Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕревентивне вихованн€ д≥тей ≥ молод≥
«д≥йснюЇтьс€ на трьох р≥вн€х:

а) раннЇ, або первинне, превентивне вихованн€ (соц≥ально- педагог≥чна проф≥лактика);

б) вторинне превентивне вихованн€ (превентивна допомога ≥ корекц≥€);

в) третинне превентивне вихованн€ (адаптац≥€, реаб≥л≥тац≥€ ≥ ресоц≥ал≥зац≥€).

—оц≥ально-педагог≥чна проф≥лактика (первинна проф≥лактика) вид превентивноњ роботи, спр€мований на зд≥йсненн€ осв≥тньо-проф≥лактичних заход≥в та ≥нших педагог≥чних моделей впливу на особист≥сть з метою попередженн€ р≥зних вид≥в небезпечноњ повед≥нки на ранн≥х стад≥€х в≥дхилень. ¬она ірунтуЇтьс€ на позитивн≥й педагог≥чн≥й д≥€льност≥, мета €коњ - своЇчасне ви€вленн€ та виправленн€ неспри€тливих ≥нформац≥йних, педагог≥чних, психолог≥чних, орган≥зац≥йних та ≥нших фактор≥в, що зумовлюють в≥дхиленн€ у психолог≥чному та соц≥альному розвитку ƒ≥тей ≥ молод≥, у њхн≥й повед≥нц≥, стан≥ здоров'€. —оц≥ально-педагог≥чна проф≥лактика зд≥йснюЇтьс€ за м≥сцем проживанн€, навчанн€, оздоровленн€ та дозв≥лл€ д≥тей ≥ молод≥.

«м≥ст соц≥ально-педагог≥чноњ проф≥лактики: взаЇмод≥€ у ‘ормуванн≥ знань, ум≥нь, установок та мотив≥в св≥домого вибору просоц≥альних моделей повед≥нки; п≥дготовка та розповсюдженн€ превентивноњ ≥нформац≥њ через друковану продукц≥ю, засоби масовоњ ≥нформац≥њ, сп≥лкуванн€ на р≥вн≥ м≥жособист≥сних стосунк≥в, ≥нш≥ форми соц≥ально-педагог≥чноњ роботи; створенн€ на баз≥ ≤нституту проблем вихованн€ јѕЌ ”крањни ресурсно-анал≥тичного центру.

ѕревентивна допомога ≥ корекц≥€ - вид психолого-педагог≥чноњ та медико-соц≥альноњ д≥€льност≥, що пол€гаЇ у допомоз≥ окремим суб'Їктам - "групам ризику" (зменшенн€ шкоди, спонуканн€ до про€ву самодопомоги тощо). ÷е передбачаЇ психолого-педагог≥чний та соц≥ально-терапевтичний вплив на особист≥сть, навчити, щоб вона сама допомагала соб≥, розв'€зуючи чисельн≥ проблеми, що провокують деструктивну повед≥нку. Ќа цьому р≥вн≥ Ї доц≥льними:

Х реал≥зац≥€ програм превентивного вихованн€ з "групами ризику" ≥з залученн€м державних, громадських, рел≥г≥йних орган≥зац≥й, волонтер≥в;

Х патронажна робота з "групами ризику", д≥тьми ≥ молоддю ≥з неблагополучних с≥мей по усуненню соц≥ально-психолог≥чних передумов деструктивноњ повед≥нки;

Х орган≥зац≥€ р≥зноман≥тних форм превентивноњ осв≥ти за м≥сцем проживанн€, проведенн€ дозв≥лл€, у зонах в≥дпочинку.

