Лекции.Орг


Поиск:
Тема 6.3 Зйомка подробиць мензулою і кіпрегелем.
  293. Мензульна зйомка, це:   1. Контурна зйомка місцевості;   2. Топографічна зйомка місцевості;   3. Висотна зйомка.  
    294.Мензульна зйомка виконується в таких масштабах:   1. 1:500, 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000.   2. В любих існуючих масштабах;   3. В масштабах 1:25000; 1: 50000.  
    295. Мензульна зйомка, це:   1. Аерофотозйомка;   2. Космічна зйомка;   3. Наземна топографічна зйомка.  
    296. Мензульна зйомка виконується в польових і камеральних умовах. Їх об’єм в процентному відношенні слідуючі:     1. Польові роботи – 50%, камеральні – 50%;   2. Польові роботи – 70-80%, камеральні -20 – 30%;   3. Польові роботи – 20 -30%, камеральні -70-8-%
  297. У відношенні її точності мензульна зйомка:   1. Поступається тахеометричній; 2.Точність мензульної зйомки вища за тахеометричну; 3. Тахеометрична і мензульна зйомки по точності однакові.    
    298. Основні прилади при мензульної зйомці:   1. Мензула, кіпрегель;   2. Теодоліт, кіпрегель;   3. Мензула, тахеометр.  
  299. Повний комплект приладів при мензульній зйомці:   1. Мензула, одна – дві рейки, 1-2 віхи;   2. Мензула, кіпрегель, рейки, віхи, орієнтир – бусоль, центрировочна вилка, парасоля, штатив;   3. Кіпрегель, рейка, віхи.  
    300.Основними частинами мензули є:   1. Мензульна дошка і штатив;   2. Мензульна дошка;   3. Мензульна дошка, підготовка, штатив, становий гвинт.    
  301.Мензула в переводі на українську мову означає:   1. Підготовка;   2. Тринога;   3. Столик.    
  302. Мензульна дошка виготовляється із гарно підсушеної деревини слідуючого виду:   1.Із м’яких порід деревини, частіше всього із липи;   2. Із хвойних дерев із –за їх смолистості;   3. Із твердих порід дерева, наприклад, дуба.  
    303. Підставки мензули бувають:     1. Лише деревинні;   2. Лише металеві;   3. І деревинні, і металеві, сучасні – металічні.  
  304.Перед використанням мензули необхідно виконати її повірки, кількість яких:   1.Чотири;   2.Дві;   3. Три.  
    305.Основними частинами кіпрегеля є:   1. Лінійка (основна і допоміжна), колонка з ручкою, вертикальний круг, зорова труба;   2.Горизонтальний, вертикальний круги, зорова труба, колонки;   3.Лініка, колонка, зорова труба.  
  306. В кіпрегеля є мікрометр енні (навідні)гвинти, кількість яких становить:   1. Один;   2.Два;   3.Три.  
  307. В кіпрегелі є циліндричні рівні, кількість яких становить: 1. Один;   2. Два;   3.Три.  
    308. В зоровій трубі кіпрегеля видно номограми, які назначені:   1. Для красоти; 2. Для автоматичного визначення перевищень і горизонтальних проложень ліній; 3.Для покращення характеристик зорової труби.  
  309. Номограма складається із кривих, кількість яких у кіпрегелі:   1.Дві;   2.Три;   3. Чотири.  
  310. Скільки кривих перевищень у номограмі кіпрегеля?   1.Дві;   2.Три;   3.Чотири.  
    311. Криві перевищення в номограмі кіпрегеля мають коефіцієнти:   1.Одна крива +10; -10; друга крива +20; - 20; третя крива +100; - 100.   2.Коефіцієнти кривих (+10, -10), +20,-200, (+30,-30);   3. Коефіцієнти кривих – тільки +10, +20,+50.
    312. Який коефіцієнт кривої горизонтальних проложень ліній у кіпрегелі?   1. Десять;   2. П’ятдесят;   3. Сто.  
    313. Криві зображення у зоровій трубі кіпрегеля в номограмі, яка має вигляд:         1. Г – образної пластинки;   2. П – образної пластинки;   3. Т – образної пластинки.  
    314. Скільки закріплюючих гвинтів у кіпрегелі?   1. Один;   2.Два;   3.Три.    
  315. При мензульній зйомці до мензульної дошки прикріплюють так званий мензульний планшет. Чим його прикріплюють.   1. Залізним 9звичайним) гвіздками;   2.Трохи незвичними, але існуючими мідними гвіздками;   3. Залізним або мідним гвіздками.  
    316. Якщо немає можливості виготовити мензульний планшет, на мензульну дошку приклеюють лист гарного креслярського паперу. Чим його приклеюють.?   1. Силікатним клеєм;   2. Клеєм ПВА;   3. Яєчним білком.  
