Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕричини порушень психоф≥зичного розвитку
¬≥дхиленн€ у розвитку д≥тей можуть бути обумовлен≥ р≥з≠ними неспри€тливими факторами, €к≥ под≥л€ютьс€ на ендоген≠н≥ (генетичн≥ або внутр≥шн≥ впливи) ≥ екзогенн≥ (середовищн≥ або зовн≥шн≥) впливи. Ќайчаст≥ше фах≥вц≥ групують патолог≥чн≥ фактори залежно в≥д пер≥оду впливу на здоров'€ дитини: пре≠натальн≥ - причини, що д≥ють на зародок ≥ пл≥д у пер≥од вну-тр≥шньоутробного розвитку; натальн≥ Ч у пер≥од пологовоњ д≥€льност≥; постнатальн≥ - п≥сл€ народженн€ дитини.

внутр≥шньоутробному (пренатальному) пер≥од≥ в≥дхи≠ленн€ у розвитку дитини можуть викликати наступн≥ фактори:

■S спадков≥ захворюванн€ (наприклад, м≥опат≥€ Ч порушенн€ обм≥ну речовин у м'€зов≥й тканин≥, галактозем≥€ Ч незасво-Їнн€ галактози, що входить у грудне молоко, муков≥сцидоз - дефект ферменту п≥дшлунковоњ залози, певн≥ типи пору≠шень зорового та слухового анал≥затор≥в, ринолал≥€ та ≥н.);

■S генетичн≥ захворюванн€ (наприклад, фен≥лкетонур≥€, тиро-зиноз Ч хвороби, пов'€зан≥ з порушенн€м ферментноњ д≥€ль≠ност≥ орган≥зму);

■S хромосомн≥ порушенн€ (хвороба ƒауна, синдром Ђкот€чого крикуї та ≥н.);

^ порушенн€ харчуванн€ зародку ≥ плоду Ч ц€ причина обу≠мовлена неправильним харчуванн€м ваг≥тноњ ж≥нки (хаотич≠ним, нерац≥ональним, незбалансованим), в раз≥ €кого зародку ≥ плоду не вистачаЇ поживних речовин (б≥лк≥в, жир≥в, вугле≠вод≥в, м≥неральних речовин тощо);

■S ≥нтоксикац≥њ (х≥м≥чний вплив) безконтрольний прийом ва≠г≥тною ж≥нкою л≥к≥в, алкогол≥зм майбутньоњ матер≥, кур≥нн€, наркотичний вплив, рад≥ац≥€ тощо;

S ≥нфекц≥йн≥ захворюванн€ ваг≥тноњ ж≥нки токсоплазмоз, м≥-коплазма, сиф≥л≥с, в≥русн≥ ≥нфекц≥њ (черв≥нка, герпес, грип, цитомегал≥€. гепатит);


ћодуль I.

■S травми зародку ≥ плоду (механ≥чний вплив);

S температурний вплив Ч переохолодженн€ чи перегр≥ванн€ ваг≥тноњ ж≥нки;

S соматичн≥ та псих≥чн≥ захворюванн€ ваг≥тноњ ж≥нки - ревма≠тизм, хвороби серц€, г≥пертон≥€, цукровий д≥абет та ≥н.;

■S несум≥сн≥сть груп кров≥ чи резус-фактору матер≥ та плоду.

¬аг≥тн≥й ж≥нц≥ сл≥д пам'€тати, що самол≥куванн€, без≠контрольне вживанн€ л≥к≥в, голодуванн€, неправильне ≥ нера≠ц≥ональне харчуванн€, хрон≥чн≥ та гостр≥ захворюванн€ важли≠вих орган≥в негативно в≥дображаютьс€ на внутр≥шньоутробному розвитку плоду ≥ можуть призвести нав≥ть до його загибел≥. ѕри чому ≥снуЇ пр€мий зв'€зок м≥ж часом д≥њ патолог≥чного фактору ≥ негативними насл≥дками Ч чим ран≥ше у внутр≥шньоутробно≠му розвитку пошкоджуЇтьс€ ембр≥он, тим важчими ви€вл€ють≠с€ насл≥дки.

пер≥од пологовоњ д≥€льност≥ (натальний пер≥од) неспри≠€тливими можуть бути так≥ фактори:

ХS стр≥мк≥ пологи;

S зат€жн≥ пологи;

S неквал≥ф≥кована акушерська допомога.

