Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодуль ѕ. ѕсихалот-педшюгрша характеристика допей з порушенн€ми психоф≥зичного
Х розумова в≥дстал≥сть;

Х орган≥чна деменц≥€ р≥зного походженн€;

Х виразн≥ порушенн€ слуху, зору, опорно-рухового апарату;

Х психопат≥€ ≥ психопатопод≥бн≥ стани р≥зного характеру;

Х р≥зн≥ нервово-псих≥чн≥ розлади, що не зумовлюють порушень
п≥знавальноњ д≥€льност≥;

Х педагог≥чна занедбан≥сть, що не зумовлена порушенн€ми п≥з≠
навальноњ д≥€льност≥.

”чн≥ ≥з «ѕ–, €к≥ навчаютьс€ у 1-4 класах, у м≥ру в≥днов≠ленн€ здоров'€, дос€гненн€ стаб≥льних усп≥х≥в у навчанн≥ пере≠вод€тьс€ у загальноосв≥тню школу за висновком ѕћѕ .

Ќаповнюван≥сть клас≥в в школ≥ ≥нтенсивноњ педагог≥чноњ ко≠рекц≥њ Ч до 12 учн≥в. “ривал≥сть уроку в школах ≥нтенсивноњ педагог≥чноњ корекц≥њ: у п≥дготовчому, 1-му класах Ч 35 хв., у 2-му ≥ наступних Ч 45 хв. Ќа кожному уроц≥ п≥сл€ 20 хв. за≠н€ть проводитьс€ 5-ти хвилинна пауза з використанн€м розван-тажувально-корекц≥йних вправ. ƒл€ д≥тей, €ким потр≥бно в≥д≠новленн€ сил, передбачаЇтьс€ денний в≥дпочинок.

4.  орекц≥йн≥ прийоми реал≥зац≥њ ≥ндив≥дуального п≥дходу до д≥тей ≥з затримкою псих≥чного розвитку в умовах ≥нтегрованого навчанн€

Ѕ≥льш≥сть д≥тей з тими чи ≥ншими вар≥антами «ѕ– навча≠ютьс€ в умовах загальноосв≥тньоњ школи, тому педагог маЇ воло≠д≥ти хоча б елементарними знанн€ми про њхн≥ особливост≥ пси≠хоф≥зичного розвитку ≥ враховувати њх у навчанн≥ й вихованн≥ ц≥Їњ категор≥њ учн≥в. ѕокажемо особливост≥ корекц≥йноњ роботи у процес≥ навчанн€ даноњ категор≥њ д≥тей:

Х оск≥льки основною характерною рисою д≥тей з «ѕ– Ї недо≠
статн≥сть знань про навколишн≥й св≥т необх≥дно акцентувати
увагу на розвитку у них спостережливост≥, досв≥ду практич≠
ноњ д≥€льност≥, формуванн≥ навичок ≥ вм≥нь самост≥йно оволо≠
д≥вати знанн€ми та користуватись ними;

Х ви€вити найб≥льш типов≥ прогалини у знанн€х з метою њх по≠
ступового заповненн€ дл€ недопущенн€ посиленн€ в≥дставан≠
н€ цих учн≥в ≥нших учн≥в класу;

Х знаючи про недостатню активн≥сть ≥ несм≥лив≥сть д≥тей ≥з «ѕ–
в оперуванн≥ нав≥ть на€вними у них знанн€ми, максимально


лгешцвйиї^

овати њхню активн≥сть на уроках, п≥дтримувати нав≥ть
|чн≥ усп≥хи ≥ акцентувати на цьому увагу ≥нших школ€р≥в
¬ё створенн€ навколо атмосфери позитивного ≥ друж≠
бо них ставленн€, й пост≥йноњ п≥дтримки;
цес≥ роботи враховувати недостатнЇ вм≥нн€ засвоюва-
~актн≥ знанн€, пост≥йно, особливо на перших етапах
використовувати наочн≥сть ≥ докладне по€сненн€
f, нав≥ть не досить складних алгоритм≥в;
вуючи труднощ≥ запам'€товуванн€ ≥ порушенн€ праце-
хгг≥ у процес≥ виконанн€ практичних завдань додатко-
иснювати навчальний матер≥ал, давати можлив≥сть ви-
завданн€ у пов≥льн≥шому темп≥, зменшувати њхню
гь, надавати додатков≥ запитанн€ з метою глибшого
т€ зм≥сту завданн€, наводити вже в≥дом≥ њм аналог≥њ'
вуючи труднощ≥ ор≥Їнтуванн€ в завданн≥, використову-
|иоетапну ≥нструкц≥ю ≥ поетапне узагальненн€, под≥л€ти
на складов≥, формувати вм≥нн€ планувати свою д≥-
у процес≥ його вир≥шенн€, словесно зв≥тувати ппо
н€; к

ово п≥двищувати темп роботи ≥ працездатн≥сть дитини;

аючи на емоц≥йне в≥кове в≥дставанн€ цих школ€р≥в,

прийоми у процес≥ њхнього навчанн€ зменшувати по-≤>во, не використовуючи при цьому р≥зких заборон, а по-Ђо формуючи загальноприйн€т≥ прийоми навчальноњ д≥-

