Лекции.Орг

Поиск:
Сульфідна система аналізу катіонів
За цією системою катіони поділяються на п’ять аналітичних груп у залежності від розчинності їх сульфідів, карбонатів і хлоридів.

Реагент, за допомогою якого можна відділити певну групу йонів від інших, називається груповим реагентом.

За сульфідною систематикою катіонів до першої аналітичної групи відносяться катіони Na+, K+, і Mg2+. Ця група катіонів не має групового реагенту. Кожен катіон цієї групи виявляється своїми характерними реакціями, які виконуються в певній послідовності.

До другої аналітичної групи відносяться катіони Ba2+, Sr2+, Ca2+. Вони осаджуються груповим реагентом – амоній карбонатом (NH4)2CO3 в амоніачному буферному розчині у вигляді нерозчинних у воді карбонатів МеСО3. Катіони цієї аналітичної групи не осаджуються (NH4)2S і H2S.

До третьої аналітичної групи відносяться катіони Al3+, Cr3+, Fe3+, Fe2+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Zn2+ та інші. Вони осаджуються з нейтральних чи лужних розчинів (pH=7…9) груповим реагентом (NH4)2S у вигляді нерозчинних у воді сульфідів і гідроксидів. Катіони цієї групи не осаджуються в кислих розчинах H2S.

До четвертої аналітичної групи відносяться катіони Cu2+, Cd2+, Hg2+, Bi3+, AsIII, AsV, SbIII, SbV, Sn2+, SnIV і інші. Всі катіони четвертої групи осаджуються H2S в кислому середовищі при pH=0,5 у вигляді сульфідів, які практично нерозчинні у воді і в розведених мінеральних кислотах. Груповим реагентом є H2S у середовищі хлоридної кислоти.

До п’ятої аналітичної групи катіонів відносяться йони Ag+, , Pb2+ та інші. Груповим реагентом є розчин хлоридної кислоти з молярною концентрацією еквівалента речовини НСl 2 моль/дм3. Відповідні хлориди малорозчинні у воді і в розведених кислотах.

Сульфідна система аналізу катіонів є класичною, але, разом з тим, має суттєві недоліки.

Розчинність сульфідів деяких катіонів третьої і четвертої аналітичних груп має близькі значення, тому розділення катіонів не повне.

Осадження катіонів четвертої аналітичної групи у вигляді сульфідів часто супроводжується співосадженням катіонів третьої групи.

Для проведення повного аналізу за цією системою витрачається багато часу (до 25-30 годин)

Для аналізу застосовується дуже токсичний H2S. Для роботи з ним треба спеціально обладнане приміщення.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 637 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лучшая месть – огромный успех. © Фрэнк Синатра
==> читать все изречения...

52 - | 54 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.