ƒ≥€ цих фактор≥в призводить до асф≥кс≥њ (кисневе голоду≠ванн€) або травм дитини.

постнатальному пер≥од≥ розвитку можуть д≥€ти €к б≥олог≥чн≥, так ≥ соц≥альн≥ фактори:

*/ ≥нфекц≥йн≥ захворюванн€ (грип, к≥р, скарлатина, мен≥нг≥т, енцефал≥т, пол≥ом≥Їл≥т, отит та ≥н.);

S ≥нтоксикац≥њ (передозуванн€ л≥карських препарат≥в (особли≠во антиб≥отик≥в), рад≥ац≥€, алкогол≥зм чи пал≥нн€ матер≥, €ка годуЇ дитину грудним молоком та ≥н.);

S травми;

s порушенн€ харчуванн€ дитини;

S тривал≥ соматичн≥ захворюванн€;

S соц≥альн≥ фактори (соц≥ально-психолог≥чн≥ причини):

Х т€жк≥ переживанн€ дитини, обумовлен≥ неспри€тливим
становищем у с≥м'њ чи школ≥, пост≥йними стресами, хро≠
н≥чними соматичними ≥ ф≥зичними дефектами;

Х неспри€тлив≥ соц≥ально-побутов≥ умови;

Х недостатн≥сть мовленнЇвого сп≥лкуванн€;

Х насл≥дуванн€ неправильного мовленн€;

Х псих≥чн≥ травми;

Х педагог≥чна занедбан≥сть.


«агальн≥ питанн€ корекц≥йноњ педагог≥ки та спец≥альноњ психолог≥њ

Ќаголосимо, що окрем≥ соц≥альн≥ фактори впливають пе≠редус≥м на д≥тей ≥з ослабленою нервовою системою, вразливих, ранимих, ≥з певними характеролог≥чними особливост€ми (за≠мкнут≥сть, сором'€злив≥сть, несамост≥йн≥сть), ≥з в≥дсутн≥стю ≥н≠телектуальних ≥нтерес≥в тощо.

ѕравильне вихованн€ у с≥м'њ, емоц≥йний контакт ≥з близьки≠ми людьми Ї джерелом повноц≥нного розвитку дитини.

3. ќсобливост≥ процесу аномального розвитку

Ћ. — ¬иготський досл≥див, що д≥ти з порушенн€ми психо≠ф≥зичного розвитку розвиваютьс€ за тими ж законом≥рност€ми, що й нормальн≥, зокрема: псих≥чний розвиток маЇ поетапний ха≠рактер, ≥ кожен етап завершуЇтьс€ формуванн€м новоутворень, €к≥ Ї основою дл€ подальшого розвитку. ƒинам≥ка розвитку нор≠мальноњ та аномальноњ дитини п≥дпор€дковуЇтьс€ Їдиним загаль≠ним законом≥рност€м, при цьому кожен вид психоф≥зичних по≠рушень характеризуЇтьс€ своњми специф≥чними особливост€ми. ѕроте Ї й загальн≥ особливост≥ процесу аномального розвитку.

Ћ. — ¬иготський розробив теор≥ю складноњ структури аномального розвитку, €ка означаЇ, що дефект не призводить до випад≥нн€ чи порушенн€ €коњсь одн≥Їњ функц≥њ, а в≥добра≠жаЇтьс€ на всьому розвитку дитини. —труктура аномального розвитку складаЇтьс€ ≥з первинного дефекту (€дра), ви≠кликаного певним хворобливим фактором, ≥ вторинних та супутн≥х порушень, що виникають п≥д впливом первинного дефекту у процес≥ розвитку дитини. ¬с≥ структурн≥ компоненти Ї взаЇмозалежними, окр≥м того вторинн≥ ускладненн€ пов'€зан≥ з д≥Їю середовищних фактор≥в у розвитку псих≥ки дитини. ” складн≥й структур≥ аномального розвитку вчен≥ вид≥л€ють так≥ законом≥рност≥:

Х на р≥вень розвитку дитини суттЇво впливаЇ ступ≥нь ≥ €к≥сть
первинного дефекту (тотальне чи часткове, орган≥чне чи
функц≥ональне ураженн€);

