Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбов'€зки з охорони прац≥ прац≥вник≥в
ƒл€ вс≥х категор≥й прац≥вник≥в обов'€зки з охорони прац≥ складаютьс€ ≥з загальних обов'€зк≥в та обов'€зк≥в, €к≥ визначаютьс€ ≥нструкц≥€ми (дл€ профес≥й прац≥вник≥в, €к≥ зайн€т≥ на роботах, зазначених у ѕерел≥ку роб≥т з п≥двищеною небезпекою) або специф≥кою виконуваноњ роботи зг≥дно з посадою (≥нструкц≥€ми по видам роб≥т).

ƒо початку виконанн€ своњх обов'€зк≥в прац≥вник (роб≥тник) повинен:

- пройти попередн≥й медогл€д в раз≥, €к це передбачено характером виробничоњ д≥€льност≥ або вимогами до профес≥њ, та при цьому пов≥домити медичну ком≥с≥ю про вс≥ дан≥ щодо стану свого здоров'€;

- пройти при прийом≥ на роботу, пов'€зану з п≥двищеною небезпекою чи з в≥дпов≥дальн≥стю за безпеку, спец≥альне нарколог≥чне обстеженн€;

- розпочати виконанн€ своњх обов'€зк≥в т≥льки за на€вност≥ позитивного висновку медичноњ ком≥с≥њ;

- ознайомитис€ з умовами прац≥ ≥ пройти ≥нструктаж≥ з безпеки виробництва роб≥т: вступний - у прац≥вника служби охорони прац≥ ≥ первинний - на робочому м≥сц≥ з реЇстрац≥Їю в спец≥альних журналах ≥ контрольному листку п≥д розпис особи, €ка проводить ≥нструктаж ≥ виконавц€ роб≥т;

- одержати на руки п≥д розпис посадову ≥нструкц≥ю, ≥нструкц≥њ з охорони прац≥ за своЇю спец≥альн≥стю ≥ за видами виконуваних роб≥т та ≥нш≥ нормативн≥ акти про охорону прац≥;

- пройти навчанн€ та перев≥рку знань ≥нструкц≥й та нормативних акт≥в з охорони прац≥ за своЇю спец≥альн≥стю ≥ за видами роб≥т, що доручаютьс€; одержати посв≥дченн€ з результатами перев≥рки знань;

- пройти в необх≥дних випадках до початку самост≥йноњ роботи стажуванн€ або дублюванн€ за своЇю спец≥альн≥стю та видами роб≥т, що доручаютьс€;

- пройти спец≥альну п≥дготовку з наданн€ першоњ допомоги при нещасних випадках на виробництв≥;

- при укладенн≥ трудового договору ознайомитис€ п≥д розпис з небезпечними ≥ шк≥дливими виробничими факторами, €к≥ можуть виникнути або Ї п≥д час виконанн€ роб≥т;

- перев≥рити перед початком роботи на своЇму робочому м≥сц≥ на€вн≥сть комплектн≥сть ≥ справн≥сть необх≥дних засоб≥в захисту, пристроњв, захисних прилад≥в, ≥нструменту, прилад≥в контролю ≥ безпеки;

- пов≥домити свого безпосереднього кер≥вника про ≥снуюч≥ недол≥ки з охорони прац≥.

ѕрац≥вник (роб≥тник) не повинен приступати до роботи, €кщо: невиконаний хоч би один з попередн≥х пункт≥в та:

- не одержано розпор€дженн€ про початок роботи в≥д безпосереднього кер≥вника;

- робоче м≥сце неп≥дготовлене з точки зору безпеки (в≥дсутн≥ огорож≥ небезпечних зон, блокуванн€, захисн≥ засоби, ≥нструмент, пристроњ, прилади контролю тощо, не оформлено нар€ду-допуску, немаЇ техн≥чноњ документац≥њ, наприклад, технолог≥чноњ карти чи проекту виконанн€ роб≥т, не одержано дозволу в≥д безпосереднього кер≥вника на початок роботи ≥ т.п.);

- технолог≥€ виконанн€ роб≥т, запропонована безпосередн≥м кер≥вником, суперечить вимогам безпеки; створилас€ виробнича ситуац≥€, небезпечна дл€ його житт€ чи здоров'€ або дл€ людей, що його оточують, ≥ природного середовища.

