Лекции.Орг


Поиск:
Геодезія. Тема.4.1. Загальні відомості про нівелювання.
 

    156. Нівелювання – це окремий вид геодезичних робіт, призначення якого:   1. Визначення координат Х,У точки на земній поверхні;   2. Визначення приростків координат і координат точок земної поверхні;   3. Визначення перевищень і висот точок земної поверхні.  
  157. Висоти земної поверхні бувають:   1. Лише абсолютні;   2. Лише відносні;   3. Абсолютні та відносні.
  158. Абсолютні висоти визначаються:   1. В державній частині висот;   2. В місцевій системі висот;   3. В умовній системі висот.  
    159. Відносні висоти визначаються:   1. В державній системі висот;   2. В республіканській системі висот;   3. В місцевій або умовній системі висот.
    160. Яку поверхню використовуються в державній системі висот? 1. Поверхню, що співпадає з поверхнею Чорного моря;   2. Поверхню, що співпадає з середнім рівнем Балтійського моря; 3. Поверхню, що співпадає з рівнем Аралу.
  161. Перевищення – це:   1. Різниця абсцис двох точок;   2. Різниця висот двох точок;   3. Різниця ординат двох точок.
    162. Перевищення бувають:   1. Тільки із знаком плюс;   2. Лише від’ємні;   3. Із знаком плюс і із знаком мінус.  
    163. Пряме і обернене перевищення між двома точками Землі:   1. Однакові по абсолютній величині і протилежні по знаку;   2. Різні по абсолютній величині і по знаку;   3. різні по абсолютній величині і з однаковими знаками.  
    164. Основними формами рельєфу являються:   1. Гора, холм, яма, балка;   2. Гора, котловина, хребет, лощина, сідловина;   3. Котловина, лощина, сідловина.  
    165. Рельєф на плані відображається:   1. Лише штриховкою;   2. Лише відмивкою;   3.Штриховкою,відмивкою, горизонталями.
    166. Назвіть основний метод зображення рельєфу на плані:   1. Метод штриховки;   2. Метод відмивки;   3.Метод – горизонталями.  
    167. Види нівелювання – основні:   1. Геометричне і тригонометричне;   2. Геометричне і барометричне;   3. Геометричне, тригонометричне, барометричне, гідростатичне.
    168. Способи нівелювання:   1. Тільки «вперед»;   2. Тільки «із середини»;   3. «вперед» і «із середини».
  169. Спосіб нівелювання «вперед» використовують:   1. Кому потрібно передати висоти на велику відстань»   2. При виконанні зйомки;   3. Для передачі висот на велику відстань при виконанні зйомок.  
  170. Спосіб нівелювання «із середини» використовують:   1. Коли потрібно передати висоти на значну відстань;   2. При виконанні зйомок;   3. При виконанні зйомок і для передачі висот на значну відстань.  
  171. Для передачі висот на значні відстані використовують:   1.Лише просте нівелювання;   2. Лише складне нівелювання;   3. І просте і складне нівелювання.    
    172. Чи враховується вплив рефракції при технічному нівелюванні?     1. Так, враховується;   2. Ні, не враховується;   3. Може враховуватися, а може не враховуватися.  
  173. Державна нівелювальна сітка складається:   1. Із нівелювальних ходів лише І класу;   2. Із нівелювальних ходів І,ІІ,ІV класів;   3. Із ходів лише технічного нівелювання.  
  174. Технічне нівелювання по точності поступається:   1. Лише нівелювання ходів І класу;   2. Лише нівелювання ходів І,ІІ класів;   3. Нівелювання І, ІІ, ІІІ, ІV класів.  
  175. Пункти нівелювання на місцевості закріпляються:   1. Лише марками;   2.Лише реперами;   3. Марками та реперами.    
  176. В забудованій території для закріплення нівелірних знаків використовують:     1. Грунтові репери;   2. Стінні марки та репери;   3. Стінні марки та репери і грунтові репери.  
  177. На незабудованій території для закріплення нівелірних знаків використовують:     1. Стінні знаки;   2. Скальні марки та репери;   3. В основному грунтові репери.    
  178. Згідно стандарту на виготовлення нівелірів вони підрозділяються:     1. На точні та високоточні;   2. На точні та технічні;   3. На високоточні, точні та технічні.
  179. До високоточних належать нівеліри, які позволяють виконувати нівелювання з середньою квадратичною помилкою:   1.Не більше ± 1мм на 1км подвійного ходу;   2. Не більш ± 3мм на 1 км ходу;   3. Не більш ± 10мм на 1 км ходу.  
