Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћогопедична допомога в систем≥ охорони здоров'€
ƒ≥ти з порушенн€ми мовленн€ можуть одержувати логопедич≠ну допомогу ≥ по л≥н≥њ ћ≥н≥стерства охорони здоров'€, зокрема

- у логопедичних каб≥нетах при дит€чих пол≥кл≥н≥ках, 68


ma особливоспироботи з ними в умовах кпрекцшнт та ≥нклюзивноњ осв≥ти

у стац≥онарах при дит€чих л≥карн€х ≥ психоневролог≥ч≠них диспансерах (дит€чих санатор≥€х).

≥ед дит€чоњ пол≥кл≥н≥ки надаЇ допомогу д≥т€м з ус≥ма мовленнЇвоњ патолог≥њ незалежно в≥д р≥вн€ ≥нтелекту та Ђост≥ ф≥зичного слуху. Ќайб≥льш т≥сними мають бути логопеда ≥з дошк≥льними закладами, особливо з тими, де спец≥альн≥ логопедичн≥ групи.

” спец≥альних в≥дд≥ленн€х стац≥онар≥в надаЇтьс€ л≥кувально- мйЎћƒќа та психолого-педагопчна допомога д≥т€м, €к≥ окр≥м JSggglnieBHX порушень мають й ≥нш≥ в≥дхиленн€ у психоф≥зич- розвитку.


ќсобливост≥ роботи вчител€ з д≥тьми, що потребують логопедичноњ допомоги, шчг в умовах загальноосв≥тн≥х заклад≥в

.^”сп≥шн≥сть навчанн€ дитини з порушенн€ми мовленн€ за- лрЎггь не лише в≥д виправленн€ в нењ вад, а й в≥д правильного с………ѓенн€ вчител€, урахуванн€ у навчальному процес≥ на€вних проблем дитини. «упинимось на де€ких особливост€х роботи ≥иркињ€ з такою дитиною.

: дитина-логопат потребуЇ спри€тливого режиму, що виражаЇтьс€ у доброзичливому ставленн≥ вчител€, [≥ та урахуванн≥ ним у навчальному процес≥ особливос-≥истост≥ дитини (особливо при таких складних д≥агнозах, ≥ртр≥€, ринолал≥€, зањканн€), психолог≥чн≥й п≥дтримц≥ з ≥ител€ - п≥дбадьорюванн€, заохоченн€ усп≥х≥в.

≥ивим завданн€м Ї стимулюванн€ п≥знавальноњ й мов-≥њ активност≥ д≥тей, адже у багатьох з них через порушен- ■≤|р|©вленн€ комун≥кативна д≥€льн≥сть Ї зниженою, вони невпев- ўщ ў соб≥, Ї п≥знавально пасивними —л≥д спочатку залучати ў^ƒќ таких вид≥в д≥€льност≥ (€к на уроках, так ≥ у позаклас- »ўробот≥), де можна сформувати ситуац≥ю усп≥ху, в≥ру в себе, <ўІр|«увати позитивне сп≥лкуванн€ з однокласниками.

пам'€тати, що в учн≥в-логопат≥в можуть бути нроб-'≤ ” розум≥нн≥ мовленн€, тому сл≥д давати детальний ≥н-перед виконанн€м завдань ≥ переконатись, що дитина *≥#розум≥ла ћовленн€ педагога маЇ бути зразковим, ч≥тким, виразним, складатись ≥з коротких зрозум≥лих реченьЋ≤оќуль U ѕсих≥ьюг≥>-псдил\≥чна х≥≥ракпктпттил≥ rtmicu J порушенн€.≥а≥

¬елику увагу сл≥д прид≥л€н≥ формуванню прийом≥в роз\ мовоњ роботи, необх≥дних д≥€ оволод≥нн€ граматкою, з меюн розвитку зв'€зного мовленн€ - вчип≥ дитину м≥ркувати, роб≥н;1, розгорнут≥ висновки

¬читель, €к ≥ логопед. Mat допомагати дитин≥ планувати своЇ висловлюванн€, контролювати його, сл≥дкувати за викорис ганн€м у самост≥йному мовленн≥ навичок, набутих на лоњопеднч них зан€тт€х.

” багатьох д≥тей-логопат≥в ви€вл€ютьс€ недорозвиненими так≥ важлив≥ дл€ шк≥льного навчанн€ функц≥њ, €к: просторове сприйманн€ ≥ анал≥з, просторов≥ у€вленн€; зорове сприйманн€, анал≥з ≥ синтез; координац≥€ системи Ђоко-рукаї; складна ко≠ординац≥€ рух≥в пальц≥в ≥ кист≥ рук; фонематичне сприйманн€, фонематичний анал≥з ≥ синтез. ÷≥ функц≥њ мають стати об'Їктом корекц≥йноњ роботи педагога, €ка може зд≥йснюватись €к на на≠вчальному, так ≥ позанавчальному матер≥ал≥. ѕри суттЇвому по≠рушенн≥ цих функц≥й дитина може потребувати й спец≥ального впливу психолога, з €ким вчителю також необх≥дно узгодити зм≥ст ≥ прийоми роботи.

