Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


II. ѕравов≥ п≥дстави залученн€ судово-сл≥дчими органами аудитор≥в €к св≥дк≥в
ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ аудиторам на випадок залученн€ њх до процесуальних д≥й в €кост≥ св≥дк≥в, експерт≥в або спец≥ал≥ст≥в

 

≤. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ћетодичн≥ рекомендац≥њ аудиторам на випадок залученн€ њх до процесуальних д≥й €к св≥дк≥в, експерт≥в або спец≥ал≥ст≥в (дал≥ Ч –екомендац≥њ) розроблено у в≥дпов≥дност≥ з  онституц≥Їю ”крањни та на п≥дстав≥  рим≥нально-процесуального кодексу ”крањни ≥ «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть", «акону ”крањни "ѕро судову експертизу" та ≥нших нормативно-правових акт≥в.

2. –екомендац≥њ окреслюють правила повед≥нки аудитор≥в при отриманн≥ пов≥стки чи ≥ншого зверненн€ особи, €ка проводить д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора або судд≥ щодо залученн€ њх до процесуальних д≥й €к св≥дк≥в, експерт≥в або спец≥ал≥ст≥в.

3. “ерм≥ни, що њх ужито в цих –екомендац≥€х, мають так≥ значенн€:

а) св≥док Ч особа, про €ку в особи, €ка проводить д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора або судд≥ Ї дан≥, що њй в≥дом≥ обставини, €к≥ мають в≥дношенн€ до справи, €ка знаходитьс€ у процесуальному провадженн≥;

б) експерт Ч особа, €ка маЇ необх≥дн≥ знанн€ ≥ юридичне право дл€ дач≥ в≥д свого ≥мен≥ висновку за результатами досл≥джуваного на проханн€ субТЇкту процесуального провадженн€ питанн€;

в) спец≥ал≥ст Ч особа, €ка залучаЇтьс€ до проведенн€ сл≥дчоњ д≥њ, волод≥Ї спец≥альними знанн€ми ≥ навивками та не за≥нтересована в результатах справи;

г) справа, що перебуваЇ у провадженн≥, Ч справа, по €к≥й за на€вност≥ встановлених законом привод≥в ≥ п≥дстав (ст. 94  ѕ ) орган д≥знанн€, сл≥дчий або прокурор винесли постанову про порушенн€ крим≥нальноњ справи, а суд Ч ухвалу до порушенн€ провадженн€ по справ≥, вказавши приводи ≥ п≥дстави до порушенн€ справи, статтю крим≥нального закону, за ознаками €коњ порушуЇтьс€ справа (ст. 98  ѕ );

і) допит Ч сл≥дча д≥€ в межах провадженн€ по справ≥ за допомогою €коњ шл€хом опитуванн€ св≥дка або експерта про в≥дом≥ йому дан≥ по справ≥ зТ€совуютьс€ ≥ перев≥р€ютьс€ фактичн≥ обставини справи;

д) обставини справи Ч це зовн≥шн≥ фактори, що характеризують ви€влене порушенн€ ≥ особу, що п≥дозрюЇтьс€ в його зд≥йсненн≥ (час, м≥сце, спос≥б зд≥йсненн€ порушенн€, його мотив, характер ≥ ступ≥нь в≥дпов≥дальност≥, розм≥р вчинених збитк≥в або шкоди, дан≥ €к≥ позитивно чи негативно характеризують п≥дозрюваного по робот≥ та в побут≥);

Ї) аудит Ч це перев≥рка публ≥чноњ бухгалтерськоњ зв≥тност≥, обл≥ку, первинних документ≥в та ≥ншоњ ≥нформац≥њ щодо ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ субТЇкт≥в господарюванн€ з метою визначенн€ достов≥рност≥ њх зв≥тност≥, обл≥ку, його повноти ≥ в≥дпов≥дност≥ чинному законодавству та встановленим нормативам. јудит зд≥йснюЇтьс€ незалежними особами (аудиторами), аудиторськими ф≥рмами, €к≥ уповноважен≥ субТЇктами господарюванн€ на його проведенн€. јудит може проводитись з ≥н≥ц≥ативи господарюючих субТЇкт≥в, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обовТ€зковий аудит);

