Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«аклади, п≥дпор€дкован≥ ћ≥н≥стерству охорони здоров'€ ”крањни
1) спец≥альн≥ групи при будинках малюка дл€ д≥тей-сир≥т з ва≠
дами психоф≥зичного розвитку;

2) дит€ч≥ психоневролог≥чн≥ санатор≥њ;

3) дит€ч≥ в≥дд≥ленн€ при психоневролог≥чних л≥карн€х;

4) заклади дл€ психохрон≥к≥в (виразна ≥мбецильн≥сть, ≥д≥от≥€);

5) реаб≥л≥тац≥йн≥ заклади.

ќстанн≥м часом в ”крањн≥ розпочато створенн€ реаб≥л≥та≠ц≥йних заклад≥в, €к≥ п≥дпор€дковуютьс€ р≥зним ћ≥н≥стерствам залежно в≥д контингенту д≥тей ≥ зм≥сту допомоги. ћ≥н≥стерству осв≥ти ≥ науки ”крањни п≥дпор€дковуютьс€ навчально-реаб≥л≥та≠ц≥йн≥ центри, €к≥ керуютьс€ у своњй д≥€льност≥ Ђѕоложенн€м про навчально-реаб≥л≥тац≥йний ÷ентрї (1997 p.), а навчанн€ д≥≠тей в≥дбуваЇтьс€ зг≥дно програм, передбачених дл€ певного спе≠ц≥ального осв≥тнього закладу (в≥дпов≥дно до в≥ку ≥ вад д≥тей).

«г≥дно ѕоложенн€ навчально-реаб≥л≥тац≥йний центр - це заклад осв≥ти, €кий забезпечуЇ умови дл€ в≥дновленн€ здоров'€, соц≥альноњ адаптац≥њ, профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ д≥тей, що мають ор≠ган≥чн≥ та функц≥ональн≥ захворюванн€ внутр≥шн≥х орган≥в та систем або вади психоф≥зичного розвитку.

Ќайчаст≥ше у таких закладах контингент вихованц≥в скла≠даЇтьс€ ≥з д≥тей ≥з складними вадами, часто комплексними, на≠приклад, розумова в≥дстал≥сть у поЇднанн≥ з вадами опорно-рухового апарату ¬≥дпов≥дно ≥ допомогу дпи одержують комп-

.13


ћодуль /

лексну - л≥кувальну, психолог≥чну, педагог≥чну, соц≥альну. Ќа в≥дм≥ну в≥д традиц≥йних спец≥альних заклад≥в у штат≥ реаб≥л≥та≠ц≥йних значно б≥льше персоналу: не лише вчител≥ та виховател≥, а й л≥кар≥, масажисти, соц≥альн≥ прац≥вники.

ѕри навчально-реаб≥л≥тац≥йних закладах д≥ють р≥зн≥ служби, зокрема, служба роботи з с≥м'€ми вихованц≥в; в≥дд≥ленн€ ранньоњ корекц≥йноњ допомоги; групи тимчасового перебуванн€ та ≥н.

ќдн≥Їю ≥з суттЇвих в≥дм≥нностей Ї сп≥впрац€ з с≥м'€ми, що виховують д≥тей з вадами психоф≥зичного розвитку, участь с≥м'њ у вихованн≥ й соц≥ал≥зац≥њ дитини. ” традиц≥йних закладах, б≥льш≥сть з €ких с ≥нтернатними, робота з с≥м'€ми проводитьс€ еп≥зодично ≥ не Ї системною.

якщо ж за станом здоров'€ дитина не може знаходитись у колектив≥, њй пропонують ≥ндив≥дуальне навчанн€ за про≠грамою того закладу, €кий в≥дпов≥даЇ д≥агнозу й в≥ку дитини.

