Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«авданн€  онцепц≥њ
«авданн€  онцепц≥њ випливають з мети, принцип≥в ≥ п≥дход≥в, на €ких базуЇтьс€ метод.

” межах реал≥зац≥њ програми виконуютьс€ так≥ завданн€;

Х створенн€ соц≥ально-педагог≥чних умов, спри€тливих дл€ позитивних зм≥н у знанн€х, ум≥нн€х, навичках ≥ вчинках, у ставленн≥ д≥тей ≥ молод≥ до здорового способу житт€;

Х створенн€ орган≥зац≥йних умов дл€ активноњ просв≥тницькоњ роботи щодо здорового способу житт€ серед д≥тей ≥ молод≥ через наданн€ повноважень самим неповнол≥тн≥м;

Х ви€вленн€ в молод≥жному середовищ≥ позитивних л≥дер≥в, а також спонуканн€ ос≥б з "груп ризику" до переор≥Їнтац≥њ л≥дерських €костей з негативних на позитивн≥;

Х п≥дготовка л≥дер≥в-п≥дл≥тк≥в до просв≥тницькоњ роботи серед ровесник≥в;

Х п≥двищенн€ соц≥альноњ компетенц≥њ молод≥ в питанн€х здорового способу житт€;

Х спри€нн€ розум≥нню проблем молод≥ сусп≥льством, розширенн€ нормативно-правовоњ бази захисту здоров'€;

Х розвиток теор≥њ ≥ практики методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному";

Х впровадженн€ осв≥ти "р≥вний-р≥вному" в навчальн≥ заклади (школи, ѕ“”, вищ≥ навчальн≥ заклади), позашк≥льн≥ заклади, у д≥€льн≥сть соц≥альних служб дл€ молод≥, служб у справах неповнол≥тн≥х, в установи соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ неповнол≥тн≥х, у д≥€льн≥сть недержавних громадських орган≥зац≥й тощо.

“ехнолог≥њ методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному"

“ехнолог≥њ методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному" под≥л€ютьс€ на:

Х технолог≥њ навчанн€;

Х технолог≥њ впровадженн€.

¬они спр€мован≥ на створенн€ умов дл€ просв≥тницькоњ роботи й передбачають в≥дб≥р тренер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в, розробку навчальних модул≥в дл€ навчанн€ тренер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в, п≥дготовку тренер≥в до навчанн€ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в, навчанн€ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в.

“ехнолог≥њ навчанн€ спр€мован≥ на п≥двищенн€ р≥вн€ знань, ум≥нь ≥ навичок здорового способу житт€ та формуванн€ превентивноњ повед≥нки. Ќавчанн€ Ї пров≥дною ланкою програми, €ка спри€Ї дос€гненню њњ мети. ћетод осв≥ти "р≥вний-р≥вному" у своЇму розвитку маЇ ор≥Їнтуватись на так≥ принципи ступеневого навчанн€:

Х в≥дб≥р тренер≥в ≥ л≥дер≥в-п≥дл≥тк≥в;

Х навчанн€ тренер≥в;

Х навчанн€ тренерами п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в;

Х навчанн€ п≥дл≥тками-л≥дерами ровесник≥в.

ќсв≥та ірунтуЇтьс€ на модульному навчанн≥. “ехнолог≥њ модульного навчанн€ використовують взаЇмопов'€зану систему р≥зних вид≥в лекц≥й, практичних ≥ самост≥йних зан€ть. Ќавчальний модуль - це ірунтовна розробка певноњ проблеми. ¬≥н визначаЇтьс€ незалежн≥стю зм≥стового матер≥алу й може розгл€датись €к окремий напр€м у реал≥зац≥њ методу.

“ехнолог≥њ навчанн€ педагог≥в-тренер≥в ≥ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в базуютьс€ на: лекц≥€х, бес≥дах, диспутах, соц≥ально-комун≥кативних трен≥нгах, трен≥нгах особист≥сного зростанн€, ситуац≥йних вправах, рольових ≥грах, дебатах, трен≥нгах розвитку вм≥нь ≥ навичок, "мозкових атаках" тощо.

—еред модул≥в визначено так≥:

1. "ћетодолог≥€ ≥ методика "р≥вний-р≥вному" в просв≥тницьк≥й робот≥" - здобутт€ методолог≥чних знань щодо реал≥зац≥њ програми й дос€гненн€ ефективного результату

2. "ѕсихолог≥€ взаЇмод≥њ та розум≥нн€" - оволод≥нн€ знанн€ми ≥ вм≥нн€ми з психолог≥њ особист≥сного розвитку, культури сп≥лкуванн€, психолог≥чноњ сум≥сност≥, практичних ум≥нь контактувати з р≥зними соц≥альними групами.

3. "Ўкола л≥дера" - розвиток особист≥сних €костей л≥дер≥в, набутт€ ними навичок та вм≥нь проводити просв≥тницьку роботу з однол≥тками.

4. "ѕроф≥лактика наркоман≥њ серед учн≥вськоњ молод≥" -формуванн€ знань з питань проф≥лактики кур≥нн€, алкогол≥зму та вживанн€ наркотичних речовин; набутт€ навичок запоб≥ганн€ наркоман≥њ.