ж) аудитором може бути громад€нин ”крањни, €кий маЇ квал≥ф≥кац≥йний сертиф≥кат про право на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни. јудитор маЇ право займатис€ аудиторською д≥€льн≥стю ≥ндив≥дуально, створити аудиторську ф≥рму, обТЇднатис€ з ≥ншими аудиторами в сп≥лку з дотриманн€м вимог цього «акону та ≥нших закон≥в ”крањни. јудитори ≥ аудиторськ≥ ф≥рми зобовТ€зан≥ пов≥домл€ти власник≥в, уповноважених ними ос≥б, замовник≥в про ви€влен≥ п≥д час проведенн€ аудиту недол≥ки веденн€ бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥. –азом з тим, аудитори зобовТ€зан≥ збер≥гати в таЇмниц≥ ≥нформац≥ю, отриману при проведенн≥ аудиту та виконанн≥ ≥нших аудиторських послуг. Ќе розголошувати в≥домост≥, що становл€ть предмет комерц≥йноњ таЇмниц≥, ≥ не використовувати њх у своњх ≥нтересах або в ≥нтересах трет≥х ос≥б;

з) рев≥з≥€ Ч це метод документального контролю за ф≥нансово-господарською д≥€льн≥стю п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, дотриманн€м законодавства з ф≥нансових питань, достов≥рност≥ обл≥ку ≥ зв≥тност≥, спос≥б документального викритт€ недостач, розтрат, привласнень та крад≥жок кошт≥в ≥ матер≥альних ц≥нностей, попередженн€ ф≥нансових зловживань. «а насл≥дками рев≥з≥њ складаЇтьс€ акт. –ев≥з≥€ Ї формою державного контролю, €кий Ї головним завданн€м державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби в ”крањн≥ (ст. 2 «акону ”крањни "ѕро державну контрольно-рев≥з≥йну службу в ”крањн≥").

 

II. ѕ–ј¬ќ¬≤ ѕ≤ƒ—“ј¬» «јЋ”„≈ЌЌя —”ƒќ¬ќ-—Ћ≤ƒ„»ћ» ќ–√јЌјћ» ј”ƒ»“ќ–≤¬ я  —¬≤ƒ ≤¬

4. ќргани д≥знанн€ та органи досудового сл≥дства можуть виступати замовниками аудиторських послуг (статт€ 9 «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть) у раз≥ проведенн€ до сл≥дчоњ перев≥рки субТЇкта господарюванн€ (до порушенн€ крим≥нальноњ справи). ” цьому випадку субТЇкт аудиту маЇ право надавати аудиторськ≥ послуги, результатом виконанн€ €ких Ї:

o аудиторський висновок про ф≥нансову зв≥тн≥сть;

o аудиторський висновок про ≥ншу ≥нформац≥ю в документах що м≥ст€ть перев≥рен≥ ф≥нансов≥ зв≥ти;

o аудиторський висновок по виконанню завдань з аудиту спец≥ального призначенн€;

o аудиторський висновок з огл€ду ф≥нансових зв≥т≥в;

o аудиторський зв≥т з виконанн€ погоджених процедур або аналог≥чн≥ висновки;

o експертне заключенн€;

o письмова консультац≥€;

o ≥нш≥ роботи зг≥дно статт≥ 3 «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть".


ѕри цьому субТЇкт аудиту зобовТ€заний надавати вищевказан≥ послуги на п≥дстав≥ договору з замовником, €ким в даному випадку виступаЇ орган д≥знанн€ або орган досудового сл≥дства, дотримуючись вимог Ќац≥ональних норматив≥в аудиту,  одексу профес≥йноњ етики, ћ≥жнародних стандарт≥в аудиту.

