Лекции.Орг


Поиск:
Обов’язки та відповідальність
Організація роботи з охорони праці на підприємстві та управління здійснює директор, який створює умови праці згідно із законодавством про охорону праці і несе відповідальність за забезпечення умов праці, гігієни, виробничого середовища і дотримання прав працівників, гарантованих законодавством.

Директор підприємства приймає рішення, які оформляються планами заходів, наказами, розпорядженнями, протоколами.

У структурних підрозділах робота із забезпечення безпечних умов праці і дотримання законодавства про охорону праці покладається на завідуючого виробництвом, головного інженера, посадових осіб відповідальних за напрямки діяльності підприємства та безпосередніх керівників структурних підрозділів (надалі – персонал управління).

Персонал управління виконує рішення директора підприємства, шляхом аналізу виробничого процесу і оформлення необхідних планів заходів, розпоряджень, протоколів, які повинні відображати специфіку виробництва – штатний розклад, наявність обладнання, умови праці, гігієнічні фактори, виробниче середовище тощо та заходи спрямовані на забезпечення його безпеки, безпеки навколишнього середовища, створення на робочих місцях умов, що відповідають чинному законодавству України, нормативно-правовим актам з промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до організаційної структури і розподілу обов'язків між посадовими особами підприємства або конкретного структурного підрозділу відпрацьовуються посадові інструкції (доповнення до посадових інструкцій), які регламентують обов’язки з питань охорони праці персоналу управління та найманих працівників.

 

Служба охорони праці

На підприємстві створено службу охорони праці, робота якої здійснюється згідно з Положенням про службу охорони праці.

Основним завданням служби охорони праці є - організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно - гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів та відділів з питань охорони праці, аналіз показників про стан охорони праці та функціонування СУОП, розробку управлінських рішень і контролю за їх реалізацією виконує інженер з охорони праці підприємства.

Завдання служби охорони праці з питань впровадження СУОП:

1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві спрямоване на доведення умов праці і безпеки виробничого середовища до рівня встановлених чинним законодавством України вимог та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.

2. Забезпечення фахової підтримки рішень директора підприємства з цих питань.

3. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

4. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

5. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

6. Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 670 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

1205 - | 1199 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.