2. ћожливост≥ ≥нтегрованоњ та ≥нклюзивноњ осв≥ти д≥тей, що потребують корекц≥њ психоф≥зичного розвитку

ѕерспективним завданн€м сучасноњ корекц≥йноњ осв≥ти по≠стаЇ ≥нтегроване та ≥нклюзивне навчанн€. ўе Ћ. — ¬иготський у своњх прац€х говорив про те, що спец≥альна школа створюЇ дл€ дитини замкнений св≥т, у €кому все Ї прилаштованим до дефекту. ¬насл≥док штучноњ ≥зол€ц≥њ д≥тей, в≥дриву њх в≥д с≥м'њ ≥ здорових ровесник≥в формуЇтьс€ невпевнена в соб≥, власних си≠лах ≥ можливост€х особист≥сть, €ка Ї неп≥дготовленою до житт€ у сусп≥льств≥. ќсобливо гостро проблема ≥нтеграц≥њ та ≥нклюз≥њ постаЇ перед д≥тьми ≥з легкими (невиразними) вадами у психо≠ф≥зичному розвитку, оск≥льки вони не охоплен≥ закладами ко≠рекц≥йноњ осв≥ти.

—еред основних завдань розвитку дошк≥льноњ ≥ загальноњ се≠редньоњ осв≥ти на найближч≥ навчальн≥ роки ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни вбачаЇ створенн€ умов дл€ ≥нклюзивного та ≥нте≠грованого навчанн€ д≥тей з особливими потребами. Ўл€хи розви≠тку ≥нклюзивноњ осв≥ти, завданн€ органам управл≥нн€ осв≥тою, €к≥ випливають з них визначено у таких нормативних документах:

■ наказ ћќ» ”крањни в≥д 11 09.2009 р. є 855 Ђѕро затвер≠дженн€ ѕлану д≥й щодо запровадженн€ ≥нклюзивною на-


«агальн≥ питанн€ коренин≥но≥ педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

вчанн€ у загальноосв≥тн≥х навчальних закладах на 2009-2012 рокиї;

■ наказ ћќЌ ”крањни в≥д 20.01.2010 року Ђѕро затверджен≠н€ заход≥в на виконанн€ розпор€дженн€  ћ” в≥д 5 жовтн€ 2009 року є 1622-р Ђѕро затвердженн€ плану заход≥в щодо розвитку загальноњ, середньоњ, дошк≥льноњ та позашк≥льноњ осв≥ти на пер≥од до 2012 рокуї.

—л≥д розр≥зн€ти ≥нтеграц≥ю й ≥нклюз≥ю.

≤нтеграц≥€

≤нтеграц≥€ в≥дображаЇ спробу залучити учн≥в з особливими потребами до загальноосв≥тн≥х шк≥л. ”чень пристосовуЇтьс€ до вимог школи.

≤нтегроване навчанн€ маЇ €к переваги, так ≥ проблеми. ѕереваги, зокрема, про€вл€ютьс€ у:

- подоланн≥ ≥зол€ц≥њ вихованц≥в;

- можливост≥ отриманн€ осв≥ти за м≥сцем проживанн€ без
в≥дриву в≥д с≥м'њ;

- ор≥Їнтац≥њ д≥тей з психоф≥зичними вадами у розвитку на
нормальних однол≥тк≥в;

Х - реальн≥й соц≥альн≥й адаптац≥њ з раннього в≥ку;

- оздоровленн≥ емоц≥йноњ сфери нормальних однол≥тк≥в;

- навчанн≥ д≥тей сп≥лкуватис€ та працювати разом;

- формуванн≥ у здорових д≥тей почутт€ в≥дпов≥дальност≥ за
товариш≥в, €к≥ потребують допомоги, емпат≥њ, сп≥вчутт€.

ѕроцес ≥нтеграц≥њ Ї позитивним ще й через те, що ор≥ЇнтуЇ педагог≥в на зм≥щенн€ акцент≥в у корекц≥йно-педагог≥чн≥й робот≥ з д≥тьми: об'Їктом впливу стаЇ не порушенн€, а особис≠т≥сть дитини.

