Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√алузев≥ системи управл≥нн€ охороною прац≥ (—”ќѕ√): њх орган≥зац≥йна та функц≥ональна структури, мета та принципи функц≥онуванн€
—истема управл≥нн€ охороною прац≥ в галуз≥ (—”ќѕ√) Ц це сукупн≥сть орган≥в управл≥нн€ галуззю, €к≥ на п≥дстав≥ чинних нормативно-правових акт≥в зд≥йснюЇ ц≥леспр€мовану планом≥рну д≥€льн≥сть з виконанн€ завдань охорони прац≥ в галуз≥ дл€ усуненн€ неприпустимих ризик≥в з метою забезпеченн€ здоров'€ ≥ працездатност≥ прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й галуз≥; —”ќѕ√ Ї складовою частиною системи управл≥нн€ галуззю.

÷€ система повинна в процес≥ функц≥онуванн€ забезпечувати п≥дготовку, прийн€тт€ ≥ реал≥зац≥ю р≥шень щодо зд≥йсненн€ правових, орган≥зац≥йних, соц≥ально-економ≥чних, науково-техн≥чних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних та л≥кувально-проф≥лактичних заход≥в та засоб≥в, спр€мованих на забезпеченн€ здоров'€ ≥ працездатност≥ прац≥вник≥в галуз≥.

«агальне кер≥вництво охороною прац≥ в галуз≥ зд≥йснюЇ м≥н≥стр, а в структурних п≥дрозд≥лах Ц кер≥вники структурних п≥дрозд≥л≥в та функц≥ональних служб.

”правл≥нн€ охороною прац≥ в галуз≥, у кожному з њњ структурних п≥дрозд≥л≥в й у функц≥ональних службах зд≥йснюЇтьс€ шл€хом виконанн€ пол≥тики ≥ в≥дпов≥дних завдань з охорони прац≥ зг≥дно з чинними законодавчими й нормативними актами.

ћета управл≥нн€ виробничою ≥ господарською д≥€льн≥стю Ч Ї зд≥йсненн€ державноњ галузевоњ пол≥тики додержанн€ пр≥оритету житт€ ≥ здоров'€ прац≥вник≥в галуз≥ ≥ повноњ в≥дпов≥дальност≥ кер≥вництва м≥н≥стерства ≥ структурних п≥дрозд≥л≥в за створенн€ безпечних умов прац≥, усуненн€ неприпустимих ризик≥в.

«авданн€ управл≥нн€ охороною прац≥ в галуз≥ Ч це заходи, €к≥ необх≥дно виконувати в обумовлений терм≥н. ¬они випливають з ус≥Їњ управл≥нськоњ, виробничоњ та ≥ншоњ д≥€льност≥ ћ≥н≥стерства ≥ його структурних п≥дрозд≥л≥в (нижче подаЇтьс€ перел≥к основних завдань охорони прац≥ в галуз≥):

- п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ ≥ перев≥рка знань з охорони прац≥ посадових ос≥б кер≥вного складу об'Їднань, облуправл≥нь та орган≥зац≥й галуз≥;

- забезпеченн€ об'Їднань, облуправл≥нь ≥ орган≥зац≥й правилами, нормами, стандартами та ≥ншими нормативними актами з питань охорони прац≥;

- пропаганда охорони прац≥, виданн€ галузевоњ нормативноњ ≥ навчальноњ л≥тератури, л≥тератури з передового досв≥ду, плакат≥в, ≥нструкц≥й, наочних пос≥бник≥в та ≥нших методичних матер≥ал≥в з охорони прац≥;

- створенн€ ≥ функц≥онуванн€ сан≥тарноњ моб≥льноњ лаборатор≥њ дл€ атестац≥њ робочих м≥сць у галуз≥;

- розробленн€ рекомендац≥й, типових положень та ≥ншоњ нормативноњ ≥ методичноњ л≥тератури з охорони прац≥;

- проведенн€ орган≥зац≥йноњ роботи з п≥двищенн€ р≥вн€ охорони прац≥ на п≥дв≥домчих п≥дприЇмствах;

- створенн€ галузевих п≥дприЇмств з виготовленн€ засоб≥в ≥ндив≥дуального, колективного захисту дл€ л≥сового господарства;