    317.Як називається мензульна зйомка, що виконується на фото плані?   1. Топографічна;   2. Контурна;   3. Комбінована.
  318.Мензульна зйомка виконується у два етапи:   1. Спочатку виконують зйомку, потім створюють планово – висотну зйомку;   2. Спочатку створюють планово – висотну основу зйомки, а потім виконують саму зйомку; 3. Одночасну створюють основ і виконують зйомку.  
    319. Планову основу мензульної зйомки створюють методами:   1.Проложення на місцевості теодолітних або мензульних ходів, побудовою аналітичної, геометричної мережі, методом засічки (прямої, бокової, зворотної); 2. Лише методом засічки; 3. Лише методом побудови геометричної мережі.    
    320. Висоту основи топографічної мензульної зйомки створюють методами:   1. Тригонометричного і геометричного нівелювання;   2. Лише тригонометричного нівелювання;   3. Лише геометричного нівелювання.    
    321. Мензульна зйомка в основному виконується для складання планів таких масштабів:   1. 1:500; 1:1000;   2. 1:10000, 1:25000;   3. 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, рідко 1:10 000.  
    322. Мензульна зйомка виконується в такі логічній послідовності:   1.Підготовлюють планшет (мензульний), оформляють план;   2. Створюють планово – висотну основу зйомки, підготовлюють мензульний планшет, виконують мензульну зйомку, оформляють план.   3. Виконують мензульну зйомку, створюють план.    
    323. При мензульній зйомці для створення зйомки використовують такі засічки:   1. Пряму засічку і тільки;   2. Лише зворотну засічку;   3. Пряму, бокову і зворотну засічку.  
    324. Із трьох видів засічок, найбільш простою у виконанні і ефективною являється:   1. Пряма засічка;   2. Бокова засічка;   3. Обернена засічка.    
  325. Із двох видів топографічної зйомки – тахеометричної і мензульної, яка являється швидшою в виконанні та ефективнішою?   1. Мензульна;   2. Тахеометрична;   3. Обі абсолютно однакові в цих відношеннях.  
  326. Коли складається мензульний план при мензульній зйомці?   1. Після виконання зйомки в камеральних умовах;   2. При виконанні зйомки в польових умовах;   3.Без різниці – в камеральних чи польових умовах.  
  327. Чим пояснюється той факт, що мензульна зйомка в любому випадку являється точнішою ніж тахеометрична.   1. При мензульній зйомці план будують тут же на місцевості і при цьому можна побачити те, що будуєш;   2. При мензульній зйомці використовують більш точні прилади;   3. При мензульній зйомці більш краща методика виконання зйомки.  
  328. Який метод зйомки використовується при мензульній зйомці?   1. Полярний метод;   2. Метод кутових засічок;   3. Метод прямокутних координат.  
  329. Яким чином визначається відстань від точки установки мензули до пікетної точки при мензульній зйомці?   1. По нитковому далекоміру (на ГК встановлюють рейку);   2. Вимірюють мірною стрічкою; 3. Вимірюють рулеткою або кроками.    
  330. Яким чином вимірюють кут нахилу між точкою установки мензули і пікетною точкою?   1. Вимірюють за допомогою екліметра;   2. Вимірюють за допомогою теодоліта;   3. Вимірюють за допомогою вертикального круга кіпрегеля.  
  331. При мензульній зйомці перевищення між точкою установки мензули і кожною пікетною точкою визначають таким чином: 1. Лише по тахеометричних таблицях;   2. Лише по формулах, обчисленням за допомогою МК;   3. Або по тахеометричних таблицях, або за допомогою МК (по формулах), або автоматично за допомогою номограм, що буває частіше всього.  
    332. По якій формулі визначають висоти пікетів при мензульній зйомці?   1. Нгк = Нст + h;   2. Нгк = Нст - h;   3. Нгк = S + h;    
    333. Коли необхідно використати метод засічок для створення основи зйомки і є лише два вихідні пункти один із яких в місці недоступному для спостережень, яку з засічок необхідно вибрати?   1. Пряму засічку;   2. Бокову засічку;   3. Зворотну засічку.  

 

Геодезія.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 837 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

1168 - | 1126 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.