Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒе€к≥ особливост≥ розвитку д≥тей з мовленнЇвими порушенн€ми
ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ д≥тей з порушенн€ми мовленн€ (д≥тей-логопат≥в) знаход€тьс€ у пр€м≥й залежност≥ в≥д кл≥н≥чного д≥агнозу, €кост≥ та ступен€ порушенн€, його причин «окрема, д≥ти, порушенн€ мовленн€ €ких обумовлен≥ орган≥чними ураженн€ми


j особливост≥ роботи з ними в умовах кирекцг≥аип та гнклкчивио≥ ocetmu

------ ЧЧЧ-------------------------------------------------------------------------------------------------

зњ нервовоњ системи, Ї виснажливими, швидко втомлю-передус≥м у розумових видах д≥€льност≥. ¬они можуть бути вими, збудженими, розгальмованими, неспок≥йними, не-њхн≥й настр≥й швидко зм≥нюЇтьс€ внасл≥док емоц≥й-≤кост≥. ” окремих д≥тей спостер≥гаЇтьс€ загальмован≥сть, розумовоњ працездатност≥, зниженн€ уваги. ƒосить часто ев≥ порушенн€ ц≥Їњ категор≥њ д≥тей викликають нест≥йк≥сть й пам'€т≥, недостатн≥сть регулюючоњ функц≥њ мовленн€, по-

: п≥знавальноњ д≥€льност≥ та розумовоњ працездатност≥. |≥ти з порушенн€ми мовленн€ функц≥онального характеру еризуютьс€ €к п≥двищеною збудлив≥стю, негатив≥змами, ни повед≥нки, так ≥ навпаки Ч надм≥рною сором'€злив≥-р≥ювпевнен≥стю, раним≥стю.

Ќавчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей з порушенн€ми мовленн€

робот≥ з д≥тьми, що потребують корекц≥њ порушень мов-≥, сл≥д брати до уваги, що будь-€ке мовленнЇве в≥дхиленн€ й^ "норми може призвести до шк≥льноњ неусп≥шност≥, порушень |я…>ведшц≥, проблем у сп≥лкуванн≥ €к з однол≥тками, так ≥ до- г≥ор«≥»ћ». “ак≥ д≥ти п≥сл€ ретельного обстеженн€ спец≥ал≥стами яиугь одержувати в≥дпов≥дну психолого-педагог≥чну ≥ (або) ме-допомогу, потребують ≥ндив≥дуального п≥дходу у процес≥ ≥ вихованн€.

огопедична допомога д≥т€м з порушенн€ми мовленн€ на-€к у загдльн≥й, так ≥ корекц≥йн≥й систем≥ дошк≥льноњ [шк≥льноњ осв≥ти. “ип закладу, форми ≥ методи корекц≥йного ву залежать в≥д таких показник≥в:

Х в≥к дитини;

* ет≥олог≥€ мовленнЇвого порушенн€;

V ‘”113 мовленнЇвого порушенн€ в≥дпов≥дно до психолого-≤≤≤≤њедагог≥чноњ класиф≥кац≥њ;

д≥агноз;

та виразн≥сть мовленнЇвого порушенн€; ень розвитку комун≥кативноњ функц≥њ мовленн€; уп≥нь ≥нтелектуального розвитку; Х^особливост≥ психоф≥зичного розвитку; потреби ≥ можливост≥ дитини.ћодуль II ѕсихсикко-педадоераш anptncmcpucmursH д≥тей з порушенн€ми пси.пхрвичнсео

ƒошк≥льн≥ заклади

” систем≥ дошк≥льноњ осв≥ти дитина з порушенн€ми мов ленн€ може одержувати допомогу у спец≥альних логопедичних групах (окремих ƒЌ«), €к≥ диференц≥юютьс€ таким чином:

1) дл€ д≥тей з ‘‘Ќ;

2) дл€ д≥тей ≥з «Ќћ;

3) дл€ д≥тей ≥з зањканн€м.

” ц≥ групи приймаютьс€ д≥ти ≥з первинно порушеним мов≠ленн€м ≥ збереженим слухом та ≥нтелектом. “ривал≥сть пере≠буванн€ у цих групах визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до €кост≥ мов≠леннЇвого порушенн€ дитини. ќсновною метою спец≥альних логопедичних дошк≥льних заклад≥в (груп) Ї корекц≥€ мовленнЇ≠вих порушень у д≥тей та повноц≥нна п≥дготовка њх до навчанн€ у масов≥й школ≥.