- проведенн€ експертизи проект≥в на повноту вир≥шенн€ питань охорони прац≥, одержанн€ дозволу починати роботи та л≥ценз≥њ на випуск продукц≥њ;

- впровадженн€ у виробництво дос€гнень науки ≥ техн≥ки, прогресивноњ технолог≥њ, в≥тчизн€ного ≥ заруб≥жного досв≥ду з охорони прац≥;

- п≥дготовка статистичних зв≥т≥в та ≥нформац≥њ з питань охорони прац≥;

проведенн€ аудиту, мон≥торингу, обл≥ку та анал≥зу нещасних випадк≥в, авар≥й, профзахворювань, пожеж, а також шкоди в≥д цих под≥й в галуз≥;

- формуванн€ ≥ використанн€ кошт≥в фонду охорони прац≥ галуз≥;

- методична допомога об'Їднанн€м, облуправл≥нн€м ≥ орган≥зац≥€м галуз≥ у створенн≥ й забезпеченн≥ функц≥онуванн€ —”ќѕ;

- розсл≥дуванн€ та обл≥к групових ≥ смертельних нещасних випадк≥в, а також авар≥й ≤ ≥ II груп на п≥дв≥домчих п≥дприЇмствах;

- страхуванн€ прац≥вник≥в галуз≥ в≥д нещасних випадк≥в ≥ профзахворювань;

- проектуванн€ п≥дприЇмств, розробленн€ конструкц≥й нового обладнанн€ ≥ сучасноњ технолог≥њ з урахуванн€м вимог чинних нормативних акт≥в з охорони прац≥;

- виготовленн€ нового обладнанн€, машин ≥ механ≥зм≥в в≥дпов≥дно до вимог чинних нормативних акт≥в з охорони прац≥ й одержанн€ сертиф≥кат≥в безпеки на них;

- постачанн€ ≥ забезпеченн€ п≥дприЇмств засобами ≥ндив≥дуального й колективного захисту;

- розробленн€ ≥ впровадженн€ безпечноњ орган≥зац≥њ прац≥ на п≥дприЇмствах;

- проведенн€ наукових досл≥джень з питань охорони прац≥.

 ер≥вники структурних п≥дрозд≥л≥в галуз≥ повинн≥ визначити на п≥дстав≥ чинних нормативних акт≥в конкретн≥ завданн€ роботи з охорони прац≥ в п≥дрозд≥л≥ (навчанн€ персоналу, безпека обладнанн€, виробничих процес≥в, буд≥вель, виробниче середовище, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ умови, режим прац≥ та в≥дпочинку, сан≥тарно-побутове, л≥кувально-проф≥лактичне забезпеченн€, забезпеченн€ засобами ≥ндив≥дуального й колективного захисту, техн≥чна п≥дготовка виробництва з урахуванн€м вимог охорони прац≥, профес≥йний в≥дб≥р та ≥н.) ≥ закр≥пити њх у посадових ≥нструкц≥€х за конкретними в≥дпов≥дальними посадовими особами.

‘ункц≥њ управл≥нн€ охороною прац≥ в галуз≥ пол€гають у посл≥довному зд≥йсненн≥ кер≥вником (в≥дпов≥дальною особою) основних етап≥в управл≥нського циклу.

ѕлануванню заход≥в з охорони прац≥ (перспективне, щор≥чне) в галуз≥, об'Їднанн€х, управл≥нн€х, орган≥зац≥€х повинна передувати в≥дпов≥дна перед планова робота: прогнозуванн€ можливих небезпечних ≥ шк≥дливих чинник≥в ≥ необх≥дних проф≥лактичних заход≥в, а також складанн€ ц≥льових програм ≥з запоб≥ганн€ травматизму, профзахворюванн€м ≥ пол≥пшенн€ виробничого середовища, формуванн€ галузевоњ пол≥тики з охорони прац≥.

