Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќр≥Їнтована с≥тка розпод≥лу навчальних годин за темами програмового матер≥алу
Ќавчальна програма

« образотворчого мистецтва дл€ д≥тей ≥з затримкою псих≥чного розвитку

ѕ≥дготовчий, 1Ц4 класи

загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в ≥нтенсивноњ педагог≥чноњ корекц≥њ

 

ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј

 

 

“ематична структура програми

 

 лас “ематика курсу “ема  ≥л-сть годин –езервний час
ѕ≥дготовчий клас ѕерш≥ кроки у св≥т образотворчого мистецва ≈лементарн≥ основи малюнка. «ображенн€ основних форм та њх частин на площин≥ та в об'Їм≥. јбетка декоративного мистецтва.    
1-й клас   √раматика образотворчого мистецтва     ¬≥дтворенн€ простих форм л≥н≥Їю, пл€мою, в обТЇм≥. ≈лементарн≥ засоби компонуванн€ простих форм. «ображенн€ основних форм та њх частину граф≥ц≥ та живопис≥. ÷≥л≥сн≥сть форми у скульптур≥ та арх≥тектур≥. —тил≥зуванн€ та орнаментальне оздобленн€ форм у декоративно-прикладному мистецтв≥.    
2-й клас ћова образотворчого мистецтва ћова граф≥ки та живопису. ћова скульптури, арх≥тектури та декоративно-прикладного мистецтва.  омпозиц≥йн≥ прийоми у граф≥ц≥ та живопис≥.  омпозиц≥йн≥ прийоми у скульптур≥ та декоративно-прикладному мистецтв≥.    
3-й клас ” майстерн€х художник≥в   ” майстерн€х граф≥ка та живописц€. ” майстерн€х скульптора, арх≥тектора та народних майстр≥в. ¬ гост€х у художник≥в: пейзажиста, ан≥мал≥ста, портретиста, майстра натюрморту. ”люблен≥ сюжети в мистецтв≥. ’удожник ≥ театр.      
4-й клас ’удожн≥й образ в мистецтв≥   ’удожн≥й образ у граф≥ц≥, живопис≥ та скульптур≥. ’удожн≥й образ у декоративно-прикладному мистецтв≥ та арх≥тектур≥. ќбрази природи, тварин, людей у мистецтв≥. ќбраз р≥дного краю в мистецтв≥.    

 

ѕ≥дготовчий клас

ѕерш≥ кроки у св≥т образоторчого мистецва

35 годин (1 година на тиждень)

ќр≥Їнтована с≥тка розпод≥лу навчальних годин за темами програмового матер≥алу

є пор. «м≥ст навчального матер≥алу  ≥льк≥сть годин
  ≈лементарн≥ основи малюнка  
  «ображенн€ основних форм та њх частин на площин≥ та в об'Їм≥  
  јбетка декоративного мистецтва  
  –езерв  
  ”сього  

 