5. "ѕроф≥лактика —Ќ≤ƒу ≥ ’ѕ—Ў серед молод≥" - формуванн€ знань про соц≥альне небезпечн≥ хвороби, модел≥ ризикованоњ повед≥нки, шл€хи ≥нф≥куванн€ та запоб≥ганн€ йому.

6. "ѕрава дитини та захист њњ здоров'€" - здобутт€ правових знань ≥з захисту прав дитини на збереженн€ ≥ розвиток здоров'€ в≥дпов≥дно до м≥жнародного та в≥тчизн€ного законодавства.

“ехнолог≥њ впровадженн€ - це сукупн≥сть вплив≥в, €к≥ використовуютьс€ дл€ дос€гненн€ мети методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному" через педагог≥чну й просв≥тницьку роботу, спонтанне сп≥лкуванн€ та моб≥л≥зац≥ю ресурс≥в.

ѕедагог≥чна технолог≥€ передбачаЇ сп≥льну роботу тренер≥в з п≥длггками-л≥дерами. «м≥ст роботи пол€гаЇ в передаванн≥ знань, ≥нформац≥йн≥й п≥дтримц≥, консультуванн≥ (здеб≥льшого в умовах навчального закладу, молод≥жного центру або в оздоровчих закладах). “ренери виконують роль кер≥вник≥в, нагл€дач≥в. ¬они створюють умови дл€ повноњ доступност≥, п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в до знань, засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, читанн€ лекц≥й, проведенн€ трен≥нг≥в, участ≥ в сем≥нарах, конференц≥€х, "круглих столах" та ≥нших формах соц≥ально-корисноњ активност≥.

ѕросв≥тницька технолог≥€ спр€мована на поширенн€ знань, консультуванн€ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в ≥ педагог≥в-тренер≥в у систем≥ соц≥альних комун≥кац≥й. ѕросв≥тницька робота маЇ проводитись п≥д час ≥ндив≥дуального, групового, масового сп≥лкуванн€ в умовах навчального закладу, за м≥сцем проживанн€, у м≥сц€х масових збор≥в ≥ в≥дпочинку молод≥. ” впровадженн≥ просв≥тницькоњ технолог≥њ пров≥дну роль в≥д≥грають п≥дл≥тки-л≥дери, €к≥ працюють з однол≥тками. “ренери виконують роль консультант≥в, пом≥чник≥в. ¬агомими Ї знанн€ особливостей соц≥окультурноњ групи, з €кими п≥дл≥тки-л≥дери мають нам≥р працювати.

“ехнолог≥€ спонтанного сп≥лкуванн€ реал≥зуЇтьс€ завд€ки методу "сн≥говоњ кул≥" в умовах випадкового сп≥лкуванн€ €к з референтними групами, так ≥ з окремими особами. ѕри цьому однол≥тки, €к≥ здобули просв≥тницьку ≥нформац≥ю, сам≥ стають джерелом ≥нформац≥њ дл€ ≥нших. ÷е створюЇ дл€ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в ≥ педагог≥в-тренер≥в умови дл€ позитивного впливу на молодь через батьк≥в, знайомих, п≥д час виступ≥в у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, медичних акц≥й, перебуванн€ в оздоровчих закладах тощо.

“ехнолог≥€ моб≥л≥зац≥њ ресурс≥в пол€гаЇ в залученн≥ до просв≥тницькоњ роботи державних ≥ недержавних установ, соц≥альних служб, засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, молод≥жних об'Їднань, громадських ≥ рел≥г≥йних орган≥зац≥й, р≥зних груп населенн€, батьк≥в ≥ окремих ос≥б.

Ќапр€ми впровадженн€ методу:

Х п≥д час викладанн€ предмет≥в гуман≥тарного та природничого цикл≥в;

Х у процес≥ позакласноњ ≥ позашк≥льноњ виховноњ роботи та в робот≥ з батьками;

Х через навчальн≥ та позашк≥льн≥ заклади, соц≥альн≥ служби, спец≥альн≥ заклади;

Х через орган≥зац≥ю превентивноњ роботи в навчальних ≥ позашк≥льних закладах, вищих навчальних закладах, передус≥м педагог≥чного проф≥лю, соц≥альних службах, молод≥жних ≥ громадських об'Їднанн€х;

Х через д≥€льн≥сть учн≥вського самовр€дуванн€;

Х через законодавчу пол≥тику в галуз≥ осв≥ти, охорони здоров'€, соц≥альноњ д≥€льност≥ щодо превентивноњ роботи з молоддю.

¬провадженн€ методу забезпечуЇтьс€ зворотн≥м зв'€зком (суб'Їкт-суб'Їктн≥ стосунки учасник≥в програм); трансформац≥Їю-коригуванн€м (пост≥йним оновленн€м) методу новими прийомами роботи в≥дпов≥дно до особливостей залучених до програми груп ризику: безпритульн≥, засуджен≥, споживач≥ наркотик≥в, ¬≤Ћ-≥нф≥кован≥ тощо; спр€мован≥стю осв≥ти "р≥вний-р≥вному" на високу соц≥альну ефективн≥сть.

