Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливост≥ корекц≥йноњ роботи у навчанн≥ д≥тей з вадами зоровоњ функц≥њ
Х дитина повинна сид≥ти так, щоб бачити написане на дошц≥ без
напруженн€ ≥ окул€р≥в;

Х час в≥д часу њй треба дивитись у в≥кно;

Х робоче м≥сце дитини маЇ бути гарно осв≥тленим;

Х в орган≥зац≥њ робочого м≥сц€, обс€гу матер≥алу, наочност≥ й
метод≥в навчанн€ необх≥дно враховувати конкретний зоро≠
вий д≥агноз. Ќаприклад, короткозору дитину сл≥д посадити
ближче до дошки, а далекозору Ч подал≥;

Х наочн≥ пос≥бники мають бути ч≥ткими, €скравими, не др≥б≠
ними. якщо вчитель показуЇ завданн€ на дошц≥, то в≥н маЇ
переконатись, що дитина все бачить. ≤накше вона виконаЇ за≠
вданн€ неправильно не через його нерозум≥нн€, а внасл≥док
неповноц≥нного його сприйманн€;

Х зорову роботу сл≥д чергувати з усною чи дотиковою, врахову
ючи п≥двищену втомлюван≥сть зору;

Х дл€ зн€тт€ зоровоњ втоми п≥сл€ 10-15 хвилин зоровою наван
таженн€ виконати спец≥альн≥ розслаблююч≥ вправи,


розвитку та ах&шеостт роботи з ними в умовах корекцгйног та ≥нклюзивноњ осв≥ти

Х не переб≥льшувати обс€г домашн≥х завдань, щоб не переван≠
тажувати з≥р. Ќаголосимо, що ц€ вимога стосуЇтьс€ €к д≥тей з
вадами зору, так ≥ здорових учн≥в. јдже пост≥йне переванта≠
женн€ зоровоњ функц≥њ може призвести до њњ порушенн€;

Х у робот≥ з д≥тьми використовувати не лише з≥р, а й збережен≥
анал≥затори (тобто у процес≥ обстеженн€ об'Їкт≥в, наочност≥
залучати дотик, нюх, слух);

ї враховувати пов≥льн≥сть дитини при виконанн≥ письмових за≠вдань, читанн≥. « ц≥Їю метою коригувати обс€г роботи, щоб '* учень не в≥дставав в≥д зр€чих однокласник≥в; використову-- вати компенсаторн≥ механ≥зми пам'€т≥, €к≥ спри€тимуть п≥д≠тримц≥ оптимального темпу роботи;

Х з метою участ≥ учн≥в з вадами зору у фронтальн≥й робот≥ кла-
ty су дл€ них необх≥дно п≥дготувати ≥ндив≥дуальний дидактич≠
ний матер≥ал, наприклад, картки, таблиц≥, схеми;

Х сл≥дкувати за поставою дитини: в≥дстань в≥д очей до робочоњ
поверхн≥ маЇ бути не меншою за «ќ см, дл€ читанн€ викорис≠
товувати п≥дставки;

Х мовленн€ вчител€ маЇ бути ч≥тким, виразним, зрозум≥лим;
вчитель маЇ вголос коментувати вс≥ своњ д≥њ (малюванн€, по≠
каз, письмо та ≥н.);

Х можна використовувати спец≥альн≥ адаптивн≥ умови, напри≠
клад, оптичн≥ (окул€ри, л≥нзи, призми), неоптичн≥ (фломас-

' тери чорного кольору, кольоров≥ маркери тощо).

Ќавчанн€ ≥ вихованн€ дитини з вадами зоровоњ функц≥њ маЇ бути поЇднаним ≥з оздоровленн€м, корекц≥йними зан€тт€ми з витку зору, по необх≥дност≥ Ч ≥з л≥куванн€м, логопедичними €ми, психокорекц≥Їю.

 онтрольн≥ запитанн€

|{ ўо таке з≥р ≥ його гострота?

ƒо таке прогресуюч≥ ≥ стац≥онарн≥ порушенн€ зорового ана≠л≥затора?

’арактеризуйте групи д≥тей з порушенн€ми зору, ≥азв≥ть причини виникненн€ зорових порушень?

чому про€вл€ютьс€ особливост≥ псих≥чного розвитку сл≥≠пих д≥тей та д≥тей з≥ зниженим зором?

њте характеристику системи корекц≥йно-розвивальноњ та ачально-виховноњ роботи з д≥тьми з порушенн€ми зоровоњ рункц≥њ в умовах загальноосв≥тн≥х спец≥альних заклад≥в. <≥ труднощ≥ можуть виникнути у процес≥ шк≥льного навчан-у дитини з порушенн€ми зору?

чому пол€гаЇ корекц≥йна спр€мован≥сть навчанн€ д≥тей по-(гшенн€ми зоровоњ функц≥њ?


ћодуль ѕ ѕсижшхо-педагогтна характеристика д≥тей з -порушенн€ми псшсоф≥зичжхо

“ема 2.6

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 567 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2534 - | 2132 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.