Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сть, мета ≥ завданн€ превентивного вихованн€
“ерм≥н "превентивний" розгл€даЇтьс€ нами €к "попереджувальний" (запоб≥жний, охоронний, захисний) ≥ стосуЇтьс€ проф≥лактики деструктивноњ повед≥нки, алкогол≥зму, наркоман≥њ, —Ќ≤ƒу, способу житт€, €кий веде до хвороб, знец≥ненн€ сенсу житт€.

ѕревентивне вихованн€ - це комплексний ц≥леспр€мований вплив на особист≥сть у процес≥ њњ активноњ динам≥чноњ взаЇмод≥њ ≥з соц≥альними ≥нституц≥€ми, спр€мованоњ на ф≥зичний, псих≥чний, духовний, соц≥альний розвиток особистост≥, формуванн€ здорового способу житт€, навичок в≥дпов≥дальноњ повед≥нки, виробленн€ в нењ ≥мун≥тету до негативних вплив≥в соц≥ального оточенн€, проф≥лактику асоц≥альних про€в≥в у повед≥нц≥ д≥тей ≥ молод≥.

ƒетерм≥нована об'Їктивними ≥ суб'Їктивними факторами, превентивна д≥€льн≥сть Ї самост≥йним спец≥ал≥зованим педагог≥чним процесом, маЇ свою мету, принципи, зм≥ст, форми ≥ методи та використовуЇ елементи правоохоронноњ, правовоњ, медико-оздоровчоњ роботи.

ѕревентивне вихованн€ - це ц≥леспр€мована система економ≥чного, правового, психолого-педагог≥чного, соц≥ально-медичного, осв≥тнього, ≥нформац≥йно-осв≥тнього та орган≥зац≥йного зм≥сту, спр€мованих на формуванн€ позитивних соц≥альних установок, запоб≥ганн€ вживанню психоактивних речовин, в≥дверненн€ суњцид≥в та формуванн€ навичок безпечних статевих стосунк≥в. ¬оно Ї пр≥оритетним напр€мом д≥€льност≥ держави, вс≥х виховних ≥нституц≥й ≥ зд≥йснюЇтьс€ в ≥нтересах дитини ≥ молодоњ людини, сусп≥льства.

ѕревентивна робота проводитьс€ з д≥тьми ≥ молоддю до завершенн€ навчанн€ у вищих навчальних закладах, починаючи в≥д дошк≥льного пер≥оду, з метою попередженн€ в≥дхилень у повед≥нц≥, хто перебуваЇ у неспри€тливих умовах вихованн€, хто став на шл€х асоц≥альноњ ≥ протиправноњ повед≥нки.

ѕревентивн≥сть маЇ бути складовою будь-€коњ соц≥ально-педагог≥чноњ д≥њ, оск≥льки превентивний процес суттЇво посилюЇ позитивний потенц≥ал суб'Їкт≥в взаЇмод≥њ.

—истема превентивного вихованн€ будуЇтьс€ на теоретико-методолог≥чних засадах особист≥сно ор≥Їнтованого гуман≥стичного п≥дходу до особистост≥ на основ≥  онвенц≥њ про права дитини, ≥нших м≥жнародних акт≥в ≥ рекомендац≥й щодо становища д≥тей ≥ молод≥, у в≥дпов≥дност≥ до Ќац≥ональноњ програми вихованн€ д≥тей та учн≥вськоњ молод≥, а також до нац≥ональних програм протид≥њ зловживанню наркотичних засоб≥в, проф≥лактики захворюваност≥ на —Ќ≤ƒ, боротьби з≥ злочинн≥стю тощо.

ћета превентивного вихованн€ пол€гаЇ у дос€гненн≥ сталоњ в≥дпов≥дальноњ повед≥нки, сформованост≥ ≥мун≥тету до негативних вплив≥в соц≥ального оточенн€. ¬она може розгл€датис€ пол≥аспектно:

Х ѕедагог≥чний аспект превентивноњ д≥€льност≥ пол€гаЇ у сформованост≥ такоњ позиц≥њ особистост≥, €ка конкретизуЇтьс€ культурою ц≥нностей, самоактуал≥зац≥Їю, св≥домим вибором моделей просоц≥альноњ повед≥нки.

Х —оц≥альний аспект передбачаЇ об'Їднанн€ зусиль суб'Їкт≥в превентивноњ д≥€льност≥ на м≥жгалузевому р≥вн≥, спр€мованих на узгоджену ≥ своЇчасну реал≥зац≥ю попереджувальних заход≥в, нейтрал≥зац≥ю ≥ поступове усуненн€ детерм≥нант, що викликають негативн≥ про€ви.

Х ѕсихолог≥чний аспект превентивноњ д≥€льност≥ передбачаЇ диференц≥йований ≥ндив≥дуально-психолог≥чний, статево-в≥ковий п≥дходи до ви€вленн€ генезису деструктивних про€в≥в у повед≥нц≥ особистост≥ й розробку науково обірунтованих програм соц≥ал≥зац≥њ та корекц≥њ дев≥ац≥й.

Х ѕравовий аспект пол€гаЇ в охорон≥ й захист≥ прав особистост≥, формуванн≥ правовоњ культури.

ќсновн≥ завданн€ превентивного вихованн€ д≥тей ≥ молод≥:

Х створити умови дл€ формуванн€ позитивних €костей особистост≥ в процес≥ р≥зноман≥тних вид≥в трудовоњ, навчальноњ, позашк≥льноњ й ≥ншоњ д≥€льност≥, що спри€ють ≥нтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню ст≥йкост≥ до негативних вплив≥в середовища;

Х забезпечити соц≥ально-психолог≥чну д≥€льн≥сть, педагог≥чно зор≥Їнтовану на протид≥ю вт€гуванню д≥тей ≥ молод≥ в негативн≥ ситуац≥њ;

Х надавати комплексну психолого-педагог≥чну та орган≥зовувати медико-соц≥альну допомогу тим молодим особистост€м, €к≥ њњ потребують;

Х забезпечити адекватну соц≥альну реаб≥л≥тац≥ю д≥тей ≥ молод≥, €к≥ вчинили протиправн≥ д≥њ або зловживають психоактивними речовинами;

Х стимулювати д≥тей ≥ молодь до здорового способу житт€ ≥ позитивноњ соц≥альноњ ор≥Їнтац≥њ, спри€ти валеолог≥зац≥њ навчально-виховного процесу, навчанню з раннього в≥ку навичкам в≥дпов≥дальност≥ за власне житт€ ≥ здоров'€;

Х спри€ти виробленню ≥нтегрованих м≥ждисципл≥нарних п≥дход≥в при п≥дготовц≥ спец≥ал≥ст≥в (педагог≥в, психолог≥в, медик≥в, соц≥олог≥в, юрист≥в, соц≥альних прац≥вник≥в), батьк≥в та ≥н., до превентивноњ роботи з д≥тьми ≥ молоддю;

Х об'Їднати зусилл€ р≥зних суб'Їкт≥в превентивноњ роботи.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2302 - | 2011 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.