Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤де€ ц≥л≥сного вихованн€ –. Ўтайнера
«авданн€ розвитку людини €к Їдиного ц≥лого ставила перед собою школа –удольфа Ўтайнера Ц н≥мецького ф≥лософа, досл≥дника творчост≥ √ете ≥ Ў≥ллера, €ка перетворилась сьогодн≥ у широкий педагог≥чний рух ≥ маЇ назву вальдорфська педагог≥ка. ѕерша вальдорфська школа була в≥дкрита у Ќ≥меччин≥ у 1919 роц≥ у м.Ўтутгарт дл€ д≥тей роб≥тник≥в ≥ службовц≥в сигаретноњ фабрики ¬альдорф-јстор≥€. ¬ основу педагог≥чноњ концепц≥њ ц≥Їњ школи, €ка отримала назву за м≥сцем њњ утворенн€, покладено рел≥г≥йно-ф≥лософське вченн€ –.Ўтайнера Ц антропософ≥€. ÷е вченн€ названо його посл≥довниками Унайпрогресивн≥шим духовно-науковим напр€мом ’’ стол≥тт€Ф.

«г≥дно з у€вленн€ми антропософ≥њ, розвиток людини в≥дбуваЇтьс€ за семир≥чними ритмами. «нанн€ њх сутност≥ дозвол€Ї правильно будувати виховний процес. ѕрот€гом кожного з семи рок≥в в≥дбуваЇтьс€ дозр≥ванн€ одного з елемент≥в складноњ людськоњ природи.

√оловними принципами д≥€льност≥ вальдорфськоњ школи Ї: принцип вихованн€ у дус≥ свободи, €кий пол€гаЇ у необх≥дност≥ вести дитину до в≥льного ≥ пл≥дного самоп≥знанн€, самовизначенн€, до повноц≥нного розвитку вс≥х сил особистост≥; принцип ц≥л≥сност≥ формуванн€ особистост≥: т≥лесноњ, душевноњ ≥ духовноњ њњ стор≥н; принцип цикл≥чност≥ навчально-виховноњ д≥€льност≥, €кий пол€гаЇ в урахуванн≥ особливостей в≥кових цикл≥в розвитку, добових б≥оритм≥в, у застосуваннњ методу епох у навчальному процес≥, ритм≥чних вправ тощо; принцип авторитету вчител€, виховател€, батьк≥в, духовного ≥деалу.

ќрган≥зац≥€ навчального процесу у вальдорфських школах маЇ р€д специф≥чних особливостей. ” них в≥дсутн€ абсолютизац≥€ предметних урок≥в €к основноњ форми навчального процесу: 45-хвилинн≥ уроки поЇднуютьс€ тут ≥з зан€тт€ми за методом епох.

—утн≥сть методу епох пол€гаЇ у тому, що викладанн€ предмета проводитьс€ кожного навчального дн€ прот€гом 3Ц4 тижн≥в на 1,5 годинних зан€тт€х. «а цей навчальний час, що складаЇ близько 50 годин, засвоюЇтьс€ б≥льша частина навчального матер≥алу в≥дпов≥дного року або нав≥ть весь матер≥ал з предмету за р≥к.

“аким шл€хом викладаютьс€ пров≥дн≥ академ≥чн≥ дисципл≥ни: р≥дна мова ≥ л≥тература, математика, ≥стор≥€, ф≥зика, х≥м≥€, б≥олог≥€, географ≥€, ≥стор≥€ мистецтва, прац€. Ќа вивченн€ таких предмет≥в €к р≥дна мова математика у старших класах вид≥л€ють по дв≥ епохи (8 тижн≥в). ѕ≥сл€ 12 години дн€ у вальдорфських школах починаютьс€ уроки, €к≥ не пов'€зан≥ з великим ≥нтелектуальним напруженн€м. ÷е ще одна особлив≥сть орган≥зац≥њ навчального процесу у под≥бних школах. “акий розпод≥л навчального часу по€снюЇтьс€ врахуванн€м щоденних б≥олог≥чних ритм≥в дит€чого орган≥зму: п≥к ≥нтелектуальноњ активност≥ припадають на першу половину дн€ Ц в≥д 5 до 12 годин. ќп≥вдн≥ ж наступаЇ спад ≥нтелектуальноњ активност≥.

ќтже, п≥сл€ ≥нтелектуально насичених зан€ть першоњ половини дн€ йдуть два ≥нш≥ компоненти, що разом складають потр≥йний ритм житт€ вальдорфськоњ школи. ƒругий компонент Ц зан€тт€ естетично-художнього циклу Ц музика, живопис, скульптура, арх≥тектура, театр, евритм≥€ (особливий вид мистецтва, синтез думки ≥ слова, кольору ≥ музики, рух≥в т≥ла ≥ душ≥). Ќарешт≥, трет≥й компонент Ц зан€тт€ ручною працею: стол€рною ≥ слюсарною справою, шитт€м, плет≥нн€м тощо.

ќдин ≥з головних метод≥в вальдорфськоњ школи Ц образний виклад матер≥алу на будь-€кому зан€тт≥. ƒ≥тей вчать образно мислити, сп≥впереживати, сп≥вчувати, тобто включають у процес п≥знанн€ всю людину, њњ у€вленн€, фантаз≥ю, почутт€.

“радиц≥йним дл€ вальдорфських шк≥л Ї гетеан≥стичний метод п≥знанн€, €кий означаЇ буквально Ц п≥знавати св≥т, п≥знаючи себе, п≥знавати себе, п≥знаючи св≥т.

“радиц≥йно велика увага прид≥л€Їтьс€ р≥зним формам сп≥впрац≥ з батьками. ÷е ≥ батьк≥вськ≥ вечори, ≥ проведенн€ батьками урок≥в ручноњ прац≥, ≥ зан€тт€ разом з д≥тьми евритм≥Їю тощо. ”правл≥нн€ школами зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ самовр€дуванн€.

” 1990 роц≥ у ‘–Ќ нараховувалось 180 вальдорфських шк≥л, у €ких навчалось понад 50 тис€ч д≥тей, а всього у св≥т≥ на той час було 512 таких альтернативних навчальних заклад≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2094 - | 1900 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.