јдаптац≥€, реаб≥л≥тац≥€ та ресоц≥ал≥зац≥€ пол€гаЇ в реконструкц≥њ соц≥окультурного оточенн€ дл€ р≥зних категор≥й д≥тей ≥ молод≥, допомоз≥ в сп≥лкуванн≥, працевлаштуванн≥ та навчанн≥ з метою в≥дновленн€ втрачених соц≥альних зв'€зк≥в або адаптац≥њ в соц≥альн≥й життЇд≥€льност≥. Ќеобх≥дними заходами такоњ роботи Ї:

Х науково-методичне забезпеченн€ превентивноњ соц≥ально-терапевтичноњ роботи у створених притулках та ≥нших спец≥ал≥зованих закладах;

Х сп≥впрац€ ≥ науково-методична п≥дтримка роботи центр≥в соц≥альноњ адаптац≥њ, анон≥мних нарколог≥чних каб≥нет≥в, д≥агностично-консультативних центр≥в, служб "“елефон≥в дов≥ри, до функц≥й €ких входить вир≥шенн€ проблем негативноњ повед≥нки д≥тей ≥ молод≥;

Х науково-методичне спри€нн€ орган≥зац≥њ ≥ розвитку сп≥втовариств взаЇмоп≥дтримки п≥дл≥тк≥в ≥ молод≥;

Х адаптац≥€ ≥ впровадженн€ в систему превентивноњ роботи в≥тчизн€ного ≥ св≥тового досв≥ду соц≥альноњ адаптац≥њ та реаб≥л≥тац≥њ.

6. ѕринципи побудови системи превентивного вихованн€:

Х принцип комплексност≥ забезпечуЇ реал≥зац≥ю  онцепц≥њ превентивного вихованн€ у поЇднанн≥ з д≥€льн≥стю ≥нших суб'Їкт≥в проф≥лактичноњ роботи;

Х принцип системност≥ передбачаЇ узгоджен≥сть, посл≥довн≥сть, взаЇмозв'€зок ус≥х р≥вн≥в проф≥лактичноњ роботи та погодженн€ в≥домчих програм з програмами ≥нших суб'Їкт≥в ц≥Їњ д≥€льност≥ з≥ стратег≥чних питань;

Х принцип науковост≥ забезпечуЇ науков≥сть анал≥зу ситуац≥й, доц≥льн≥сть вибору форм, метод≥в, прийом≥в реал≥зац≥њ програм спец≥ал≥стами в≥дпов≥дних галузей знань;

Х принцип ≥нтеграц≥њ передбачаЇ зближенн€ ≥ поглибленн€ взаЇмод≥њ в≥тчизн€них ≥ закордонних превентивних програм;

Х принцип моб≥льност≥ даЇ можлив≥сть оперативно модиф≥кувати завданн€, форми ≥ методи превентивного вихованн€ залежно в≥д умов ≥ зм≥нювати сфери впливу;

Х принцип наступност≥ означаЇ розгортанн€ превентивних програм з використанн€м набутого досв≥ду;

Х принцип конкретност≥ зумовлюЇ включенн€ до превентивних програм ч≥тко сформульованих заход≥в, строк≥в виконанн€, визначенн€ в≥дпов≥дальних за њх реал≥зац≥ю;

Х принцип реал≥стичност≥ передбачаЇ соц≥альний зм≥ст заход≥в превентивного вихованн€, €кий пол€гаЇ в оптим≥зац≥њ форм ≥ метод≥в, спр€мованих на розвиток адаптац≥йних €костей ц≥льових груп, зобов'€зуЇ за на€вност≥ необх≥дних кадрових, матер≥альних, ф≥нансових та ≥нших ресурс≥в включатись до проф≥лактичних програм;

Х принцип етичност≥ забезпечуЇ моральн≥ основи превентивноњ д≥€льност≥, в≥дображаЇ њњ гуманний характер, опору на позитивний потенц≥ал особистост≥, збереженн€ конф≥денц≥йност≥, поваги та ≥нших д≥Ївих умов взаЇмод≥њ з ц≥льовими групами у процес≥ превентивного вихованн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 861 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1910 - | 1822 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.