Лекции.Орг


Поиск:
Тема 5.2. Проведення тахеометричної зйомки.
 

    243. Тахеометрична зйомка призначена:   1. Для складання контурного плану місцевості;   2. Для складання контурного або топографічного плану місцевості;   3. Для складання лише топографічного плану місцевості.  
    244. Плани місцевості бувають слідуючих видів:     1. Лише контурні;   2. Контурні і топографічні;   3. Лише топографічні.  
  245. Більш детально відображають місцевість:   1. Контурні плани;   2. Топографічні плани;   3. Однаково відображають контурні і топографічні.  
    246. На контурному плані відображають:   1. Лише ситуацію (предмети місцевості, контури)   2. Лише рельєф;   3. І контури і рельєф.    
    247. На топографічному плані відображають:   1. Лише ситуацію (контури);   2. Лише рельєф місцевості;   3. І рельєф і контури місцевості.  
  248. В словосполученні «тахеометрична зйомка» Тахео – означає:   1. Швидка;   2. Дуже точна;   3. Повільна.    
    249. Тахеометрична зйомка виконується частіше всього у випадках, коли об’єкт знімання має:   1. Великі розміри, велику площу;   2. Невеликі розміри, невелику площу;   3. Будь – які розміри, наприклад площу республіки.    
  250. По точності тахеометрична зйомка:   1. Перевищує бусольну зйомку;   2. На одному рівні з бусольною;   3. Має нижчу точність ніж бусольна зйомка.    
  251. Вкажіть на повний і правильний перелік приладів при тахеометричній зйомці.   1. Теодоліт – тахеометр, рейка 9одна або дві), віхи – 2,нитковий висок, штатив;   2. Тільки тахеометр та рейки4   3. Тільки віхи та рейки.    
  252. Основним приладом при тахеометричній зйомці являється:   1. Рейка далекомірна;   2.Кіпрегель4   3. Тахеометр.    
  253. Для тахеометрів виконують такі повірки:   1. Повірки рівня, сітки ниток, колімаційної помилки, перпендикулярності основних осей, місця нуля;   2. Лише повірки рівня і сітки ниток;   3. Лише повірки місця нуля, так як вертикальний круг має дуже важливе значення при тахеометричній зйомці.    
  254. Для перевірки правильності установки вертикального круга виконують таку повірку:   1. Повірку сітки ниток;   2. Повірку циліндричного рівня;     3. Повірку місця нуля.    
  255. При виконанні повірок і юстувань тахеометрів основними гвинтами в приладі є:   1. Станові гвинти;   2. Закріплюючі та мікрометрені;   3. Юстировочні гвинти.    
  256. Тахеометрична зйомка виконується в два етапи:   1. Спочатку створюють основу, а потім виконують зйомку;   2. Виконують перевірку приладів і створюють план;   3. Спочатку створюють планову зйомку, потім висотну основу.  
    257. Найбільш часто планово – висотна основа тахеометричної зйомки створюється таким методом:   1.Прокладання на місцевості спочатку теодолітних ходів, а потім нівелірних ходів.   2.Прокладання теодолітно – висотних ходів;   3. Прокладання тахеометричних ходів.    
    258. Від чого залежить густота роз положення пікетних точок при виконанні тахеометричної зйомки?   1. Від настрою виконавця робіт;   2. Від масштабу зйомки та характеру рельєфу місцевості, контурів на місцевості;   3.Від вказівок начальства.    
    259. Яким способом відображається рельєф місцевості при складанні плану тахеометричної зйомки?   1. Способом штриховки;   2. Способом проведення горизонталей;   3. Способом відмітки.  
  260. Вертикальний кут повним прийомом виміряється в такій послідовності:   1. Наводимо на висоту приладу при крузі право і відлічуємо правильно по вертикальному крузі, наводимо таким же чином при крузі ліво і беремо правильний відлік по ВК;   2. Наводимо на висоту приладу і при КЛ відлічуємо;   3. Наводимо на висоту приладу і при КП беремо правильний відлік по вертикальному кругу.  
