Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕ) √р≥шники так само повинн≥ дов≥р€ти Ѕогов≥
ћоже дехто скаже: Ђя гр≥шник! ¬ —в€т≥м ѕисьм≥ читаЇмо: Ѕог не вислухуЇ гр≥шник≥вї. —в. “ома зо —в. јвгустином в≥дпов≥даЇ, що це сказав сл≥пий, €кий говорив тод≥, €к не був ≥ще вповн≥ просв≥чений, тому його твердженн€ не маЇ значенн€. Ђ÷е сказав ≥ще не вповн≥ просв≥чений сл≥пець, тому його слова не мають н≥€кого авторитетуї. —в. “ома завважуЇ, що згадан≥ слова заторкують гр≥шника €к гр≥шника, цебто коли в≥н молитьс€, щоб дальше могти гр≥шити. “од≥ ц≥ слова правдив≥, от коли хтось просить помоч≥ в Ѕога, щоб могти помститис€ на ворогов≥ або виконати €кийсь злобний зам≥р. “е саме сл≥д сказати про гр≥шника, €кий благаЇ Ѕога спасти його, але зовс≥м не хоче з≥рвати з гр≥хом... ÷е факт, що в св≥т≥ Ї де€к≥ люди, €к≥ любл€ть ланцюги, що ними ди€вол учинив њх своњми нев≥льниками. Ѕог не вислухуЇ њх молитов, бо њх благанн€ зухвал≥ й огидн≥.

 

’≥ба м≥г би бути хтось б≥льше зухвалий н≥ж той, що благаЇ ласки в кн€з€, €кого образив ≥ дальше хоче ображати? “ак треба розум≥ти слова —в€того ƒуха, що ненависна Ѕогов≥ молитва того, хто затул€Ї уха, щоб не чути того, що Ѕог приказуЇ: ’то в≥дхил€Ї вухо, щоб не слухати «акону, то його молитва це т≥льки гидота!

 

Ѕог отак в≥дзиваЇтьс€ до под≥бних людей: Ђћарно молитес€ до ћене, бо я в≥дверну оч≥ в≥д вас ≥ не вислухаю васї. Ѕог за€вив це через пророка ≤саю: як прост€гаЇте своњ руки, то я в≥двертаю —воњ оч≥ в≥д вас; ≥ €кпомножуЇте своњ молитви, то я не чую, бо ваш≥ руки повн≥ крови!ї —аме так моливс€ безбожний цар јнт≥ох, що, мол€чись Ѕогу, об≥цював багато дечого, але робив це нещиро, бо його серце було закамТ€н≥ло в гр≥хах. ¬≥н т≥льки хот≥в уникнути кару, що грозила йому, тому √осподь не вислухав його, але дозволив, щоб помер без покути. ’робаки пожерли його. —в€те ѕисьмо каже: ÷ей злочинець моливс€ до √оспода, але ¬≥н не помилував його.

 

Ѕувають люди, що гр≥шать ≥з немоч≥ або через сильн≥ пристраст≥. ¬они стогнуть у ворож≥й, ди€вольськ≥й невол≥ та бажають п≥рвати смертоносн≥ кайдани ≥ визволитис€ з гр≥ховного €рма, тому благають помоч≥ в Ѕога. якщо будуть витривало молитис€, то Ѕог вислухаЇ њх молитву, бо ¬≥н запевн€Ї нас, що хто просить, той отримуЇ, ≥ хто шукаЇ ласки, той знаходить њњ: ’то просить, той одержуЇ, а хто шукаЇ, той знаходить. Ѕог вислухуЇ кожного, каже —в. ≤ван «олотоустий, по€снюючи ц≥ ’ристов≥ слова: Ђ ожний, чи в≥н праведник чи гр≥шникї. —в. Ћука опов≥даЇ, що ≤сус ’ристос, говор€чи про того, що дав свому при€телев≥ ввесь хл≥б, що мав у хат≥, не так ради при€зни, €к радше тому, що при€тель докучав йому, сказав:  оли в≥н не встане ≥ не дасть йому радидружби, то за докучанн€ його встане ≥ дасть, ск≥льки цей потребуЇ. ≤ я кажу вам: ѕрост≥ть, ≥ буде вам дане. ќтож витривала молитва виЇднуЇ в≥д Ѕога милосерд€ ≥ дл€ тих, що не Ї …ого при€тел€ми. —в. ≤ван «олотоустий каже: Ђћолитвою можна отримати те, чого не отримуЇтьс€ через при€зньї. ўо б≥льшеї, каже цей —в€тий, Ђмолитва маЇ в Ѕожих очах б≥льшу варт≥сть ан≥ж при€знь, бо вона доконуЇ того, чого при€знь не годна доконатиї.