ѕроте на час≥ в ”крањн≥ впровадженн€ ≥нтегрованого на≠вчанн€ гальмуЇтьс€ такими недол≥ками:

- недостатн€ розроблен≥сть законодавчо-правовоњ бази;

- слабка ≥нформован≥сть громадськост≥ про проблеми д≥тей з
психоф≥зичними вадами;

- неп≥дготовлен≥сть спец≥ал≥ст≥в до роботи в систем≥ ≥нтегра≠
ц≥њ;

~ труднощ≥ у науково-методичному забезпеченн≥ навчально-виховного ≥ корекц≥йного процесу.

ўе одн≥Їю проблемою Ї ставленн€ родини до спец≥альноњ осв≥ти. Ѕагатьох батьк≥в не влаштовуЇ вар≥ант перебуванн€ њх≠ньоњ дитини у в≥докремленому заклад≥ з в≥дривом в≥д с≥м'њ —аме


ћодуль ≤

тому виникаЇ стих≥йна ≥нтеграц≥€, коли батьки попри рекомен≠дац≥њ ѕћѕ  залишають д≥тей з психоф≥зичними вадами у ма≠сових школах, де вони навчаютьс€ без одержанн€ в≥дпов≥дних особливост€м њхнього розвитку осв≥тн≥х послуг.

як св≥дчить досв≥д багатьох крањн, вих≥дним принципом ≥н≠теграц≥њ д≥тей з психоф≥зичними вадами Ї принцип р≥вних прав ≥ можливостей в одержанн≥ осв≥ти. ѕри цьому ≥нтеграц≥€ зд≥йсню≠Їтьс€ у двох формах: соц≥альн≥й та педагог≥чн≥й.

—оц≥альна ≥нтеграц≥€ передбачаЇ соц≥альну адаптац≥ю дитини з психоф≥зичними вадами у загальну систему соц≥альних стосунк≥в передус≥м у межах того осв≥тнього середовища, в €ке вона ≥нтегруЇтьс€ (Ћ. ћ. Ўип≥цина). ” окремих крањнах такий вид ≥нтеграц≥њ називають терм≥ном Ђмейнстр≥м≥нгї.

ќсв≥тн€ ≥нтеграц≥€ передбачаЇ наданн€ д≥т€м з психо≠ф≥зичними вадами можливост≥ сп≥льного навчанн€ в одн≥й школ≥ чи клас≥ з д≥тьми, що нормально розвиваютьс€, за програмою масовоњ або спец≥альноњ школи (ј.ј. олупаЇва).

” Ђѕоложенн≥ (тимчасовому) про орган≥зац≥ю ≥нтегровано≠го навчанн€ д≥тей з особливими потребами в загальноосв≥тн≥х (дошк≥льних) навчальних закладахї (2002 р.) визначено, що ≥нтегрована осв≥та не Ї альтернативою систем≥ спец≥альноњ осв≥ти д≥тей з особливими потребами.

√оловною метою ≥нтегрованого навчанн€ Ї створен≠н€ умов дл€ особист≥сного розвитку, творчоњ самореал≥зац≥њ та утвердженн€ людськоњ г≥дност≥ д≥тей з особливими потребами.

«авданн€ ≥нтегрованого навчанн€:

" забезпеченн€ права д≥тей з особливими потребами на здобут≠т€ середньоњ загальноњ осв≥ти в умовах загальноосв≥тн≥х на≠вчальних заклад≥в у комплексному поЇднанн≥ з корекц≥йно-реаб≥л≥тац≥йними заходами;

■ р≥зноб≥чний розвиток ≥ндив≥дуальност≥ дитини на основ≥ ви≠
€вленн€ њњ задатк≥в ≥ зд≥бностей, формуванн€ ≥нтерес≥в ≥ по≠
треб;

■ збереженн€ ≥ зм≥цненн€ морального ≥ ф≥зичного здоров'€ ви≠
хованц≥в;

Х вихованн€ в учн≥в любов≥ до пращ, зд≥йсненн€ њх допрофе-с≥йноњ п≥дготовки, забезпеченн€ умов дл€ њх життЇвого ≥ про≠фес≥йного самовизначенн€;

■ вихованн€ школ€ра €к культурноњ ≥ мора≥ьноњ людини з етич≠
ним ставленн€м до навколишньою св≥т\ ≥ самоњ себе;


«агальн≥ питанн€ корекц≥йноњ педагог≥ки та спец≥альноњ психолог≥њ

наданн€ у процес≥ навчанн€ й вихованн€ квал≥ф≥кованоњ
психолого-медико-педагопчноњ допомоги з урахуванн€м стану
здоров'€, особливостей психоф≥зичного розвитку вихованц€.