т≥;

ршгувати мотивац≥ю навчальноњ ≥ п≥знавальноњ д≥€льнос-€хом пост≥йноњ п≥дтримки ≥ стимулюванн€, у випадку ≥дност≥ зменшувати к≥льк≥сть завдань, €к≥ даютьс€ на т≥йне опрацюванн€, залучати до роботи з такими д≥тьми с спец≥ал≥ст≥в школи Ч логопеда, психолога, спец≥ал≥ста т вальноњ ф≥зкультури тощо; в≥зувати сп≥впрацю з батьками, по€снити њм особливост≥ р≥чного розвитку ц≥Їњ категор≥њ школ€р≥в ≥ показати основ-Ђ≥р€мки сп≥льноњ роботи батьк≥в ≥ школи з метою подо-1 у д≥тей затримки псих≥чного розвитку.

 онтрольн≥ запитанн€

пон€тт€ затримки псих≥чного розвитку €к психо-педагог≥чноњ проблеми.

> причини виникненн€ затримки псих≥чного розвитку, роль виховател€ дошк≥льних заклад≥в у ви€вленн≥ та –и≥анн≥ затримки псих≥чного розвитку v дошк≥льник≥в?


ћодуль » ѕсшхшуго-пзЁагагтна характеристики Otmcu з гюрушенн€ми псшххриичного

4. ќхарактеризуйте р≥зн≥ види затримки псих≥чного розвитку.

5. як≥ труднощ≥ може пом≥тити вчитель загальноосв≥тньоњ шко≠
ли на початку навчанн€ у д≥тей ≥з затримкою псих≥чного роз≠
витку?

6. Ќазв≥ть д≥агнози, при €ких д≥т€м рекомендують навчанн€ у
школ≥ ≥нтенсивноњ педагог≥чноњ корекц≥њ?

7. ” чому пол€гають особливост≥ роботи вчител€ загальноосв≥тньоњ
школи ≥з д≥тьми, що мають затримку псих≥чного розвитку?

9. якою Ї роль психолога у ви€вленн≥ та подоланн≥ затримки

псих≥чного розвитку у д≥тей? 10 як≥ умови вихованн€ дитини сл≥д створити у с≥м'њ, щоб не

допустити затримки псих≥чного розвитку?

“ема 2.3

ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ –ќ«¬»“ ”, Ќј¬„јЌЌя

“ј ¬»’ќ¬јЌЌя ƒ≤“≈… « ѕќ–”Ў≈ЌЌяћ»

ќѕќ–Ќќ-–”’ќ¬ќѓ —»—“≈ћ»

ѕлан

1. —утн≥сть, ет≥олог≥€ та патогенез порушень опорно-руховоњ
системи.

2. ѕсихолого-педагог≥чна характеристика д≥тей з порушенн€ми
опорно-руховоњ системи.

3. Ќавчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей з порушенн€ми опорно-руховоњ
системи у спец≥альних закладах.

4.  орекц≥йн≥ прийоми реал≥зац≥њ ≥ндив≥дуального п≥дходу до
д≥тей з порушенн€ми опорно-руховоњ системи в умовах ≥нте≠
грованого навчанн€.

Ћ≥тература

1. јкатов Ћ. ». —оциальна€ реабилитаци€ детей с ограниченны≠
ми возможност€ми здоровь€. ѕсихологические основы: учеб
пособие дл€ студ. высш учеб. заведений <- Ћ ». јкатов
ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2003. - 368 с.

2.  оз€вкин ¬ » ƒетские церебральные параличи: медико-
психологические проблемы, ¬. »  оз€вкин, Ћ. ‘. Ўесто-
палова, ¬ — ѕодкорыгов Ћьв≥в Х ”крањнськ≥ технолог≥њ,
1999. 144 с.


≤ та особливост≥ роботи з ними в умовах корекишног та ≥нклюзивноњ осв≥ти

; ќснови медико-соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей з орган≥чним ура≠женн€м нервовоњ системи: навчально-методичний пос≥бник / за ред. ¬. ё. ћартинюка, —. — «≥нченко. Ч  .: ≤нтермед,

}5. - 416 с

^ѕоложенн€ про спец≥альну загальноосв≥тню школу (школу-врнат) дл€ д≥тей, €к≥ потребують корекц≥њ ф≥зичного та э) розумового розвитку. -  . Ч 2008. Ч 24 с аециальна€ психологи€: учебное пособие дл€ студентов стих учебных заведений / под ред. ¬. ». Ћубовского. Ч: јкадеми€, 2006. Ч 464 с.

Ѕ. I. ѕраво соц≥ального обслуговуванн€ / Ѕ. ≤. —та--  .: «нанн€, 2007. - 567 с.

≥ицина Ћ. ћ. ѕсихологи€ детей с нарушением функ-опорно-двигательного аппарата / Ћ. ћ. Ўипицина,,.». ћамайчук. - ћ.: ¬Ћјƒќ—, 2004. - 368с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 395 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2245 - | 1999 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.