Лекции.Орг


Поиск:
III. Забезпечення захисту законних інтересів осіб у разі залучення їх до процесуальних дій як свідків
14. Слід пам’ятати: нормами ст. 55 Конституції України встановлено, що "Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань". З огляду на це положення особі, що викликається на допит як свідок, рекомендується:

а) обов’язково повідомити про виклик на допит керівництво, якщо він працює в аудиторській фірмі, із поданням копії повістки, телеграми, факсограми чи службової записки, або будь-яку іншу довірену особу;

б) встановити телефон особи, яка викликає на допит, і, по можливості, шляхом телефонної розмови з нею з’ясувати, стосовно якої справи і яких обставин його викликано на допит; в) повідомити про виклик на допит дорослого члена сім’ї, зазначивши куди і до кого він викликається, день і час явки, телефон ініціатора допиту;

г) до того, як з’явитися на допит як свідок, проконсультуватися у юриста, а при необхідності залучити для участі в допиті юриста фірми або свого адвоката;

д) підготувати для подання особі, яка проводить дізнання, слідчому, прокурору чи судді заяву про те, що він не може бути свідком за справою, у разі якщо це не суперечить вимогам ст.23 Закону України "Про аудиторську діяльність";

є) за умови наявності в ході допиту завідомо протиправних посягань на права і свободи свідка, зокрема безпідставного затягування допиту, запам’ятовувати або занотовувати всі обставини допиту, що можуть бути використані надалі як докази таких протиправних дій (особливості приміщення, хто, з чим і о якій годині заходив у приміщення, де проводився допит, телефонні розмови і т.д.)

15. При відсутності свідка, викликаного на допит поза місцем роботи, значно довший час, ніж це випливає з його обставин, керівнику чи заступнику аудиторської фірми або довіреній особі (в робочий час), члену сім’ї (в неробочий час) доцільно зателефонувати особі, яка проводить дізнання, слідчому, прокурору чи судді стосовно місцезнаходження аудитора.

16. При наявності відомостей про протиправні посягання на права і свободи аудитора, який є свідком, керівнику чи заступнику керівника аудиторської фірми (довіреній особі) або члену сім’ї доцільно звернутися за захистом прав і свобод свідка до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (тел. 293-21-88, 291-74-96, 226-24-19), до суду або до керівництва відповідного правоохоронного органу.

17. У разі наявності реальної загрози життю, здоров’ю, житлу чи майну свідок, члени його сім’ї та близькі родичі мають право на забезпечення безпеки. Реалізація цього права проводиться шляхом подачі до органу дізнання, слідчому, прокурору або суду заяви чи повідомлення про загрозу безпеки особі.

Для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд (суддя) за власною ініціативою або за клопотанням прокурора, адвоката чи самого свідка виносить мотивовану ухвалу про проведення допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, та про надання права учасникам судового розгляду слухати його показання, ставити запитання та слухати відповіді на них.

18. Відповідно до чинного законодавства (ст. 92 КПК, ст. 71 ЦПК, ст. 275 КпАП) за свідками зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними у зв’язку з викликом та явкою до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, судді або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення.

Крім того, особам, які викликаються як свідки, якщо виконання їх процесуальних функцій пов’язане з перебуванням за межами населеного пункту постійного проживання, з коштів, передбачених кошторисом органу, що зробив виклик, мають відшкодовуватися вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов’язані з наймом житлового приміщення, та добові.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 490 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

1148 - | 1157 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.