 

—в. ¬асил≥й не сумн≥ваЇтьс€, що нав≥ть гр≥шники годн≥ виЇднати соб≥ в≥д Ѕога те, чого прос€ть, €кщо не перестануть молитис€: Ђ√р≥шники отримують те, чого благають, €кщо њх молитва витривалаї. —в. √ригор≥й потверджуЇ цю гадку: ЂЌехай гр≥шник кличе, ≥ його благанн€ д≥йде до Ѕога!ї —в. ™рон≥м так само висловлюЇтьс€ про цю справу, кажучи, що нав≥ть гр≥шник може звати Ѕога своњм Ѕатьком, €кщо благаЇ прийн€ти його за —вого сина. ¬≥н може насл≥дувати приклад блудного сина, що звав його Ѕатьком, хоч цей не був ≥ще пробачив йому: ќтче, € згр≥шив! якщо б Ѕог не вислухував гр≥шник≥в, каже —в. јвгустин, то митник марне благав би прощенн€: Ђƒаремно митник був би кликав ЂЅоже, будь милосердний дл€ мене гр≥шника, €кщо Ѕог не вислухав гр≥шник≥вї. —в€та ж ™вангел≥€ запевн€Ї нас, що молитва виЇднала прощенн€ митников≥: цей вернувс€ оправданий до свогодому.

 

—в.“ома подр≥бно розгл€даЇ цю справу ≥ не вагаЇтьс€ твердити, що Ѕог вислухуЇ молитву гр≥шника. ’оч молитва гр≥шника не маЇ заслуги дл€ небесноњ слави, все таки вона годна виЇднати р≥зн≥ ласки, бо сила молитви не лежить у св€тост≥, а в Ѕож≥й доброт≥: Ђ«аслуга залежить в≥д праведности, а благальна сила молитви в≥д ласкиї. —аме так пророк ƒанињл моливс€: ћ≥й Ѕоже, прихили —воЇ вухо ≥ вислухай.., бо ћи складаЇмо перед“обою своњ благанн€, над≥ючись не на власну праведн≥сть, а на “воЇ велике милосерд€.

 

—в. “ома каже, що воно не конечне бути Ѕожим при€телем, €к хтось молитьс€, щоб виЇднати соб≥ €кусь ласку, бо сама молитва чинить його Ѕожим при€телем: Ђ—ама молитва повертаЇ нас у Ѕожих син≥вї. —в. ¬ернард по€сн€Ї, чому воно так д≥Їтьс€, ≥ каже, що щира молитва гр≥шника походить ≥з бажанн€ вњдзискати Ѕожу ласку. ÷е ж бажанн€ це дар, що н≥хто ≥нший не годен дати х≥ба Ѕог. Ђ„ому б Ѕогї, каже —в€тий, Ђдавав гр≥шников≥ под≥бне бажанн€, €кщо б не бажав вислухати його?ї —аме —в€те ѕисьмо подаЇ дуже багато приклад≥в, €к гр≥шники через молитву зв≥льнилис€ в≥д гр≥ха, от хоча б цар јхав, цар ћанас≥€, цар Ќавуходоносор, ≥ в к≥нц≥ добрий розб≥йник. яку подиву г≥дну силу маЇ молитва! ƒва гр≥шники вмирають б≥л€ ≤суса ’риста на √олгоф≥. ќдин ≥з них спасаЇтьс€, бо молитьс€: Ђ«гадай менеї, а другий загибаЇ, бо не молитьс€!

 

—в. ≤ван «олотоустий коротко з'€совуЇ ц≥лу справу, кажучи: ЂЌе було такого розка€ного гр≥шника, що моливс€ до √оспода ≥ не отримав, чого бажавї. ѕощо ж нам покликуватис€ на авторитет —в€тих ≥ наводити р≥зн≥ рац≥њ, коли сам ’ристос каже: ѕрийд≥ть до ћене вс≥, що почуваЇтес€ струджен≥ ≥ перет€жен≥, ≥ я полегшу вашу втому! —в. ™рон≥м. јвгустин ≥ ≥нш≥ п≥д словом перет€жен≥ розум≥ють гр≥шник≥в, що стогнуть п≥д т€гарем гр≥х≥в, якщо вони звернутьс€ до Ѕога, то ¬≥н Ч €к об≥ц€в Ч спасе њх —воЇю ласкою. јх, кличе —в. ≤ван «олотоустий, ми сам≥ так сильно не бажаЇмо прощенн€, €к Ѕог прагне простити нам! Ђ“и так не бажаЇш прощенн€ своњх гр≥х≥в, €к Ѕог бажаЇ пробачити њхї. Ќема такоњ ласки, додаЇ цей —в€тий, €коњ молитва не могла б виЇднати, хоча б той, хто молитьс€, був найб≥льшим гр≥шником. ѕроте ц€ молитва маЇ бути витривала. ЂЌема н≥чого, що ревна ≥ пост≥йна молитва не могла б отримати в≥д Ѕога, хоча б гр≥шник мав тис€ч≥ гр≥х≥в на своњм сумл≥нн≥ї.