«м≥ст навчального матер≥алу ƒержавн≥ вимоги щодо р≥вн€ загальноосв≥тньоњ п≥дготовки учн≥в —пр€мован≥сть корекц≥йно-розвивальноњ роботи та оч≥куван≥ результати
1. 2. 3.
≈лементарн≥ основи малюнка Ј Ѕес≥да У—в≥т мистецтваФ. ≈лементарне ознайомленн€ з д≥€льн≥стю художник≥в: створенн€м картин, книжок, скульптур, предмет≥в домашнього вжитку. Ј ќзнайомленн€ з простими геометричними формами (трикутник, чотирикутник, коло). ≤гров≥ граф≥чн≥ вправи, що включають зображенн€ предмет≥в р≥зноњ форми та розм≥ру. Ј ќзнайомленн€ з основними засобами створенн€ форми (л≥н≥Їю, пл€мою, крапкою). ≤гров≥ граф≥чн≥ вправи з≥ створенн€ форми засобами л≥н≥њ, пл€ми, крапки. Ј ќзнайомленн€ з видами й типами л≥н≥й. ≤гров≥ граф≥чн≥ вправи з малюванн€ р≥зних вид≥в ≥ тип≥в л≥н≥й. Ј ≈лементарне створенн€ форми з крапок, л≥н≥й, пл€м. ћалюванн€ за опорними точками знайомих предмет≥в. Ј ѕропедевтичне ознайомленн€ з основними (жовтий, червоний, син≥й) та пох≥дними (жовто-гар€чий, зелений, ф≥олетовий) кольорами. Ј –озр≥зненн€ предмет≥в за формою, розм≥ром ≥ кольором. ћалюванн€ за допомогою шаблон≥в предмет≥в простоњ геометричноњ форми ≥ розфарбовуванн€ њх ≥з дотриманн€м контуру. ћалюванн€ в≥д руки дек≥лькох предмет≥в простоњ геометричноњ форми. Ј ќзнайомленн€ з розташуванн€м предмет≥в у простор≥. –озм≥щенн€ елемент≥в зображенн€ з дотриманн€м њх просторового взаЇморозташуванн€ (вгор≥, внизу, справа, зл≥ва, всередин≥, пор€д, м≥ж). ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): Ућ'€чикФ, УяблукоФ, У—онцеФ, УяблучкаФ, У–амкаФ, У¬≥концеФ, У оробкаФ, У–≥знобарвн≥ кульки Ц велик≥ ≥ маленьк≥Ф, У–≥знобарвн≥ м'€ч≥ Ц велик≥ ≥ маленьк≥Ф, УѕортфельФ, УјльбомФ, У¬исока гораФ, УћоркваФ, Уѕолуниц€Ф, УЅудинокФ, УƒеревоФ, У орабликФ, У—х≥дц≥Ф, У в≥ткаФ, Уялинки Ц висок≥ ≥ низьк≥Ф тощо. ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - к ольоров≥ ол≥вц≥, фломастери, кульков≥ ручки, крейди тощо; - граф≥чн≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): ви€вл€Ї ≥нтерес до образотворчоњ д≥€льност≥; розп≥знаЇ: - прост≥ геометричн≥ форми (трикутник, чотирикутник, коло); - види ≥ типи л≥н≥й (пр€ма, хвил€ста, довга, коротка тощо); - основн≥ засоби створенн€ форми (л≥н≥€, пл€ма, крапка); маЇ елементарне у€вленн€ про: - д≥€льн≥сть художника: створенн€ картин, книжок, скульптур, - предмет≥в домашнього вжитку; основн≥ художн≥ матер≥али та ≥нструменти; основн≥ та пох≥дн≥ кольори; - посл≥довн≥сть роботи над малюнком; визначаЇ: - р≥зницю за розм≥ром м≥ж предметами однаковоњ форми; - р≥зницю за розм≥ром м≥ж предметами однаковоњ форми; - р≥зницю за кольором м≥ж предметами р≥зних форм та розм≥р≥в; ум≥Ї (за допомогою вчител€): - проводити в≥д руки пр€м≥, хвил€ст≥, довг≥, коротк≥, замкнут≥ л≥н≥њ; - користуватис€ трафаретами, шаблонами, опорними точками п≥д час малюванн€; - на елементарному р≥вн≥ в≥дтворювати зображенн€ простих предмет≥в; - розфарбовувати зображенн€, додержуючи контур≥в окремих елемент≥в; - розм≥щувати елементи зображенн€ з дотриманн€м њх просторового взаЇморозташуванн€; дотримуЇтьс€: - правил беспечного користуванн€ основними художн≥ми ≥ матер≥ально-техн≥чними засобами; - правил орган≥зац≥њ робочого м≥сц€. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ робочого столу, аркуша паперу; - диференц≥йовано рухати пальцами ≥ кистю руки п≥д час виконанн€ практично-образотворчих завдань; розвивати: - зорово-просторове сприйманн€; - тактильн≥ й к≥нестетичн≥ в≥дчутт€; - др≥бну моторику рук.   ѕ≥знавальний розвиток вчити: - групувати предмети однакового кольору, форми, розм≥ру; - пор≥внювати два-три предмети за кольором, формою розм≥ром; - класиф≥кувати предмети; розвивати мисленнЇв≥ операц≥њ анал≥зу, пор≥вн€нн€, класиф≥кац≥њ.   ћовленнЇвий розвиток вчити коментувати своњ д≥њ та враженн€ в процес≥ анал≥зу предмет≥в та виконанн€ практично-образотворчих завдань.   ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати: - ≥нтерес до образотворчого мистецтва; - позитивне ставленн€ до художньо-образотворчоњ д≥€льност≥.
«ображенн€ основних форм та њх частин на площин≥ та в об'Їм≥ Ј ќзнайомленн€ з правилами вибору положенн€ аркуша паперу залежно в≥д форми предмета (об¢Їкта) зображенн€. Ј ќбстеженн€ форми предмета, пор≥вн€нн€ њњ з еталонами форми (коло, чотирикутник, трикутник тощо). ¬заЇмозвТ€зок основноњ форми та њњ частин. Ј ќбстеженн€ величини предмет≥в, пор≥вн€нн€ њх м≥ж собою за величиною (великий, маленький, найменший тощо). Ј –озмањтт€ кольор≥в. ќзнайомленн€ з фарбами на пал≥тр≥.  ольори природи (кольори п≥р року Ч зима, весна, л≥то, ос≥нь). Ј ≈лементарне створенн€ образу засобами л≥н≥й та кольору. Ј ¬иготовленн€ простих геометр≥чних форм за допомогою шаблон≥в. ќсновн≥ правила роботи з ножиц€ми та кольоровим папером. Ј ќбстеженн€ розм≥ру та форми предмет≥в в обТЇм≥ та њх пор≥вн€нн€. Ј ѕередаванн€ простих геометр≥чних форм в об¢Їм≥. Ћ≥пленн€ за зразком. ќсновн≥ правила роботи з пластил≥ном. Ј ѕочатков≥ у€вленн€ про частини, форму, величину буд≥вл≥. ѕор≥вн€нн€ форми складових частин буд≥вл≥ з еталонами форми.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У—в≥тлофорФ, Уѕов≥тр€н≥ кулькиФ, У«имов≥ реч≥ (наприклад, шарф ≥ вТ€зана шапочка), У√≥лочка з брунькамиФ, УѕрапорецьФ, У”люблена ≥грашкаФ,.УЌебо ≥ земл€Ф (У’мари ≥ дощикФ, Уƒощ ≥ калюж≥Ф), У олобок котитьс€ по дор≥жц≥Ф, У—в≥тить сонечкоФ (У¬игл€даЇ сонечко ≥з-за хмариФ), У√арн≥ колобкиФ, У√усениц€Ф, УЌамистоФ тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, акварель, кольоров≥ ол≥вц≥, фломастери, ручки, пластил≥н, б≥лий та кольоровий пап≥р тощо; - л≥пленн€, апл≥кац≥€, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): намагаЇтьс€ виразити емоц≥йне ставленн€(образотворчими та мовленнЇвими засобами, м≥м≥кою) до: - про€в≥в прекрасного в оточуюч≥й д≥йсност≥, предметному св≥т≥, творах в≥зуального мистецтва; - розмањтт€ кольор≥в у природ≥ та мистецтв≥; розп≥знаЇ та називаЇ: - в художн≥х творах (або репродукц≥€х) зображенн€ знайомих предмет≥в, обТЇкт≥в, €вищ, тварин, рослин; - основн≥ особливост≥ наочно сприйн€того