Ќаголосимо, що ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до д≥тей, конкретний зм≥ст ≥ прийоми корекц≥йноњ роботи залежать в≥д кл≥н≥чного д≥л гнозу дитини, њњ психолог≥чних особливостей ≥ мають ретельно узгоджуватись ≥з логопедом, пепхо≥огом Ќаприклад:

Х форма опитуванн€ дитини ≥з зањканн€м (усна чи письмова
в≥дпов≥дь, з м≥сц€ чи б≥л€ дошки, на уроц≥ чи п≥сл€ урок>)
залежить в≥д етапу корекц≥йного впливу;

Х при грубих ≥ ст≥йких помилках дитини у письм≥ й читанн≥
не варто давати додатков≥ завданн€, а узгодити ≥з логопедом
спец≥альн≥, що враховують специф≥ку цих помилок;

Х у д≥тей, що мають фонетико-фонематичний недорозвиток, не≠
обх≥дно розвивати фонематичне сприйманн€, фонематичний
анал≥з ≥ синтез.

Ќавчанн€ ≥ вихованн€ дитини з вадами мовленн€ маЇ бути поЇднаним ≥з оздоровленн€м, логопедичними зан€тт€ми, по не≠обх≥дност≥ Ч ≥з л≥куванн€м, психотерапевтичним ≥ психокорек-ц≥йним впливом, зан€тт€ми з Ћ‘ .

¬агомого значенн€ дл€ включенн€ д≥тей з порушенн€ми мов≠ленн€ у навчальний процес маЇ п≥дготовка учн≥вського колекти≠ву до позитивного сприйманн€ такого однокласника ¬читель маЇ по€снити, що в клас≥ Ї дитина, €ка невиразно говорить (чи з помилками пише, читаЇ, робить запинки у розмов≥ ≥ г ≥н.), що такий учень потребуЇ п≥д гримк≥њ й допомоги однокласник≥в,о√ю≥т≥ з ни.%т н у.чоиол ь€грскщшю≥ ти тынхпиъип <к\пти

--- ----------------------------------------------------------------

------ ^€подотанн€ мов кминних проблем ни≥р≥бен час ¬одночас

гог разом ≥з ≥≥сихо≥о≥ом мають за.пчаги д≥пнн\ ло≥опата до ктивних форм д≥€льност≥, у €к≥њ≥ ш буде комфортно й пору-

 ^нЌя мовленн€ не висуватимутьс€ на перше м≥сце.

ќсобливу робоп логопеду, вчителю й психологу сл≥д про- и 3 родиною учн€.з порушенн€м мовленн€, адже сп≥впрац€

батьк≥в ≥з спец≥ал≥стами Ї запорукою усп≥шност≥ корекщйно-

виховноњ роботи

 онтрольн≥ запитанн€

1 ќхарактеризуйте законом≥рност≥ розвитку мовленн€ в онто≠генез≥.

2. Ќазв≥ть причини, €к≥ призвод€ть до порушень мовленн€ у

д≥тей та дорослих.

3. Ќазв≥ть сучасн≥ класиф≥кац≥њ порушень мовленн€.

4. ќпиш≥ть особливост≥ розвитку д≥тей ≥з мовленнЇвими пору≠
шенн€ми

5. ќхарактеризуйте заклади дл€ д≥тей ≥з порушенн€ми мов≠
ленн€.

6. „ому заклади дл€ д≥тей ≥з порушенн€ми мовленн€ с диферен≠
ц≥йованими? Ќазв≥ть показники ц≥й диференц≥ац≥њ та корек-
ц≥йн≥ завданн€ р≥зних тип≥в заклад≥в.

7. якою Ї роль виховател€ дошк≥льних заклад≥в у проф≥лактиц≥
та корекц≥њ порушень мовленн€ у дошк≥льник≥в?

8. ” чому пол€гають особливост≥ роботи вчител€ загальноос≠
в≥тньоњ школи ≥з д≥тьми, що потребують логопедичноњ допо≠
моги?

9. якою Ї роль психолога у ви€вленн≥ та подоланн≥ мовленнЇ≠
вих порушень у д≥тей?

10. як≥ умови вихованн€ дитини сл≥д створити у с≥м'њ, щоб не допустити порушень мовленн€? 

 


ћодуль я ѕсихалого-педагоггчна характеристика д≥тей х порушенн€ми,

“ема 2.2

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 542 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2128 - | 1894 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.