ѕрогнозуванн€ можливих небезпек ≥ необх≥дних заход≥в з охорони прац≥ в галуз≥ та в кожному структурному п≥дрозд≥л≥ зд≥йснюЇтьс€ њх кер≥вниками разом з≥ спец≥ал≥стами з охорони прац≥ шл€хом:

- вивченн€ причин виробничого травматизму ≥ профзахворювань, стану умов прац≥ на п≥дстав≥, анал≥зу статистичних даних, зв≥т≥в, за результатами паспортизац≥њ сан≥тарно-техн≥чного стану ≥ на€вност≥ засоб≥в охорони прац≥, атестац≥њ робочих м≥сць за умовами прац≥, за результатами комплексних перев≥рок, в≥домчого контролю, збору пропозиц≥й в≥д роб≥тник≥в, ≥нженерно-техн≥чних прац≥вник≥в, уповноважених з охорони прац≥, профсп≥лок, ≥дентиф≥кац≥њ й оц≥нки профес≥йних ризик≥в;

- оц≥нки безпеки ≥снуючоњ технолог≥њ та обладнанн€, можливоњ њх модерн≥зац≥њ та зам≥ни новою сучасною техн≥кою ≥ технолог≥Їю;

- визначенн€ зм≥н р≥вн≥в небезпечних ≥ шк≥дливих чинник≥в, зумовлених зростом виробничих потужностей, ≥нтенсиф≥кац≥њ прац≥.

 ер≥вництвом галуз≥ й структурних п≥дрозд≥л≥в складаютьс€ ц≥льов≥ програми необх≥дних заход≥в ≥ засоб≥в, а саме:

- запоб≥ганн€ виробничого травматизму;

- запоб≥ганн€ профзахворювань;

- пол≥пшенн€ умов прац≥ ≥ виробничого середовища (зниженн€ шуму, в≥брац≥й, запиленост≥, загазованост≥, оптим≥зац≥њ м≥крокл≥мату та ≥н.).

ѕлануванн€ роб≥т з охорони прац≥ в галуз≥ зд≥йснюЇтьс€ за такими напр€мами:

- розробленн€ довгострокових програм пол≥пшенн€ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища;

- розробленн€ перспективних план≥в (стратег≥чне плануванн€);

- розробленн€ щор≥чних комплексних заход≥в з охорони прац≥ (плануванн€ реал≥зац≥њ стратег≥њ);

- розробленн€ оперативних (квартальних, м≥с€чних) план≥в роб≥т кер≥вниками структурних п≥дрозд≥л≥в;

- розробленн€ перспективного та щор≥чного плануванн€ науково-досл≥дних роб≥т з охорони прац≥.

ѕлани роботи з охорони прац≥ в галуз≥, об'Їднанн€х, управл≥нн€х та орган≥зац≥€х розробл€ютьс€ њх кер≥вниками разом з≥ службою охорони прац≥, узгоджуютьс€ з профсп≥лкою ≥ затверджуютьс€ кер≥вництвом.

ѕлануванн€ Ч це встановленн€ ц≥льових завдань виконавц€м ≥ визначенн€ потреби в ресурсах ус≥х вид≥в, зм≥сту ≥ об'Їму роб≥т з розпод≥лом њх щодо часу виконанн€. ” планах повинн≥ бути передбачен≥ заходи з охорони прац≥ щодо

- знар€дь прац≥: машин, механ≥зм≥в, пристосувань, ≥нструмент≥в, обладнанн€;

- предмет≥в прац≥: матер≥ал≥в, нап≥вфабрикат≥в, вироб≥в;

- технолог≥њ: прогресивноњ технолог≥њ, комплексноњ механ≥зац≥њ й автоматизац≥њ виробничих процес≥в;

- орган≥зац≥њ й управл≥нн€: науковоњ орган≥зац≥њ прац≥, ергоном≥ки, виробничоњ естетики

- буд≥вель ≥ споруд: безпечноњ конструкц≥њ буд≥вель ≥ споруд.

ѕерспективне (стратег≥чне) плануванн€ включаЇ комплексн≥ плани на три Ч п'€ть рок≥в та ≥нш≥ орган≥зац≥йно-техн≥чн≥ плани з питань пол≥пшенн€ охорони прац≥, котр≥ формуютьс€ на п≥дстав≥ проведенн€ прогнозуванн€ ≥ ц≥льових програм.

ўор≥чн≥ комплексн≥ заходи колективноњ угоди складаютьс€ зг≥дно з≥ "—п≥льними рекомендац≥€ми державних орган≥в ≥ профсп≥лкових орган≥зац≥й". ƒо них включаютьс€ також заходи перспективних план≥в, передбачених на поточний р≥к, ≥ плани роб≥т служби охорони прац≥ господарського органу з граф≥ком перев≥рок п≥дпор€дкованих орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств.