” ≥снуючих нормативних документах та наукових джерелах описано наступн≥ форми ≥нтегрованого навчанн€:

V повна Ч включенн€ дитини з психолог≥чною готовн≥стю до
сп≥льного навчанн€ та в≥дпов≥дним в≥ков≥й норм≥ р≥внем пси≠
хоф≥зичного ≥ мовного розвитку в масовий заклад €к р≥вно≠
ц≥нноњ ≥з здоровими однол≥тками; корекц≥йну допомогу дити≠
на при цьому одержуЇ зг≥дно потреб у спец≥ал≥ст≥в за м≥сцем
навчанн€ та проживанн€;

Х комб≥нована Ч д≥ти з близьким до норми р≥внем психоф≥зич≠
ного та мовленнЇвого розвитку навчаютьс€ у разом ≥з здоро≠
вими однол≥тками, у процес≥ навчанн€ одержують допомогу
вчител€-дефектолога;

/ часткова Ч перебуванн€ д≥тей з особливими потребами, ко≠тр≥ не спроможн≥ нар≥вн≥ ≥з здоровими однол≥тками оволод≥ти осв≥тн≥м стандартом, у масових закладах лише частину дн€;

J тимчасова Ч пер≥одичне об'Їднанн€ з≥ здоровими д≥тьми дл€ проведенн€ сп≥льних заход≥в.

¬ умовах масовоњ школи ≥нтеграц≥€ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом орган≥зац≥њ спец≥альних клас≥в або включенн€м д≥тей з психоф≥≠зичними вадами до звичайних клас≥в. Ќаголосимо, що форми ≥нтеграц≥њ залежать в≥д р≥вн€ розвитку дитини, а саме: повна ≥ комб≥нована форми Ї прийн€тними дл€ д≥тей з високим р≥внем психоф≥зичного ≥ мовленнЇвого розвитку; часткова ≥ тим≠часова форми доц≥льн≥ дл€ д≥тей з нижчим р≥внем розвитку.

¬ ≥нтегрованих (спец≥альних) класах (групах) загально≠осв≥тн≥х (дошк≥льних) навчальних заклад≥в можуть перебувати д≥ти з психоф≥зичними вадами таких категор≥й (за умови в≥д≠пов≥дного висновку психолого-медико-педагог≥чноњ консультац≥њ (ѕћѕ )):

■ з порушенн€ми опорно-рухового апарату (д≥ти з церебраль≠
ними парал≥чами, з насл≥дками пол≥ом≥Їл≥ту у в≥дновному ≥
резидуальному станах, з вродженими ≥ набутими деформац≥≠
€ми опорно-рухового апарату, артрогрипозом, хондродистро-
ф≥Їю, м≥опат≥Їю);

■ з порушенн€ми слуху (з втратою слуху в≥д 30-ти ≥ б≥льше
децибел);

■ з важкими мовленнЇвими порушенн€ми (з ринолал≥Їю, зањ≠
канн€м, алал≥Їю, афаз≥Їю, дизартр≥Їю при нормальному ста≠
н≥ слуху ≥ первинно збереженому ≥нтелект≥);


ћодуль I

■ з порушенн€ми зору;

Х ≥з затримкою псих≥чного розвитку;

■ з обмеженими можливост€ми розумового розвитку (легка
форма за умови навчанн€ в спец≥альному клас≥ або за ≥ндив≥≠
дуальною нецензовою програмою).

