Ойынның келесідей қырлары барДамытушылық іс-әрекет. Белсенді шығармашы лық үдеріс. Бәсекелестік және жарысу.
Лекции.Орг

Поиск:


Ойынның келесідей қырлары барДамытушылық іс-әрекет. Белсенді шығармашы лық үдеріс. Бәсекелестік және жарысу.
Ойынның келесідей қырлары барДамытушылық іс-әрекет. Белсенді шығармашы лық үдеріс. Бәсекелестік және жарысу.

Ойынның құрылымдық ерекшелігі-Бала атқаратын роль

Ойынның құрылымдылығы Ролдерге бөліну

Ойынның қырлары:Дамытушылық іс-әрекет*Белсенді шығармашылық үдеріс*Бәсекелестік және жарысу

Ойынның негізгі ерекшелігіАдамдардың қыймылын, іс-әрекетін, қарым-қатынасын бейнелеу

Ойынныңқұрылымдық ерекшелігі-Бала атқаратын роль

Ойынныңнегізгі құрылымдық элементтеріОйынның түпкі ниеті, сюжеті, ойын әрекеті, рольдер, ойын ережесі

Окушылар ұжымындағы өзін-өзі баскаруды дамыту үлгісі:Басқару мәселесін кою. Шешімді ұжым болып талкылау*Шешімді қабылдау. Шешімді жузеге асыру. Ұжым болып нәтижесін корытындылау*Әрекеттің максатын анықтау. Ұжым болып мақсатты белгілеу

Окушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:Практикалық әдісі*Сөздік әдісі*

Оқтудың жеке заңдылықтары:Ұйымдастырушылық*Педагогикалық

Оқтудың жеке заңдылықтары:Ұйымдастырушылық;Педагогикалық

Оқу – бұл:Оқыту мақсатын іске асырады;оқушылардың білімдерді қабылдайды; оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті

Оқу әдістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян: Бинарлы*Көрнекілі*Ақпараттық*

Оқу әдістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян:Бинарлы;Көрнекілі;Ақпараттық

Оқу әдісі ( Ю.К. Бабанский бойынша):ұйымдастыру және оқыту-таным іс-әрекетін іске асыру;эвристикалық оқу әдістері;оқыту процесіндеоқушылардың оқу іс-әрекеттерін стимулдау әдісі

Оқу әдісі ( Ю.К. Бабанский бойынша.:ұйымдастыру және оқыту-таным іс-әрекетін іске асыру;эвристикалық оқу әдістері;оқыту процесіндеоқушылардың оқу іс-әрекеттерін стимулдау әдісі

Оқу әрекетін бақылау түрі:+Қорытынды

Оқу әрекетін бақылау түрі:Қорытынды. Аралық.Мемлекеттік.

Оқу әрекетін педагогикалық тексерудің негізгі функцияларын көрсетіңіз:оқу материалын меңгерудің сапасын бағалау және оқу әрекетін түзету

Оқу әрекетін ұйымдастыру формалары:Топтық. Жеке.Жеке және топтық.

Оқу бағдарламаларына мыналар кіреді:Оқушыларға кеңестер.Пән бойынша оқу материалдарының міндеті.Оқу материалдарының нысандары.

Оқу бағдарламаларының түрлері Оқу-жұмыс, Жұмыс, Түбірлі(типтік)

Оқу бағдарламаларының түрлері:*түбірлі(типтік)*оқу-жұмыс *авторлық

Оқу бағдарламаларының түрлері:Авторлық

Оқу бағдарламасы:Әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиісті білімнің,шеберліктің, дағдының мазмұны.Пән мазмұны айқындалған оқу құжаты.Пәнді меңгеруге байланысты және оның мазмұнының көлемін айқындайтын құжат.

Оқу бағдарламасында көрсетіледіБелгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі

Оқу бағдарламасында көрсетіледі:Білімдер мазмұны мен көлемі, Тақырыпты оқып-үйренуге бөлінген уақыт,Оқу пәнінен білімдер мазмұны мен көлемі, тақырыпты оқып-үйренуге бөлінген уақыт

Оқу бағдарламасында көрсетіледі:Оқып-үйренуге бөлінген уақыт*Білімдер мазмұны;

Оқу бағдарламасында көрсетіледіБелгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі

Оқу бағдарламасында көрсетіледіБелгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі

Оқу бағдарламасында пәннің мазмұны құрылады:Қайталанатын, тұрақты әдіс арқылы.Компьютерлік бағдарламалау арқылы.Шиыршық тәсілі арқылы.

Оқу бағдарламасында пәннің мазмұны құрылады:Қайталанатын, тұрақты әдіс арқылы.Компьютерлік бағдарламалау арқылы.Шиыршық тәсілі арқылы.

Оқу бағдарламасында пәннің мазмұны құрылады:Қайталанатын, тұрақты әдіс арқылы.Компьютерлік бағдарламалау арқылы.Шиыршық тәсілі арқылы.

Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысын анықтайтын тәсіл:*оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады *оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады*оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады.

Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын:Мұғалім.Тәрбиеші.

Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын: Кеңесші. Басшы. Кітапханашы.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1679 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.