‘акт на€вност≥ такоњ ситуац≥њ п≥дтверджуЇтьс€ спец≥ал≥стами з охорони прац≥ за участю уповноваженого трудового колективу, а в раз≥ виникненн€ конфл≥кту Ц представниками орган≥в державного нагл€ду за участю уповноваженого трудового колективу.

” процес≥ роботи прац≥вники (роб≥тники) зобов'€зан≥:

- суворо дотримуватис€ правил внутр≥шнього трудового розпор€дку;

- дотримуватис€ вимог ≥нструкц≥й з охорони прац≥, а при виконанн≥ роб≥т з п≥двищеною небезпекою Ц вимог ≥нструкц≥й та д≥ючих нормативних акт≥в з охорони прац≥;

- виконувати т≥льки т≥ роботи ≥ т≥льки в такому обс€з≥, €к≥ визначен≥ завданн€м (розпор€дженн€м) безпосереднього кер≥вника; виконувати розпор€дженн€ т≥льки свого безпосереднього кер≥вника;

- використовувати т≥льки за призначенн€м видан≥ йому засоби захисту, пристроњ, ≥нструмент, прилади контролю ≥ безпеки; не користуватис€ засобами захисту тощо, одержаними або вз€тими на сторон≥;

- берегти ≥ збер≥гати €к майно, що належить п≥дприЇмству, видан≥ засоби захисту, ≥нструмент, пристроњ, прилади контролю ≥ безпеки; пов≥домл€ти свого безпосереднього кер≥вника про вих≥д з ладу або про в≥дсутн≥сть засоб≥в захисту, ≥нструменту, пристроњв ≥ т. п.;

- пов≥домл€ти свого безпосереднього кер≥вника про вс≥ випадки несправност≥ устаткуванн€, порушенн€ ≥нструкц≥й з охорони прац≥, авар≥йн≥ ситуац≥њ, спалахуванн€ ≥ пожеж≥, нещасн≥ випадки ≥ захворюванн€ в процес≥ виробництва;

- при виникненн≥ пожеж≥ за допомогою будь-€кого чи встановленого засобу зв'€зку або через присутн≥х людей негайно пов≥домити про це пожежну службу; вжити, по можливост≥, заход≥в дл€ гас≥нн€ пожеж≥;

- при нещасному випадку негайно надати на м≥сц≥ першу допомогу потерп≥лому (або соб≥), €кщо це потр≥бно, ≥ викликати "швидку допомогу" будь-€ким засобом зв'€зку або через присутн≥х людей;

- припинити роботу в раз≥ виникненн€ авар≥йноњ ситуац≥њ, небезпеки ушкодженн€ свого здоров'€ чи здоров'€ оточуючих людей, або њх загибел≥.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ роботи прац≥вник (роб≥тник) зобов'€заний:

- прибрати робоче м≥сце в≥д сторонн≥х предмет≥в, в≥дход≥в, непотр≥бних матер≥ал≥в;

- в≥дновити огорож≥ небезпечних зон, захисту, блокуванн€, закрити на замки устаткуванн€ п≥двищеноњ небезпеки, в необх≥дних випадках вив≥сити попереджувальн≥ написи ≥ плакати;

- здати в комору або особ≥, що працюЇ в наступну зм≥ну, засоби захисту, ≥нструмент, пристроњ, прилади контролю, матер≥али; допов≥сти про зак≥нченн€ роб≥т ≥ про те, що зроблено, безпосередньому кер≥внику.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 564 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1878 - | 1881 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.