матер≥алу: форму, будову складових частин, њх взаЇмне розташуванн€, забарвленн€; - матер≥али та ≥нструменти художника; - основн≥ складов≥ частини буд≥вл≥, њх форму та величину; використовуЇ основн≥ правила (за допомогою вчител€): - вибору положенн€ аркуша паперу в≥дпов≥дно до форми ≥ розм≥р≥в зображуваних предмет≥в (обТЇкт≥в) чи структури сюжету; - роботи з ножиц€ми та кольоровим папером; - роботи з пластил≥ном; анал≥зуЇ та пор≥внюЇ (за допомогою вчител€): - форму предмета з еталонами пласкоњ форми, встановлюЇ взаЇмозвТ€зок основноњ форми та њњ частин; - предмети м≥ж собою за величиною, формою та кольором; - розм≥р та форму предмет≥в в об¢Їм≥; - форму складових частин буд≥вл≥ з еталонами пласкоњ форми; ум≥Ї (за допомогою вчител€): - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу: знаходити середину, верхн≥й, нижн≥й, правий ≥ л≥вий крањ; - за допомогою л≥н≥й та кольору зображувати предмети р≥зноман≥тноњ форми; - користуватис€ шаблонами п≥д час вир≥зуванн€ та складанн€ простих геометр≥чних форм ≥з кольорового паперу; - передавати в об¢Їм≥ прост≥ геометр≥чн≥ форми (за зразком); - посильно в≥дтворювати розм≥р предмет≥в ≥ њх частин р≥зними художн≥ми засобами; - вибирати кольори залежно в≥д зм≥сту зображенн€; - використовувати спос≥б складанн€ з частин та з ц≥лого шматка пластил≥ну; дотримуЇтьс€: - правил користуванн€ основними художн≥ми матер≥алами; - правил безпеки з клеЇм та ножиц€ми; - правил роботи з пластил≥ном; - правил орган≥зац≥њ робочого м≥сц€. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€ та слухати його; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ робочого столу; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу (знаходити середину, верхн≥й, нижн≥й, правий ≥ л≥вий крањ); - координувати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ граф≥чно-образотворчих завдань; - користуватис€ основними художн≥ми матер≥алами п≥д час малюванн€, л≥пленн€, апл≥кац≥њ; розвивати: - зорове, тактильно-рухове сприйманн€ на основ≥ формуванн€ д≥й обстеженн€ предмет≥в, обТЇкт≥в, €вищ навколишньоњ д≥йсност≥; - зорово-рухов≥ координац≥њ.   ѕ≥знавальний розвиток вчити: - анал≥зувати основн≥ особливост≥ наочно сприйн€того матер≥алу; - пор≥внювати предмети за величиною, формою та кольором; - пор≥внювати форму предмет≥в (або складових частин буд≥вл≥) з еталонами форми; розвивати наочно-д≥йове та наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу ≥стотних ознак предмет≥в, обТЇкт≥в, €вищ навколишньоњ д≥йсност≥. ћовленнЇвий розвиток вчити описувати предмет за основними ознаками; розвивати регулюючу функц≥ю мовленн€ (в≥дтворенн€ ≥нструкц≥њ вчител€ та виконанн€ його словесних вказ≥вок).   ќсобист≥сно-естетичний розвиток розвивати: - естетичне ставленн€ до про€в≥в прекрасного в оточуюч≥й д≥йсност≥, предметному св≥т≥, творах в≥зуального мистецтва; - акуратн≥сть у предметно-практичн≥й д≥€льност≥.