Ќавчанн€ ≥ вихованн€ зд≥йснюютьс€ на основ≥ програм ма≠сового дошк≥льного закладу, адаптованих до особливостей пси≠хоф≥зичного розвитку ц≥Їњ категор≥њ вихованц≥в. ≈фективн≥сть логопедичноњ допомоги у дошк≥льних закладах залежить в≥д комплексного психолого-медико-педагог≥чного впливу та сп≥вп≠рац≥ з батьками. Ѕезпосередню корекц≥ю мовленнЇвих порушень зд≥йснюють логопеди. « вихованц€ми логопедичних груп пра≠цюють не лише логопеди, а й виховател≥, завданн€м €ких Ї закр≥пленн€ мовленнЇвих навичок, вироблених на логопедичних зан€тт€х, розвиток д≥тей та формуванн€ у них знань в≥дпов≥дно до програми ƒЌ«. Ќа зан€тт€х з музики ≥ ф≥зичного вихованн€ зд≥йснюЇтьс€ зм≥цненн€ здоров'€ д≥тей, розвиток координац≥њ ру≠х≥в ≥ позитивних емоц≥й, логоритм≥чний вплив. ѕсихолог працюЇ над подоланн€м недорозвитку окремих п≥знавальних процес≥в, проблем емоц≥йно-вольовоњ сфери ≥ повед≥нки. ѕо необх≥дност≥ д≥ти одержують медикаментозне л≥куванн€, ф≥зпроцедури, бе≠руть участь у зан€тт€х з Ћ‘ . «акр≥пленн€ одержаних знань, створенн€ позитивноњ атмосфери дл€ розвитку забезпечують батьки дитини.

Ћогопедичн≥ пункти системи осв≥ти

Ўкол€р≥, порушенн€ мовленн€ €ких Ї невиразними, част≠ковими, одержують логопедичну допомогу на зан€тт€х у логопе≠дичних каб≥нетах при загальноосв≥тн≥х школах (≥нод≥ - управ≠л≥нн€х осв≥ти). Ћогопедичн≥ зан€тт€ набувають корекц≥йно-розвиваючоњ спр€мованост≥, провод€тьс€ одночасно ≥з шк≥льним навчанн€м ≥ базуютьс€ на навчальних програмах (передус≥м р≥дноњ мови, математики)


ma особливост≥ роботи з ними в умовах морекци≥ноњ та ≥нклюзивноњ осв≥ти

Ч------ ЧЧ------------------------- ~--------------------------------------------------

“, «авданн€ логопедичноњ допомоги при загальноосв≥тн≥й


* своЇчасне ви€вленн€ порушень ≥ попередженн€ виникненн€ йЂйфинних в≥дхилень у структур≥ дефекту дитини; Ќаправленн€ порушень усною й писемного мовленн€ учн≥в;

угванн€ повноц≥нних знань, вм≥нь ≥ навичок в галуз≥ р≥д-' мови;

/люванн€ розвитку п≥знавальноњ активност≥ д≥тей, фор≠муванн€ прийом≥в розумовоњ д≥€льност≥, необх≥дних дл€ ово-≥н€ мовою;

виток мовленнЇвоњ активност≥ учн≥в;

≤^ропаганда корекц≥йно-логопедичних знань серед батьк≥в ≥ зг≥в;

,” першу чергу на зан€тт€ зараховуютьс€ учн≥ молодших  лас≥в, мовленнЇв≥ порушенн€ €ких перешкоджають шк≥льному думанню, спричин€ють неусп≥шн≥сть, пониженн€ комун≥кабель≠ност≥.  орекц≥йна робота проводитьс€ прот€гом року переважно у групових формах. √рупи дл€ зан€ть комплектуютьс€ з ураху-jm мовленнЇвого д≥агнозу та в≥ку дитини. Ћогопед працюЇ у т≥сному взаЇмозв'€зку ≥з вчител€ми по-кових клас≥в, психологом, батьками д≥тей. Ћогопед узго-уЇ ≥з педагогом навчальне навантаженн€ дитини, пов≥домл€Ї влю та батькам про дос€гненн€ на логопедичних зан€тт€х, опонуЇ вар≥анти закр≥пленн€ набутих мовленнЇвих навичок. за на€вност≥ бажанн€ можуть бути присутн≥ми на лого-■ших зан€тт€х. якщо вади мовленн€ учн€ в≥дображаютьс€ розвитку його п≥знавальноњ д≥€льност≥, повед≥нц≥, то лого-≈^п≥впрацюЇ ≥з психологом, €кий може включати дитину до мсорекц≥йних чи психотерапевтичних зан€ть. “аким комп-—ним п≥дходом забезпечуЇтьс€ результативн≥сть корекц≥йно-(≥едичного впливу.

¬-
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 628 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2144 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.