  180. Нівелір типу Н – 3 належить:   1. До точних нівелірів;   2. До висот очних нівелірів;   3. До технічних нівелірів.  
    181. До точних нівелірів належать такі нівеліри, які позволяють виконувати нівелювання з СКП:   1.Не більше ± 10мм на 1км подвійного ходу;   2. Не більш ± 3мм на 1 км ходу;   3. Не більш ± 0,5мм на 1 км подвійного ходу.  
    182. Для нівеліра Н – 3 необхідно виконати повірки в кількості:   1.Трьох;   2. Двох;   3. Чотирьох.
  183. Повірки нівеліра Н – 3 виконують в такій послідовності:   1. Спочатку повірка сітки ниток, потім повірки круглого рівня і основна повірка – величини «х»;   2. Спочатку повірку величини «х», потім в любому порядку – дві останні;   3. Спочатку повірку круглого установочного рівня, слідом повірку сітку ниток і на кінець основну повірку – повірку величини «х».  
  184. Призначення в нівелірі Н-3 кремальєри:   1.Для наведення на різкість сітки ниток;   2. Для наведення різкості на нівелірну рейку;   3. Для наведення на різкість зображення контактного рівня.  
  185. Призначення елеваційного гвинта в нівелірі н – 36   1. Для невеликих нахилів труби;   2. Для виправлень, юстування нівеліра;   3. Для невеликих відхилень нівеліра в азимутальній площині.  
    186. Які види рівнів використовують в нівелірах?   1. Тільки круглі;   2. Тільки циліндричні;   3. І круглі і циліндричні.    
    187. В круглому рівні нівеліра Н –3 є:   1. Два виправних гвинта;   2. Три виправних гвинта;   3. Чотири виправних гвинта.    
    188. Для виправлення циліндричного рівня нівеліра Н- 3 використовують:   1. Два виправних гвинта;   2. Три виправних гвинта;   3. Чотири виправних гвинта.  
  189.Нівелір Н – 3 побудові із двох основних частин -   1. Це піднімальні гвинти і підставка;   2. Це підставка (трегер) і верхня частина – зорова труба з циліндричним рівнем;   3. Це зорова труба і кремальєра на ній.  
    190. Юстування нівеліра Н – 3 виконується:   1. В середині процесу нівелювання;   2. В кінці нівелювання;   3. До початку нівелювання.  
    191. Нівелірні рейки бувають:   1. Односторонньою з інварною полоскою та двохсторонні з сантиметровими поділками;   2. Лише односторонніми;   3. Лише двохсторонніми.  
    192. Точність відліку по рейці з сантиметровими поділками:   1.Один сантиметр;   2. Один дециметр;   3. Один міліметр.  
    193. Нівелірні рейки бувають:   1. Цільні;   2. Складні;   3. Цільні та складні.  
    194. Довжина нівелірних рейок в основному дорівнює:   1. Два метри;   2. півтори метри;   3. Три метри.    
  195. Для покраски рейок і зображення поділок на ній використовують такі кольори:   1. Білий та чорний;   2. Білий та червоний;   3. Білий, чорний та червоний.  
    196. В цей час нівелірні рейки виготовляють:   1. Лише із гарно висушеної деревини;   2. Лише із пластмас;   3. Із видержаної деревини та пластмас.  
  197. Для чого використовується червона сторона рейки?   1. Для красоти;   2. Для контролю правильності нівелювання;   3. Для того щоб робота не була однотонною, скучною  
    198. При нівелюванні рейки встановлюють:   1. На землю, на поверхню землі;   2. На башмаки;   3. На башмаки або на костилі.  
  199. Рейки зверху і знизу оковують полоскою заліза, яка називається:   1. Щокою;   2. П’яткою;   3. Ступнею.  
    200. До самої рейки часто прикріпляють:   1. Дві ручки;   2. Круглий рівень;   3. Дві ручки та круглий рівень.    
  201. Рейки виготовляються складними з слідкуючою метою.   1. Для зменшення її ваги;   2. Для підвищення точності нівелювання при роботі з нею;   3. Для того щоб зробити її більш зручною при перевозках, переходах з нею.  
  202. При нівелюванні використовують слідуючи прилади обладнання.   1. Нівелір, дві рейки, два башмаки;   2. Нівелір і одну рейку;   3. Лише нівелір і дві рейки.  

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 627 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

628 - | 537 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.