    261. Місце нуля вертикального круга теодоліта Т – 30 не повинно перевищувати:   1. П’ять кутових хвилин;   2. Десять кутових хвилин;   3. Однієї – трьох кутових хвилин.    
    262. Кут нахилу при тахеометричній зйомці вимірюють із слідкуючою метою:   1. Для обчислення планових координат;   2. Для обчислення перевищень між точками та горизонтальних прокладань ліній;   3. Тільки для обчислення горизонтальних прокладань ліній.    
    263. Для визначення пікетних точок при тахеометричній зйомці візитують тахеометром на рейку в цій пікетній точці і відлічують:   1. Лише відстань по нитковому далекоміру;   2. Лише по горизонтальному кругу;   3. Відстань по нитковому далекоміру, по горизонтальному і вертикальному кругам.    
    264. Правильний відлік по вертикальному крузі буде, коли:   1. Бульбашка рівня при вертикальному крузі буде посередині ампули рівня;   2. Бульбашка лише рівня при алідаді горизонтального рівня буде посередині;   3. Бульбашки будуть в будь – яких положеннях.    
  265. Перевищення при тахеометричній зйомці можна визначити слідуючими способами:   1. Лише з допомогою МК по формулах;   2. Лише по тахеометричних таблицях;   3. Одним із трьох способів – за допомогою спеціальних тахеометричних таблиць, з допомогою мікрокалькуляторів по формулах, з допомогою номограм в тахеометрі – автоматично.    
  266. Найбільш повна формула для обчислення перевищень має вигляд:   1. h = S · tgυ, де S – відстань, υ – кут нахилу;   2. h = S · tgυ + і – υ – де і – висота приладу, υ – висота наведення;   3. h = S · tgυ + і – υ + ƒ; де ƒ – поправка за рефракцію і кривизну Землі.    
    267. Коли використовується спрощена формула для обчислення перевищень h = S · tgυ?   1. Коли наводять при наборі пікетів на висоту приладу;   2. Коли наводять при набору ГК на низ рейки;   3. Коли наводять при наборі ГК на верх рейки.    
  268. Горизонтальне прокладення лінії при виміряних довжин ліній рівній 200,47м і кут нахилу 1º 11´ буде становити:   1. 200,55м;   2. 200,47м;   3. 200,35м.    
    269. Висота пікетної точки може бути визначена за формулою:   1. НГК = Нст – hст – гк;   2. Нгк = Нст + hст – гк;   3. Нгк = Нст: hст – гк.  
  270. Визначити дирекцій ний кут ліній тахеометричного ходу, якщо румб її рівний r = 41º 37′ Пд.С.   1. α = 41º 37′;   2. α = 138º 23′;   3. α = 221º 37′.  
    271.Вказати на правильне значення румба лінії, якщо дирекцій ний кут цієї лінії рівний α = 235º 11′       1. r = 34º 49′ ПдЗ;   2. r = 55º 11′ ПдЗ;   3. r = 55º 11′ ПнЗ.
  272. Перевищення обчислюється в журналі тахеометричної зйомки по формулі h = h1 + і – υ. Вкажіть на правильне значення вирахованого перевищення h, якщо h1 = +1,927м і наводили зорову трубу тахеометра на висоту приладу.   1. h = +2,005м;     2. h = +3,127м;   3. h = +1,927м;  
    273. Яким буде перевищення між точками, якщо кут нахилу між ними рівний 0º 00′?   1. Перевищення буде рівним 1,00м;   2. Перевищення буде рівним довжині ліній між цими точками;   3. Перевищення буде рівним нулю.  
    274. Скільки разів вимірюють кожну лінію тахеометричного ходу при його проложенні на місцевості?   1. Двічі – туди і назад;   2. Лише один раз;   3. Тричі – туди, назад і ще раз туди.  
    275. Скільки разів визначають перевищення в тахеометричному ході при його проложенні на місцевості?   1. Лише один раз;   2. Три рази;   3. Двічі – в прямому і зворотному напрямках.  