5. ѕотр≥бно памТ€тати, що в≥дпов≥дно до статт≥ 66  рим≥нально-процесуального кодексу ”крањни, особа, €ка провадить д≥знанн€, сл≥дчий, прокурор ≥ суд в справах, €к≥ перебувають в њх провадженн≥, вправ≥ викликати в пор€дку, встановленому цим  одексом, будь-€ких ос≥б €к св≥дк≥в ≥ €к потерп≥лих дл€ допиту або €к експерт≥в дл€ дач≥ висновк≥в; вимагати в≥д п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, посадових ос≥б ≥ громад€н предТ€вленн€ предмет≥в ≥ документ≥в, €к≥ можуть встановити необх≥дн≥ в справ≥ фактичн≥ дан≥; вимагати проведенн€ рев≥з≥й. ¬иконанн€ цих вимог в межах чинного законодавстваЇ обовТ€зковим дл€ вс≥х громад€н, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й.

6. як св≥док може бути викликаний будь-€ка особа, в тому числ≥ аудитор, про Ч €кого Ї дан≥, що йому в≥дом≥ обставини, €к≥ мають в≥дношенн€ до крим≥нальноњ справи, в межах €коњ проводитьс€ (проводилас€) перев≥рка, або справи, що слухаЇтьс€ в суд≥. « урахуванн€м вимог ст.70  ѕ  ”крањни аудитор зобовТ€заний зТ€витис€ за викликом органу д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора або судд≥ ≥ пов≥домити у письмов≥й форм≥ про те, що аудиторська перев≥рка субТЇкта господарюванн€, €ким зац≥кавлен≥ сл≥дч≥ органи, зд≥йснена на п≥дстав≥ договору ≥ результати аудиторськоњ перев≥рки передан≥ замовнику. Ћише у замовника можна ознайомитись з результатами аудиторськоњ перев≥рки, а також про те, що в≥дпов≥дно до статт≥ 23 «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть" аудитори ≥ аудиторськ≥ ф≥рми зобовТ€зан≥ збер≥гати в таЇмниц≥ ≥нформац≥ю, отриману при проведенн≥ аудиту та виконанн≥ ≥нших аудиторських послуг (кр≥м випадк≥в, передбачених п.4 цього розд≥лу), а також не розголошувати в≥домост≥, що становл€ть предмет комерц≥йноњ таЇмниц≥, ≥ не використовувати њх у своњх ≥нтересах або в ≥нтересах трет≥х ос≥б.

7. ” раз≥ залученн€ представниками судово-сл≥дчих орган≥в до проведенн€ рев≥з≥њ ос≥б, €к≥ мають сертиф≥кат аудитора, або наданн€ аудиторських послуг, перел≥чених вище в п.4 цього розд≥лу, останн≥ можуть бути св≥дками по дан≥й справ≥, зобовТ€зан≥ зТ€витис€ за викликом ≥ надати в≥дпов≥дн≥ по€сненн€ щодо обставин справи. ќсоби, €к≥ перебувають у службов≥й або ≥нш≥й залежност≥ в≥д обвинуваченого, потерп≥лого або €к≥ ран≥ше були рев≥зорами в справ≥, не можуть по ц≥й сам≥й справ≥ бути експертом, спец≥ал≥стом, представником потерп≥лого, цив≥льного позивача або в≥дпов≥дача, громадським захисником чи обвинувачем.

8. —в≥док викликаЇтьс€ до органу д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора чи судд≥ пов≥сткою, €ка вручаЇтьс€ йому п≥д розписку, а у раз≥ його тимчасовоњ в≥дсутност≥ Ч будь-кому з дорослих член≥в його с≥мТњ, €к≥ проживають з ним, представнику житлово-експлуатац≥йноњ орган≥зац≥њ, виконавчого ком≥тету селищноњ чи с≥льськоњ ради, особ≥ за м≥сцем його роботи. —в≥док може бути викликаний також службовою запискою, телеграмою або телефонограмою, що оформл€ютьс€ в≥дпов≥дно до вимог ч. 2 ст. 166  ѕ  ≥ вручаютьс€ (передаютьс€) так само, €к ≥ пов≥стка. ѕов≥стка виписуЇтьс€ на стандартному бланку з≥ штампом органу д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора або судд≥ ≥ маЇ м≥стити дан≥: хто викликаЇтьс€ €к св≥док, куди ≥ до кого, день ≥ час €вки, а також насл≥дки не€вки без поважних причин. ѕов≥стка направл€Їтьс€ з розпискою, €ка з в≥дм≥ткою про час врученн€ повертаЇтьс€ особ≥, €ка проводить д≥знанн€, сл≥дчому, прокуроров≥ чи судд≥.