Ќавчанн€ Ђ≥нтегрованихї д≥тей зд≥йснюЇтьс€ за навчальними планами ≥ програмами в≥дпов≥дних тип≥в спец≥альних шк≥л або за ≥ндив≥дуальними планами й програмами з урахуванн€м катего≠р≥њ порушенн€. Ќавчально-виховний процес маЇ бути корекц≥йно спр€мованим. «алежно в≥д потреб дитини та њњ проблем з нею працюють р≥зн≥ спец≥ал≥сти: вчитель-дефектолог певноњ галуз≥, психолог, соц≥альний педагог, л≥кар. ≈фективн≥сть навчально-виховноњ, корекц≥йно-розвивальноњ ≥ л≥кувально-проф≥лактичноњ роботи залежить в≥д координованост≥ д≥й ус≥х фах≥вц≥в. ƒо сп≥ль≠ноњ роботи обов'€зково залучаютьс€ й батьки дитини.

≤Ќ Ћё«≤я

ёЌ≈— ќ розгл€даЇ ≥нклюз≥ю €к процес визнанн€ ≥ реа≠гуванн€ на р≥зноман≥тн≥сть потреб вс≥х тих, хто навчаЇтьс€. ≤нклюз≥€ потребуЇ зм≥н на вс≥х р≥вн€х осв≥ти, оск≥льки Ї особли≠вою системою навчанн€, що охоплюЇ весь р≥зноман≥тний контин≠гент учн≥в та диференц≥юЇ осв≥тн≥й процес в≥дпов≥дно до потреб учн≥в ус≥х груп та категор≥й.

≤нклюзивне навчанн€ передбачаЇ створенн€ осв≥тнього середовища, €ке в≥дпов≥дало б потребам ≥ можливост€м кожноњ дитини, незалежно в≥д особливостей њњ психоф≥зичного розвитку (ј. ј.  олупаЇва).

≤нклюзивна осв≥та Ї п≥дходом, €кий допомагаЇ адаптувати осв≥тню програму та осв≥тнЇ середовище до потреб учн≥в, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ своњми навчальними можливост€ми.

≤нклюзивна осв≥та Ї позитивною не лише дл€ д≥тей з по≠рушенн€ми психоф≥зичного розвитку, а й дл€ њх здорових ро≠весник≥в.

ѕереваги ≥нклюзивноњ осв≥ти:

Х розум≥нн€ сусп≥льством проблем ≥нвал≥дност≥;

Х сол≥дарн≥сть м≥ж д≥тьми з особливими потребами та њх здо≠
ровими ровесниками;

Х формуванн€ у дитини з вадами розвитку модел≥ здорового
повноц≥нного способу житт€;

Х створенн€ умов дл€ соц≥альноњ адаптац≥њ та найб≥льш повного
розкритт€ свого потенц≥алу у дитини з вадами розвитку;


«агальн≥ питанн€ корекц≥йноњ педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

* зосередженн€ уваги на можливост€х ≥ сильних сторонах осо≠
бистост≥ дитини;

* можлив≥сть ус≥х д≥тей жити разом ≥з родиною;

* вихованн€ у здорових д≥тей толерантност≥, комун≥кабельнос≠
т≥, б≥льш адекватноњ самооц≥нки, меншоњ агрес≥њ, вм≥нн€ ц≥ну≠
вати своЇ здоров'€;

* реальна ≥нтеграц≥€ та сусп≥льна адаптац≥€.

≤снуюч≥ бар'Їри:

- арх≥тектурна недоступн≥сть шк≥л;

- недостатн≥сть знань ≥ нав≥ть упереджен≥сть адм≥н≥страц≥њ та
педагог≥в шк≥л, батьк≥в здорових учн≥в щодо проблем д≥тей
з психоф≥зичними порушенн€ми ≥ неготовн≥сть до њхнього
включенн€ у колектив здорових однол≥тк≥в;

- в≥дсутн≥сть знань у батьк≥в д≥тей з психоф≥зичними порушен≠
н€ми про в≥дстоюванн€ прав д≥тей на осв≥ту, страх перед сис≠
темою осв≥ти ≥ соц≥альноњ п≥дтримки;

- в≥дсутн≥сть у школах достатньоњ матер≥ально-техн≥чноњ бази
дл€ ≥нклюзивноњ осв≥ти (п≥дручники, пос≥бники, “«Ќ, спец≥≠
альне обладнанн€);

- методична неготовн≥сть педагог≥в ≥ психолог≥в загальноосв≥т≠
н≥х заклад≥в;

- в≥дсутн≥сть спец≥альних посад (медики, спец≥альн≥ психо≠
логи, корекц≥йн≥ педагоги) у загальноосв≥тн≥х закладах дл€
зд≥йсненн€ психолого-педагог≥чного супроводу д≥тей з психо≠
ф≥зичними порушенн€ми.