 

—л≥д звернути особлив≥шу увагу на те, що каже апостол як≥в: якщо хтось потребуЇ мудрости, нехай просить њњ вЅога, €кий обильно ≥ без докору вд≥л€Ї њњ, ≥ вона буде дана йому. Ѕог вислухуЇ ≥ обсипуЇ ласками тих, що мол€тьс€ до Ќього: ¬д≥л€Ї обильно.

 

“реба так само звернути увагу на слова: Ѕез докору. ÷е значить, що Ѕог не поступаЇ так, €к люди. якщо хтось колись образить њх ≥ пот≥м приходить прохати €коњсь прислуги, то люди негайно пригадують вчинену зневагу. Ѕог так не поступаЇ з тим, що молитьс€ до Ќього, хоча б в≥н був найб≥льшим гр≥шником на св≥т≥. Ѕог не ганить його за вчинен≥ прикрост≥, €к благаЇ в Ќього ласк потр≥бних до спас≥нн€. ¬≥н так приймаЇ гр≥шника н≥би н≥коли не образив …ого, пот≥шаЇ, вислухуЇ та збагачуЇ —воњми обильними дарами. —паситель кличе, щоб заохотити нас молитис€: ѕоправд≥, поправд≥ кажу вам: „ого т≥льки попросите в ќтц€ в ћоЇ йменн€, то ¬≥н дасть вам.

 

—паситель н≥би каже: Ђ√р≥шники, бодр≥тьс€ Ќехай ваш≥ гр≥хи не перешкоджають вам удаватис€ до ћоЇго ќтц€ й ожидати в≥д Ќього спас≥нн€, €кщо бажаЇте спастис€. ўоправда, ви не заслуговуЇте на бажан≥ ласки, бо в вас т≥льки провини, що мали б ст€гнути кару на вас. ќтож ≥д≥ть до ќтц€ в ћоЇ йменн€ ≥ ради ћоњх заслуг прохайте ласк, що бажаЇте, й я об≥цюю вам Ч —в. јвгустин твердить, що слова Ђѕоправц≥, поправц≥ї це своЇр≥дна прис€га Ч що отримаЇте в≥д ќтц€ все, чого попрохаЇтеї.

ћ≥й Ѕоже, де ж б≥льша пот≥ха дл€ гр≥шника по ст≥лькох провинах! “аж в≥н знаЇ, що напевно отримаЇ в≥д Ѕога, чого т≥льки попрохаЇ в ≥м'€ ≤суса ’риста!

 

—лова Ђчого т≥льки попрохаЇтеї заторкують спас≥нн€ душ≥, бо €к ≥де про дочасн≥ добра, то √осподь часом не подаЇ њх, хоч ≥ прохаЇмо, бо бачить, що ц≥ добра пошкодили б наш≥й душ≥. якщо йде про духовн≥ добра, то Ѕожа об≥тниц€ не Ї умовна, але абсолютна. —в.јвгустин каже, що треба з повним дов≥р'€м благати в Ѕога тих речей, що Ѕог об≥ц€в напевно подати нам: ЂЅлагай з повним дов≥р'€м того, що Ѕог об≥ц€вї. як √осподь м≥г би в≥дмовити нам чогось, пише —в€тий, коли з дов≥р'€м просимо …ого, €кщо ¬≥н сильн≥ше бажаЇ роздавати нам ласки н≥ж ми прагнемо одержувати њх? Ђ¬≥н сильн≥ше хоче дати н≥ж ми одержатиї.

 

—в. ≤ван «олотоустий твердить, що Ѕог т≥льки тод≥ гн≥ваЇтьс€ на нас, €к занедбуЇмо благати в Ќього дар≥в: Ђ√н≥ваЇтьс€ тод≥, €к не просимої. якже Ѕог м≥г би не вислухати душу, €ка прохаЇ в Ќього того, що …ому подобаЇтьс€, от коли вона отак промовить до Ќього: Ђ√осподи, не прошу в “ебе земських д≥бр, багатств, розкош≥в ≥ почестей, але “воЇњ ласки. ѕрости гр≥хи, дай мен≥ щасливо померти, в≥зьми до раю, навчи любити “ебе Ч —в. ‘ранциск —алес≥й каже, що ц≥Їњ ласки треба найгар€ч≥ше просити Ч ≥ поможи мен≥ п≥дчин€тис€ “воњй вол≥ї. ’≥ба можливо, що б Ѕог не вислухав такоњ молитви? —в. јвгустин кличе: ћ≥й Ѕоже, €к≥ молитви вислухаЇш, €кщо не вислухаЇш тих, що так сильно подобаютьс€ “воЇму —ерцю? Ђяк≥ ж молитви вислухаЇш, €кщо цих не почуЇш?ї

