Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќкисно-в≥дновн≥ ≥ндикатори комплексонометр≥њ
якщо титрувати хелатоутворюючим реагентом розчин, в €кому знаход€тьс€ у р≥вноваз≥ два йона €когось металу з р≥зними ступен€ми окисненн€, то в точц≥ екв≥валентност≥ в≥дбуваЇтьс€ р≥зка зм≥на редокс-потенц≥алу розчину, що обумовлено р≥зною ст≥йк≥стю комплекс≥в йон≥в металу у р≥зних ступен€х окисненн€. —трибок редокс-потенц≥алу в точц≥ екв≥валентност≥ може бути ви€влений не т≥льки потенц≥ометрично, але ≥ за допомогою кольорового ≥ндикатора.

ѕрикладом цього може бути система Fe3+/Fe2+, де сп≥вв≥дношенн€ констант ст≥йкост≥ комплекс≥в Fe3+- та Fe2+-≥он≥в з ≈ƒ“ј становить близько 1011. …они Fe3+ можна титрувати нав≥ть у сильнокислому розчин≥, у €кому Fe2+-≥они практично не утворюють комплексу. “ому редокс-потенц≥ал розчину при такому титруванн≥ залежить в≥д концентрац≥њ Fe3+-≥он≥в, оск≥льки концентрац≥€ Fe2+-≥он≥в залишаЇтьс€ практично сталою. ќтже, зм≥на ≈ повТ€зана ≥з зм≥ною концентрац≥њ Fe3+-≥он≥в, ≥ стрибок редокс-потенц≥алу, що в≥дпов≥даЇ стрибку рFe, в≥дбуваЇтьс€ тод≥, коли до розчину додано таку к≥льк≥сть ≈ƒ“ј, що екв≥валентно вм≥сту у розчин≥ Fe3+-≥он≥в.  онцентрац≥€ Fe2+-≥он≥в при цьому не маЇ суттЇвого значенн€, так €к вона впливаЇ лише на абсолютне значенн€ ≈, а не на його зм≥ну у процес≥ титруванн€.

≤ншим прикладом може бути система Cu2+/Cu+. Ћише Cu2+-≥они утворюють стаб≥льний комплекс з ≈ƒ“ј, тод≥ €к Cu+-≥они практично не беруть участ≥ в комплексоутворенн≥. “ому редокс-потенц≥ал системи Cu2+/Cu+ залежить в≥д концентрац≥њ Cu2+-≥он≥в.

ќднак, визначити к≥нцеву точку комплексонометричного титруванн€ йон≥в таких метал≥в за стрибком редокс-потенц≥алу не завжди буваЇ можливо.

≤з багаточисленних орган≥чних барвник≥в, €к≥ здатн≥ оборотно в≥дновлюватис€ ≥ окиснюватис€ ≥з зм≥ною забарвленн€ лише небагато можна застосовувати €к редокс-≥ндикатори при комплексонометричних титруванн€х.

ƒо таких сполук в≥днос€тьс€ пох≥дн≥ дифен≥лам≥ну, €к≥ в окиснен≥й форм≥ €вл€ють собою ≥нтенсивно забарвлен≥ ≥ндофенол (вар≥ам≥новий син≥й) та ≥ндам≥н (Ѕ≥ндшедлера зелений).

¬ар≥ам≥новий син≥й
Ѕ≥ндшедлера зелений

Ѕезбарвна лейкооснова вар≥ам≥нового синього в слабкокислому розчин≥ окиснюЇтьс€ в≥льними Fe3+-≥онами в темноф≥олетовий барвник:

.

Ќормальний потенц≥ал редокс-системи барвник-лейкоформа при рЌ=2 становить 0,60¬, тому ≥ндофенол знову в≥дновлюЇтьс€ утвореними Fe2+-≥онами €к т≥льки вс≥ Fe3+-≥они звТ€зуютьс€ в комплекс з ≈ƒ“ј; отже, в к≥нцев≥й точц≥ комплексонометричного титруванн€ ф≥олетовий розчин знебарвлюЇтьс€. “акий метод титруванн€ Fe3+-≥он≥в особливо корисний дл€ м≥кро- та ультрам≥кровизначень.

¬ар≥ам≥новий син≥й можна використовувати ≥ дл€ визначенн€ Cu2+-≥он≥в в розчинах з рЌ = 5,0Ц6,0. ” такому середовищ≥ Cu2+-≥они також окиснюють лейкооснову в ≥ндофенол, €кщо до розчину додано невелику к≥льк≥сть SCNЦЦ≥он≥в чи значну к≥льк≥сть ClЦЦ≥он≥в. ѕ≥сл€ того, €к вс≥ Cu2+-≥они звТ€зуютьс€ в комплекс, реакц≥€ йде в зворотному напр€мку ≥ в≥дбуваЇтьс€ знебарвленн€ розчину.