ѕринципи ≥нклюзивноњ осв≥ти:

S ц≥нн≥сть людини не залежить в≥д њњ зд≥бностей ≥ дос€гнень; ^,кожна людина Ї здатною в≥дчувати ≥ думати; ^ кожна людина маЇ право на сп≥лкуванн€ й на те, щоб њњ по≠чули;

* ус≥ люди потребують один одного;

* справжн€ осв≥та може зд≥йснюватись лише у контекст≥ реаль≠
них взаЇмостосунк≥в;

* ус≥ люди потребують п≥дтримки ≥ дружби ровесник≥в;

* дл€ ус≥х учн≥в дос€гненн€ прогресу скор≥ше можуть бути у
тому, що вони можуть робити, н≥ж у тому, що не можуть;

* р≥зноман≥тн≥сть посилюЇ ус≥ сторони житт€ людини.

≤нклюзивна осв≥та зд≥йснюЇтьс€ через формуванн€ спец≥аль≠ного ≥нклюзивного класу, наповнюван≥сть €кого маЇ становити не б≥льше 20 учн≥в. ” клас≥ (груп≥) може бути не б≥льше трьох ƒ≥тей з психоф≥зичними вадами, при цьому доц≥льно добирати ƒ≥тей одн≥Їњ категор≥њ порушенн€ (нозолог≥њ)


ћодуль ≤

як ≥ при ≥нтеграц≥њ навчанн€ д≥тей зд≥йснюЇтьс€ за навчаль≠ними планами ≥ осв≥тн≥ми стандартами в≥дпов≥дних тип≥в спец≥≠альних шк≥л або за ≥ндив≥дуальними планами й програмами з урахуванн€м конкретноњ категор≥њ порушенн€. ” процес≥ навчан≠н€ ≥ вихованн€ реал≥зуютьс€ корекц≥йн≥ завданн€.

≈фективн≥сть ≥нклюзивноњ осв≥ти залежить в≥д зд≥йсненн€ психолого-педагог≥чного супроводу, €кий маЇ забезпечуватись ско≠ординованими д≥€ми команди фах≥вц≥в: вчитель-дефектолог певноњ галуз≥, психолог, соц≥альний педагог, л≥кар, батьки дитини.

¬ ц≥лому дл€ забезпеченн€ ефективного ≥нтегрованого чи ≥нклюзивного навчанн€ д≥тей, що потребують корекц≥њ психоф≥≠зичного розвитку, Ї необх≥дним створенн€ в≥дпов≥дних умов:

- раннЇ ви€вленн€ вад розвитку ≥ започаткуванн€ корекц≥йноњ
роботи;

- правильне д≥агностуванн€ розвитку дитини та урахуванн€ њњ
можливостей;

- психолог≥чна готовн≥сть дитини ≥ њњ батьк≥в до навчанн€ сп≥ль≠
но з≥ здоровими однол≥тками;

- т≥сна сп≥впрац€ з батьками, наданн€ њм необх≥дного м≥н≥муму
дефектолог≥чних знань, психотерапевтичноњ ≥ консультатив≠
ноњ допомоги;

- в≥дпов≥дна п≥дготовка педагог≥в загальноосв≥тн≥х заклад≥в
дл€ зд≥йсненн€ фахового супроводу Ђ≥нтегрованихї чи Ђ≥нк-
люзованихї д≥тей;

- створенн€ спец≥альних умов у клас≥, школ≥ (необх≥дне облад≠
нанн€, охоронний режим тощо);

- п≥дготовка здорових учн≥в класу до взаЇмод≥њ з аномальною
дитиною;

- супров≥д ≥нтегрованого учн€ фах≥вцем-дефектологом, надан≠
н€ дитин≥ квал≥ф≥кованоњ корекц≥йноњ допомоги;

- забезпеченн€ психолог≥чного супроводу.