 

ѕередовс≥м сл≥д розбуджувати в соб≥ дов≥р'€, €к благаЇмо духовних ласк, каже ≤сус ’ристос. ќсь …ого слова: якщо ви, бувши зл≥, вм≥Їте чинити добро своњм д≥т€м, то ск≥льки ж б≥льше Ќебесний ќтецьподасть —в€того ƒухатим, що проситимуть у Ќього? якщо ви, не зважаючи на прив'€занн€ до земських д≥бр ≥ самолюбство, не годн≥ в≥дмовити д≥т€м того, чого вони прохають, то наск≥льки скор≥ше ваш Ќебесний ќтець, що сильн≥ше любить вас ан≥ж земський, подасть вам —воњ духовн≥ добра, €к будете благати њх?

 

“реба витривало молитис€

Ќаш≥ молитви мають бути пок≥рн≥ та повн≥ дов≥р'€, але це не вистачаЇ, щоб запевнити соб≥ остаточну витривал≥сть ≥ спас≥нн€ душ≥. якщо хтось молитьс€ час в≥д часу, то отримаЇ в≥д Ѕога поодинок≥ ласки. якщо молитва не Ї пост≥йна, то вона не виЇднаЇ остаточноњ витривалости. ќстаточна витривал≥сть вм≥щаЇ в соб≥ багато р≥зних ласк, тому вимагаЇ пост≥йноњ молитви, що маЇ тривати аж до смерти. Ћаска спас≥нн€ не Ї окремою ласкою, але ланцюгом численних ласк, що лучатьс€ в одне з остаточною витривал≥стю. ќтож цьому ланцюгов≥ ласк мусить в≥дпов≥дати ланцюг наших молитов. якщо через занедбанн€ молитви розриваЇмо ланцюг молитов, то тим самим рвемо ланцюг ласк, що виЇднують спас≥нн€. ј насл≥док цього такий, що не спасемо своЇњ душ≥.

 

ўоправда, н≥хто з нас не годен вислужити соб≥ остаточноњ витривалости, €к навчаЇ “ридент≥йський —обор: ЂЌ≥хто не годен дати нам њњ, х≥ба “ой, ’то маЇ силу утвердити людину, щоб вона н≥коли не захиталас€. ¬се таки —в. јвгустин твердить, що цю велику ласку витривалости можна виЇднати молитвою: Ђ÷ей Ѕожий дар можна випросити соб≥ молитвоюї. ј отець —уарес додаЇ, що хто молитьс€, той напевно д≥стане њњ.

 

—в. “ома каже, що треба пост≥йно молитис€, щоб заслужити соб≥ на ласку остаточноњ витривалости ≥ спас≥нн€: Ђѕо хрещенн≥ людина ≥ мусить невпинно молитис€, щоб могла д≥статис€ до неба. —паситель часто наставав на цю правду: “реба завжди молитис€ ≥ не знев≥рюватис€. ”важайте ≥ завжди мол≥тьс€, щоб змогли уникнути тоговсього, що маЇ в≥дбутис€, ≥ пот≥м стати перед —ином Ћюдським.

 

ѕод≥бн≥ вказ≥вки знаходимо так само в —тар≥м «ав≥т≥. —ирах каже: Ќехай н≥що не стримуЇ вас в≥д невпинноњмолитви! “ов≥€ каже: «авжди благословл€й Ѕога ≥ прохай …ого, щоб керував твоњми кроками. јпостол ѕавло впоював у своњх учн≥в, щоб н≥коли не залишали молитви: Ќевпинно мол≥тьс€! Ѕудьте витривал≥ та чуйн≥ вмолитв≥. ј до свого учн€ Їпископа “имоте€ —в. ѕавло написав: ’очу, щоб муж≥ всюди молилис€. Ѕог напевно бажаЇ дати нам витривал≥сть ≥ спас≥нн€, але на думку —в. Ќ≥л€ даЇ њх т≥льки тим, що пост≥йно благають њх у Ќього: Ђ¬≥н подаЇ —воњ добра тим, що витривало мол€тьс€ї. ѕри помоч≥ молитви численн≥ гр≥шники навертаютьс€ до Ѕога та доступають: пробаченн€. Ќа жаль згодом вони перестають благати ласки витривалости, тому вертаютьс€ до гр≥ха ≥ так затрачують все.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 469 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2198 - | 2058 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.