Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбов'€зки з охорони прац≥ начальника в≥дд≥лу кадр≥в
Ќачальник в≥дд≥лу кадр≥в забезпечуЇ виконанн€ роб≥т з охорони прац≥, передбачених положенн€м про в≥дд≥л, ≥ зобов'€заний:

1. «абезпечувати прийом, зв≥льненн€ ≥ переведенн€ на ≥ншу роботу прац≥вник≥в у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства ”крањни. ѕрийом ос≥б на роботу ≥ перем≥щуванн€ за посадою, спец≥альн≥стю, видом роб≥т у зв'€зку ≥з зм≥ною умов прац≥ проводить зг≥дно з вимогами нормативних акт≥в про охорону прац≥ (з урахуванн€м стану здоров'€, в≥ку, спец≥альност≥, квал≥ф≥кац≥њ, р≥вн€ п≥дготовки, на€вност≥ в≥дпов≥дних документ≥в тощо).

2. «абезпечувати дотриманн€ прав прац≥вник≥в, гарантованих законодавчими ≥ нормативними актами про охорону прац≥, при укладенн≥ трудового договору з прац≥вником ≥ п≥д час його роботи. —воЇчасно, зг≥дно ≥з ст. 6 «акону ”крањни "ѕро охорону прац≥", знайомити прац≥вника з умовами прац≥ на робочому м≥сц≥, п≥льгами ≥ компенсац≥€ми за роботу в небезпечних, важких ≥ шк≥дливих умовах прац≥.

3. ќрган≥зовувати п≥дготовку ≥ проведенн€ попередн≥х ≥ пер≥одичних медичних ≥ нарколог≥чних огл€д≥в прац≥вник≥в апарату управл≥нн€ ≥ структурних п≥дрозд≥л≥в в≥дпов≥дно до вимог ѕор€дку проведенн€ медичних огл€д≥в прац≥вник≥в певних категор≥й, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства охорони здоров'€ ”крањни 21.05.2007 року N 246, зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 23 липн€ 2007 року за N 846/14113. «абезпечувати обл≥к, збер≥ганн€ ≥ веденн€ документац≥њ за результатами медичних огл€д≥в.

4. «абезпечувати проходженн€ особами, €к≥ приймаютьс€ на роботу, вступного та первинного ≥нструктаж≥в з охорони прац≥ ≥ пожежноњ безпеки та на€вност≥ п≥дпис≥в посадових ос≥б, €к≥ проводили ц≥ ≥нструктаж≥, в контрольних листках. «абезпечувати обл≥к ≥ збер≥ганн€ контрольних листк≥в.

5. —кладати ≥ в установлен≥ терм≥ни подавати зв≥т про к≥льк≥сть дн≥в не€вок прац≥вник≥в на роботу через тимчасову непрацездатн≥сть €к в апарат≥ управл≥нн€, так ≥ в ц≥лому.

6. ќрган≥зовувати навчанн€ прац≥вник≥в з питань охорони прац≥ в √Ќ÷, –Ќ÷, контролювати граф≥ки проведенн€ навчанн€.

ќбов'€зки з охорони прац≥ юрисконсульта

ёрисконсульт забезпечуЇ виконанн€ обовТ€зк≥в передбачених посадовою ≥нструкц≥Їю i зобов'€заний:

1. «д≥йснювати юридичне забезпеченн€ роботи з питань охорони прац≥.

2. «абезпечувати юридичний захист ≥нтерес≥в прац≥вник≥в у раз≥ виникненн€ сп≥рних питань щодо в≥дшкодуванн€ шкоди внасл≥док нещасного випадку, профес≥йного захворюванн€ та авар≥њ. ѕредставл€ти ≥нтереси п≥дприЇмства, структурного п≥дрозд≥лу в судових ≥нстанц≥€х.