≈тапи впровадженн€ осв≥ти "р≥вний-р≥вному"

ѕерший етап. ‘ормуванн€ громадськоњ ≥ педагог≥чноњ думки щодо мети осв≥ти "р≥вний-р≥вному". ¬иступи перед педагог≥чною громадськ≥стю, кер≥вниками навчальних заклад≥в, поширенн€ ≥дей методу через засоби масовоњ ≥нформац≥њ.

ƒругий етап. ѕ≥дготовка осв≥тн≥х модул≥в. ¬иданн€ методичних пос≥бник≥в. ¬≥дб≥р ≥ навчанн€ тренер≥в (нац≥ональних ≥ рег≥ональних).

“рет≥й етап. ¬≥дб≥р ≥ навчанн€ педагогами-тренерами п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в.

„етвертий етап. —при€нн€ робот≥ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в серед ровесник≥в. –озробка й наданн€ ≥нформац≥йних, консультативних, осв≥тн≥х та оздоровчих послугу ход≥ реал≥зац≥њ проекту, у тому числ≥ самими п≥дл≥тками.

ѕ'€тий етап. ¬провадженн€ методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному на уроках, у систем≥ позакласноњ та позашк≥льноњ роботи та в робот≥ з батьками.

Ўостий етап. ќц≥нка результату проекту за допомогою соц≥олого-педагог≥чного мон≥торингу.

—ьомий етап. —творенн€ умов, розробка нормативно-правовоњ методичноњ бази, дл€ збереженн€ й розвитку методу в систем≥ нац≥ональноњ осв≥ти ≥ превентивного вихованн€. —при€нн€ розвитку молод≥жного руху, громадських орган≥зац≥й, що реал≥зують п≥дходи "р≥вний-р≥вному".

 ритер≥њ ефективност≥ реал≥зац≥њ  онцепц≥њ:

Х позитивн≥ тенденц≥њ в молод≥жному середовищ≥ та п≥двищенн€ показник≥в знань, ум≥нь ≥ навичок щодо здорового способу житт€ й запоб≥ганн€ негативн≥й повед≥нц≥;

Х п≥двищенн€ р≥вн€ знань з превентивноњ осв≥ти, удосконаленн€ комун≥кативних €костей ≥ характеристик особист≥сного розвитку учасник≥в;

Х стаб≥льна динам≥ка зм≥цненн€ здоров'€ залученоњ до програми молод≥;

Х к≥льк≥сть п≥дл≥тк≥в залучених до п≥дготовки ≥нформац≥йних матер≥ал≥в, буклет≥в, лист≥вок тощо;

Х €к≥сть забезпеченн€ учасник≥в програми осв≥ти "р≥вний-р≥вному" методичними матер≥алами;

Х передача учасниками програми традиц≥й позитивноњ повед≥нки;

Х введенн€ методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному" до системи превентивноњ роботи й навчально-виховного процесу в школах, позашк≥льних закладах, службах соц≥альноњ роботи, дозв≥ллЇво-оздоровчоњ д≥€льност≥ тощо;

Х використанн€ методу в практиц≥ роботи орган≥в учн≥вського самовр€дуванн€ та молод≥жних громадських об'Їднань;

Х визнанн€ в≥тчизн€ними й закордонними фах≥вц€ми к≥льк≥сних ≥ €к≥сних здобутк≥в методу осв≥ти "р≥вний-р≥вному";

Х розробка нормативно-правовоњ бази методу в систем≥ нац≥ональноњ осв≥ти;

Х налагодженн€ контакт≥в з м≥жнародними орган≥зац≥€ми у процес≥ проведенн€ сп≥льних м≥жнародних заход≥в та проект≥в з проблем просв≥тницькоњ д≥€льност≥ щодо здорового способу житт€ за ћетодом осв≥ти "р≥вний-р≥вному".

”мови реал≥зац≥њ  онцепц≥њ

Х психолого-педаголчн≥: забезпеченн€ високого р≥вн€ п≥дготовки методичних матер≥ал≥в, навчанн€ тренер≥в-педагог≥в, п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в, мотивац≥њ до реал≥зац≥њ програми осв≥та "р≥вний-р≥вному";

Х соц≥ально-орган≥зац≥йт: забезпеченн€ орган≥зац≥њ в≥дбору й навчанн€ п≥дл≥тк≥в-л≥дер≥в ≥ педагог≥в-тренер≥в, виконанн€ програми на м≥сцевому, рег≥ональному й нац≥ональному р≥вн€х;

Х управл≥нсько-ресурсн≥: залученн€ до виконанн€ програми висококвал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в, ефективний розпод≥л матер≥альних ≥ ф≥нансових ресурс≥в.

–озробники  онцепц≥њ осв≥ти "р≥вний-р≥вному" щодо здорового способу житт€ серед молод≥ ”крањни:

 

ќржеховська ¬.ћ. - доктор педагог≥чних наук, професор;

ѕилипенко ќ.≤. - кандидат педагог≥чних наук, професор;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 962 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

435 - | 436 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.