ќперативне плануванн€ передбачаЇ заходи з виконанн€ припис≥в, акт≥в перев≥рок ≥ вказ≥вок орган≥в нагл€ду ≥ вище-сто€чих орган≥зац≥й, оц≥нки ризик≥в.

«аходи план≥в з охорони прац≥ включаютьс€ у в≥дпов≥дн≥ розд≥ли техпромф≥нплан≥в (план≥в соц≥ального та економ≥чного розвитку, виробничих план≥в) господарських орган≥в, промислових п≥дприЇмств.

ѕерспективне та щор≥чне плануванн€ науково-досл≥дних роб≥т з охорони прац≥ зд≥йснюЇ Ќауково-техн≥чне управл≥нн€ на п≥дстав≥ пропозиц≥й об'Їднань, управл≥нь, п≥дприЇмств та орган≥зац≥й.

ќрган≥зац≥йно-методичну роботу при складанн≥ план≥в роботи з охорони прац≥ зд≥йснюЇ служба охорони прац≥.

ќрган≥зац≥€ роботи з охорони прац≥ в галуз≥ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом розробл€нн€:

- положенн€ про розпод≥л обов'€зк≥в щодо управл≥нн€ охороною прац≥ м≥ж п≥дрозд≥лами ≥ службами;

- посадових ≥нструкц≥й про обов'€зки, права ≥ в≥дпов≥дальн≥сть кер≥вних прац≥вник≥в щодо охорони прац≥.

ћотивац≥€ роботи з охорони прац≥ Ч це вид управл≥нськоњ д≥€льност≥, €кий забезпечуЇ процес спонуканн€ кер≥вника ≥ прац≥вник≥в до д≥€льност≥, що спр€мована на дос€гненн€ ц≥лей охорони прац≥. ћотивац≥€ ц≥Їњ д≥€льност≥ базуЇтьс€ на двох категор≥€х:

- потреб≥ в≥дчутт€ безпеки п≥д час прац≥, уникненн€ травм, захворювань ≥ авар≥й;

- винагород≥ за проведенн€ заход≥в з охорони прац≥, уникненн€ орган≥зац≥йних ≥ матер≥альних насл≥дк≥в у раз≥ травмуванн€ чи профзахворюванн€ людей, виникненн€ авар≥й, пожеж та ≥н

‘ункц≥€ мотивац≥њ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом систематичноњ реал≥зац≥њ кер≥вником п≥дрозд≥лу (роб≥т) метод≥в управл≥нн€, тобто сукупност≥ засоб≥в ≥ прийом≥в впливу на колектив прац≥вник≥в та окремих виконавц≥в з метою дос€гненн€ ц≥лей охорони прац≥. ‘ункц≥€ мотивац≥њ охоплюЇ питанн€ оперативного кер≥вництва, координац≥њ ≥ регулюванн€, тобто питанн€ прийн€тт€ ≥ реал≥зац≥њ р≥шень, спр€мованих на усуненн€ в≥дхилень в≥д план≥в ≥ нормативних акт≥в, створенн€ економ≥чних умов, €к≥ стимулюють виконанн€ завдань охорони прац≥ на п≥дстав≥ п≥дсиленн€ зац≥кавленост≥ виконавц≥в. ‘ункц≥€ мотивац≥њ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом застосуванн€ кер≥вництвом галуз≥ (п≥дрозд≥лу) таких метод≥в управл≥нн€:

- адм≥н≥стративно-правових: виконанн€ вимог посадових ≥нструкц≥й кер≥вниками та ≥нструкц≥й з охорони прац≥ роб≥тниками, виконанн€ вимог законодавства ≥ нормативних акт≥в з охорони прац≥ («акон "ѕро охорону прац≥",  «пѕ, стандарти, норми, правила, ≥нструкц≥њ);

- соц≥ально-психолог≥чних: ≥нструктаж, навчанн€, стажуванн€, пропаганда охорони прац≥, моральне стимулюванн€, особистий приклад кер≥вника та неформальних л≥дер≥в трудового колективу в дотриманн≥ вимог охорони прац≥;

- економ≥чних: використанн€ об'Їктивних економ≥чних закон≥в ≥ врахуванн€ ≥нтерес≥в прац≥вник≥в.