  276. Чим відрізнятись повинні перевищення в тахеометричному ході одержані при вимірах в прямому і зворотному напрямках.   1. Знаками – одне з плюсом, друге з мінусом;   2. Абсолют величиною відрізняється і набагато;   3. Дуже відрізняється абсолютною величиною і знаком.  
    277. Послідовність дій при складанні плану тахеометричної зйомки:   1. Точна така ж як і при складанні плану теодолітної зйомки;   2. Така ж як і при складанні плану теодолітної зйомки і відрізняється тим, що тут зображують і рельєф;   3. Зовсім не схожа на аналогічний процес при теодолітній зйомці.
  278. Результати польових вимірів при тахеометричній зйомці заносять:   1. Лише в польовий журнал без абрису;   2. Лише на абрис;   3. в польовий журнал і абрис.  
    279. При веденні абрису масштаб повинен бути:   1. Рівним 1:1000;   2. Рівним 1: 2000;   3. Любим по можливості з найменшим знаменником - масштаб вибирають найбільшими із можливих.  
  280. Абрис при тахеометричній зйомці ведеться:   1. Лише на окремому листі;   2. Тільки в журналі на відведеному для цього місці;   3. Або на окремому листі, або в журналі на відведеному для цього місці.
  281. Координатна сітка при складенні тахеометричної зйомки будується з допомогою:     1. Лінійки професора Попова;   2. Лінійка академіка павичева;     3. Лінійка Дробишева.  
    282. При нанесенні точок тахеометричного ходу на план по їх координатах існує такий контроль:       1. Відстань між точками на плані визначена графічно і та ж відстань в координатній відомості повинні співпадати;   2. Контролю не існує;   3. Правильність нанесення точок контролюється візуально.
  283. При тахеометричній зйомці основним методом зйомки являється:   1. Метод кутової засічки;   2. Метод лінійної засічки;   3. Полярний метод.  
    284.При тахеометричній зйомці використовують такі методи зйомки. 1. Можуть використовуватись всі існуючі методи зйомки: метод перпендикулярів, полярний метод, метод кутової і лінійної засічки, метод промірів та інші;   2. Лише полярний метод;   3. Лише методи лінійної та кутової засічки.  
    285.При нанесенні ситуації на план тахеометричної зйомки використовують таке приладдя:   1.Тахеограф, масштабну лінійку, циркуль – вимірювач;   2. Лише масштабну лінійку і циркуль і циркуль – вимірювач;   3. Тахеометр.  
  286. При відображенні рельєфу місцевості горизонталями при складанні плану тахеометричної зйомки використовують:   1.Лише потовщені горизонталі;   2.Потовщені, прості горизонталі, а також пів горизонталі, чверть горизонталі, скат штрихи;   3. Лише прості горизонталі і бергштрихи.    
    287. Рельєф місцевості відображають на планах тахеометричної зйомки таким кольором:   1.Чорним;   2. Синім або зеленим;   3. Коричневим.  
    288. Координатну сітку на планах зображують:   1. Синім або зеленим кольором;   2. Коричневим кольором;   3. Чорним кольором.  
    289.Пікетні точки на плані, висоти точок на плані підписують слідуючим кольором:   1.Синім або зеленим;   2. Коричневим;   3. Чорним.  
    290.Гідрографію на плані зображують:   1. Синім або зеленим кольором;   2. Чорним кольором.   3. Коричневим кольором;  
  291.Використання електронних тахеометрів при тахеометричній зйомці приводять:   1. До погіршення якості робіт;   2. До підвищення ефективності робіт, до покращення всіх економічних і якісних показників. 3. До зменшення об’ємів робіт.  
292. Найбільш ефективним при тахеометричній зйомці є використання:   1. Теодолітів - тахеометрів типу Т-30;   2. Номограм них тахеометрів;   3. Електронних тахеометрів.  

 

Геодезія.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

616 - | 485 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.