Х в≥д ступен€ вираженн€ та €кост≥ первинного дефекту зале≠
жить не лише к≥льк≥сна, а ≥ €к≥сна своЇр≥дн≥сть вторинних
в≥дхилень у розвитков≥ аномальноњ дитини;

Х своЇр≥дн≥сть розвитку аномальноњ дитини залежить в≥д часу
виникненн€ первинного дефекту: чим ран≥ше д≥Ї хворобли≠
вий фактор, тим важчим Ї ступ≥нь порушенн€;


ћодуль ≤

Х особливост≥ розвитку аномальноњ дитини визначаютьс€ ≥ се-
редовищними факторами, особливо педагог≥чними умовами;

Х чим дал≥ в≥д першопричини знаходитьс€ порушенн€, тим
б≥льше воно п≥ддаЇтьс€ виховному ≥ л≥кувальному впливу
(Ћ. — ¬иготський);

Х в≥дсутн≥сть педагог≥чних умов, що враховують специф≥ч≠
н≥ особливост≥ дитини, обумовлен≥ первинним дефектом,
призводить до дивергенц≥њ (розходженн€ б≥олог≥чного та со≠
ц≥ального розвитку), внасл≥док чого виникають складн≥ вто≠
ринн≥ в≥дхиленн€;

Х чим ран≥ше створюютьс€ спец≥альн≥ умови дл€ розвитку ≥ ви≠
хованн€ дитини з психоф≥зичними вадами, тим менше вини≠
каЇ вторинних ускладнень;

Х у корекц≥йн≥й робот≥ сл≥д враховувати не лише порушенн€
дитини, а ≥ на€вн≥ позитивн≥ можливост≥ (опора на збережен≥
функц≥њ або Ђпуди здоров'€ї за Ћ. — ¬иготським);

Х вагомого значенн€ у розвитку та соц≥ал≥зац≥њ д≥тей набуваЇ
мовленн€ оточуючих (член≥в родини, педагог≥в);

Х процес навчанн€ д≥тей з психоф≥зичними порушенн€ми маЇ
враховувати не лише р≥вень актуального розвитку, а й ірун≠
туватись на потенц≥йних можливост€х дитини, тобто зон≥
найближчого розвитку (навчанн€ маЇ вести за собою розви≠
ток за Ћ. — ¬иготським);

Х законом≥рн≥стю псих≥чного розвитку аномальних д≥тей Ї труд≠
нощ≥ њхньоњ соц≥альноњ адаптац≥њ, складн≥сть взаЇмод≥њ ≥з со≠
ц≥альним середовищем;

Х вихованн€ ≥ навчанн€ д≥тей з психоф≥зичними порушенн€ми
маЇ бути корекц≥йно спр€мованим, корекц≥йний вплив маЇ
поЇднуватись ≥з формуванн€м практичних навичок ≥ вм≥нь.

 онтрольн≥ запитанн€

1. ƒайте визначенн€ пон€тт€ Ђаномальна дитинаї та навед≥ть
сучасн≥ науков≥ синон≥ми

2. ” чому пол€гаЇ внесок Ћ. —. ¬иготського у дефектолог≥ю?

3. Ќазв≥ть основн≥ категор≥њ порушень психоф≥зичного розвитку
у д≥тей.

4 ќхарактеризуйте причини порушень психоф≥зичного розвит≠
ку у д≥тей.

5 ” чому сутн≥сть складноњ структури аномального розвитку?
6. «аповн≥ть таблицю:


«агальн≥ питанн€ корещгйног педагог≥ки та спец≥альноњ психологи

 

   атегор≥€ порушенн€ ѕервинний де≠фект (€дро) ¬торинн≥ по≠рушенн€ —упутн≥ по≠рушенн€
1. ѕорушенн€ слуху      
2. ѕорушенн€ зору      
3. –озумова в≥дстал≥сть      
4. ѕорушенн€ мовленн€      
5. ѕорушенн€ опорно-рухового апарату      

7. ќбірунтуйте необх≥дн≥сть знань про д≥тей з порушенн€ми психоф≥зичного розвитку дл€ виховател€ дошк≥льних закла≠д≥в та вчител€ загальноосв≥тньоњ школи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1628 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2283 - | 2028 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.