¬иклик св≥дк≥в дл€ допиту в загальноприйн€т≥ у держав≥ неробоч≥ ≥ св€тков≥ дн≥, а також у н≥чний час (з 22.00 до 6.00 години ранку) може мати м≥сце т≥льки у вин€ткових випадках, коли допит не може бути в≥дкладений. ѕоважними причинами не€вки св≥дка до ≥н≥ц≥атора допиту в призначений строк визнаютьс€: несвоЇчасне одержанн€ пов≥стки, хвороба та ≥нш≥ обставини, €к≥ фактично позбавл€ють його можливост≥ своЇчасно зТ€витис€ до особи, €ка проводить д≥знанн€, сл≥дчого, прокурора чи судд≥. ѕро неможлив≥сть зТ€витис€ в призначений строк дл€ допиту особа, що отримала пов≥стку, маЇ по можливост≥ письмово спов≥стити про це ≥н≥ц≥атора допиту (шл€хом проставленн€ в≥дпов≥дного запису в розписц≥, направленн€ телеграми, факсограми чи листа). ѕри цьому факт хвороби п≥дтверджуЇтьс€ коп≥Їю л≥карн€ного листка, а факт несвоЇчасност≥ отриманн€ пов≥стки повинен бути засв≥дчений в≥дм≥ткою ≥з зазначенн€м часу отриманн€ на розписц≥ та, у раз≥ тимчасовоњ в≥дсутност≥ св≥дка, по€сненн€ми особи, €к≥й вона була передана дл€ врученн€ св≥дку. ѕитанн€ про поважн≥сть причин не€вки св≥дка вир≥шуЇтьс€ ≥н≥ц≥атором допиту в кожному конкретному випадку.

9. якщо св≥док не зТ€витьс€ без поважних причин, орган д≥знанн€, сл≥дчий, прокурор або суд мають право застосувати прив≥д через органи внутр≥шн≥х справ, за умови на€вност≥ п≥дтвердженн€ факту врученн€ св≥дку пов≥стки (ст. 70  ѕ ).

ѕрив≥д зд≥йснюЇтьс€ органами внутр≥шн≥х справ за мотивованою постановою, €ка оголошуЇтьс€ св≥дков≥ перед њњ виконанн€м.

” тих випадках, коли св≥док викликавс€ на допит по телефону, службовою запискою, телеграмою, факсограмою або через сус≥д≥в, при його не€вц≥ до нього заборонено застосовувати прив≥д та грошове ст€гненн€.

” випадку не€вки св≥дка без поважних причин суд вправ≥ накласти на св≥дка грошове ст€гненн€ до половини м≥н≥мального розм≥ру зароб≥тноњ плати (ст. 70  ѕ ). ѕитанн€ про грошове ст€гненн€ вир≥шуЇтьс€ судом у судовому зас≥данн≥ при розгл€д≥ справи, по €к≥й св≥док викликавс€. ¬оно може бути вир≥шено ≥ в ≥ншому судовому зас≥данн≥ з викликом цього св≥дка. …ого не€вка без поважних причин не перешкоджаЇ розгл€дов≥ питанн€ про накладенн€ грошового ст€гненн€.

«а зл≥сне ухиленн€ в≥д €вки до суду св≥док несе в≥дпов≥дальн≥сть за ч. 1 ст. 185-3  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ ( пјѕ), а за зл≥сне ухиленн€ св≥дка в≥д €вки до орган≥в попереднього сл≥дства або д≥знанн€ Ч за ст. 185-4  пјѕ (ст. 71  ѕ ). ¬казан≥ статт≥ передбачають накладенн€ штрафу в розм≥р≥ в≥д трьох до восьми неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад€н або за ч. 1 ст. 185-3  пјѕ Ч адм≥н≥стративний арешт на строк до пТ€тнадц€ти д≥б.