3. ≤ндив≥дуальне навчанн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку €к форма орган≥зац≥њ корекц≥йно-педагог≥чного процесу

¬≥дпов≥дно до Ђѕоложенн€ про ≥ндив≥дуальну форму на≠вчанн€ в загальноосв≥тн≥х навчальних закладахї (2003 р.) ≥нди≠в≥дуальне навчанн€ с одн≥Їю з форм орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу ≥ впроваджуЇтьс€ дл€ забезпеченн€ права громад€н на здобутт€ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти з ураху-


«огалы*' питанн€ кирскц≥йноњ педагог≥ки та с≥и'цга.'≥ьног псшссмогп

ванн€м ≥ндив≥дуальних зд≥бностей та обдарувань, стану здоров'€, демограф≥чноњ ситуац≥њ, орган≥зац≥њ њх навчанн€.

ƒ≥ти з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку також мають право на таку форму навчанн€ в раз≥, €кщо за медичними по≠казанн€ми њм протипоказано знаходитись у колектив≥, напри≠клад, на€вн≥сть еп≥лептичних напад≥в, психотичних розлад≥в, виразних соматичних захворювань тощо. ƒо учн≥в, €к≥ за станом «доров'€ не можуть в≥дв≥дувати спец≥альну школу, вчитель при≠ходить додому.

≤ндив≥дуальне навчанн€ може бути призначено ≥ д≥т€м, бать- rfui €ких в≥дмовл€ютьс€ в≥д њхнього направленн€ у спец≥альну '«агальноосв≥тню школу (школу-≥нтернат).

' ≤ндив≥дуальне навчанн€ зд≥йснюЇтьс€ за ≥ндив≥дуальним на≠вчальним планом, затвердженим директором навчального закла≠ду, €кий складаЇтьс€ на п≥дстав≥ навчального плану т≥Їњ школи, що в≥дпов≥даЇ показникам розвитку дитини (нозолог≥€, конкрет≠ний д≥агноз, в≥к). ¬≥дпов≥дно за основу беретьс€ ≥ стандарт осв≥≠ти дл€ певноњ категор≥њ д≥тей. якщо ж серйозн≥ розлади здоров'€ (соматичного, ф≥зичного, псих≥чного) або специф≥чн≥ вади роз≠витку (акалькул≥€, аграф≥€) перешкоджають дитин≥ засвоњти за≠гальн≥ навчальн≥ програми, то вони дл€ нењ ≥ндив≥дуал≥зуютьс€.

≤ндив≥дуальне навчанн€ д≥тей з порушенн€ми психоф≥≠зичного розвитку грунтуЇтьс€ на принципах спец≥альноњ дидак≠тики, тому обов'€зково Ї корекц≥йно спр€мованим. «м≥ст та засоби корекц≥њ обумовлюютьс€ специф≥кою на€вного порушен≠н€, а не формами орган≥зац≥њ навчанн€.

«г≥дно з Ђѕоложенн€м про ≥ндив≥дуальну форму навчанн€ в загальноосв≥тн≥х навчальних закладахї (2003 р.) ≥ндив≥дуальне навчанн€ маЇ зд≥йснюватись педагог≥чними прац≥вниками з в≥дпо≠в≥дною фаховою (дефектолог≥чною) осв≥тою. јдже дл€ реал≥зац≥њ корекц≥иного навчанн€ вчитель маЇ на високому фаховому р≥вн≥ оволод≥ти спец≥альною психолог≥Їю, педагог≥кою та методикою у певн≥й галуз≥ дефектолог≥њ. —аме тому вчитель ≥ндив≥дуального навчанн€ повинен мати в≥дпов≥дну дефектолог≥чну осв≥ту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 706 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2022 - | 1881 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.05 с.