Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√ромадський контроль за додержанн€м законодавства про охорону. √ромадський контроль за додержанн€м законодавства про охорону прац≥ зд≥йснюють профес≥йн≥ сп≥лки, њх об'Їднанн€ в особ≥ своњх виборних орган≥в ≥
√ромадський контроль за додержанн€м законодавства про охорону прац≥ зд≥йснюють профес≥йн≥ сп≥лки, њх об'Їднанн€ в особ≥ своњх виборних орган≥в ≥ представник≥в.

ѕрофес≥йн≥ сп≥лки зд≥йснюють громадський контроль за додержанн€м законодавства про охорону прац≥, створенн€м безпечних ≥ нешк≥дливих умов прац≥, належних виробничих та сан≥тарно-побутових умов, забезпеченн€м прац≥вник≥в спецод€гом, спецвзутт€м, ≥ншими засобами ≥ндив≥дуального та колективного захисту. ” раз≥ загрози життю або здоров'ю прац≥вник≥в профес≥йн≥ сп≥лки мають право вимагати в≥д роботодавц€ негайного припиненн€ роб≥т на робочих м≥сц€х, виробничих д≥льниц€х, у цехах та ≥нших структурних п≥дрозд≥лах або на п≥дприЇмствах чи виробництвах ф≥зичних ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства використовують найману працю, в ц≥лому на пер≥од, необх≥дний дл€ усуненн€ загрози життю або здоров'ю прац≥вник≥в.

ѕрофес≥йн≥ сп≥лки також мають право на проведенн€ незалежноњ експертизи умов прац≥, а також об'Їкт≥в виробничого призначенн€, що проектуютьс€, будуютьс€ чи експлуатуютьс€, на в≥дпов≥дн≥сть њх нормативно-правовим актам про охорону прац≥, брати участь у розсл≥дуванн≥ причин нещасних випадк≥в ≥ профес≥йних захворювань на виробництв≥ та надавати своњ висновки про них, вносити роботодавц€м, державним органам управл≥нн€ ≥ нагл€ду поданн€ з питань охорони прац≥ та одержувати в≥д них аргументовану в≥дпов≥дь.

” раз≥ в≥дсутност≥ профес≥йноњ сп≥лки на п≥дприЇмств≥ громадський конт≠роль за додержанн€м законодавства про охорону прац≥ зд≥йснюЇ уповноважена найманими прац≥вниками особа.

”повноважен≥ найманими прац≥вниками особи з питань охорони прац≥ мають право безперешкодно перев≥р€ти на п≥дприЇмствах виконанн€ вимог щодо охорони прац≥ ≥ вносити обов'€зков≥ дл€ розгл€ду роботодавцем пропозиц≥њ про усуненн€ ви€влених порушень нормативно-правових акт≥в з безпеки ≥ г≥г≥Їни прац≥.

ƒл€ виконанн€ цих обов'€зк≥в роботодавець за св≥й рахунок орган≥зовуЇ навчанн€, забезпечуЇ необх≥дними засобами ≥ зв≥льн€Ї уповноважених найма≠ними прац≥вниками ос≥б з питань охорони прац≥ в≥д роботи на передбачений колективним договором строк ≥з збереженн€м за ними середнього зароб≥тку.

Ќе можуть бути ущемлен≥ будь-€к≥ законн≥ ≥нтереси прац≥вник≥в у зв'€зку з виконанн€м ними обов'€зк≥в уповноважених найманими прац≥вниками ос≥б з питань охорони прац≥. ѓх зв≥льненн€ або прит€гненн€ до дисципл≥нарноњ чи матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ зд≥йснюЇтьс€ лише за згодою найманих прац≥вник≥в у пор€дку, визначеному колективним договором.

якщо уповноважен≥ найманими прац≥вниками особи з питань охорони прац≥ вважають, що проф≥лактичн≥ заходи, вжит≥ роботодавцем, Ї недоста≠тн≥ми, вони можуть звернутис€ за допомогою до органу державного нагл€ду за охороною прац≥. ¬они також мають право брати участь ≥ вносити в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ п≥д час ≥нспекц≥йних перев≥рок п≥дприЇмств чи виробництв ф≥зичних ос≥б, €к≥ в≥дпов≥дно до законодавства використовують найману працю, цими органами.

”повноважен≥ найманими прац≥вниками особи з питань охорони прац≥ д≥ють в≥дпов≥дно до типового положенн€, що затверджуЇтьс€ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики.

«апитанн€ дл€ самоконтролю

1. ќргани, €к≥ зд≥йснюють державний нагл€д за додержанн€м закон≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в про охорону прац≥.

2. ќсновн≥ принципи державного нагл€ду (контролю) у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥.

3. √оловн≥ завданн€ ƒержг≥рпромнагл€ду.

4. ѕрава посадових ос≥б спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з нагл€ду за охороною прац≥ ƒержг≥рпромнагл€ду.

5. ќсновн≥ питанн€, що перев≥р€ютьс€ на субТЇктах господарюванн€ при зд≥йсненн≥ планових заход≥в державного нагл€ду у сфер≥ промисловоњ безпеки та охорони прац≥.

6. √ромадський контроль за додержанн€м законодавства про охорону прац≥.

7. ѕрава профес≥йних сп≥лок при зд≥йсненн≥ контрою за додержанн€м законодавства про охорону прац≥.

8.ѕрава уповноважених найманими прац≥вниками ос≥б з питань охорони прац≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 399 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2536 - | 2136 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.