јбетка декоративного мистецтва Ј Ѕес≥да Уўо таке узор?Ф. –озгл€данн€ предмет≥в декоративно-ужиткового мистецтва. «ображенн€ елемент≥в геометричного орнаменту з≥ зразка за допомогою опорних точок. Ј ќзнайомленн€ з основами прикрашанн€ груп предмет≥в (посуд, од€г, предмети побуту тощо). ѕрикрашанн€ простим узором предмет≥в побуту. Ј ќзнайомленн€ з елементами рослинного орнаменту. «ображенн€ в≥зерунка в смуз≥ з рослинних елемент≥в. Ј ќзнайомленн€ з декоративним л≥пленн€м. ¬иготовленн€ предмета ≥з суц≥льного шматка пластил≥ну та його декоруванн€ за зразком. Ј ќзнайомленн€ з апл≥кац≥Їю €к видом декоративноњ техн≥ки. —творенн€ декоративного зображенн€.   ќр≥Їнтовн≥ тематичн≥ завданн€ (на виб≥р): У¬≥зерунок дл€ закладкиФ, Уѕрикрасимо посудФ, У¬еселий узорФ, У—катертинаФ, У¬≥зерунок дл€ лист≥вки до ƒн€ 8 Ѕерезн€Ф, У ошикФ, Уѕодарункова скринькаФ, УЌовор≥чна св≥чкаФ, У Уѕаперов≥ перетворенн€Ф, У азковий килимокФ тощо.   ћатер≥али та техн≥ка виконанн€ (на виб≥р): - гуаш, кольоров≥ ол≥вц≥, фломастери, ручки, пластил≥н, б≥лий чи кольоровий пап≥р тощо; - розпис, л≥пленн€, апл≥кац≥€, граф≥чн≥, живописн≥ та зм≥шан≥ техн≥ки. ”чень (учениц€): ви€вл€Ї ≥нтерес до предмет≥в декоративно-ужиткового мистецтва; маЇ елементарне у€вленн€ про: - узор та орнамент; - основн≥ правила декоративного прикрашанн€ предмет≥в; - декоративне л≥пленн€; - апл≥кац≥ю €к вид декоративноњ техн≥ки; визначаЇ структуру в≥зерунка (повторенн€, чергуванн€ елемент≥в); ум≥Ї (за допомогою вчител€): - передавати будову найпрост≥шого орнаменту з рослинних та геометричних форм п≥д час зображенн€ на площин≥, л≥пленн€, апл≥кац≥њ; - зафарбовувати елементи орнаменту, додержуючи контур≥в. дотримуЇтьс€: - правил беспечного користуванн€ основними художн≥ми та матер≥алами та ≥нструментами; - правил орган≥зац≥њ робочого м≥сц€. —енсомоторний розвиток вчити: - спр€мовувати увагу на вчител€ та слухати його; - насл≥дувати д≥њ вчител€; - ор≥Їнтуватис€ на площин≥ аркуша паперу; - диференц≥йовано координувати рухи пальц≥в ≥ кист≥ руки п≥д час виконанн€ декоративно-образотворчих завдань; - користуватис€ основними художн≥ми матер≥алами п≥д час декоративного малюванн€, л≥пленн€, апл≥кац≥њ, розпису; формувати: - перцептивн≥ д≥њ; - ц≥л≥сн≥сть та осмислен≥сть сприйманн€; - графомоторн≥ навички. ѕ≥знавальний розвиток вчити: - анал≥зувати структурн≥ елементи орнаменту; - пор≥внювати елементи орнаменту м≥ж собою за формою, кольором, розташуванн€м; розвивати наочно-д≥йове та наочно-образне мисленн€ на основ≥ анал≥зу структури орнаменту, пор≥вн€нн€ декоративного зображенн€ з≥ зразком.   ћовленнЇвий розвиток вчити формулювати словесний зв≥т по зак≥нченню практичноњ роботи; розвивати регулюючу функц≥ю мовленн€ (в≥дтворенн€ ≥нструкц≥њ вчител€ та виконанн€ його словесних вказ≥вок).   ќсобист≥сно-естетичний розвиток формувати: - ≥нтерес до предмет≥в декоративно-ужиткового мистецтва; - дисципл≥нован≥сть у навчально-практичн≥й д≥€льност≥.

 

 лас

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 666 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2002 - | 1968 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.