3. ќрган≥зовувати захист економ≥чних ≥нтерес≥в у раз≥ поданн€ позов≥в до ос≥б, винних у порушенн≥ вимог нормативних акт≥в про охорону прац≥ та ушкодженн≥ здоров'€ прац≥вник≥в.

ќбов'€зки з охорони прац≥ кер≥вника в≥дд≥лу ≥нформац≥йних технолог≥й

 ер≥вник в≥дд≥лу ≥нформац≥йних технолог≥й забезпечуЇ виконанн€ роб≥т з охорони прац≥, передбачених його посадовою ≥нструкц≥Їю, ≥ зобов'€заний:

1. «абезпечувати контроль на€вност≥ в≥дпов≥дних паспорт≥в ≥ сертиф≥кат≥в на устаткуванн€, що заново вводитьс€, ≥ устаткуванн€, що перебуваЇ в експлуатац≥њ, застосовуван≥ пристроњ та прилади в≥тчизн€ного ≥ заруб≥жного виробництва.

2. «абезпечити приведенн€ робочих м≥сць користувач≥в ѕ≈ќћ у в≥дпов≥дн≥сть до вимог ƒ—анѕ≥Ќ 3.3.2 007 1998 "ƒержавн≥ сан≥тарн≥ правила ≥ норми роботи з в≥зуальними дисплейними терм≥налами ≈ќћ" та "ѕравил охорони прац≥ п≥д час експлуатац≥њ електронно-обчислювальних машин", затверджених наказом ƒержг≥рпромнагл€ду в≥д 26.03.2010 р. є 652010.

”правл≥нн€ документац≥Їю

¬ процес≥ розробки та впровадженн€ —”ќѕ в основному використовувались таки законодавч≥ та нормативн≥ акти:

ќсобами, в≥дпов≥дальними за вчасне отриманн€, обл≥к, актуал≥зац≥ю ≥ поширенн€ законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥, њх використанн€ у виробнич≥й д≥€льност≥ ≥ впровадженн€ у нормативно-правових актах п≥дприЇмства Ї:

-на п≥дприЇмств≥ в ц≥лому Ц ≥нженер з охорони прац≥ п≥дприЇмства;

-у структурних п≥дрозд≥лах Ц зав≥дуючий виробництвом, головний

≥нженер, кер≥вники структурних п≥дрозд≥л≥в та особи в≥дпов≥дальн≥ за виконанн€ роб≥т з п≥двищеною небезпекою.

¬нутр≥шн≥ нормативно-правов≥ акти опрацьовуютьс€ на п≥дприЇмств≥ зав≥дуючим виробництвом, головним ≥нженером, спец≥ал≥стом з охорони прац≥ та кер≥вниками структурних п≥дрозд≥л≥в, затверджуютьс€ генеральним директором ≥ спр€мовуютьс€ на побудову ч≥ткоњ системи управл≥нн€ охороною прац≥ на та створенн€ безпечних ≥ нешк≥дливих умов прац≥, що регламентуЇтьс€ ѕор€дком опрацюванн€ та затвердженн€ власником нормативних акт≥в про охорону прац≥, що чинн≥ на п≥дприЇмств≥ (Ќѕјќѕ 0.00-6.03-93), затвердженим наказом ƒержнагл€дохоронпрац≥ ”крањни в≥д 21.12.1993 року є 132, зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 07.02.1994 року за є 20/229.

¬нутр≥шн≥ нормативно-правов≥ акти на п≥дприЇмств≥ зм≥нюютьс€ в раз≥ надходженн€ нових ƒержавних або галузевих нормативно-правових акт≥в з питань охорони прац≥, зм≥н в структур≥ або технолог≥чному процес≥, ввод≥ в експлуатац≥ю нового обладнанн€, на п≥дстав≥ пропозиц≥й ≥ зауважень прац≥вник≥в стосовно ефективного њх впровадженн€ та в ≥нших випадках, €кщо внесенн€ зм≥н визнано доц≥льним.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 650 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1205 - | 1145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.