Лекции.Орг


Поиск:
Тема 3.2 Визначення площ земле користувань та землеволодінь.
 

    126. Методи визначення площ в землеустрої – це:   1. Аналітичний і спосіб Савича;   2. Аналітичний і за допомогою палеток;   3. Аналітичний, графічний, механічний, спосіб Савича і з допомогою палеток.  
    127. Серед існуючих способів визначення площ земле користувань найбільш точним вважається:   1. Графічний;   2. Механічний;   3. Аналітичний.  
  128. Точність визначення площ земле користувань залежить повністю від:   1. Точності виконаних вимірів та точності визначених координат точок межових знаків;   2. Якості складеного плану землекористування; 3. Якості оформлення плану.  
    129. Точність визначення площі землекористування аналітичним способом визначається відносно помилкою, яка повинна бути:   1. 1:1000 – 1:2000;   2. 1:500;   3. 1:400.    
  130. Для того, щоб можна було використати аналітичний спосіб визначення площ земле користувань необхідно мати:   1.План земле користувань;   2. Планіметр;   3. Результати необхідних вимірів або координати точок по зовнішній границі землекористування.
    131. Для використання графічного методу визначення площ земле користувань треба мати:   1.План землекористування, виверені лінійку і трикутник.   2. Планіметр;   3. Тахеограф.  
    132. Точність визначення площ графічним методом визначається відносно помилкою:   1.1:1000 – 1:2000;   2. 1:500 – 1:1000;   3. 1:200 – 1:400.
  133. При використанні графічного способу, площа визначається на плані слідуючим чином:   1. Ділянка ділиться графічно на трикутники, визначається площа кожного з них і шумується.   2. По існуючих формулах;   3. За допомогою спеціального механізму – планіметра.  
  134. Які вимоги ставляться до трикутників при використанні графічного методу визначення площ земле користувань?       1.Кожний із трикутників повинен бути близьким до рівностороннього;   2.Трикутники повинні бути будь – якими;   3. Сторони в трикутнику не повинні перевищувати 100 – 150 м.
  135. Який контроль використовується при графічному методі визначення площ земле користувань?   1. В кожному трикутнику площа визначається двічі, через різні основи і висоти;   2.Площа трикутника визначається тричі і визначають середнє;   3.Площу кожного трикутника визначають двічі по різних існуючих формулах.
    136. Як визначають елементи трикутника при графічному способи визначення площ земле користувань?   1.Лише способом промірів на місцевості;   2.Лише промірами на плані землекористування;   3. Промірами на плані і на місцевості але потрібно максимально використовувати останні.  
    137. Вказати одиниці визначення площ земле користувань:   1. Квадратний метр, сотка;   2. квадратний метр, сотка, квадратний км;   3. Квадратний метр, ар, гектар, км2.
    138. Скільки квадратних метрів в гектарі?   1. Сто;   2. Тисяча;   3. Десять тисяч.
  139. Що таке сотка?   1. Це квадратний метр у «простонароді»; 2. Це ар – у «простонароді»;   3. Це гектар – у «простонарді».  
  140. Скільки квадратних метрів налічує один ар?   1. Десять;   2. Сто;   3. Тисячу.  
    141. Який механізм використовується для визначення площ у механічному способі?   1. Тахограф;   2. Кіпрегель;   3. Планіметр.    
  142. З яких основних частин складається планіметр?   1. Пластмасової коробки і пари ричагів;   2. Двох ричагів, грузика з дирочкой, і лінійки;   3. Грузика (полюса), обвідного ричала, полярного ричала, рахункового механізму і контрольної лінієчки – все поміщається в пластмасову коробочку.    
  143. Якою відносною помилкою визначається точність визначення площі землекористування механічним способом?     1. 1:1000 – 1:2000;   2. 1:500 – 1:1000;   3. 1:200 – 1:400.    
  144. Який з основних існуючих способів визначення площ земле користувань являється найбільш швидким:   1. Аналітичний;   2. Графічний;   3. Механічний.    
    145. Який з трьох основних способів визначення площ землекористувань     1. Графічний;   2. Механічний;   3. Аналітичний.  
    146. Шкала обвідного колеса планіметра. Скільки поділок налічує?   1. Сто;   2. П’ятдесят;   3. Десять.    
  147. Скільки шкал у планіметрі і як вони називаються?   1. Дві шкали – шкала обвідного колеса і шкала верньера;   2. три шкали – шкала циферблата, шкала обвідного колеса і шкала верньера.   3. Одна лише шкала – шкала верньера.    
  148. Відлік по шкалам планіметра складається завжди із:   1. Трьох цифр;   2. Двох цифр;   3. Чотирьох цифр.  
    149. При визначенні відліку по планіметру послідовність така:   1. Відлік по шкалі циферблата, друга цифра – по шкалі обвідного колеса, третя – по шкалі обвідного колеса, четверта – по верньеру.   2. Лише відлік по шкалі циферблату;   3. Відлік по верньеру.
  150. Яка основна деталь у планіметра?     1. Коробка, в яку зложено всі частини планіметру;   2. Обвідний ричав;   3. Рахунковий механізм.  
  151. Що потрібно мати, щоб використати механічний спосіб визначення площ земле користувань.   1. План землекористування і планіметр;   2. Лише планіметр;   3. планіметр і обчислювальну техніка.
  152. В яких одиницях вимірює площу землекористування сам планіметр?   1. Зразу в гектарах;   2. В квадратних метрах;   3. В поділках планіметра.  
  153. Де взяти ціну поділки планіметра?   1. Вона написана в паспорті приладу;   2. Вона завжди має одне і те ж значення рівне 1 гектару;   3. Треба виконати основну перевірку планіметра, з якої і визначиться ціна поділки планіметра.  
    154. Вказати на послідовність визначення площ контурів:   1. Визначають площі контурів, їх складають і одержують загальну площу землекористування;   2. Спочатку визначають найбільш точним способом площу земле користувань, а потім визначають площу контурів і ув’язують їх в загальну площу;   3. Найбільш використовуваний спосіб – визначають площу загальну - аналітичним способом, в неї ув’язують секції, а в кожному із секцій ув’язують площі контурів.  
  155. Який точніший – спосіб Савича чи просто механічний?   1. Спосіб академіка Савича;   2. Механічний спосіб;   3. Обоє способи рівно точні.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

624 - | 522 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.