10. ѕрава св≥дка при допит≥:

o знати у звТ€зку з чим ≥ у €к≥й справ≥ в≥н допитуЇтьс€;

o давати показанн€ р≥дною мовою або ≥ншою мовою, €кою в≥н в≥льно волод≥Ї, ≥ користуватис€ послугами перекладача;

o за€вл€ти в≥дв≥д перекладачу;

o особисто знайомитис€ з протоколом допиту ≥ клопотати про внесенн€ до нього зм≥н, доповнень ≥ зауважень, власноручно робити так≥ доповненн€ ≥ зауваженн€;

o власноручно викладати своњ показанн€ в протокол≥ допиту;

o користуватис€ нотатками ≥ документами при дач≥ показань у тих випадках, коли показанн€ стосуютьс€ будь-€ких розрахунк≥в та ≥нших даних, €к≥ йому важко тримати в памТ€т≥ (ст. 305  ѕ );

o в≥дмовитис€ давати показанн€ або по€сненн€ щодо себе, член≥в своЇњ с≥мТњ або близьких родич≥в (ст. 63  онституц≥њ ”крањни);

o оскаржувати неправом≥рн≥ д≥њ особи, €ка зд≥йснюЇ допит;

o одержувати в≥дшкодуванн€ витрат, повТ€заних з викликом дл€ дач≥ показань.

 

11. —в≥док попереджаЇтьс€ про в≥дпов≥дальн≥сть на вс≥х стад≥€х €к крим≥нального, так ≥ цив≥льного процесу, у €кому в≥н безпосередньо бере участь, за в≥дмову в≥д даванн€ та за даванн€ зав≥домо неправдивих показань (ст. 167  ѕ , ст. 182 ÷ѕ ).

«а дачу зав≥домо неправдивих показань та в≥дмову в≥д дач≥ показань св≥док несе крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за статт€ми 178, 179  рим≥нального кодексу ”крањни, €к≥ передбачають максимальну в≥дпов≥дальн≥сть у вигл€д≥ позбавленн€ вол≥ до одного року.

12. —в≥док маЇ допитуватис€ окремо ≥ у в≥дсутност≥ ≥нших св≥дк≥в. ѕро допит св≥дка складаЇтьс€ протокол з додержанн€м правил, зазначених у статт≥ 85  ѕ . ѕ≥сл€ зак≥нченн€ допиту сл≥дчий предТ€вл€Ї св≥дков≥ протокол дл€ прочитанн€. ¬ протокол≥ допиту св≥дка повинн≥ бути зазначен≥: м≥сце ≥ дата його складанн€; посади ≥ пр≥звища ос≥б, €к≥ брали участь у допит≥, њх адреси; розТ€сненн€ прав ≥ обовТ€зк≥в; зм≥ст допиту, час його початку ≥ зак≥нченн€; вс≥ ≥стотн≥ дл€ справи обставини, зТ€сован≥ при допит≥. ѕротокол маЇ бути зачитаний вс≥м особам, що брали участь у допит≥, або наданий дл€ особистого ознайомленн€ з розТ€сненн€м њх права робити зауваженн€.

ѕротокол п≥дписують св≥док, сл≥дчий ≥ особи, €к≥ були присутн≥ на допит≥. якщо протокол написаний на дек≥лькох стор≥нках, св≥док п≥дписуЇ кожну стор≥нку окремо. —таттею 85  ѕ  передбачаЇтьс€ можлив≥сть в≥дмови св≥дка в≥д п≥дпису протоколу допиту, €ка не може трактуватис€ €к в≥дмова в≥д дач≥ показань. ¬ даному випадку в≥дмова св≥дка п≥дписати протокол засв≥дчуЇтьс€ п≥дписом особи, €ка проводила допит. ѕо€сненн€ про причини в≥д в≥дмови п≥дпису протоколу заноситьс€ у протокол, а у випадку, коли воно викладене на окремому аркуш≥, приЇднуЇтьс€ до протоколу.

13. ѕримушенн€ давати показанн€ при допит≥ або п≥дписувати протокол допиту шл€хом незаконних д≥й (погрозами, насильством, обманом) з боку особи, €ка проводить д≥знанн€ або попереднЇ сл≥дство, пересл≥дуЇтьс€ в≥дпов≥дно до ст. 175  рим≥нального кодексу ”крањни.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 635 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

1208 - | 1154 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.