—трибкопод≥бна зм≥на концентрац≥њ Zn2+-≥он≥в у розчин≥, що м≥стить редокс-систему [Fe(CN)6]3-/Fe(CN)6]4-, супроводжуЇтьс€ стрибком редокс-потенц≥алу, обумовленого тим, що Zn2+-≥они м≥цно звТ€зують гексац≥ано(≤≤)ферат-≥они з утворенн€м комплексу чи осаду. “ому у присутност≥ у розчин≥ Zn2+-≥он≥в потенц≥ал розчину стаЇ дуже високим ≥ в такому розчин≥ можливе окисненн€ бензидину, внасл≥док чого утворюютьс€ продукти, забарвлен≥ у син≥й кол≥р.

Ѕензидин

Ќа основ≥ цього €вища засновано визначенн€ значного числа йон≥в метал≥в методом зворотного титруванн€: до досл≥джуваного розчину додають надлишок розчину ≈ƒ“ј, пот≥м додають гексац≥аноферати (≤≤≤) ≥ (≤≤) та бензидин ≥ при значенн€х рЌ ≈ 5,0 титрують надлишок ≈ƒ“ј розчином сол≥ ÷инку до по€ви синього чи ф≥олетового забарвленн€.

ћеталохромн≥ ≥ндикатори за своЇю д≥Їю аналог≥чн≥ кислотно-основним ≥ндикаторам. якщо кислотно-основн≥ ≥ндикатори реагують на рЌ, то металохромн≥ на рће:

;

.

¬≥льна форма метало≥ндикатора ≥ комплекс його з йонами метал≥в означають концентрац≥њ не звТ€заного з йоном металу барвника ≥ металокомплексу, €к≥ в≥др≥зн€ютьс€ забарвленн€м. ÷€ аналог≥€ можлива лише тод≥, коли мол€рн≥ сп≥вв≥дношенн€ м≥ж йоном металу ≥ метало≥ндикатором становл€ть 1:1. јле часто комплекс йона металу з барвником складу 1:1 може приЇднувати ще другу або нав≥ть третю молекулу барвника, чого не буваЇ у протонвм≥сних сполук.  онстанти утворенн€ комплекс≥в з мол€рним сп≥вв≥дношенн€м ће:≤nd=1:1 майже завжди у багато раз≥в б≥льш≥ констант утворенн€ комплекс≥в ће:≤nd=1:2 чи ће:≤nd=1:3, тому при низьких концентрац≥€х барвника (~ 10-5 моль/дм3) та йон≥в металу, що не ув≥йшли до комплексу ≥ присутн≥ у розчин≥ в точц≥ екв≥валентност≥ комплексонометричного титруванн€ (< 10-5 моль/дм3), враховують лише продукти приЇднанн€ складу 1:1.  р≥м того ≥снують ≥ б≥метал≥чн≥ комплекси з барвником ће2≤nd.

«м≥на забарвленн€ майже завжди Ї насл≥дком перетворенн€ комплексу складу 1:1 у не звТ€заний з йоном металу барвник ≥ навпаки. ≤мов≥рний також випадок, коли б≥метал≥чний комплекс ће2≤nd безпосередньо перетворюЇтьс€ у не звТ€заний з йоном металу ≥ндикатор, минаючи стад≥ю ће≤nd.

ћеталохромн≥ ≥ндикатори Ї одночасно ≥ рЌ-≥ндикаторами. як вже зазначалос€, наприклад, ≥ндикатор ер≥охром чорний “ в кислому розчин≥ за в≥дсутност≥ багатозар€дних йон≥в метал≥в маЇ червоне забарвленн€; при рЌ=6,3 це забарвленн€ переходить в синЇ, а при рЌ=11,5 Ц в оранжеве. јналог≥чне спостер≥гаЇтьс€ практично у вс≥х металохромних ≥ндикатор≥в. јле буваЇ, що не т≥льки метало≥ндикатор, не звТ€заний у металокомплекс, а також ≥ його металокомплекс складу 1:1 €вл€Ї собою рЌ-≥ндикатор, ≥ в залежност≥ в≥д кислотност≥ середовища може ≥снувати у р≥зних протонованих формах, що мають р≥зне забарвленн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 754 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

661 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.