Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ пон€тт€. ¬изначенн€ осв≥та р≥вний-р≥вному набуло поширенн€ у зв'€зку з визнанн€м ефективност≥ результат≥в впровадженн€ проект≥в попул€ризац≥њ
¬изначенн€ "осв≥та "р≥вний-р≥вному" набуло поширенн€ у зв'€зку з визнанн€м ефективност≥ результат≥в впровадженн€ проект≥в попул€ризац≥њ здорового способу житт€ в крањнах ™вропейськоњ сп≥вдружност≥ та ≥нших крањнах св≥ту. ѕон€тт€ "осв≥та р≥вний-р≥вному" базуЇтьс€ на тому, що головну участь у поширенн≥ знань бере сама молодь. ѕереваги методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному" пол€гають у тому, що п≥дл≥ткове середовище Ї природним соц≥окультурним середовищем дл€ однол≥тк≥в, доступн≥сть до €кого дорослим обмежена в≥ком, соц≥альним статусом, мовою, стил€ми комун≥кац≥њ та ефективност≥ вплив≥в.

Ќин≥ в св≥т≥ д≥Ї велика к≥льк≥сть проект≥в, в основ≥ €ких лежить метод осв≥ти "р≥вний-р≥вному". ѕроте Їдиного визначенн€ цього пон€тт€ немаЇ, що зумовлено тим, що кожна з крањн, €ка впроваджуЇ метод, ор≥ЇнтуЇтьс€ передус≥м на культурн≥ традиц≥њ своЇњ системи осв≥ти й особливост≥ своЇњ нац≥њ. “ому кожна нац≥ональна програма даЇ своЇ визначенн€ цього пон€тт€.

ќсв≥та "р≥вний-р≥вному" оц≥нюЇтьс€ €к соц≥ально-педагог≥чне €вище. “ому, зг≥дно з  онцепц≥Їю, вона розгл€даЇтьс€ в к≥лькох аспектах. Ќасамперед, це соц≥альний п≥дх≥д (пол≥тика) формуванн€ у молодоњ людини ≥деалу здоров'€ ≥ здорового способу житт€ через набутт€ превентивних знань, навичок, ум≥нь, психолог≥чних €костей ≥ установок на соц≥альне в≥дпов≥дальну повед≥нку. ÷е й технолог≥€, оск≥льки передбачаЇ посл≥довну систему активних д≥й л≥дер≥в-п≥дл≥тк≥в ≥ тренер≥в-педагог≥в, спр€мованих на спростуванн€ м≥ф≥в, у€влень, моделей повед≥нки, €к≥ ведуть до втрати здоров'€, ≥ зам≥ну њх позитивними ор≥Їнтирами життЇвого вибору через поширенн€ достов≥рноњ ≥нформац≥њ, та зразк≥в власного прикладу життЇвоњ позиц≥њ л≥дер≥в.

ќсв≥та р≥вних визначаЇ передаванн€ достов≥рноњ ≥нформац≥њ авторитетними особистост€ми, дов≥ра до €ких ≥ Ї основною умовою опануванн€ превентивними знанн€ми. ¬она також Ї прийомом б≥льшоњ доступност≥ знань про здоровий спос≥б житт€, запоб≥ганн€ негативн≥й повед≥нц≥ ≥ визначаЇ орган≥зац≥ю превентивноњ д≥€льност≥, з опануванн€ знань, ум≥нь та навичок, що формують установки, дл€ усв≥домленн€ переваг здорового способу житт€. "–≥вний-р≥вному" -це осв≥тн≥й метод, завд€ки €кому в процес≥ комун≥кативноњ д≥€льност≥ в≥дбуваЇтьс€ обм≥н знанн€ми ≥ вм≥нн€ми, що, у свою чергу, спри€Ї формуванню достов≥рних знань, ум≥нь, навичок ≥ ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й щодо здорового способу житт€ й запоб≥ганн€ негативним вчинкам.

ќтже, навчанн€ здорового способу житт€ за методом "р≥вний-р≥вному" - це сусп≥льне корисна д≥€льн≥сть молод≥, €ка пол€гаЇ в передаванн≥ знань, ум≥нь ≥ навичок здорового способу житт€, що спри€Ї запоб≥ганню тютюнокур≥нню, алкогол≥зму, наркоман≥њ, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу, ’ѕ—Ў та ≥ншим негативним €вищам.

ƒл€ спрощенн€ сприйманн€ ми визначаЇмо осв≥ту "р≥вний-р≥вному" €к соц≥альний метод (дал≥ просто метод) реал≥зац≥њ просв≥тницькоњ роботи. «а цим визначенн€м метод Ї соц≥ально- педагог≥чним €вищем.

Ќац≥ональне визначенн€ пон€тт€ апробовано в ход≥ роботи м≥жнародного (“алл≥нн, 1999) та Ќац≥онального (“ерноп≥ль, 1999) сем≥нар≥в, присв€чених розвитку методолог≥њ осв≥ти "р≥вний-р≥вному" у крањнах ÷ентральноњ ≥ —х≥дноњ ™вропи, —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав ≥ Ѕалт≥йських крањн.

¬≥дпов≥дно до методу просв≥тницька робота розгл€даЇтьс€ в Ўирокому ≥ вузькому значенн≥. ” широкому значенн≥ - це просв≥тницька робота щодо здорового способу житт€.

«доровий спос≥б житт€ розгл€даЇтьс€ €к форма життЇд≥€льност≥ людини, що забезпечуЇ стан духовного, псих≥чного, ф≥зичного ≥ соц≥ального розвитку, що маЇ безперечну соц≥альну ц≥нн≥сть ≥ користь дл€ самоњ людини. ” вузькому значенн≥ Ч це просв≥тницька робота з певних проблем: наркоман≥њ, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу, ’ѕ—Ў, навичок комун≥кац≥њ, розвитку особистост≥, формуванн€ л≥дерських €костей, знань прав ≥ соц≥альних гарант≥й у збереженн≥ здоров'€ тощо.

