р≥вн≥

ц пер + обр + пр + авт.

¬раховуючи, що пер≥одичн≥сть кожного циклу ц дор≥внюЇ одн≥й доб≥, а його тривал≥сть складаЇ ц≥ле число д≥б

 

,

де Ц значенн€ х, округлене до найближчого б≥льшого ц≥лого числа.

 ≥льк≥сть автомоб≥л≥в, необх≥дна дл€ перевезень пошти на зазначеному р≥вн≥, складаЇ

.

« розгл€ду рис. 6.3 видно, що в ≥Їрарх≥чн≥й мереж≥ поштового звТ€зку повинна виконуватис€ €к м≥жциклова, так ≥ внутр≥шньоциклова синхрон≥зац≥€ обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти.

Ќа рис. 6.4 наведено ≥люстрац≥ю синхрон≥зац≥њ поштових маршрут≥в у вузл≥ поштового звТ€зку р≥вн€ ≥Їрарх≥њ .

 

 

ћѕ ≥- 1, ћѕ ≥- 1

, ≥- 1, -1

ћ« , -1 ћ« ≥- 1

–исунок 6.4. ≤люстрац≥€ синхрон≥зац≥њ поштових маршрут≥в у вузл≥ поштового звТ€зку

як випливаЇ з рис. 6.4, у вузл≥ р≥вн€ ≥Їрарх≥њ повинн≥ бути синхрон≥зован≥ поштов≥ маршрути:

- пр€мий маршрут ћѕ -1 б≥льш високого р≥вн€ ≥Їрарх≥њ з пр€мим маршрутом ћѕ б≥льш низького р≥вн€ ≥Їрарх≥њ (синхрон≥зац≥€ — ≥- 1, );

- зворотний маршрут ћ« б≥льш низького р≥вн€ ≥Їрарх≥њ з≥ зворотним маршрутом ћ« ≥- 1 б≥льш високого р≥вн€ ≥Їрарх≥њ (синхрон≥зац≥€ — , ≥- 1);

- пр€мий маршрут ћѕ -1 б≥льш високого р≥вн€ ≥Їрарх≥њ з≥ зворотним маршрутом ћ« ≥- 1 цього ж р≥вн€ ≥Їрарх≥њ (синхрон≥зац≥€ — ≥- 1, ≥- 1);

- зворотний маршрут ћ« б≥льш низького р≥вн€ ≥Їрарх≥њ з пр€мим маршрутом ћѕ цього ж р≥вн€ ≥Їрарх≥њ (синхрон≥зац≥€ — , ).

–≥зний час, потр≥бний дл€ проходженн€ р≥зних цикл≥в, потребуЇ визначенн€ момент≥в початку ≥ зак≥нченн€ в≥дпов≥дних ≥нтервал≥в синхрон≥зац≥њ обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти на вс≥х р≥вн€х ≥Їрарх≥њ.

ѕри цьому сл≥д враховувати, що у вузл≥ √¬ сход€тьс€ вс≥ маг≥стральн≥ маршрути –¬ - √¬ ≥ √¬ - –¬; у вузл≥ –¬ Ц вс≥ рег≥ональн≥ маршрути ќ¬ - –¬ ≥ –¬ - ќ¬ в≥дпов≥дного рег≥ону; у вузл≥ ќ¬ Ц вс≥ окружн≥ маршрути ¬« - ќ¬ ≥ ќ¬ - ¬« в≥дпов≥дного округу.

¬иход€чи з цього, окрем≥ поштов≥ маршрути можуть прибувати у вузли ≥ в≥дправл€тис€ з них ран≥ше чи п≥зн≥ше, але у кожному з вузл≥в повинен бути визначений певний м≥н≥мальний ≥нтервал часу, достатн≥й дл€ обробленн€ пошти, коли вс≥ в≥дпов≥дн≥ маршрути знаход€тьс€ у зазначених вузлах.