ћетоди управл≥нн€ охороною прац≥ повинн≥ бути спр€мован≥ на те, щоби кер≥вник м≥г заздалег≥дь знаходити й усувати можлив≥ причини нещасних випадк≥в, профзахворювань авар≥й ≥ пожеж, а не витрачав час ≥ величезн≥ грош≥ на л≥кв≥дац≥ю њх насл≥дк≥в.

«г≥дно з чинними нормативними актами, до економ≥чноњ мотивац≥њ (важел≥в) роботи з охорони прац≥ належать:

- штрафн≥ санкц≥њ;

- диференц≥йован≥ страхов≥ тарифи залежно в≥д класу профес≥йного ризику виробництва.

Ўтрафн≥ санкц≥њ на п≥дприЇмство накладаютьс€ за невиконанн€ колективного договору та ≥нш≥ порушенн€.

 онтроль, обл≥к, анал≥з, зв≥тн≥сть, комун≥кац≥€, аудит, мон≥торинг Ч функц≥€ управл≥нн€, призначена дл€ з'€суванн€ фактичного стану ≥ виконанн€ завдань з охорони прац≥ в галуз≥ (п≥дрозд≥лах), пор≥вн€но з планом ≥ чинними нормативними актами, визначенн€ насл≥дк≥в цих в≥дхилень, нагромадженн€ планових ≥ фактичних даних, пер≥одичного складанн€ статистичних зв≥т≥в установленоњ форми, прийн€тт€ р≥шень щодо визначенн€ ≥ включенн€ заход≥в охорони прац≥ в плани роб≥т наступних рок≥в.

 онтроль, аудит, мон≥торинг спри€Ї виконанню посадовими особами план≥в роб≥т, законодавства та ≥нших нормативних акт≥в з охорони прац≥. ¬≥н повинен визначати ступ≥нь повноти виконанн€ посадовими особами обов'€зк≥в з охорони прац≥. ƒл€ контролю, обл≥ку анал≥зу ≥ зв≥тност≥ з охорони прац≥ необх≥дно застосовувати техн≥чн≥ засоби (персональн≥ комп'ютери тощо), а також систему комун≥кац≥й €к складову частину системи управл≥нн€.  онтроль под≥л€Їтьс€ на в≥домчий, адм≥н≥стративно-громадський та профсп≥лковий.

¬≥домчий контроль, аудит, мон≥торинг за додержанн€м охорони прац≥ й функц≥онуванн€м —”ќѕ√ у господарств≥ з боку вищого господарського органу зд≥йснюЇтьс€ його спец≥ал≥стами (службою охорони прац≥) в≥дпов≥дно з правами, передбаченими "ѕоложенн€м про службу охорони прац≥" та встановленим пор€дком перев≥рок з охорони прац≥ п≥дв≥домчих орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств з≥ складанн€м акт≥в перев≥рок. «а результатами контролю готуютьс€ проекти наказ≥в, постанов ≥ внос€тьс€ в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ.

јдм≥н≥стративно-громадський контроль з охорони прац≥ зд≥йснюЇтьс€ кер≥вником та головними спец≥ал≥стами господарського органу сп≥льно з представниками трудового колективу (профсп≥лок) п≥дприЇмства в≥дпов≥дно до чинних вимог.

ѕрофес≥йн≥ сп≥лки самост≥йно зд≥йснюють контроль за дотриманн€м власниками законодавчих та ≥нших нормативних акт≥в з охорони прац≥, створенн€м безпечних ≥ нешк≥дливих умов прац≥, забезпеченн€м роб≥тник≥в засобами колективного та ≤ндив≥дуального захисту.

–езультати контролю, аудиту, мон≥торингу Ї п≥дставою дл€ складанн€ плану заход≥в щодо пол≥пшенн€ умов прац≥ й охорони прац≥, а також дл€ в≥дпов≥дальност≥ (заохоченн€), залежно в≥д р≥вн€ охорони прац≥ кер≥вних та ≥нженерно-техн≥чних роб≥тник≥в п≥дв≥домчих орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 976 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

1964 - | 1812 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.