Лекции.Орг


Поиск:
Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.
У нашій країні передбачено управління охороною праці як на загальнодержавному, так і на регіональному, галузевому і виробничому рівнях. Загальні положення щодо управління охороною праці, порядок введення в дію системи управління, основні функції і завдання управління викладені в Типовому положенні про систему управління охороною праці ( СУОП) на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях.

Типове положення про систему управління охороною праці складається з розділів: з агальні положення; структура і документація СУОП; завдання СУОП та їх вирішення суб’єктом господарювання.

Положення має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової діяльності.

На кожному підприємстві, установі, організації з урахуванням виду діяльності та специфіки виробництва повинно розроблятися та затверджуватися Положення про систему управління охороною праці, яке є складовою частиною загальної системи управління виробництвом і в якому визначаються основні принципи політики діяльності підприємства у сфері охорони праці.

Положення «Про систему управління охороною праці на підприємстві» розробляється відповідно до вимог Типовому положенні про систему управління охороною праці та Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затверджених 7 лютого 2008 року.

Положення «Про Систему управління охороною праці на підприємстві» складається з наступних розділів:

1. Загальні положення.

2. Терміни та визначення.

3. Порядок розробки і впровадження СУОП.

4. Структура положення про СУОП та орієнтовний зміст його розділів.

4.1. Основні принципи політики діяльності підприємства у сфері охорони праці.

4.2.Планування та фінансування заходів з охорони праці.

4.3. Обов’язки та відповідальність.

4.3.1. Служба охорони праці.

4.3.2. Комісії та громадські органи.

4.3.3. Обов'язки з охорони праці працівників.

4.3.4.Обов'язки з охорони праці завідуючого виробництвом, керівника структурного підрозділів.

4.3.5.Обов'язки з охорони праці головного бухгалтера.

4.3.6. Обов'язки з охорони праці головного інженера.

4.3.7.Обов'язки з охорони праці начальника відділу кадрів.

4.3.8. Обов'язки з охорони праці юрисконсульта.

4.3.9. Обов'язки з охорони праці керівника відділу інформаційних технологій.

4.10. Обов'язки з охорони праці завідуючого виробництвом, керівника структурного підрозділу.

4.3.11. Обов'язки з охорони праці головного бухгалтера.

4.3.12. Обов'язки з охорони праці головного інженера.

4.4. Управління документацією.

4.5. Компетентність та підготовка.

4.5.1. Професійний відбір.

4.5.2. Навчання з питань охорони праці та система інструктажів.

4.6. Моніторинг виконання та оцінка результативності.

4.6.1. Контроль та внутрішній аудит за станом охорони праці.

4.6.2. Засідання координаційної ради.

4.7.Організація інформаційної роботи

4.7.1. Наради і збори.

4.8. Управління ресурсами.

4.8.1.Безпечність виробничих приміщень, засобів виробництва, технологічних процесів.

4.8.2. Організація робочого місця.

4.8.3. Організація робочого часу.

44.8.4. Засоби індивідуального захисту

4.8.5. Заміна засобів виробництва

4.8.6. Заміна матеріалів, що застосовуються

4.8.7. Зміни в організації праці.

4.8.8. Вимоги безпеки при введенні в експлуатацію, поточній експлуатації, виведенні з експлуатації виробничого обладнання

4.9. Аналіз і попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих

4.9.1. Аналіз ефективності СУОП

4.9.2. Аналіз та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій

4.10. Попереджувальні та коригувальні заходи

4.11. Мотиваційне регулювання

4.12. Удосконалення СУОП

Отже, Положення про систему управління охороною праці, яке розроблено та затверджене на підприємстві є програмою дій щодо охорони праці.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3208 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

634 - | 503 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.