як випливаЇ з рис. 6.1, ор≥Їнтовн≥ значенн€ ≥нтервал≥в часу обробленн€ пошти у вузлах поштового звТ€зку складають:

в ќ¬ ћѕ«-3, ћѕ«-4, ћѕ«-5, ћѕ«-6: 09.00 - 10.00 Ц вх≥дне обробленн€ пошти, 16.00 - 17.00 Ц вих≥дне обробленн€ пошти;

в –¬ ћѕ«-4: 00.00 - 02.00 наступного дн€ Ц сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ќ¬ ус≥х рег≥он≥в, сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ¬« власного рег≥ону;

в –¬ ћѕ«-5: 00.00 - 10.00 Ц сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ќ¬ ус≥х рег≥он≥в, 16.00 - 02.00 Ц сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ¬« власного рег≥ону;

в –¬ ћѕ«-6: 00.00 - 09.00 Ц сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ќ¬ ус≥х рег≥он≥в, 17.00 - 02.00 Ц сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ¬« власного рег≥ону;

в √¬ ћѕ«-3, ћѕ«-4: 12.00 - 14.00 Ц сортуванн€ до ќ¬ ус≥х рег≥он≥в, сортуванн€ письмовоњ кореспонденц≥њ до ¬« √¬;

в √¬ ћѕ«-6: 12.00 - 14.00 Ц обм≥нюванн€ пошти, що надходить з маршрутами –¬ - √¬ ≥ в≥дправл€Їтьс€ з маршрутами √¬ - –¬.

¬раховуючи, що поштов≥ маршрути надход€ть у зазначен≥ вузли ≥ в≥дправл€ютьс€ з них неодночасно, фактичн≥ значенн€ ≥нтервал≥в часу, що вид≥л€ютьс€ на обробленн€ пошти в цих вузлах, значно розширюютьс€, а наведен≥ вище ор≥Їнтовн≥ значенн€ в≥днос€тьс€, в основному, до обробленн€ т≥Їњ пошти, що надходить в них з останн≥ми маршрутами ≥ в≥дправл€ютьс€ з них з першими.

ѕорушенн€ синхрон≥зац≥њ обробленн€ ≥ перевезенн€ пошти чинить неоднозначний вплив на техн≥ко-економ≥чн≥ показники мереж≥ поштового звТ€зку.

ѕорушенн€ м≥жцикловоњ синхрон≥зац≥њ — ≥- 1, або — , ≥- 1 призводить до зростанн€ нормативних строк≥в пересиланн€ пошти на одну добу.

ѕорушенн€ внутр≥шньоцикловоњ синхрон≥зац≥њ — ≥- 1, -1 або — , призводить до зростанн€ к≥лькост≥ автомоб≥л≥в, що використовуютьс€ дл€ перевезень пошти, на одиницю.

як в першому, так ≥ в другому випадку тривалост≥ ≥нтервал≥в часу, що вид≥л€Їтьс€ на обробленн€ пошти, зростають, а витрати на обробленн€ пошти зменшуютьс€ за рахунок зменшенн€ к≥лькост≥ робочих м≥сць або засоб≥в автоматизованого обробленн€ пошти у вузлах мереж≥.

ќск≥льки пошта рег≥онального вузла, найб≥льш в≥ддаленого в≥д головного вузла, надходить в зазначений головний вузол з останн≥м маршрутом –¬ - √¬ ≥ в≥дправл€Їтьс€ з головного вузла з першим маршрутом √¬ - –¬, часов≥ граф≥ки пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ повинн≥ бути побудован≥ саме дл€ зазначених рег≥ональних вузл≥в; оск≥льки пошта окружного вузла, найб≥льш в≥ддаленого в≥д рег≥онального вузла, надходить в зазначений рег≥ональний вузол з останн≥м маршрутом ќ¬ - –¬ ≥ в≥дправл€Їтьс€ з рег≥онального вузла з першим маршрутом –¬ - ќ¬, часов≥ граф≥ки пересиланн€ письмовоњ кореспонденц≥њ повинн≥ бути побудован≥ саме дл€ зазначених окружних вузл≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 311 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

2042 - | 2005 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.