ѕроцес сп≥лкуванн€ визначаЇтьс€ €к основна умова просв≥тницькоњ роботи в м≥жособист≥сн≥й, м≥жгрупов≥й ≥ соц≥альн≥й комун≥кац≥€х. –езультативн≥сть методу - система закладених життЇвих ц≥нностей молодоњ людини на активну соц≥альну позиц≥ю, у просв≥тницьк≥й робот≥ серед однол≥тк≥в, ≥ здатн≥сть особи вести здоровий спос≥б житт€ та власним прикладом доводити його переваги. –еал≥зац≥€ методу базуЇтьс€ на технолог≥њ ступеневого навчанн€: п≥дготовц≥ педагог≥в-тренер≥в, навчанн≥ ними п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в ≥ проведенн≥ п≥дл≥тками-л≥дерами просв≥тницькоњ роботи серед ровесник≥в.

ѕ≥дл≥ток-л≥дер. ћетод в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д традиц≥йних превентивних п≥дход≥в насамперед тим, що молодим люд€м надаЇтьс€ роль експерт≥в та ≥н≥ц≥атор≥в проф≥лактичного впливу на однол≥тк≥в. ѕ≥дл≥тки набувають досв≥ду позитивного впливу на особистост≥ й групи, недоступн≥ дл€ дорослих. ѕ≥дл≥ток-л≥дер - це особист≥сть, що Ї нос≥Їм знань, ц≥нностей, привабливих дл€ однол≥тк≥в, €к≥ вони бажають насл≥дувати. Ћ≥дерськ≥ €кост≥ п≥дл≥тка-л≥дера в кол≥ однол≥тк≥в завжди оц≥нювались позитивно. ¬≥дпов≥дно до узагальненого пон€тт€ метод розгл€даЇ л≥дер≥в-п≥дл≥тк≥в €к спец≥ально п≥дготовлених непрофес≥йних педагог≥в (р≥вних педагог≥в), €к≥ навчають ≥ мотивують своњх однол≥тк≥в на здоровий спос≥б житт€.

“ренер-педагог. ѕередумовою ефективност≥ методу Ї на€вн≥сть л≥дерських €костей фах≥вц€ (вчител€, л≥кар€, соц≥ального прац≥вника тощо) серед учн≥в. « точки зору учн≥вськоњ молод≥ такий фах≥вець маЇ бути л≥дером: досконало волод≥ти своњми фаховими знанн€ми бути близьким до розум≥нн€ потреб молод≥, њњ прагнень не бути зверхн≥м, допомагати соц≥альному становленню не лише в межах своњх формальних функц≥й, а й виход€чи з розум≥нн€ проблем п≥дл≥тк≥в. —кладовими ц≥нностей, що сприймають п≥дл≥тки, Ї висока духовн≥сть, без €коњ фах≥вець втрачаЇ свою приваблив≥сть €к людина ≥ не може повноц≥нно виконувати свою просв≥тницьку м≥с≥ю. ¬иход€чи з сучасних визначень, в≥н маЇ створити умови, щоб стати тренером соц≥альних ум≥нь. ќтже, тренер-педагог - це фах≥вець, €кий створюЇ умови дл€ веденн€ просв≥тницькоњ роботи п≥дл≥тками-л≥дерами серед своњх ровесник≥в. ¬≥н користуЇтьс€ незаперечним авторитетом серед п≥дл≥тк≥в, волод≥Ї технолог≥€ми соц≥ального навчанн€ ≥ здатний "в≥дтренувати" ≥нтелектуальн≥, вольов≥ й емоц≥йн≥ €кост≥ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в, необх≥дн≥ дл€ зд≥йсненн€ ними осв≥ти "р≥вний-р≥вному".

ѕ≥дходи осв≥ти "р≥вний-р≥вному"

ƒ≥€льн≥сний п≥дх≥д розгл€даЇ осв≥ту "р≥вний-р≥вному" €к активну соц≥альне корисну д≥€льн≥сть щодо здорового способу житт€.

ќсобист≥сно ор≥Їнтований п≥дх≥д спр€мовуЇ њњ на актив≥зац≥ю позитивних €костей учасник≥в просв≥тницькоњ взаЇмод≥њ. ¬≥н забезпечуЇ високий р≥вень ≥ндив≥дуальноњ роботи ≥ спри€Ї розвитку розум≥нн€, сп≥вчутливост≥, взаЇмодопомоги тощо.

ƒуховно-зм≥стовий п≥дх≥д ірунтуЇтьс€ на духовному потенц≥ал≥ сусп≥льства, надбанн€х нац≥ональноњ та св≥товоњ культур.

—истемний п≥дх≥д розгл€даЇ осв≥ту "р≥вний-р≥вному" €к орган≥чний елемент багатор≥вневоњ ≥ взаЇмообумовленоњ соц≥ально-педагог≥чноњ системи формуванн€ здорового способу житт€.

 онкретно-≥сторичний п≥дх≥д зумовлюЇ формуванн€ здорового способу житт€ в≥дпов≥дно до гостроти проблеми у конкретн≥й ≥сторичн≥й ситуац≥њ, зокрема т≥й, що склалас€ сьогодн≥ в ”крањн≥, €ка, на жаль характеризуЇтьс€ найвищим у ™вроп≥ р≥внем поширенн€ ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу, ’ѕ—Ў, наркоман≥њ ≥ неспри€тливими чинниками забезпеченн€ здорового способу житт€ населенн€ в ÷≥лому.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1070 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2283 - | 2028 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.