Лекции.Орг


Поиск:
Структура положення про СУОП та орієнтовний зміст його розділів
Основні принципи політики діяльності підприємства у сфері охорони праці.

На основі комплексної оцінки рівня небезпеки об’єктів виробництва, а також виявлених у процесі проведеної атестації робочих місць, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, їх оцінки та аналізу можливих варіантів дій щодо зменшення ризику виникнення небезпечної ситуації керівництвом підприємства визначені наступні основні принципи політики діяльності підприємства у сфері охорони праці:

- обов'язкове забезпечення безпеки працівника, пріоритету його життя і здоров'я відносно результатів виробничої діяльності;

- забезпечити перехід у вирішенні проблемних питань з охорони праці від принципу "реагувати на випадок і виправляти становище" до принципу "передбачити і попередити випадок";

- забезпечити безумовне виконання вимог законодавчих та нормативно - правових актів з промислової безпеки та охорони праці з метою сприяння запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням;

- визначити принцип розподілу відповідальності та повноважень з цих питань між посадовими особами та всіма найманими працівниками, як невід’ємну частину виробничої діяльності

- зобов’язати керівництво підприємства та структурних підрозділів постійно впроваджувати заходи щодо поліпшення охорони праці;

- при розподілі фінансових та матеріальних ресурсів на виробничі цілі передбачати витрати на охорону праці, як одну з частин, що входять до комплексу взаємопов’язаних заходів;

- щорічно залучати до комплексу заходів, що відображаються у Колективному договорі питання поліпшення безпеки виробничого середовища, санітарно гігієнічних умов праці, медико-профілактичних заходів, соціального забезпечення працюючих тощо;

- сприяти діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, забезпеченню соціального партнерства, інформуванню працівників щодо умов праці та існуючих виробничих ризиків;

- поступово наближатися до такого рівня стану виробничого процесу, виробничого середовища та умов праці, який дозволив би забезпечити впровадження в практику діяльності підприємства вимог системи міжнародних стандартів.

 

Планування та фінансування заходів з охорони праці

Планування заходів на підприємстві передбачає:

- визначення умов та безпеки праці у зв’язку з інтенсифікацією виробництва та реалізацією основних напрямків роботи з охорони праці на тривалий період;

- визначення потреби у новій техніці, інженерно-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні на підставі внутрішнього та зовнішнього аудиту охорони праці, аналізу причин нещасних випадків та професійних захворювань.

Основні напрямки планів:

- перспективного планування – складання комплексних планів поліпшення умов та безпеки праці і санітарно-оздоровчих заходів, які є складовою частиною економічного і соціального розвитку підприємства;

- річного плану заходів з охорони праці, що включаються до колективного договору;

- оперативних (квартального, місячного) планів – виконання рішень, наказів, заходів з розслідування нещасних випадків, приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо.

Підприємство забезпечує розробку, фінансування і реалізацію заходів, спрямованих на доведення умов та безпеки праці до вимог, викладених у колективному договорі, але не нижчих за вимоги діючих нормативних актів.

Комплексний план заходів з охорони праці розробляється інженером з охорони праці, погоджується у встановленому на підприємстві порядку та надається на затвердження директору.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 701 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

636 - | 497 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.